Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


ƏN EHTİRASLI KİŞİLƏR VƏ YA QADINLAR KİŞİLƏRİ NECƏ BƏYƏNİRLƏR?


2008101103_120_01Özünü çəkici, yaraşıqlı və centlmen hesab edirsən. Qızlar da səni olduğun kimi qəbul edirlər. Subay dostlarına qızla tanış olmağın yollarını başa salıb, özündən ağızdolusu danışırsan. Qadınların sənə ünvanladığı təriflər başını gicəlləndirir. Elə bir qız yoxdur ki, sənin təkliflərini qəbul etməsin. Səncə, bu uğurları centlmen olduğuna görə qazanırsan? Sən saydığını say, gör qadınlar nə sayır...

Arxadan baxış

Kişilərin çoxu düşünür ki, qadınları enlikürək və hündürboy oğlanlar cəlb edir. Amma əsas məsələ arxadadır. Möhkəm arxa nəinki kişiləri, sən demə, elə qadınları da cəlb edirmiş. Qadın ilk baxışdan oğlanın arxasına göz gəzdirib, onunla tanışlığa razı olur. Fizioloqların gəldikləri qənaətə görə, arxası möhkəm olan kişi ən ehtiraslı hesab olunur.

Məsləhət: Seksual görünmək istəyirsənsə, bir ay ərzində, səhər və axşam 30 dəfə oturub-dur. Bu hərəkət arxanı möhkəmlətməyə kömək edib, ehtirasını maksimum həddə çatdıracaq.

Ucaboy və enlikürək

Hündür oğlan cəmiyyət arasında ilk baxışdan seçilir. Enlikürək olmağı isə onu daha da cəlbedici göstərir. Qadınlar düşünürlər ki, boyca hündür olan oğlan yataqda da kifayət qədər ehtiraslıdır. 

Məsləhət: Digər boyun səni narahat edirsə, gəzəndə belini dik saxla. Qozbellik 86% kişiləri narahat edir. Qeyd edək ki, bu problem boyun uzanmasına mane olur.

Arıq, yoxsa kök?

Müasir qadınlar nə bosketbol oyunçusunu, nə də sumo güləşçisini sevirlər. Onları orta boyda və normal çəkidə olan oğlanlar maraqlandırır. Psixoloqların qadınlar arasında keçirdikləri sorğuya əsasən, 15% qadınlar arıq oğlanları, 69% qadınlarsa dolu bədənli oğlanları bəyənirlər. Çünki ortabədənli kişinin qanında olan «estrogen» onu ürək-damar xəstəliklərindən qoruyur. Arıq oğlanda bu maddə azlıq təşkil edir. Demək, qarınlı oğlanlar daha seksual olub, arıqlardan çox yaşayırlar. 

Tüklü oğlanlar ehtiraslıdır?

Aparılan sorğu nəticəsində bəlli oldu ki, qadınların 7%-i çox tüklü, 54%-i orta tüklü, 89%-i isə sinəsi tüksüz oğlanları bəyənirlər. Seksoloqların fikrincə, intim yaxınlıq zamanı tük qadının bədəninə toxunaraq, onu daha da ehtiraslandırır. 

Kişilərin ehtirası nədən bilinir?

Kişi gözü ilə

əzələli bədənindən - 21%

əzələli qollarından- 18%

cinsiyyət orqanından- 15%

hündür boyundan- 13%

arıqlığından- 10%

başqa əlamətindən- 23%

Qadın gözü ilə

Baldırlarından- 39%

Hündür boyundan- 11%

Köklüyündən-11%

Tüklü sinəsindən- 7%

Arıqlığından- 5%

Başqa əlamətindən- 27%

 

http://www.atvmaqazin.az/site/20/menu/209/

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb