Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


MƏRAKEŞ QADINLARI MİLLİ İSLAHATLAR TƏZYİQİ ALTINDAMərakeş, ayrı-ayrı ölkələrin vətəndaşları olan valideynlərdən doğulmuş uşaqların ikili vətəndaşlığına icazə verən ərəb ölkələrinə qoşulmağa hazırlaşır.

Rabat, Mərakeş. WOMENSENEWS Agentliyinin verdiyi xəbərə görə, qüvvədə olan qanuna əsasən Ehtimat Bensolaonun uşaqları Mərakeş vətəndaşlığı ala bilmirlər, çünki onun əri əcnəbidir, Mərakeşdə isə vətəndaşlıq atanın vətəndaşlığı ilə müəyyən olunur. Mərakeş kralı VI Məhəmməd keçən yay öz nitqində qeyd etmişdir ki, əcnəbilərdən doğulmuş uşaqlara Mərakeş vətəndaşlığı vermək üçün anaların hüquqlarını genişləndirəcək. Ehtimat Bensolao deyir: «Bu, həqiqətən, bir çox qadını bədbəxt edən böyük problemdir. Əgər əcnəbilərdən doğulmuş uşaqların vətəndaşlığının leqallaşmasında dəyişikliklər olmasa, qadınlar əvvəlki kimi özlərini bədbəxt hiss edəcəklər». Mərakeşin Ədliyyə Nazirliyi, kralın nitqindən sonra, Mərakeş vətəndaşlığı almağın şərtlərini genişləndirmək sahəsində təkliflər hazırlamış və yaxın aylarda ölkə parlamentinə göndərəcək. Lakin bu, qadın təşkilatlarının fəallarını sakitləşdirmir, onlar tələb edirlər ki, həmin qanun artıq vətəndaşlıq almış uşaqlara da şamil edilsin. Yəni, həmin qanun bütün uşaqlara şamil olunmalıdır. Mərakeş Qadınlarının Demokratik Assosiasiyasının vitse-prezidenti Səidə Əmrani deyir: «Biz vətəndaşlıq seçimində heç bir şərt istəmirik». Bu təşkilat, qanunun artıq vətəndaşlıq almış uşaqlara da şamil olunmasını tələb edən 27 qadın təşkilatında imza toplamışdır, yəni əks qüvvəyə malik olsun. Hal-hazırda ancaq əcnəbilərlə evlənmiş mərakeşli kişilər uşaqlarına ikili vətəndaşlıq verə bilərlər. Mərakeşli qadınlar bu hüquqdan məhrumdurlar.
2004-cü il islahatının nəticələri. Müzakirə olunan problemi 1957-ci ildə qəbul edilmiş Mülki kodeksə daxil edəcəklər. 1957-ci ilə qədər kişilər mülki hakimə müraciət etmədən qadınlardan boşana bilərdilər. Kişiyə müsəlman nikahını ləğv etmək kifayət edirdi. İndiki Mülki kodeks hüquqi nikahın məcburi ləğvini tələb edir. 2004-cü il qanunu qadınlara icazə verir ki, onlar qəyyumsuz (burada ata və ya qardaş çıxış edirdi) boşanma iddiasını qaldırsınlar. 2004-cü il qanunu poliqamiyanı qadağan etdi.
Hal-hazırda fəal qadınlar milli azlıqlara bərabər hüquq verilməsi uğrunda mübarizə aparırlar. Kasablankada təsis olunmuş «Alternativ» İttifaqının sədri hesab edir ki, əgər qadın öz uşağına milliyyətini verə bilmirsə, onda o, vətəndaşlıq hüquqlarında məhdudlaşdırılmışdır. Qadın hərəkatının fəalları və hüquq müdafiəçiləri vətəndaşlıq haqda mövcud qanunun dəyişdirilməsi uğrunda 4 ildən artıq mübarizə aparırdılar.
Sosioloq və hüquq müdafiəçisi Sumaya Haamane Quyesousa və jurnalın baş redaktoru Ceraldina Dalatın təşəbbüsü ilə Mərakeş qadınları qanunvericilikdə dəyişikliklərə dəstək məqsədilə 3,745 imza toplamışlar.
Keçən yay qadınlar kralın qanunvericilikdə dəyişikliklərin vacibliyi haqda bəyanatı alqışlamışlar. Qadınların Demokratik Liqasının Milli katibi Bouşra Abdoi deyir ki, kralın qərarı qadınlara böyük ümid verir. Lakin o, ehtiyat edir ki, siyasi partiyalar yeniliyə müqavimət göstərəcəklər. «Siyasi partiyalar qadın hüquqlarının müdafiəsində böyük rol oynamalıdırlar, lakin onlar indiyə qədər heç nə etməmişlər. Siyasi partiyalar, hardasınız?».

Asia Times, the Christian Science Monitor, the Middle East Times and Reuters üçün yazan Mərakeş üzrə müstəqil məsləhətçi İlham Rəşidi

http://www.wunrn.com
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb