Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Avrasiya Ölkələri Qadinlarinin Əməkdaşliği Qrupunun Yaradilmasi Haqqinda Protokol


Ankara, 29 mart 1996-cı il

 

Azərbaycan, Albaniya, Bosniya, Hersoqovina, Gürcüstan, Qazaxıstan, Makedoniya, Özbəkistan, Rumıniya, Tacikistan, Qüzey Kipr Türk Respublikası, Türkiyə, Turkmənistan (bu Protokolda bu Tərəflər adlanacaq), Avrasiya ölkələri qadınlarının əməkdaşlığına Konqresin bu Deklarasiyasına sadiqliklərini təsdiq edərək, Pekin yolu ilə gedərək, danışıqlara-razılıqlara gələrək, sənədin prinsip və məqsədlərinə qadın hüquqları sahəsində BMT-nin konvensiyası CEDAW və Pekində keçirilmiş Beynəlxalq Konfransında qəbul edilmiş fəaliyyət Platformasına sadiq qaldıqlarını təsdiq edirlər.

Qadın və kişilərin tam bərabər hüquqlu olmalarını demokratiyanın əsas komponenti hesab edərək, bütün sahələrdə qadınların tam hərtərəfli bərabərliyini təmsil etmək üçün bütün tədbirləri, prinsipləri dəstəkləyərək bu tədbirlərdə iştirak etməyə söz verirlər.

 

Aşağıdakılar razılaşdırılmamışdır:

 

Məqsəd

Maddə 1

 

Hazırki Protokolun məqsədi:

Avrasiya ölkələrinin qadınlarının əməkdaşlıq qrupu həyatın bütün sahələrində və bütün fəaliyyət sahələrində qadınların bərabər iştirakını təmin etmək məqsədi ilə aparılan tədqiqatlar ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatları, elmi-tətqiqat, təhsil müəssisələri və beynəlxalq təşkilatlarla birgə aparılır,

 

Əhatə

Maddə 2

 

Hazırki Protokolun fəaliyyəti informasiya şəbəkəsinin yaradılmasında vahid siyasət kimi təcrübə təhsil sahəsində mübadilənin yaranması və buna oxşar olaraq ölkələr arasında hərtərəfli əməkdaşlığı buna oxşar bütün fəaliyyət növləri qadın hüquqlarının müdafiəsi və genişləndirilməsi, iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi sahələrdə müəyyən status qazanmış qadınların cəmiyyətin bütün sahələrində bərabər iştirakına nail olmağa istiqamətləndirilməsi.

 

Təşkilatlar

Maddə 3

 

Avrasiya ölkələri qadınlarının əməkdaşlığı Qrupu aşağıdakı orqanlardan ibarətdir:

Baş Məclis

 

İcraçı Şura

 

İcraçı Şuraya tabe olan katiblik.

 

BAŞ MƏCLİS

 

Yaranma

Maddə 4

 

Baş Məclis hər iştirakçı dövlətdən (iki) üzv olmaqla, onlardan biri hökuməti, digəri isə qeyri-hökumətləri təmsil etməklə qaydaya uyğun olaraq iştirakçı dövləti təmsil edir.

Baş Məclisin sədri ərazisində iclas keçirilən ölkənin nümayəndəsi olmaqla iclası aparır.

 

Çağırış

Maddə 5

 

Baş Məclisin növbəti iclası iştirakçıların üçdə iki (2/3) sayının iştirakı və əksəriyyətinin səs çoxluğu ilə qəbul edilərək əlifba qaydası ilə ildə bir dəfədən az olmayaraq icra Şurasının çağırışı ilə keçirilir. Növbədənkənar iclas ya Baş Məclisın sədrliyi, ya altı nümayəndədən az olmamaqla İcra Şurasına verilmə tarixindən iki aydan gec olmayaraq ərizələrə əsasən keçirilir.

 

Növbədənkənar iclas keçirilməsi yuxarıdakı şərtlər daxilində qəbul edilir.

 

Səs hüquqları

Maddə 6

 

Baş Məclisdə hər iştirakçı dövlət ancaq dövləti üçün bir səs hüququna malik olur ki, bu səs hüququ ancaq dövləti təmsil edən nümayəndəyə və ya səlahiyyət verilmiş təşkilata mənsub ola bilər

 

Vəzifələri

Maddə 7

 

Baş Məclis:

 

 

a) qadın və kişilərin bərabər hüquqlarını təmsil etmək məqsədləri, beynəlxalq razılaşmaların qərar və tövsiyələri əsasında regional siyasətin əsas prinsiplərini təyin edir.

b) İcra Şurasının illik fəaliyyətini öyrənir və əksəriyyət səs çoxluğu ilə dörd il müddətinə icra Şurasını seçir. Namizəd ölkəsindən ilk səsverməyə əksəriyyət səs çoxluğu qazanılmayıbsa, ikinci səsverməyə üçdə iki səs çoxluğu ilə səs toplayan seçilir.

c) iştirakçı ölkələrin Qrupun Maliyyə xərclərində iştirakçını təyin edir (bu vasitələrdən istifadə yolu ilə).

d) katibliyin vəzifələrini və strukturunu təyin edir.

 

İCRAÇI ŞURA

 

Yaranması

Maddə 8

 

İcraçı Şura: Şura və katibliyin tərkibindən seçilərək sədarətin 4 (dörd) üzvündən və 2 (iki) sədrin müavinindən ibarətdir. İcraçı Şuranın sədri ərazisində Baş Məclisin iclası keçirilən ölkənin dövlətinin təmsilçisi vəzifəsini icra edir, Sədrlik vəzifəsindən hansısa ölkənin təmsilçisinin azad olunma hallarında, Qrupun tərkibində bu vəzifəni növbəti Baş Məclisin iclası keçiriləcək ərazisində dövlətin təmsilçisi sədrlik edir.

 

Çağırış və iş metodları

Maddə 9

 

İcraçı Şura Baş Məclisinin İclasının keçirilməsini üç aydan gec olmayaraq təşkil edir. Lakin vacib hallarda növbədənkənar Baş Məclisin İclasının keçirilməsini (əksəriyyətin səs çoxluğu ilə keçirilməsinə qərar verilməsini) təşkil edir.

 

Vəzifələri

Maddə 10

 

a) Qrupun müvafiq məqsədlə keçiriləcək Baş Məclisin qəbul edilmiş prinsiplər çərçivəsində işini həyata keçirir.

b) keçiriləcək iclasın gündəliyini hazırlayır və bütün iştirakçı dövlətlərə və qeyri-hökumət təşkilatlara paylayır.

c) iştirakçı üzv ölkələr arasında əlaqə və əməkdaşlığın yaradılmasını təşkil edir.

d) Baş Məclisdə baxılmaq üçün maliyyə hesabatı, növbəti ilin fəaliyyət proqramının və büdcənin planlaşdırılmasını təqdim edir.

e) Baş Məclisin iclasının materialları türk, ingilis, və rus diilərində iştirakçı ölkələrə paylayır.

 

Katibliyin vəzifələri və yaradılması

Maddə 11

 

a) Katibliyin dislokasiya yeri Ankaradır.

b) Katiblik öz fəaliyyətində Katibin rəhbərliyi və cavabdehliyi ilə icraçı Şuranın qərarlarını həyata keçirməklə qurur.

c) Katibliyin əməkdaş işçilərinin qabiliyyəti və ixtisas tərkibini icraçı Şura müəyyənləşdirir.

 

Müvəqqəti

Maddə 1

 

Baş Məclisin ilk iclası Türkiyədə keçirilir. Proseduraya uyğun olaraq iştirakçı dövlətlərin protokolunun ratifikasiya olunduqdan sonra 6 ay ərzində Türkiyədə keçirilən Baş Məclisin ilk iclasınının keçirilməsinin zərurəti üçün bu iclası Türkiyə Respublikasının qadın məsələsi və vəziyyəti üzrə idarəsi həyata keçirir.

 

Müvəqqəti

Maddə 2

 

Katiblik vəzifəsi Baş Məclisin birinci iclasından sonra 4 işçi ili müddəti hesablanaraq Türkiyə Respublikasının hökumətinin təmsilçisi vəzifəsini icra edir.

 

Qüvvədə olan çıxış

Maddə 12

 

Hazırki protokol Avrasiya regionu ölkələrinin ratifikasiya üçün imzalamağa və buna qoşulmağa açıqdır. Hazırki Protokol ratifikasiya olunmuş sənəd təqdim olunduqdan sonra həmin gündən qüvvədədir. Türkiyə Respublikasının hökuməti depozitar dövlət olduğu üçün bu Protokol haqda sənədin təqdim olunduğu gündən qüvvədədir.

 

Hazırki protokol tərtib edildi                29. 03. 1996-cı il Ankara şəhəri

 

Protokol türk, ingilis və rus dillərində hazırlanmış, fikir ayrılığı hallarında isə türk dilində olan mətn əsas götürüləcəkdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb