Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


QADIN AMİLİ HƏR ZAMAN ÜSTÜNLÜK TƏŞKİL EDİB


2011102301_120Qadınların qərar qəbuletmədə və hakimiyyət orqanlarında iştirakının artmaqda olduğu vurğulanır

 

"Azərbaycan dövləti ailə institutunun möhkəmləndirilməsi, uşaq və qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün bütün gücünü səfərbər edib. Ölkədə aparılan uğurlu sosial siyasət qadınların öz potensiallarını reallaşdırmasına daha geniş zəmin yaradıb. Müasir Azərbaycanda qadınlarının dövlət strukturlarında təmsilçiliyi getdikcə artıb. Ölkədə aparılan sosial siyasət qadınların öz potensiallarını reallaşdırmasına zəmin yaradıb. Müasir Azərbaycanda qadınların qərar qəbuletmədə və hakimiyyət orqanlarında iştirakı da getdikcə artır. Ümumilikdə parlamentdə qadın deputatların təmsilçiliyi ötən çağırışa nisbətdə 14-dən 20 nəfərə yüksəlib. Bələdiyyə orqanlarında qadınların təmsilçiliyi 4 faizdən 26,5 faizə çatıb".

 

Bu fikirləri Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, siyasi elmlər doktoru, professor Hicran Hüseynova ötən həftə "Müstəqil Azərbaycan 20 il: Dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti" mövzusunda elmi-praktik konfransda səsləndirib.

 

Onun bildirdiyinə görə, cəmiyyət həyatının çox vacib aspektlərindən biri də onun hüquqi bazasıdır. 2006-cı ildə qəbul edilmiş "Gender - kişi və qadınların bərabərliyinin təminatları haqqında" qanuna əsasən, dövlət kişi və qadınların dövlətin idarə olunmasında və qərar qəbul edilməsində bərabər təmsilçiliyinə, ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına təminat verir. Bu istiqamətdə atılan addımlar sırasında "XXI əsrdə qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə" birgə layihə xüsusi yer tutur. Bu layihənin məntiqi davamı olaraq, "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul edilib:

 

"Qəbul olunan qanun bu istiqamətdə aparılan işin gücləndirilməsinə və insan hüquqlarının daha dolğun təmin olunmasına imkan yaradır. Qadınlara, əlillərə, həssas təbəqələrdən olan vətəndaşlarımıza ən müxtəlif formalarda və hərtərəfli dövlət dəstəyi göstərilir. Əmək haqlarının, təqaüdlərin artırılması, əhalinin məşğulluq problemləri ilə bağlı geniş layihələrin həyata keçirilməsi, ailələrə yardım məqsədilə müxtəlif profilli mərkəzlərin yaradılması bu sahədə aparılan işlərin kiçik bir hissəsidir".

 

H.Hüseynova deyir ki, Azərbaycan qadınlarının mütəmadi olaraq keçirilən qurultayları cəmiyyətin ən fəal, işgüzar qadınlarını bir yerə toplayaraq, bu sahədə qarşıda duran yeni vəzifələr müəyyən edir, gələcək inkişafın yol xəritəsini hazırlayır. Bundan başqa, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin, dialoqun inkişafı nəticəsində qadın qeyri-hökumət təşkilatlarının potensialı da gün-gündən artır.

 

"Ölkəmizdə aparılan sosial siyasət və onun tərkib hissəsi olan gender siyasətinin nəticəsi olaraq, ölkə qadınlarına öz potensiallarını reallaşdırmağa, fəal olmağa geniş zəmin yaranıb. Müasir Azərbaycanda qadınların qərar qəbuletmədə və hakimiyyət orqanlarında iştirakı da getdikcə artmaqdadır. Ümumilikdə parlamentdə qadın deputatların təmsilçiliyi ötən çağırışla nisbətdə, on dörddən iyirmi nəfərə yüksəlmişdir.

 

Bələdiyyə orqanlarında qadınların təmsilçiliyi 4 faizdən 26,5 faizə çatıb. Hazırda ölkədə dövlət qulluğunda çalışanlar, hakimlər, orta və ali məktəb müəllimləri, həkimlər sırasında qadınlar böyük əksəriyyət təşkil edir. Azərbaycanda qadın siyasətinin uğurları beynəlxalq müstəvidə də çox yüksək qiymətləndirilir. Son illər ölkəmiz qadınların həyatında önəmli rol oynayan bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. 24-25 may 2010-cu il "De yure və de fakto gender bərabərliyinin təmin olunması" mövzusunda Avropa Şurasının qadınlar və kişilər arasında bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərinin VII konfransının keçirilməsi buna aydın misaldır", - deyə komitə sədri vurğulayıb.

 

"Qadın siyasəti - ailə, qadın, uşaq xətti üzrə qurulub"

 

Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan xalqının qadınlara müsusi münasibət siyasətinin mövcud olduğu qənaətindədir:

 

"Bu siyasət birdən-birə formalaşmayıb, tarixdən, qərinələrdən gələn siyasətdir. Bizdə qadın siyasəti - ailə, qadın, uşaq xətti üzrə qurulub. Bu, faktiki olaraq islam mənəviyyatından, Qurandan gələn düzülüşdür. Bu, o deməkdir ki, ailənin əsasında qadın durur, uşaq da nəslin davamçısıdır. Ancaq mən bu sıraya "cəmiyyət" sözünü də daxil edərdim. Cəmiyyətin əsasında duran əsas dayaqlardan biri qadınlardır. Qadın cəmiyyətin bütün problemlərinə çiyin verir. Mən düşünmürəm ki, bu gün cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrində - dövlət quruculuğunda, səhiyyə, təhsil, elm sahələrində kişilərin xidməti qadınlardan çoxdur".

 

Ə.Həsənov qadın siyasətinin tarixinə ekskurs edərək bildirib ki, qadınları ailə ilə, uşaqla bağlamaq bizə islamdan gəlmədir. "İslama qədər də Azərbaycan xalqının qadına münasibəti mövcud olub. İslama qədərki dövrdə - Manna, Atropatena dövlətlərində qadınların cəmiyyətdə oynadığı rol barədə məlumatlar az da olsa bizə gəlib çatıb. Qadınlar faktiki olaraq həmin dövlətlərdə kişilərlə çiyin-çiyinə dövlət quruculuğunda iştirak ediblər. Bundan sonra Azərbaycan tarixinin İslam sivilizasiyası dövrü başlayır. İslam mənbələrində qadın daha çox ailənin başında duran müqəddəs varlıq kimi təqdim olunur. Məhəmməd Peyğəmbər qadını "Cənnət anaların ayağı altındadır" - deyə dəyərləndirib. Bu, faktiki olaraq qadını müqəddəsləşdirməkdir. Azərbaycan tarixinin Səlcüq dövründə qadına münasibətə yeni çalarlar əlavə olunub. Bu da qadınların qəhrəmanlığı ilə bağlıdır. İslamda qadınların qəhrəmanlığından danışan səhnələr yoxdur. Quranda da qadın qəhrəman kimi təqdim olunmayıb. Daha çox müqəddəs bir varlıq, mərd ana kimi təqdim olunur ki, hamı bu müqəddəs varlığa sitayiş etsin. Dədə Qorqud dastanında Azərbaycan qadını Burla Xatun timsalında mərd, ailənin təəssübünü, namusunu qoruyan, qəhrəman bir obrazda təqdim olunur".

 

PA rəsmisi qeyd edib ki, sonrakı dövrdə Azərbaycan qadın siyasətinin əsasında milli-mənəvi dəyərlərimizin formalaşması prosesi başlayır..

 

http://www.ayna.az/2011-10-22/Cemiyyetden_aileye/7352-

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb