Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


ZORAKILIQ QURBANLARININ HÜQUQLARI MÜDAFİƏ EDİLƏCƏK


"Qadınlara Zorakılıq Əleyhinə Müdafiə Komitəsi" təsis olunub

 

Qadın hüquqlarının müdafiəsi və onlara yardım istiqamətində fəaliyyət göstərən bir neçə təşkilat tərəfindən "Qadınlara Zorakılıq Əleyhinə Müdafiə Komitəsi" təsis olunub. Komitəni "Təmiz Dünya" Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova, "Qadın Profilaktika və Məsləhət Mərkəzi"nin sədri Fəridə Əsgərova, "Siyasi Plüralizm" İnstitutunun sədri Sevil Həmidova, "Lex Consult" Hüquq Şirkətinin direktoru Ruslan Vəliyev, müstəqil ekspert, psixoloq Samir Əhmədov yaradıb.

 

"Qadınlara Zorakılıq Əleyhinə Müdafiə Komitəsi", ölkədə qadınlara qarşı siyasi, iqtisadi, ictimai zəmində baş vermiş bütün zorakılıq halları ilə bağlı monitorinqləri, problemin həlli yönündə ictimai vəkillik fəaliyyətini və beynəlxalq səviyyədə mövcud təcrübəni milli dəyərlərimizə uyğunlaşdıraraq həyata keçirmək niyyətindədir. "Qadınlara Zorakılıq Əleyhinə Müdafiə Komitəsi", zorakılıq qurbanları olan qadınların fərdi müraciətlərinə əsasən, onların hüquqlarının müdafiəsini təşkil edəcək.

 

Mehriban Zeynalova bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu il ailədaxili zorakılıq nəticəsində 107 nəfər həyatını itirib ki, bunlardan 53-ü qadın, 48-i kişi, 6-sı isə uşaqdır. Zeynalovanın sözlərinə görə, ailədaxili zorakılıqda psixoloji zərbələrə dözməyən 57 qadın intihar edib. Keçən il isə 109 qadın ailədə zorakılıq nəticəsində həyatını itirib, 68 nəfər qadının həyatına qəsd edilib. Ümumilikdə keçən il ərzində 110 nəfər intihar edib. Birlik sədri onu da qeyd etdi ki, bu gün məhkəməyə boşanmaq üçün müraciət edən qadınların əksəriyyəti zorakılığa məruz qalanlardır. "Son vaxtlar ailədə zorakılığın artması hallarına mətbuatda da geniş rast gəlmək olar. Təəssüf ki, həmin zorakılığın qurbanı isə əksərən qadınlar olur". Zeynalova ailədaxili zorakılıqla üzləşmiş insanlar üçün xüsusi sosial xarakterli mərkəzlərin yaradılmasını vacib sayır. "Ailədə zorakılığa məruz qalanlar üçün xüsusi reabilitasiya mərkəzləri olmalıdır. Ailəni qoruyub saxlamaq vacib olduğundan mübahisəli ailələrə düşünmə dövrü üçün mərkəzlər yaradılmalıdır. Bu mərkəzlərdə problemli ailələr psixoloji və hüquqi yardım almalıdır. Bundan başqa, istiqamətləndirmə və yardım mərkəzləri də fəaliyyət göstərməlidir" deyən birlik sədrinə görə, belə mərkəzlərin regionlarda açılması vacibdir. O, ailə təməlini kökündən sarsıdan zorakılıq və intihar hallarını azaltmaq məqsədi ilə təhlükəsizlik sığınacaqlarının mühüm rol oynayacağını hesab edir.

 

"Təmiz Dünya" Qadınlara Yardım İB zorakılığa məruz qalmış qadınlara təmənnasız psixoloji, tibbi və hüquqi yardımlar göstərməklə yanaşı, həm də insan alveri və ailədə zorakılığa məruz qalmış qadınların reabilitasiyası və reinteqrasiyası ilə məşğuldur.

 

A.Akif                                                           

 

http://www.ayna.az/2011-10-01/cemiyyet/7197-qadin-zorakiliq-TemizDunya

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb