Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


"XOŞBƏXT EVLİLİK" KİŞİLƏRDƏ ÖLÜMCÜL İFLİC RİSQİNİ AZALDA BİLƏR


2010030301_120

 

Əgər siz kişisinizsə, xoşbəxt evlilik iflic təhlükəsini azalda bilər. Bu nəticəyə alimlər gəliblər.

10 000 israilli arasında aparılan araşdırma işi göstərib ki, subay və özlərini ailədə bədbəxt hiss edən kişilərin iflic təhlükəsi xoşbəxt evliliyi olan kişilərdən daha çoxdur.

Mütəxəssislər deyirlər ki, təqdim edilən nəticələr sevgi dolu münasibətlərin gücünü əks etdirir.

Amma onlar iddia edirlər ki, sağlam həyat tərzi iflicin qarşısını almağa yardım edə bilər.

Tel Aviv Universitetinin keçirdiyi tədqiqat işi zamanı 1960-cı illərdə kişi dövlət qulluqçularının doldurduqları anketlər analiz edilib. Yaşları təxminən 49 olan iştirakçılardan evliliklərini dəyərləndirmək soruşulub.

Tədqiqatçılar növbəti 34 il ərzində iflicdən ölənləri nəzərdən keçirərək bunu anketdən əldə edilən informasiya ilə müqayisə ediblər.

Sosial-iqtisadi statusla qan təzyiqi və siqaretçəkmə kimi hallar nəzərə alınandan sonra tədqiqatçılar ölümcül ifliclə evlilik statusu arasında inanılmaz əlaqəni aşkar ediblər.

Subay kişilərdə iflic risqi evli olanlardan 64% çox olub.

Amma alimlər daha dərin araşdırmağa başlayanda görüblər ki, evliliyin keyfiyyəti olduqca vacibdir.

Bədbəxt evliliyi olan kişilərdə iflic risqi xoşbəxt olanlardan 64% çox olub.

Professor Gouldbourt deyib ki, mən uğursuz evliliyin belə statistik əhəmiyyətə malik olacağını təxmin etmirdim.

Daha öncə keçirilən araşdırma işi ərlə arvad arasındakı əlaqələrin keyfiyyətinin səhhətə təsirinin böyük olduğunu aşkar edib.

Araşdırma işləri göstərib ki, stresli əlaqələr ürək problemlərini artıra bilər və xoşbəxt olmaq ürək xəstəlikləri risqini azalda bilər.

Domino təsiri

Relate təşkilatından Mel Merrittin fikrincə, İsraildə aşkar edilən nəticələr təəccüblü deyil.

" Bu bir daha göstərir ki, cütlər arasındakı əlaqələrin keyfiyyəti onların səhhəti də daxil olmaqla həyatlarının başqa sahələrinə böyük təsirə malikdir. "

Həyat tərzi vacibdir

Hər il iflicdən çox sayda adam vəfat edir. Mütəxəssislər deyirlər ki, bunun uğursuz evlilikdən başqa səbəbləri də var.

İflic Assosiasiyasından Dr Peter Coleman bildirir ki, hər il Britaniyada 50 000 kişi iflic olur və nəticədə onların üçdə biri vəfat edir. Çoxları bir ay ərzində sağala bilsə də, çox sayda kişi şikəst qalır.

" Evlilik statusundan asılı olmayaraq, sağlam həyat tərzi, gündəlik fiziki fəaliyyət, sağlam pəhriz və qan təzyiqinin mütəmadi olaraq yoxlanılması iflic risqini əhəmiyyətli şəkildə azalda bilər. "

 

http://www.bbc.co.uk/azeri/

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb