Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


İNES ALBERDİ YUNİFEM-in İCRAÇI DİREKTORU TƏYİN EDİLMİŞDİR


2008040902_120_02PROON administratoru İnes Alberdinin (İspaniya) BMT-nin qadın maraqlarının inkişafı üçün (YUNİFEM) Fondun İcraçı Direktoru vəzifəsinə təyin olunmasını bəyan etmişdir. İnes Alberdi 25 ildən artıq gender məsələləri və siyasəti sahəsində çalışır. YUNİFEM-də işləməzdən əvvəl o, Madrid Universitetinin sosioloji elmlər professoru idi. O, 1993-cu ildən burada siyasi sosiologiya və genderin sosiologiyasını tədris edirdi. 1992-1993-cü illərdə o, sosioloji araşdırmalar Mərkəzində tədqiqat işləri üzrə direktor idi. Xanım Alberdinin ailə və qadın məsələlərinə dair çoxlu əsərləri vardır. Onun akademik təcrübəsi özündə aşağıdakıları birləşdirir: Corc Vaşinqton Universitetində tədqiqatçı sifətində iş (1988-1089), Corctaun Universitetinin sosioloji elmlər departamentinin tədqiqatçısı (1978-1979), Eyzenhauer təqaütçüsü (1998).

2003-2007-ci illərdə İnes Alberdi Madrid Assambleyasının deputatı seçilmişdi. O, həmçinin Avropa komissiyası nəzdində "Ailə və iş" və "Qadınlar üçün məşğulluğun müxtəlif növləri" şəbəkələri (1998-2000) üzrə bərabər imkanlar məsələlərinə dair Şöbənin eksperti və Amerikaarası İnkişaf Bankı nəzdində gender aspektləri üzrə məsləhətçi funksiyalarını (1989-1990) yerinə yetirirdi. O, həmçinin INSTRAW, qadınların irəliləyişinə dair BMT-nin beynəlxalq tədqiqatlar və treninqlər İnstitutunun idarə heyətinin üzvü idi (1986-1989).

Öz təyinatı haqda xanım Alberdi belə deyir: "Mən yeni vəzifəmə başlamağa çox şadam". "Bu işlə mənim böyük ümidlərim bağlıdır və mən ümumi işə öz töhfələrimi verməyə yönəlmişəm. YUNİFEM qadın hüquqları və gender bərabərliyi uğrunda mübarizədə mənim üçün həmişə hakim arqument olmuşdur. Mən istərdim ki, bizim təşkilat bu məsələlər üzrə lider olaraq qalsın və bu istiqamətdə bütün səylərimi əsirgəməyəcəyəm" - deyə o, əlavə etdi.

İnes Alberdi YUNİFEM-in dördüncü icraçı direktorudur. Onun sələfləri Noelin Xeyzer (Sinqapur) (1994-2007), Şeron Kepelinq-Alakiya (Kanada) (1989-1994) və Marqaret Şnayder (ABŞ) (1978-1989) olmuşlar.

 

BMT, Nyu-York - Kamal Dərviş

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadin İnkişafı Fondu (YUNİFEM) 100-dən çox dünya ölkələrində qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi və gender bərabərliyinə nail olunması üzrə innovasiyalı proqram və strategiyalara maliyyə və texniki dəstək göstərir. Dəqiq informasiya YUNİFEM-in www.unifem.org saytında. UNIFEM, 304 East 45th Street, 15th Floor, New York, NY 10017. Tel: +1 212-906-6400. Fax: +1 212-906-6705.

 

 

http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=668

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb