Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


L


Laj; mükafat
fond birjası ticarətində nominal dəyər faizi kimi ifadə olunan, qiymətli kağızın nominal dəyəri ilə onun daha yüksək bazar qiyməti arasındakı fərq. Sikkə ticarətində laj və ya açio sikkənin (və ya medalyonun) qiymətinə aid edilir və onun metal dəyəri ilə müqayisə edilir. Xarici valyuta ticarətində, bu, nəğd pul məzənnəsi ilə daha yüksək forvard məzənnə arasındakı fərqdir.

Leqallaşdırma
səlahiyyətli rəsmi idarələr tərəfindən təstiq olunma yolu ilə sənəd və imzaların hüquqi qüvvə alması.

Ləğvetmə (storno)
1) artıq daxil olmuş hesabların yekun balansının hazırlanması və ya onların ləğv edilməsi;
2) sığorta portfelinin növbəti sığorta ödənişlərinin verilməməsi səbəbindən müqavilələrin vaxtından əvvəl ləğv edilməsi yolu ilə ixtisar olunması;
3) mühasibat sənədlərinə səhvlərin düzəldilməsi üsulu: bu zaman səhvən yazılmış əməliyyat ikinci dəfə qırmızı mürəkkəblə yazılır (qırmızı storno) və yekun hesabdan çıxılır;
4) brokerə verilən tapşırığın, yeniləri ilə əvəz olunan və ya ödənilən səhmlərin (istiqrazların) ləğv edilməsi.

Libor
London Banklararası Təklif Məzənnəsi ifadəsinin qısadılmış adı.

Likvidlik
müəssisənin öz ödəniş öhdəliklərini vaxtında yerinə yetirmə qabiliyyəti. Daha geniş mənada götürüldükdə bu, şirkət daxilində, pul və fond bazarında, habelə milli və dünya iqtisadiyyatında nəğd pul və nəğd pul kimi istifadə ouna biləcək vəsaitlərin əldə edilmə mümkünlüyünü bildirir.

Lizinq
geniş mənada götürüldükdə, istehsalcıdan sənaye avadanlığı, cihazlar və istehsal vasitələrinin (maşın, texniki avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və s.) kirayəyə (adətən uzun müddətə) götürülməsi. Daha bir mənada (maliyyə lizinqi) öz hesabına fəaliyyət göstərən xüsusi lizinq şirkətləri kimi başa düşülür. Lizinq likvidliyin qorunmasına yardım edir.

Loqotip
reklam verənin orijinal cizgilərini əks etdirən firma üslubunun elementi; mal nişanının forması.

Lombard krediti; vasitəli təminatlı kredit
qiymətli kağızların vasitəli təminat kimi girov qoyulması (broker krediti) və ya malların girov qoyulması (zəmanət qoyulan mallar müqabilində kredit) müqabilində verilən kredit. Lombard kreditinin xərcləri rəsmi və ya özəl lombard məzənnəsi əsasında hesablanır (girov müqabilində avans məzənnəsi).

Lot
müqavilə üzrə göndərilən malın, malın bir hissəsinin partiyası. Bu ad auksion ticarətində geniş yayılmışdır. Burada satışa təqdim olunan bir və ya keyfiyyətinə görə oxşar şeylərdən ibarət olan mal lotlara bölünür. Sıra nömrəsi olan hər bir auksion lotuna öz qiyməti təyin edilir.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb