Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


TƏDQİQAT: QADINLAR KİŞİLƏRLƏ MÜQAYİSƏDƏ DAHA STRESSƏ DAVAMLI VƏ AĞRIYA DAHA AZ HƏSSASDIRLAR


Məlum olur ki, qadınlar kişilərlə müqayisədə, həyatlarının ilk dəqiqələrindən stres vəziyyətindən daha çox müdafiəlidirlər. Bu haqda Sassari Universitetində Ali Səhiyyə İnstitutunun farmakologiya dosenti Flaviya Frankoni ilə birgə keçirilmiş eksperiment sübut edir. F.Frankoni uzun illər xəstəliklər və onların müalicə üsulları nöqteyi-nəzərindən cinslər arasında fərq problemi ilə məşğul olur.
Tədqiqatın məqsədi, cinslər arasında fizioloji və psixoloji fərqlərin hansı yaşdan təzahür etdiyini başa düşmək idi.
Panorama yazır: son vaxtlara qədər bu məqam cinsi yetkinliyin başlanması ilə üst-üstə düşür. Mütəxəssislər tədqiqatın nəticələrini şərh edərək bildirirlər: - «Lakin, artıq doğulduqdan sonra kişi və qadın cinsinin nümayəndələri eyni hadisəyə müxtəlif cür reaksiya edirlər və bu hadisələrin nəticələri uzun illər boyu özünü büruzə verir. (Tam mətn inopressa.ru. saytında)
ksperimentin nəticələri İtalyan alimləri tərəfindən bu ilin fevralında Berlində keçirilən Beynəlxalq tibb konqresində təqdim edilmişdir. Bu, Birləşmiş Ştatlarda 15 il tədqiq olunan elmin bölməsinə həsr olunmuş ilk iri miqyaslı beynəlxalq hadisə idi. Verilmiş sahədə məşğul olan alimlərin məqsədi, xüsusi olaraq qadınlar üçün təyin edilən dərmanların hazırlanmasıdır.
Keçən ay Amerika onkoloji cəmiyyətinin «Cancer» jurnalı tədqiqat dərc etmişdir. Onun nəticələri göstərir ki, ağ ciyər xərçənginin yeni müalicə üsulları qadınlar üzərində lazımi qədər geniş öyrənilməmişdir. ABŞ-da son illərdə satışı qadağan olunmuş 10 dərman preparatından 8-i qadınlarda gözlənilməz mənfi reaksiya səbəb olmuşdur.
Söhbət, o cümlədən, tez-tez qadınlarda ürək aritmiyası yaradan astmaya qarşı preparat olan terfenadindən, təzyiqi aşağı salan mibefradil preparatından, qastroezofagel refleksinin müalicəsi üçün sizapriddən, şəkər xəstəliyini müalicəsi üçün troqlitazondan və çəkinin azalması üçün fenflyuramin və deksfenflyuramin preparatlarından gedir.

Frankoni deyir: «Aspirin – xüsusi haldır. Bu preparatın 120 yaşı var. Lakin, ancaq keçən il aydın olmuşdur ki, o, qadınlarda infarktın profilaktikası üçün zərərlidir.
Təbabətin yeni sahəsi cinslər arasında bütün sahələrdə fərqlər haqda məlumat toplayır. Eksperimentin gedişində, könüllülərin qanında sitokinin olmasını aşkar edən analiz vaxtı, müəyyən edilmişdir ki, qadınlarda onun səviyyəsi, kişilərdə olduğundan 50% aşağıdır. Sitokinləri endogen analgetiklərə təsir edən testosteronun, kişi hormonunun səviyyəsi ilə sıx surətdə bağlıdır, başqa sözlə, ağrını asan keçirməyə kömək edir. Bu, qadınların tez-tez bədənin ayrı-ayrı hissələrində ağrıları uzun müddət hiss etmələrini başa düşməkdə irəli atılan daha bir addımdır.
Filadelfiyadakı Ceffersonun Tibb kollecindən (Jefferson medical college) olan Amerika tədqiqatçıları, göründüyü kimi qan təzyiqinin artmasında mühüm rol oynayan Grk5 proteini ilə işləyirdilər. Proteinin istehsalına cavabdeh olan genləri siçan orqanizminə yeridərkən, alimlər qeyd etmişlər ki, qanda bu zülalın yüksək miqdarı daha yüksək təzyiqə uyğun gəlir.
Lakin dişi siçanlar, Grk5-in yüksək qatılığına baxmayaraq, hipertenziyaya daha az məruz qalırdılar. Hələ ki, aydın deyil, estrogenlər bu halda müdafiə rolunu oynayırlarmı və ya erkək siçanlar testosteronun olmasından əziyyət çəkirlər.
Kalyaridə, Covanni Bidjionun rəhbərlik etdiyi qrup beynin tədqiqini keçirir. Onlar həm doğuşa qədər, həm də menopauza dövründə, qadının bütün həyatı boyu orqanizmində miqdarı dəyişən neyrosteroidlər, hormonlar üzərində işləyirlər. Məqsəd – depressiyanın inkişafında onların rolunu müəyyən etmək idi. Bu xəstəlikdən qadınlar kişilərdən 4 dəfə daha çox əziyyət çəkirlər.

http://www.newsru.com/world/09mar2006/man_woman.html
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb