Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Azərbaycan Respublikasinin Inzibati Xətalar Məcəlləsindən (Çixarişlar)


Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli, 906-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş; aşağıda göstərilən Qanunlarla dəyişiliklər və əlavələr olunmuşdur

 

26 dekabr 2000-ci il tarixli, 48-IIQD nömrəli AR Qanunu

26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli AR Qanunu

20 fevral 2001-ci il tarixli, 84-IIQD nömrəli AR Qanunu

2 iyul 2001-ci il tarixli, 172-IIQD nömrəli AR Qanunu

5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 187-IIQD nömrəli AR Qanunu

12 oktyabr 2001-ci il tarixli, 206-IIQD nömrəli AR Qanunu

15 noyabr 2001-ci il tarixli, 214-IIQD nömrəli AR Qanunu

27 dekabr 2001-ci il tarixli, 240-IIQD nömrəli AR Qanunu

12 fevral 2002-ci il tarixli, 262-IIQD nömrəli AR Qanunu

16 aprel 2002-ci il tarixli, 302-IIQD nömrəli AR Qanunu

19 aprel 2002-ci il tarixli, 303-IIQD nömrəli AR Qanunu

19 aprel 2002-ci il tarixli, 306-IIQD nömrəli AR Qanunu

19 aprel 2002-ci il tarixli, 309-IIQD nömrəli AR Qanunu  

4 iyun 2002-ci il tarixli, 339-IIQD nömrəli AR Qanunu

2 iyul 2002-ci il tarixli, 356-IIQD nömrəli AR Qanunu

3 dekabr 2002-ci il tarixli, 385-IIQD nömrəli AR Qanunu

3 dekabr 2002-ci il tarixli, 395-IIQD nömrəli AR Qanunu

24 dekabr 2002-ci il tarixli, 409-IIQD nömrəli AR Qanunu

1 mart 2003-cü il tarixli, 422-IIQD nömrəli AR Qanunu

25 mart 2003-cu il tarixli, 427-IIQD nömrəli AR Qanunu

25 mart 2003-cu il tarixli, 428-IIQD nömrəli AR Qanunu

25 mart 2003-cu il tarixli, 429-IIQD nömrəli AR Qanunu

30 may 2003-cu il tarixli, 463-IIQD nömrəli AR Qanunu

20 iyun 2003-cu il tarixli, 485-IIQD nömrəli AR Qanunu

20 iyun 2003-cu il tarixli, 486-IIQD nömrəli AR Qanunu

20 iyun 2003-cu il tarixli, 490-IIQD nömrəli AR Qanunu

7 noyabr 2003-cu il tarixli, 512-IIQD nömrəli AR Qanunu

5 dekabr 2003-cu il tarixli, 536-IIQD nömrəii AR Qanunu

5 dekabr 2003-cu il tarixli, 538-IIQD nömrəli AR Qanunu

9 dekabr 2003-cu il tarixli, 556-IIQD nömrəli AR Qanunu

9 dekabr 2003-cu il tarixli, 557-IIQD nömrəli AR Qanunu

9 dekabr 2003-cu il tarixli, 558-IIQD nömrəli AR Qanunu

30 dekabr 2003-cu il tarixli, 569-IIQD nömrəli AR Qanunu

6 yanvar 2004-cü il tarixli, 574-IIQD nömrəli AR Qanunu

5 mart 2004-cu il tarixli, 599-IIQD nömrəli AR Qanunu

5 mart 2004-cu il tarixli, 600-IIQD nömrəli AR Qanunu

23 mart 2004-cu il tarixli, 609-IIQD nömrəli AR Qanunu

6 aprel 2004-cu il tarixli, 621-IIQD nömrəli AR Qanunu

9 aprel 2004-cu il tarixli, 622-IIQD nömrəli AR Qanunu

20 aprel 2004-cu il tarixli, 638-IIQD nömrəli AR Qanunu

4 may 2004-cu il tarixli, 646-IIQD nömrəli AR Qanunu

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinin prinsipləri

Bu Məcəllə insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi, qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirsizlik prezumpsiyası, ədalətlilik və inzibati xətaların qarşısının alınması prinsiplərinə əsaslanır.

 

Maddə 7. Qanun qarşısında bərabərlik prinsipi

 

7.1. İnzibati xəta törətmiş şəxslər irqindən,  milliyyətindən,  dinindən, dilindən,  cinsindən,  mənşəyindən,    əmlak  vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən və digər hallardan asılı olmayaraq qanun qarşısında bərabərdirlər və inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar.

7.2. Hüquqi şəxslər mülkiyyət formasından, olduqları yerdən, təşkilati-hüquqi formalarından və    tabeçiliyindən asılı  olmayaraq  inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar.

 

Maddə 30. İnzibati həbs

 

30.1. İnzibati həbs, yalnız müstəsna hallarda, inzibati xətaların ayrı-ayrı növlərinə görə on beş gün müddətinədək müəyyən olunur və tətbiq edilir.

30.2.  Hamilə qadınlar və ya himayəsində azyaşlı uşağı olan qadınlar, on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər, birinci və ya ikinci qrup əlillər, habelə altmış  yaşına  çatmış  qadınlar  və  altmış  beş  yaşına  çatmış  kişilər barəsində inzibati həbs tətbiq edilə bilməz.

30.3. İnzibati qaydada tutma müddəti inzibati həbs müddətinə əlavə edilir.

 

Maddə 33. İnzibati xətaya görə məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar

 

33.1. İnzibati tənbeh tətbiq edilərkən məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar aşağıdakılar hesab edilir:

33.1.4. İnzibati xətanın hamilə qadın və ya himayəsində azyaşlı uşağı olan qadın tərəfindən törədilməsi.

 

Maddə 308. Fahişəliklə məşğul olma

 

Fahişəliklə məşğul olmağa görə-şərti maliyyə vahidinin otuz beş mislindən qırx mislinədək miqdarda cərimə edilir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb