Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


KİŞİLƏRİ RAM ETMƏYİN YOLLARI: KİŞİNİN "BUZ"UNU ŞƏRQ QADINI NECƏ ƏRİDƏ BİLƏR?


2011020301_120Kişilərin hökmranlığı qadınların zəifliyindən qidalanır?

 

Mill.Az xəbər portalı bildirir ki, Fransa sosioloqlarının araşdırmalarına görə, kişi və qadın arasında bərabərsizlik yalnız cinsi əlaqə zamanı tam aradan qalxa bilir. Hər iki cinsin yaxınlığı qarşılıqlı qurban vermə ilə müşayət olunur. Qadın öz bədəninin «istismarına» razılıq verdiyi kimi, kişi də öz hakimiyyətini güzəştə gedir. Bəzi hallarda kişi cəmiyyətdə, ictimai həyatda təsəvvürünə belə gətirə bilmədiyi səlahiyyətləri qapalı otaqda tərəf müqabilinə verməyə hazır olur. Hətta bu zaman qadının qarşısında dəfələrlə «alçalır».

 

80-ci illərdə daha çox, o dövrün oğlanları arasında dillər əzbəri olmuş bu şeir parçası da qadınların onları idarə edənlərin üzərindəki hökmranlığının bədii sübutudur.

 

Aya-ulduzlara ucalır raket,

Şairlər yaratmış bu şeiri «buket».

O Mərkəzi Komitə, o Ali Sovet,

Hamısı baş əyir «qol» arasında.

 

Cəmiyyətlər dəyişir, qadına münasibət isə...

 

Sovet dövründə qadınların idarəçilik sistemində çəkisinin artmasının başlıca səbəbi təhsilin inkişafı olsa da, bu məsələdə formalizmə yol verildiyi heç kəsdə şübhə doğurmur. Ali Sovet şamamalarla, bəstilərlə doldurulmuşdu. Bu qadınların sovet deputatxanasına düşməsi heç də onların dövlət quruculuğu üçün cani-dildən çalışmalarının yox, əsasən, çox işləyib artıq pul qazanmaq sevdasının nəticəsində baş tutmuşdu. Həm kommunizm, həm də demokratiya qadınlara qarşı təxminən oxşar münasibət sərgiləyiblər. Odur ki, yenicə meydana çıxmış pornokratiya siyasi termini hər iki siyasi quruluşu rədd edir.

 

Pornokratiyaya görə, qadın yataqda kişi ilə hansı statusu paylaşırsa, bu, idarəçilikdə də özünü göstərməlidir.

 

Başqa sözlə, zərif cinsin nümayəndələri bir neçə dəqiqəlik bərabərhüquqluluğun müddətini daha da uzatmaq istəyirlər. Şərqdə - İslam və türk dünyasında isə hətta intim münasibətlərdə (bəzi hallarda) qadın və kişi hüquqlarının sərhədləri ənənəvi, klassik pozalarla mühafizə olunur.

 

Şərq fəlsəfəsində kişi istehsalçı, qadın isə istehlakçı kimi təzahür olunur. Bu da kişilərdə tələbkarlığın artmasına gətirib çıxarır. Yəni, toxum səpən əkinçinin torpaqdan daha keyfiyyətli məhsul götürmək niyyətini xatırladır.  Əkinçi torpaq üzərində bütün ağalıq hüquqlarına malik olduğu kimi, kişi də qadını üzərində hökmranlığını tam mənada saxlayır. 

 

Şərq qadınını həyatlarını niyə bölür?

 

Şərqdə qadın spesifik rol oynamağa - uşaq doğmaq və böyütmək vəzifəsini yerinə yetirməyə məhkum edildiyindən o, öz şəxsi həyatını yarımçıq yaşamaq və sosial həyatını həm kişisilə, həm də övladları ilə paylaşmağa məcbur olur. Beləliklə, qadınlıq... yarımçıq insanlığı ehtiva edir.

 

Kişi açıqlığa - cəmiyyət həyatına, qadın isə qapalılığa - ailə ocağına sürüklənir. Şərqdə qadın kişinin «enerji ehtiyatı» rolunu oynayır. Bununla o, cinsi əlaqə zamanı qadından libidoz enerjini özünə transfer edir.

 

İslam nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, türklərin yaşam təfəkküründə insan həyatı onun özünün əbədi proyekti hesab olunur. Bu proyektdə qadınların da xüsusi çəkisi var. Deməli, qadın həm də kişinin proyekti sayılır. Şərqdə qadına qarşı bu cür yanaşmanın nə vaxt tarixin arxivinə düşəcəyini isə söyləmək, hələ ki, çətindir.

 

Qərbdə isə araşdırmalar sübut edir ki, cinsi münasibətlər kişi və qadın arasındakı buzların əriməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, iş yerlərində, ofislərdə qadın işçilərə qarşı  tələbkar, bir qədər də sərt münasibətlərdə olan müdir onunla yaxınlıq edən digər qadın işçisinə fərqli davranmaq məcburiyyətində qalır. Çünki sonuncu, müdirin «sərt»liyinə, «tələbkar»lığına yaxşı bələddir.

 

Bütün bunlar göstərir ki, cəmiyyətdə qadınların rolunun yüksəlməsi, onların kişi hökmranlığından xilas olmaları təkcə təhsildən, qanunlardan, gender layihələrindən deyil, həm də cinsi həyat münasibətlərdə olan statusun cəmiyyətdə də davam etdirilməsindən keçir.

 

Rəna

 

http://www.milli.az/news/society/33315.html

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb