Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFINA DƏSTƏK


Dekabrın 12-də BP-nin Biznes mərkəzində «Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafına dəstək» Layihəsi çərçivəsində keçirilən maliyyənin idarə olunması üzrə treninq başlanmışdır (biznes-treninqlər və praktiki məsləhətlər). Layihə İşgüzar Məsləhət üzrə Xidmət Proqramı – Azərbaycan (BAS EBRD TAMBAS) tərəfindən LTD Təşkilati və Texniki İnkişafın köməyi ilə həyata keçirilir. Layihə Kanadanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (CIDA) tərəfindən maliyyələşdirilir.
Bakıdakı treninqin iştirakçıları aşağıdakılar olmuşlar:


1. Əfəndiyeva Natəvan (mebel sexi, reklam üzrə menecer və agent)
2. Qasımova İradə («Azərtat» mətbəəsinin sahibi)
3. Əliyeva Eldarə («Yurd» mətbəəsinin sahibi)
4. İmayeva Zara (tikməçi qadınlar Assosiasiyasının sədri)
5. Hıcıbəyova Məryəm («Arabeski» tikiş emalatxanasının sahibi)
6. Tağıyeva Nailə («İnkonfest» inşaat firmasının şəriki)
7. Əliyeva Leyla («Rafaello» kafe və qənnadi sexinin sahibi)
8. Əhmədova Xuraman («Aqroyurd» kənd təsərrüfatı firmasının meneceri)
9. Muradova Pikə («Lukoshko» qənnadı sexinin və kafenin sahibi)
10. Qəhrəmanova Ayla («VIP Clinic») klinikasının sahibi və baş həkimi
11. Qasımova Elmira (gözəllik salonunun sahibi)
12. İsgəndərova Solmaz («Yaradıcı qadınlar Assosiasiyası»)
13. Cəfərova Oksana («Eyescare» mağazasının sahibi və diaqnostik)
14. Sultan-zadə Firuzə («Ekosfera» mərkəzi)
15. Fətullayeva Nigar (Şəkidə sənətkarlıq və ailə turizmi Assosiasiyası)
16. Cəfərova Gülnarə («Eyescare» mağazasının sahibi və diaqnostik)
17. Qasımova Nelli («Qrafika» mağazasının mühasibi)
18. Səidova Natəvan («LIFCO» mətbəəsinin sahibi)


Biz treninqin iştirakçılarından suallara cavab verməyi xahiş etdik: Sizin Biznesin inkişafına nə mane olur? (aşağıda prioritet qaydada cavablar təqdim olunmuşdur)

şəxsi kapitalın yoxluğu
idarəçilikdə kişi şovinizmi
yuxarıdakı məmurların korrupsiyalığı

kişi mentaliteti

- qadınların cəmiyyətdə tanınmasına şərq baxışı
- mənə kişi sahəsində işləmək çox çətindir, biznesdə isə qadınlar azdır
- özünə inamsızlıq
işgüzar partnyorluq ənənəsinin olmaması
inhisar və yerliçilik
- kapitalın məhdudluğu

ilkin kapitalın yoxluğu

şəxsi həyatda özündə yəqinliyi qıran uğursuzluq
- şəxsi həyatda şəxsi qadın reallaşmamasından emosional asılılıq
- kapitalın yoxluğu, bankrotluq qorxusu, icazənin alınması, belə ki, hər şey üçün ödəniş lazımdır
biznesin inkişafına məmurlar və dolaşıq qanunvericilik mane olur.
- maliyyə sisteminin hüquqi və struktur tərəflərinin arasıkəsilməz transformasiya problemlərindən irəli gələn yerli maliyyə siyasətinin qeyri-kamilliyi;
- ölkədə iri, dövlət və xarici biznesin sabit prioriteti;
Biznesin bütün sahələrində kişi üstünlüyü + cəmiyyətə patriarxal iyerarxiya. Hakimiyyət və dövlət tərəfindən dəstəyin və yardımın olmaması (həm idarəçilik, həm də icra).
Mühasibat, biznesin aparılması sahəsində mütəxəssislərin, yüksək ixtisaslı adamların çatışmaması problemi və s. (bu, məni bu treninq-kursda iştirak etməyə vadar etdi);

Respublika qanunlarının qeyri-mütəşəkkilliyi – vergi kodeksi gömrük kodeksi ilə ziddiyyət təşkil edir, onların dövlət tərəfindən işlənilməməsi, dünya standartlarına uyğun olmaması.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb