Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Ağ çobanyastığı günü


Azərbaycanın qadın hərəkatı tarixi xeyriyyəçiliklə məşğul olan qadınların adlarını qoruyub saxlamışdır.

 

Bu qadınların hamısında nə isə bir ümumi xüsusiyyət var - onlar Azərbaycan demokratik ziyalılarının ilk nəslinin nümayəndələri, əsl raznoçinlərdir. Yaddaş rus-müsəlman məktəbinin müəlliməsi Gövhər xanım Qaziyevanın adını qoruyub saxlayır. Uşaqlıqda, gənclikdə o, çox əziyyət çəkmiş, lakin müsəlman xeyriyyə cəmiyyətindən olan qadınların təmənnasız köməyi ilə təhsil almış və Azərbaycanın sosial şəraitində çox şərəfli ada - müəllim adına - nail olmuşdur. Ona təkcə kasıb müsəlman qızları üçün «Əl əməyi» dərnəyinin yaradılması ideyası məxsus deyildi. Məhz o, bina icarəsi, dəzgahların, materialların alınması üçün vəsait tapmağı bacardı.

Artıq iyirminci yüzilliyin əvvəlində Azərbaycan qadın xeyriyyə cəmiyyətləri Gəncədə, Şəkidə, Lənkəranda, Şuşada, Zaqatalada, Dərbəntdə, İrəvanda, Tiflisdə yaradılmışdır. Əgər bu cəmiyyətlərin başında ali zadəganlar zümrəsindən olan qadınlar dayanırdılarsa, «qaralama» işlərini gənc müəllimələr, tibb bacıları, aqronomlar görürdülər. Lakin qadın xeyriyyə cəmiyyətləri öz fəaliyyətlərini, xüsusən, Birinci Dünya müharibəsinin başlanğıcı ilə genişləndirdilər.

Ən məşhur və ən sevimli aksiya, necə deyərlər, «Ağ çobanyastığı günləri» idi. Bu aksiyanı, əsasən, «Müqəddəs Nina» adına gimnaziyanın tələbələi keçirirdilər. Xeyriyyə yığıncaqlarında yuxarı sinif tələbələri rəmzi çobanyastığı gülü satırdılar, dövlətli adamlar onları misli görünməmiş pula alırdılar. Əldə edilmiş bütün pullar kasıb uşaqların və yetimlərin dəstəyinə sərf edilirdi.

Keçən əsrin əvvəllərində Rusiya İmperiyasının torpaqları, o vaxt deyildiyi kimi, Aclıq-Çarının qurbanlarına çevrilrdilər. Aclıq çəkənlərə kömək üçün ilk dəfə Azərbaycanda qərara gəldilər. Bu ideya Gəncə məktəbinin adi müəlliməsi Asya xanım Axundzadəyə məxsusdur. Məhz o, o vaxtkı qəzetlər vasitəsilə Zəngəzurda aclıq çəkənlərə kömək çağırışı ilə çıxış etmişdir. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, külli miqdarda yığılmış vəsait Zəngəzurda aclıq çəkənlərə yönəldilmişdir

Vətəndaş müharibəsi və inqilabdan əvvəlki illərdə Volqaboyu aclıq çəkənlərə fəal kömək edənlərin təşkilatçılarından biri Ağdaş kənd məktəbinin direktoru Qadiyə xanım Məmmədzadə olmuşdur. Azərbaycanda özgə ağrılarını öz ağrıları kimi çəkən qadınların sayı minlərlə idi.

«Ağ çobanyastığı günləri» və gənc tikməçi kurslarının müdavimləri, saralmış arxiv sənədləri şəklində uzaq keçmişdə qalmışlar. Lakin inanırıq ki, cəmiyyətdə bir əsr əvvəl təməli qoyulmuş humanizm ənənələri və xeyriyyəçilik qalmışdır. Ənənələr ağ çobanyastığı, çöl çiçəyi deyil, onlar solmur və yox olmur. Onların ailə ocağı kimi qoruyucusu, ən əvvəl, qadınlar olmalıdır.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb