Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər 1) (milyon manat)


Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər 1) (milyon manat)

 

 

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Əhalinin sayı (ilin sonuna), min nəfər

8081

8265.7

8347.3

8436.4

8532.7

8629.9

8730.3

Ümumi daxili məhsul

4718.1

7146.5

8530.2

12522.5

18746.2

28360.5

38005.7

Sənaye məhsullarının ümumi həcmi

3639.5

4982.1

5961.4

9290.5

15509.4

22441.4

28108

Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar

967.8

3786.4

4922.8

5769.9

6234.5

7471.2

9081.4

Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, balıgçılıq və ovçuluq məhsullarının ümumi həcmi

1072.6

1386

1496.3

1752.1

1991.5

2793

3324.8

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, mlyn. ton-km

15948

22291

23283

26534

43294

78007

88607

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi

2119.9

3062

3729.9

4622.2

5760.3

7591.4

10876

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

477.2

592.2

694.6

960.7

1400.7

2348.3

3393

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ dolları

2917.3

5216.6

7131.4

8558.4

11638.9

11771.7

54919.7

o cümlədən:

ixrac

1745.2

2590.4

3615.4

4347.2

6372.2

6058.2

47756.2

idxal

1172.1

2626.2

3516

4211.2

5266.7

5713.5

7163.5

Dövlət büdcəsinin gəlirləri

714.6

1220.9

1509.5

2055.2

3868.8

6006.6

10762.7

Dövlət büdcəsinin xərcləri

764

1234.5

1502.1

2140.7

3790.1

6086.2

10680.9

Əhalinin gəlirləri

4047.3

5738.1

6595.1

8063.6

10198.5

14558.2

20058.2

Adambaşına düşən gəlirlər, manat

510.5

707.2

805.6

974.9

1219.2

1720.6

2343.2

Bir işçiyə hesablanmış nominal orta aylıq əmək haqqı, manat

44.3

77.4

99.4

123.6

149

215.8

268

İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı, nəfər

43739

54365

55945

56343

53862

50651

44481

İstehlak mallarının qiyməti və xidmət tarifləri:

əvvəlki ilə nisbətən, %

101.8

102.2

106.7

109.6

108.3

116.7

120.8

Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri

127.4

116.1

112.9

118.9

117.7

108

111.6

 

1)Dəyər istifadəsində olan məlumatlar fəaliyyətdə olan faktiki qiymətlərlə verilmişdir.

 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

 

 

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Əhalinin sayı (ilin sonuna)

100.8

100.8

100.99

101.1

101.1

101.1

101.2

Ümumi daxili məhsul

109.9

111.2

110.2

126.4

134.5

125

110.8

Sənaye məhsullarının ümumi həcmi

105.1

106.1

105.7

133.5

136.6

124

106

Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar

121

173.8

135.4

116.6

115.2

123.8

134.3

Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, balıgçılıq və ovçuluq məhsullarının ümumi həcmi

111.1

105.6

104.6

107.5

100.9

104

106.1

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi

115.7

109.9

104.5

114

163.2

180.2

113.6

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi

109.9

110.9

113

113.2

113.5

115.3

116.1

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər

105.6

111.7

116.4

126.1

142.1

133.8

129.7

Xarici ticarət dövriyyəsi

128.4

136.1

136.7

120

136

101.1

466.5

o cümlədən:

ixrac

132.6

119.5

139.6

120.2

146.6

95.1

788.3

idxal

122.1

157.7

133.9

119.8

125.1

108.5

125.4

Dövlət büdcəsinin gəlirləri

109.8

134.1

123.6

136.2

188.2

155.3

179.2

Dövlət büdcəsinin xərcləri

105.7

132.5

121.7

142.5

177

160.6

175.5

Əhalinin gəlirləri

106.3

114.3

114.9

122.3

126.5

142.7

137.8

Adambaşına düşən gəlirlər

105.4

113.5

113.9

121

125.1

141.1

136.2

Bir işçiyə hesablanmış nominal orta aylıq əmək haqqı

117.3

122.7

128.5

124.3

120.6

144.8

124.2

İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı

110.8

106.7

102.9

100.7

95.6

94

87.8

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb