Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


ƏLAVƏLƏR


Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsı haqqında Konvensiyanın 1-16-cı maddələri

 

Maddə 1

Qadınlara qarşı ayrı-seçkilik anlayışının tərifi

Maddə 2

Ayrı-seçkiliyi aradan qaldırma öhdəlikləri

Maddə 3

Qadınların inkişafı və tərəqqisi

Maddə 4

Kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin təşəkkül tapmasının sürətləndirilməsi

Maddə 5

Cinsi rollar və stereotiplər

Maddə 6

Qadınların istismarı

Maddə 7

Siyasi və ictimai həyat

Maddə 8

Beynəlxalq səviyyədə təmsil olunma və iştirak

Maddə 9

Vətəndaşlıq

Maddə 10

Təhsil

Maddə 11

Məşğulluq

Maddə 12

Tibbi xidmətlərdən bərabər istifadə etmək imkanı

Maddə 13

Sosial və iqtisadi müavinətlər

Maddə 14

Kənd yerlərində yaşayan qadınların vəziyyəti

Maddə 15

Qanun qarşısında bərabərlik və mülki hüquq

Maddə 16

Nikah daxilində bərabərlik və ailə hüququ

 

İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin siyahısı

 

 

Sənədin adı

Qəbul olunduğu tarix

Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya olunma tarixi

1

İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara dair Beynəlxalq Pakt

16.12.1966

21.07.1992

2

Mülki və siyasi hüquqlara dair Beynəlxalq Pakt

16.12.1966

21.07.1992

3

Uşaq Hüquqlarına dair Konvensiya

20.11.1989

21.07.1992

4

Qadınların Siyasi Hüquqlarına dair Konvensiya

20.12.1952

04.08.1992

5

Qaçqınların Statusuna dair BMT Konvensiyası və Protokolu

28.07.1951

08.12.1992

6

Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyası

12.08.1949

21.04.1993

 

7

BƏT Təşkilat hüququna və kollektiv danışıqların aparılmasına əsas prinsiplərin tətbiqi haqqında Konvensiya № 98

08.06.1949

03.07.1993

8

BƏT kənd təsərrüfatı işlərində uşaqların minimal yaş həddinə qəbul edilməsi haqqında Konvensiya

25.10.1921

03.07.1993

9

BƏT kənd təsərrüfatı sahəsində işləyən zəhmətkeşlərin təşkilatı və birləşmək hüququ haqqında Konvensiya № 11

25.10.1921

03.07.1993

10

BƏT gəmilərə yük vurulması və gəmilərdən yükün boşaldılması zamanı işçilərin bədbəxt hadisələrdən qorunması haqqında Konvensiya № 32

12.04.1932

03.07.1993

11

BƏT təşkilat hüququnun müdafiəsi və birləşmək azadlığı haqqında Konvensiya № 87

17.06.1948

03.07.1993

12

BƏT bərabər əməyə görə kişi və qadınlara bərabər haqq verilməsi haqqında Konvensiya № 100

06.06.1951

03.07.1993

13

BƏT əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında Konvensiya № 111

04.06.1958

03.071993

14

Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

18.12.1979

30.07.1995

15

Köləlik haqqında Beynəlxalq Kon­vensiya

07.09.1956

30.07.1995

16

İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

21.12.1965

31.05.1996

17

Aparteid cinayətin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya

30.11.1973

31.05.1996

18

Müharibə cinayətlərinə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiya

26.11.968

31.05.1996

19

Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar təsisat və adətlərin ləğv edilməsi haqqında Əlavə Konvensiya

25.09.1956

31.05,-1996

20

İşgəncələr və digər qəddar, qeyri- insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza növləri əleyhinə Konvensiya

10.12.1984

31.05.1996

21

Ərli qadının vətəndaşlığı haqqında Konvensiya

29.01.1957

31.05.1996

22

Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması haqqında Konvensiya

30.08.1961

31.05.1996

23

Apatridlərin statusu haqqında Kon­vensiya

28.09.1954

31.05.1996

24

Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahın qeydə alınması haqqında Konvensiya

07.11.1962

31.05.1996

25

Digər ölkə ərazisinə müvəqqəti gələn şəxslərə tibbi xidmət göstərilməsi haqqında Avropa sazişi

17.10.1980

31.05.1996

26

Dəniz sularında insan həyatının qorunması haqqında Beynəlxalq Kon­vensiya

01.11.1974

31.01.1996

27

İnsanlarla ticarətə və 3-cü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında BMT Konvensiyası

02.12.1949

31.05.1996

28

Muzdluların yığılması, onların təlim keçilməsi, maliyyələşdirilməsi və onlardan istifadə olunması ilə mübarizə haqqında Konvensiya

04.12.1970

30.00.1997

29

Mühacir işçilərin və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya

18.12.1990

11.121998

30

Mülki və siyasi hüquqlara dair Beynəlxalq Pakta əlavə II Fakultətiv Protokol

15.12.1989

11.12.1999

31

Hüqüq yardımı almaq üçün Avropa sazişi

27.01.1977

17.03.2000

32

Nikahsız doğulmuş uşaqların hüquqi statusu haqqında Avropa Konvensiyası

15.09.1975

17.03.2000

33

Zorakı cinayətlərin qurbanlarına zərərin ödənilməsinə dair Avropa Konvensiyası

24.11.1983

17.03.2000

34

Milli azlıqların müdafiəsinə dair Çərçivə Konvensiyası

01.02.1995

16.06.2000

35

Məhkum edilmiş şəxslərin təhvil verilməsi haqqında Konvensiya

21.03.1983

16.06.2000

36

Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya

14.12.1973

02.02.2001

37

BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyasına Fakultətiv Protokol

06.10.1999

16.02.2001

38

BMT-nin Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktına dair birinci Fakultətiv Protokol

23.03.1976

29.06.2001

39

Mülki və siyasi hüquqlara dair Beynəlxalq Pakta əlavə Fakultətiv Protokol

16.12.1966

29.07.2001

40

Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Konvensiya

09.12.1991

01.10.2001

41

İnsan hüquq və əsas azadlıqları haqqında Konvensiya

04.11.1950

25.12.2001

42

İnsan hüquq və əsas azadlıqları haqqında Konvensiyaya dair II Protokol

20.03.1952

25.12.2001

43

İnsan hüquq və əsas azadlıqları haqqında Konvensiyaya dair IV Protokol

16.09.1963

25.12.2001

44

İnsan hüquq və əsas azadlıqları haqqında Konvensiyaya dair VI Protokol

28.04.1983

25.12.2001

45

İnsan hüquq və əsas azadlıqları haqqında Konvensiyaya dair VII Protokol

22.11.1984

25.12.2001

46

İşgəncələrin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan və cəzaların qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyası, I və II Protokollar

26.11.1987 04.11.1983

25.12.2001

47

Uşaq hüquqları haqqında BMT-nin Fakultətiv Protokolu

25.05.2000

02.04.2002

48

Uşaq hüquqları haqqında BMT Konvensiyasının Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakultətiv Protokolu

25.05.2000

02.04.2002

49

Uşaq hüquqları haqqında BMT Konvensiyasının Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakultətiv Protokolu

25.05.2000

02.04.2002

 

50

İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında Protokol

15.11.2000

13.05.2003

 

51

Avropa Sosial Xartiyası

03.05.1996

06.01.2004

 

52

Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların ara­dan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair Konvensiya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli Tövsiyə daxil olmaqla)

17.06.1999

13.01.2004

 

53

İnsan alverinə və fahişəliyin üçüncü şəxslər tərəfindən istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiyanın Yekun Protokolu

21.05.1950

12.10.2004

 

54

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 14 saylı Protokolu

13.05.2004

04.04.2006

 

             

 

 

İstifadə edilmiş ixtisarların siyahısı

 

AR-Azərbaycan Respublikası

ARK-Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası

ATƏT-Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı

AQUPDK-Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

AMEA-Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

AM-Ailə Məcəlləsi

BƏT-Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

BMT-Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

BMTUF (UNİSEF) - BMT-nin Uşaq Fondu

BMTİP (UNDR) - BMT-nin İnkişaf Proqramı

CEDAW- Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyinin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

CM- Cinayət Məcəlləsi

CDEG-Avropa Şurasının qadınlarla kişilər arasında bərabərlik üzrə Rəhbər Komitəsi

QPDK - Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi                         

QHT - Qeyri-hökumət təşkilatları

QİÇS - Qazanılmış immunçatışmazlığı

ÜST - Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı

UİHB - Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi

MP-Milli Plan

MOK - Milli Olimpiya Komitəsi

MFP - Milli Fəaliyyət Planı

KİV - Kütləvi İnformasiya Vasitəsi

SSRİ - Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı

UNİFEM - BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondu

YUNESKO - BMT-nin təhsil, elm, mədəniyyət üzrə Təşkilatı

UNHCR - BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı                         

UNECE - BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası

TQDK - Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komitəsi

ƏƏSMN - Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi

 

İstifadə olunmuş mənbələr və ədəbiyyat siyahısı

 

A. Mənbələr

 

 1. İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı şəhəri, 31 may, 1996-cı il  
 2. 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 18 dekabr, 1997-ci il.
 3. Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə fərdi təqaüdlər verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Preziden­tinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 22 dekabr, 1997-ci il
 4. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 26 iyul, 1997-ci il
 5. Azərbaycan Respublikası Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 14 yanvar, 1998-ci il
 6. Azərbaycan qadınlarının rolunun artırılmasına dair tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 14 yanvar, 1998-ci il
 7. Azərbaycan Respublikası Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 20 fevral, 1998-ci il
 8. Qadınların bayramı ölkənin, cəmiyyətin bayramıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 8 mart Beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə Azərbaycan qadınlarına təbriki. Bakı şəhəri, 8 mart, 1998-ci il
 9. 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 26 mart, 1998-ci il
 10. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyənnaməsinin 50 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 16 aprel, 1998-ci il
 11. Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqətin parlaq nümunəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il oktyabrın 3-dən 1998-ci il oktyabrın 9-dək olan dövr ərzində keçirdiyi tədbirlər və görüşlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin katibliyinin məlumatı. Bakı şəhəri l998-ci il
 12. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı; Bakı şəhəri, 22 fevral, 1998-ci il
 13. İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 18 iyun 1998-ci il
 14. Gənc ailə proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 16 fevral, 1999-cu il
 15. Dövlət Gənclər Siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 29 iyul, 1999-cu il
 16. 1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatların dərinləşməsi və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına kömək göstərməsinə dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 9 noyabr, 1999-cu il
 17. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Qadın Siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 29 iyul, 1999-cu il
 18. Azərbaycan Republikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 8 iyun, 2000-ci il
 19. Uşaqların təlim-tərbiyəsinin yaxşılaşdırılması və hüquqlarının qorunması haqqında Dövlət Proqramının təsdiq edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 22 iyun, 2000-ci il
 20. Azərbaycan Respublikasında pensiya islahatı Konsepsiyası layihəsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 17 iyun, 2001-ci il
 21. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Om­budsman) haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi. Bakı şəhəri, 28 dekabr, 2001 -ci il
 22. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dair dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 10 sentyabr, 2002-ci il
 23. Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə  Dövlət Proqramı. Bakı şəhəri. 2003-cü il
 24. Yaşayış minumumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı şəhəri. 5 oktyabr, 2004-cü il
 25. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun qəbul edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı. Bakı şəhəri, 13 yanvar, 2004-cü il
 26. Azərbaycan Respublikasında Təhsil, Elm və Mədəniyyət, Statistik məcmuə. ARDSK. Səda. Bakı. 2005.-489 s.
 27. Azərbaycan Respublikasında Təhsil, Elm və Mədəniyyət. Statistik məcmuə. ARDSK. Səda. Bakı. 2006.-498 s.
 28. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaranması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı. Bakı şəhəri. 6 fevral, 2006. -cı il
 29. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnaməsinin təsdiq edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Pre­zidenti İlham Əliyevin Fərmanı. Bakı şəhəri. 9 avqust, 2006-cı il
 30. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. Qanun. Bakı. 2005. -63 s.
 31. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı. Bakı. 2005.-256 s.
 32. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı. Bakı. 2006. -271 s.
 33. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı. Baki. 2006. -278 s.

 

B. Ümumi və nəzəri ədəbiyyat

 

 1. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müşahidələr. I-XVII Cildlər. Bakı. Azərnəşr. 1997-2006.
 2. Heydər Əliyev mədəni irsin keşiyində: 2 cilddə. C.l. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Katibliyi. Bakı. 2001. - 438 s.
 3. Heydər Əliyev mədəni irsin keşiyində: 2 cilddə. C.2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Katibliyi. Bakı. 2001. -547 s.
 4. Heydər Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatı / Red. B.Nəbiyev. Bakı. Elm. 1998. -178 s.
 5. Heydər Əliyev Azərbaycan incəsənəti/Red. B.Nəbiyev. Bakı. Elm. 2000. -124 s.
 6. Heydər Əliyev. Təhsil Millətin gələcəyidir. Bakı. Təhsil. 2002. -580 s.
 7. Heydər Əliyev. Qoy ədalət zəfər çalsın. /Aktual müsahibə/ «Lit. Qazeta»nın xüsusi müxbirinin suallarına cavab. Bakı. Azərnəşr. 1981. -76 s.
 8. Heydər Əliyev. Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər. Bakı. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı. 1997. -136 s.
 9. Heydər Əliyev. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında. Bakı. XXI Yeni Nəşrlər Evi. 2001. -54 s.
 10. Heydər Əliyev. «Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı»nın təqdimatına həsr olunmuş ümummilli konfransda nitqi. Azərbaycan qəzeti. 26 oktyabr 2002- ci il.
 11. Prezident imzası - Prezident qayğısı. Bakı. Azərnəşrin qrifi ilə çap olunub. 1998.-492 s.
 12. Ədalət A. Şəhid ömrü yaşayanlar. Bakı. Çaşıoğlu. 1999. 270 s.
 13. Velikie mısli velikix lödey. Mudrostğ tısəçeletiy. A.P. Kondraşov, İ.İ. Komarova. M. İzd. Dom RİPOL KLASSİK. 2002. - 1213 s.
 14. Djon Maksvell. 21 neoproverjimıy zakon liderstva. Minsk. Popurri.. 2002.-287 c.
 15. Azərbaycan qadını ensiklopediyası. Azərbaycan Milli EnsiklopediyasıNəşriyyatı. Bakı 2002. -402 s.
 16. Azərbaycan qadını jurnalı №2. Azərbaycan nəşriyyatı. Bakı. 1999.-64 s.
 17. Məhərrəmov A. Bakı Dövlət Universitetinin dünyaşöhrətli məzunu. /Elmi  məsləhətçi və  red.:  C.  Əliyev./  Bakı Universiteti Nəşriyyatı. 2001.-229 s.
 18. Abbasov B. Liderlik fəlsəfəsi. Bakı. Təhsil. 2004. -200 s.
 19. Tusi Nəsrəddin Xacə.Əxlaqi-nasiri. Bakı. Elm. 1989. -245 s.
 20. Mehdiyev Ramiz. Azərbaycanın inkişaf dialektikası. Bakı. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyatı. 2000. -288 s.
 21. Hacıyev T. Heydər Əliyevin həyatı Azərbaycan fəlsəfi fikrinin zirvəsidir. Yeni Azərbaycan qəzeti. 3 aprel, 1996 cı il
 22. Tarix və onun problemləri: Xüsusi buraxılış. Bakı Universiteti Nəşriyyatı. 2004.-247 s.
 23. Həsənov Ə., Mirzəzadə A. Yeni Azərbaycan Partiyası: Yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı. 2002.-199 s.
 24. Hüseynova İ. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu. Bakı. Təhsil. 2004.-472 s.
 25. Ağsaqqal sözü. /Budaqovun ümumi redaktəsi ilə. Bakı. Oğuz eli. 1998.-168 s.
 26. Səfərov S. Heydər Əliyev kursu yeni keyfiyyət haqqında: İqtisadiyyat, siyasət, dinamizm, problemlər, perspektivlər. Bakı. Azərnəşr. 2005.-504 s.
 27. Xələfov A. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. Azərnəşr. Bakı. 2006. -312 s.
 28. Xalqa bağışlanan ömür. Bakı. Şəms nəşriyyatı. 2004. -520 s.
 29. Zeynalov İ. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı. XX əsrin II yarısında. Bakı. Azərnəşr. 2004. - 325 s.
 30. Sahibkar qadınlar. Oçerklər. Azərbaycan və ingilis dilində. Bakı. Ni­na mətbəəsi. 2001. -120 s.
 31. Reproduktiv sağlamlığın əsasları.Bakı. 2004.-90 s.
 32. Quliyev Z., Həsənov M. Azərbaycan qadınlarının hüquqları: 1993-1998-ci illəri. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı. 1998.-72 s.
 33. Gender Azərbaycanda. Bülleten. Azərbaycan və ingilis dillərində. Bakı. Səda ədəbi nəşriyyatı. 1998-1999-2000. I-IV buraxılış.
 34. G.54. Təhsil və Gender (Gender kitabxanası, 8-ci buraxılış). Bakı. Adiloğlu nəşriyyatı. 2004. -206 s.
 35. Gender: Qadın problemlərinin yeni mərhələsi. BMT İP-nın «Gender İnkişafda» Qurumu. 1-ci buraxılış. Bakı. 1998.-82 s.
 36. Mirzəzadə R. Qadın və siyasət. Bakı. İnam. 1998. -48 s.
 37. Mirzəzadə R. Qadın hüquqları. Bakı. İnam. 1999. -28 s.
 38. Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyası. Bakı. Elm. 1999.-200 s.
 39. Mirzəzadə R. Qadın - kişi münasibətləri (Azərbaycan və ingilis dilində).Bakı. Səda. 2000.-65 s.
 40. Əsrə bərabər otuz il. Bakı. Qorqud. 2000. - 456 s.
 41. Həsənov Ə., Mirzəzadə A. Yeni Azərbaycan Partiyası: yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı. 2002. -200 s.
 42. Yeni Azərbaycan Partiyası: Azərbaycanın dünəni, bu günü və gələcəyi. Azərbaycan nəşriyyatı. 2002. - 467 s.
 43. Məmmədov R. Zərdüştilikdə insan hüquqları məsələsi. Azərbaycanda gender tədqiqatları. Gender və İnsan Hüququ Araşdırma Birliyi. Bakı. 2002. -116 s.
 44. Genderşünaslıq. Azərbaycan Beynəlxalq elmi kütləvi jurnal. Azərbaycan və İngilis dilində. Bakı. Elm. 2000. № 3,4.
 45. Gender: Demokratiya, Sülh Mədəniyyəti, Təhsil. II Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Səda ədəbi nəşriyyatı. Bakı. 2005. -146 s.
 46. Koalisiya 1325 informasiya bülleten № 1(10), 1(13) Azərbaycan və rus dilində. Azərbaycan nəşriyyatı. Bakı. 2004, 2005.
 47. Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Pekin Fəaliyyət Platforması (1995) və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 23-cü xüsusi sessiyasının (2000) yekun sənədinin icrası ilə bağlı milli hesabatı. Əbilov, Zeynalov və oğulları nəşriyyatı. Bakı. 2005. -39 s.
 48. Azərbaycan Respublikası Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanın Azərbaycanda həyata keçirilməsi haqqında 2-ci və 3-cü dövrü hesabatı. AbşeronNəşr mətbəəsi. Bakı. 2005-81 s.
 49. Süleymanova E. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti (ilk illik məruzənin qısa icmalı). Qanun. Bakı. 2004. -174 s.
 50. Demokratikləşmənin inkişafında vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə insan hüquqları üzrə maarifləndirmənin rolu. Ombudsmanların III Bakı Beynəlxalq konfransının materialları. Bakı. 2004.-136 s.
 51. Süleymanova E. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti (2004-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı). Qanun. Bakı. 2005. -254 s.
 52. BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondu. Qadınlar Cənubi Qafqazda Münaqişələrin Qarşısının Alınması və Sülh Yaradılması Uğrunda. Münaqişə  və   Sülh  quruculuğu:   Problemə   giriş.   Müntəxəbat. POLYGRAPHlC PRODUCTION mətbəəsi. Bakı. 2003. -283 s.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb