Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


QADINLAR VATİKANIN FEMİNİZM HAQDA SƏNƏDİNƏ BÖYÜK NARAZILIQLA CAVAB VERMİŞLƏRReuters məlumat verir ki, qadınlar Vatikanın feminizm haqda sənədinə böyük narazılıq və təəccüblə cavab vermişlər.

Bəziləri bildirirlər ki, Katolik Kilsəsini kişilər idarə edir, onlar zaman kəsişməsində yaşayır və qadınları yerində oturtmaq istəyirlər.

İyulun 31-də nəşr olunmuş sənəd təsdiq edir ki, hakimiyyət və qender bərabərliyi uğrunda müasir mübarizə ənənəvi ailə anlayışını sarsıdır və eynicinsli nikahların yaranması üçün münasib ab-hava yaradır.
«CatholicsforaFreeChoice” amerika şirkətinin prezidenti Frensis Kisslinq (Frances Kissling) deyir ki, ona elə gəlmişdir ki, o, bu sənədi oxuyarkən, «zaman müddətində uçurumdan keçmişdir». «Mən dəqiq fikirləşirdim ki, 1960-cı illərə düşmüşəm və Papanın teoloqu Arçi Bunker təyin edilmişdir».

«Kilsədə və dünyada kişi və qadınların əməkdaşlığı haqda» 37 səhifəlik sənəddə Vatikan qeyd edir ki, qadınlara hörmət etmək və onlara iş yerlərində bərabər hüquqlar vermək lazımdır. Lakin cinslər arasında fərq tanınmalı və qeyd edilməlidir. Katolik Kilsənin mövqeyini yenidən təsdiqləyən sənəddə, qadın-keşişlərə qadağa daxil edilmişdir. Orada deyilir ki, qadınların çoxu «kişilərin köməkçisi» olmağı hiss edirlər. Burada feminizmin qender fərqlərini aradan qaldırması cəhdləri tənqidə məruz qalır və təsdiq edilir ki, feminizm, ana və atadan ibarət ənənəvi ailə strukturunu sual altına alan ideologiyaları ruhlandırmış, homoseksualizm və geteroseksualizmi ümumilikdə ekvivalent etmişdir.

Kisslinq deyir: -«Belə müraciətlər ancaq qadınlarla ciddi münasibətləri olmayan, qadın hüquqları uğrunda hərəkatın həm qadınlara, həm də kişilərə bəxş etdiyi pozitiv dəyişikliklərdən təsəvvürü olmayan kişilər tərəfindən edilə bilər.

Sabiq avropalı komissar və Avropa parlamentinin indiki deputatı Emma Bonino deyir ki, Vatikan artıq mövcud olmayan dünya haqda yazmışdır. O, sünni müsəlmanların hörmət etdiyi Qahirə dini təhsil institutuna istinadən qeyd edir: «Bu müraciəti asanlıqla əl-Əzhardan olan imam yaza bilərdi». O, «Corriere della Sera» qəzetinə müsahibəsində demişdir: «Katolik kilsəsinə münasibətdə ədalətli olmaq üçün demək lazımdır ki, heç bir din qadınların dostu deyil. Onlar kompliment söyləyirlər, lakin dəyişikliklərə gəldikdə sənin öz yerində qalmağını tələb edirlər: həyat yoldaşı, dayə, ana və nənə».

Sənəddə deyilir ki, analıq «qadın identikliyinin açar elementi» olsa da, qadınlara ancaq nəsil artırma mövqeyindən baxmaq düzgün deyil. Burada deyilir ki, ana olmaq üçün işdən getməyi qərara almış qadınları qınamaq olmaz. Hökumətlərə təkliflə müraciət edilir ki, «ailə həyatından əl çəkməmək» üçün analara ofisdən kənar işlə məşğul olmaqda kömək etsinlər.

Bəzi qadınlar ərz edirlər ki, Vatikan öz üzərinə kişilərə münasibətdə oynamadığı patron rolunu götürmüşdür. Turin Universitetinin sosiologiya professoru Kyara Sarakeno (Chiara Saraceno) deyir: «Hamıya məlumdur ki, kişilər və qadınlar fərqlidirlər və feminist hərəkat həmişə belə fikirlərə tərəfdar olmuşdur. Solçu «L`Unita» qəzetinə verdiyi müsahibədə o, bəyan etmişdir: « Lakin məni qadınlara münasibətdə həmişə, kişilərə münasibətdə heç vaxt edilməyən bu nəsihətverici tərz sarsıtdı».
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb