Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Şərq qadınlarının Birinci qurultayında Azərbaycan nümayəndələri


Mərkəzi şöbə

1. Seytlin

2. Babkova

3. Vetrova

4. Dvosko

5. Yemelyanova

 

Səlyan qəzası

1. Mirzəyeva Dunya

2. İbrahimova Nadya

3. Məmmədyarova Mariya

4. Seqiqaşvili Lidiya

5. Vanilova Xırda

6. Rüstəmbəyli Tataron

7. Popova

8. Lipatkina

 

Tovuz qəzası

1. Kərimova Züleyxa

2. Tağıyeva Nataliya

 

Şamaxı qəzası

1. Baqdasarova Dursum

2. Kasabova Şuqi

3. Ovçiyeva Mariya

4. Vlavyeva Varsenik

5. Karakerli Səltənət

6. Verdcamet Katya

7. Katkova

8. Şatarina

9. Şiverdyayeva

 

Şamxor qəzası

1. Ana Xanım Mustafayeva

2. Nuşa Farin Rəşimova

3. Qurbanova Bəsti

4. Xristova Yevdokiya

5. Qurbanova Lətifə

6. Hüseynova Kübra

 

Lənkəran qəzası

1. Stepanova Mariya

2. Şevkunova Mariya

3. Arabina Ulyana

4. Gəncə Cavadova

5. Qızxanım İbrahim qızı

6. Züleyxa Molla Ağa qızı

7. Tuğra Nağı qızı

8. Xədicə Ələkbər qızı

9. Cavahir Seyfulla qızı

10. Xanım Ağa qızı

11. Xədicə Qazi qızı

12. Şarpilo Anna

 

Gəncə qəzası

1. Saakyan Manya

2. Abibulak İsin

3. Bayramova Yasəmən

4. Məmmədova Fatma

5. Azikova

6. Yablonskaya Otnolezzi

7. Əfəndiyeva

8. Qaragədəyeva

9. Teraqulova Cəmilə

10. Məmmədova Matan

 

Göyçay qəzası

1. Məmmədova Əminə

2. Məmmədova Göyüş

3. Zöhrə Hacızadə

4. Bala qızı

5. Ağalarova Katya

6. Şeyxzadə Gülzadə

 

Bakı qəzası

1. Məmmədova

2. Nuriyeva Hüsniyyə

 

Quba qəzası

1. Tamara Paşa qızı

2. Gülçər Şaxerxan qızı

3. Kazarova Anna

4. İvanova Anastasiya

5. Sanfətulla Hənifə

6. Gililova Susanna

7. Balabacı Əhmədova

 

 

Cavanşir qəzası

1. Sultanova

2. Balaxanım Əli qızı

3. Terinqarova Mariya

 

Qazax qəzası

1. İsrayelova Maxten

2. Qiyasbəyova Şirin

3. Pəri Rəsi Zadə

4. Vasilyeva Valentina

 

Şuşa qəzası

1. Novruzova Məməzir

 

Nuxa qəzası

1. Ceyranova Salamey

2. Əmibəyim Rəsulova

3. Məmmədova Səltənət

 

Bakı təşkilatı

1. Minə Cəfərova

2. Kərimova Məsimə

3. Nabat Şəmsi Zadə

4. Laren Duzdarova

5. Anna Sultanova

6. Ceyran Bayramova

7. Gülsüm Həki Zadə

8. Əminə Qasımova

9. Suğra Ağa Baba

10. Xavər Şabanova

11. Tahirova Həvva

12. Nərimanova Səkinə

13. Bağırova Hənifə

14. Bibi Rüstəm qızı

15. Mələknisə Orucova

16. Məsumə Nəzərova

17. Bilqeyis Məmmədova

18. Tamara Ələkbərova

19. Musabəyova Hənifə

20. Qızbacı Məmmədova

21. Fatma Terequlova

 

Şəhər rayonu

1. Cavanşirova

2. Protasova

3. Minasyan

4. Üseynova Xırda

5. Abramyan

6. Solovyova

7. Yemelyanova

8. Hacıyeva Töhfə

9. Bibi xanım Əliyeva

10. Minə Nağıyeva

11. Şəfiqə Əfəndiyeva

 

Fabrik-zavod rayonu

1. İsmayılova Məryəm

2. Zəlimə Sadıq qızı

3. Mustambəyova Raziyam

4. Tutu Cəgir qızı

5. İbrahimova Ayraz

6. Mələk Bala qızı

7. Manya İldrisova

8. Tulba Abdel qızı

9. Bədəlova

10. Məsim Məmmədova

11. Kramarenko

 

Balaxanı-Sabunçu rayonu

1. İbrahimova

2. Babayeva

3. Səmədova

4. Arbuzova

 

Suraxanı rayonu

1. Baqramova

2. Nuriyeva

 

Bayıl rayonu

1. Kurkina

 

Zavoqzal rayonu

1. Drşinskaya

2. Baqdasarova

3. Şmakova

 

Pedaqoji kurslar

1. Qazıyeva Gövhər

 

Uşaq bağçası

1. Terequlova Xədicə

2. Gülruh Qazıyeva

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb