Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Presklipinq


525-ci qəzet 11 oktyabr 2002-ci il, cümə, N2194 (1304)

Azərbaycanda daha

bir qadın təşkilatı yaradıldı

Birləşmiş Millətlərin Qadınlar üçün inkişaf Fon-dunun (YUNiFEM) həyata keçirdiyi "Qadmlar Cənubi Qafqazda Münaqişəlerin Qarşısınm Alınması və Sülh Yaradılması Uğrunda" regional layihəsinin Bakı ofisi Aəərbaycanda "Koalisiya-1325" adlı yeni qadın qurumu yaratmaq teşəbbüsü ilə çıxış edib. BMT-nin Aəərbaycandakı ofisindən "AssA-İrade" xəbər agentliyinə verilən melumata görə, yeni yaradılmış qurumun məqsədi sülh quruculuğu prosesində qaçqın və məcburi köçkün qadınlann iştirakını təmin etmək, xaricdə analoji məsələler üzərində çalışan qadın koalisiyaları ilə əməkdaşlıq əlaqələrini yaratmaqdır.

AZADLIQ, 18-21 oktyabr 2002

Qadınar yeni koalisiya yaratdılar

Onlar ermənilərlə münasibət qurmaq fikrindədirlər

Dünən BMT-nin Resurs Mərkəzində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 24 qadın təşkilatının nüm.ayəndələrinin birlikdə iştirakıyla dəyirmi masa keçirilii. Dəyirmi masada giriş sözü ilə çıxış edən Universitet Təhsilli Qadınlar Assosiasiyasının sədri Tamam Cəfərova yeni yaradılmış "KoaIisiya-1325" qadınlar birliyinin məram və məqsədlərindən danışıi. Bildirib ki, sentyairın 6-da paytaxtımızda ayn-ayrı təşkilatlarda çalışan 24 qadın bir araya gələrək "Koalisiya-1325"- i təsis edib.

Onlann içərisində Milli Məclisin deputatından tutmuş, siyasi partiya nümayəndəleri və qeyri-hökumət təşkilatlannın təmsilçileri var. T.Cəfərova-nın sözlərinə görə, koalisiyaya yuxarıda göstərilən adın seçilməsi də təsadüfı deyil:"BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qadın, Sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə dair 1325 saylı qətnaməsini dəstəkləmək məqsədilə bu koalisiya yaradılıb. Koalisiyaya məhz bu adı seçməyimiz qətnamənin sayı ilə elaqədardır". Qeyd edək ki, 31 oktyair 2000-ci ildə qəbul edilmiş BMT-nin 1325 saylı qətnaməsi sülh danışıqlarında və sülh sazişlərinin həyata keçirilməsində qadınların bəramin etməyə çağırır.Qətnamədən irəli gələn prinsiplərdən söhbət açarkən T.Cəfərova dünyanm bir sıra regionlarında, o cümlədən ölkəmizdə də qadınlara qarşı ayrı-seçkilik edildiyini vurğula-yıb:"Müharibələrdə ən ağır zərbələri qadınlar alır. Ər və oğul itirən qadınlar həm də ailənin ağırlığıı çiyinlərində çəkməli olur. Bəs nə üçün hər hansı bir sülh yaratma sahəsində qadınlar iştirak etməsinlər". Qadın Problemlərini Tədqiqat Birliyinin direktoru Sacidə Əidülvahabova cəmiyyətdə qadınlara qarşı zorakılığın mövcud olduğu məqamda belə bir koalisiyanın əhemiyyətli rol oynayacağından söz açıb. Qadın Hüquqlan Müdafıə Cəmiyyətinin üzvü Sevda Məmmədova daha çox köçkün qadınlarının koalisiyaya cəlb olunmasına önəm verib. Dəyirmi masada qadınların əksəriyyəti müharibədən deyil, daha çox sülhdən danışıblar. Bu məqsədlə onlar bütün Qafqaz qadınlan ilə də münasibət qırmaqdan çəkinmədiklərini bəyan edirler. Çıxış edən "Neftçi qadınlar" cəmiyyətinin sedri Solmaz Hacıyeva, BMT Qadın İn-kişaf Fondunun Azəriaycan üzrə əlaqələndiricisi Gülşən Paşayeva, Milli Akademiyanın nümayəndəsi Rəfıqə Əzimova və başqa qadınlar da istər müharibə, istərsə də sülh prosesinin həlli yollarında qadınlann bərabərhüquqlu iştirakının təmin edilməsi zəruriliyini qeyd edirlər. Koalisiyanın temsilçiləri sonda bildiriblər ki, bu birlikdə iştirak edən qadınlann hansı siyasi mövqe nümayiş etdirməklərindən asılı olmayaraq, onlara fərq qoyulmayacaq.

Azərbaycan xalqı müstəqillik qazanmaq üçün uzun bir yol keçib. Azad və demokratik dövlət quruculuğunda mustəqil yaşamaq və işləmək hüququ qazanmış xalqımız üçün keçilən yollar maneəsiəz olmayıb. Bu yolları qətiyyətlə başa vurmuş xalqımıza müstəqiliyin əbədi olmasını arzulayırıq.

Milli Vəhdət Partiyası

Qadınların "Koalisiya-1325"təşkilatı yaranıb

BMT-nin Resurs Mərkəzində BMT Təhlüksizlik Şurasının qadın, sülh və təhlükəsizlik məsələlərina dair 31 oktyabr 2000-ci ildə qəbui ediimiş 1325 №-li qətnaməsinə istinad edərək yaradılmış qadınların "Koalisiya - 1325" təşkilatı dayirmi masa keçirib.Tədbiri Universitet Təhsili Qadınlar Assosiasiyasının sədri Tamam Cəfərova açaraq koalisiyanın yaradılmasının zərurətindən və öhdəliklərdən danışdı: "6 sentyabr 2002-ci ildə MM-in üzvləri, dövlət orqanları, siyasi partiyalar və KİV nümayəndələrindən ibarət 24 qadın bir araya gələrək 1325 Qadın Koaiisiyasını təsis etdik. Koalisiya BMT-nin Qadınlar Üçun İnkişaf Fondunun (UNIFEM) dəstəyi ilə yaradılıb. Koalisiya-1325 BMT-nin müvafiq qətnaməsinin həyata keçirilməsi sahəsində qarşısına məqsədlər qoyub: milli, regional və beynəlxalq səviyyədə münaqişələrin qarşısının alınması və həllinə dair qərarvermə prosesində qadınların rolunun artırılmasını dəstəkləmək, sülh quruculuğu prosesındə qaçqın və məcburi köçkün qadınların iştirakını təmin etmək, xaricdə analoji problemlər üzərində çalışan qadın təşkilatları ilə əməkdaşlıq yaratmaq, sülh mədəniyyətini təbliğ etmək və s".

D.ƏIiyeva adına Qadın Hü-quqları Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Sevda Məmmədova hər birində 20 qadın olmaqla 60 regionda qurumun 1200 qadın üzvü olduğunu bildirdi: "Azərbaycanın çox qeyrətli qadınları var. Müharibənin qızğın vaxtında - 1992-ci ildə bizim cəmiyyətə 16 yaşlı bir qız gəlmişdi. O, atası və qardaşı müharibəyə getmədikləri üçün evdən küsüb getmişdi..." S.Məmmədova qaçqın qadınlar arasında şəbəkə yaradacaqlarını, pis vəziyyətdə olan qaçqın qadın və uşaqların sağlamlığını tədqiq edib BMT-yə çatdıracaqlarını, sülhə dair erməni qadınlarla da görüşəcəklərini bildirdi.

Tədbirdə "Neftçi Qadınlar" Cəmiyyətinin sədri Solmaz Hacıyeva, Kaspian Psixi Sağlamlıq Assosiasiyasının üzvü Sevil Əsədova, MEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnsti-tutunun sosiologiya və sosial psixologiya şöbəsinin tədqiqat birliyinin direktoru, ASDP-nin üzvü, professor Sacidə Əbdülvahabova koalisiyanın məqsəd və məramlarından söhbət açdılar.

Sonda koalisiyanın üzvləri jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırdılar.525-ci qəzet 18 oktyabr 2002-ci il, cümə

QADINLAR KİŞİLƏRDƏN SÜLH VƏ YA MÜHARİBƏ QƏRARI VERİLƏRKƏN ONLARLA MƏSLƏHƏTLƏŞMƏYİ TƏLƏB EDİRLƏR

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən 24 qadın bü ilin 6 sentyabrında bir araya gələrək "Koalisiya-1.325" Qadın Koalisiyasını yaradıblar. Koalisiyanın tərkibi çox rəngarəngdir. Burada millət vəkilləri də,

QHT nümayəndələri də, siyasi partiya təmsilçileri də, media nümayən-dələri də var. Koalisiyada təmsil olunan QHT nümayəndeləri dünən jurnalistləri BMT-nin Resurs və Telim Merkəzinə toplayaraq onlara qurumun meram və məqsədləri haqda məlumat verdilər.

Universitet Tehsilli Qadınlar Assosiasiyasının sedri Tamam Cəfərova önce diqqəti koalisiyanın adına yönəldərek onun BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnaməsindən götürüldüyünü bildirdi. Assosiasiya sədrinin sözlərinə görə, qadınların sülhyarat-ma proseslərində iştirakının zəru-riliyi BMT-nin digər sənədlərin-də də öz əksini tapıb: "Münaqi-şələrdən dünyada ən çox qa-dınlar və uşaqlar ziyan çəkir. Bu baxımdan onlann-sülh danı-şıqlarında iştirakı vacibdir". Azərbaycan qadınlarının da mü-haribə qurbanlan olduqlarmı de-yən T.Cəfərova BMT-nin melum qetnaməsinin Azərbaycan qadın-larının sülh danışıqlarına cəlb olunması üçün hüquqi baza yarat-dığmı vurğuladı.

"Neftçi Qadınlar"ın sədri Solmaz Hacıyeva da münaqişələr zamanı hamıdan çox qadınların məhrumiyyətləre dözmeli olduğuna diqqəti yönəldərək təəssüf hissilə dedi ki, müharibə və ya sülh qərarı verilərkən heç kim qadınlarla məsləhətləşmir: "Ancaq daha belə olmayacaq. Biz də sülhyaratma prosesində iştirak etmək istəyirik''.

Azərbaycan Sosial.Demokrat Partiyaşının üzvü, VQadın Problemlərinin Tədqiqat Bjrliyinin direktoru Soçidə Əbdülvahabova koalisiyanın üzvlərinin digər teşkilatlarla da əlaqə saxlayacaqlarını bildirdi və bu baxımdan geləcəkdə onun tərkibinin genişlənə-cəyini istisna ettnədi.

Milli Elmler Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq tnstitutunun Sosiologiya və So'sial Psixologiya şöbəsinin müdiri Refiqe Əzimova "Koalisiya-1325"de Azerbaycanın yüksek intellektual po-tensiala malik qadmlarmm iştirak etdiyini deyərək bu qadınların dövlətlərarası ünsiyyetde öz mövqelərini çatdırmaq istədiklərini vurğuladı: "Bizim Milli Məclisdə, Prezident Aparatında çıxışlarımız gözlənilir. Koalisiya bu gün birliyin nümunəsi kimi özünü göstərmokdədir".

"Biz kişilərlə birgə məsuliyyət daşımağa hazırıq. Ona görə də siilh və ya müharibə qərarlarının qəbul olunnıasında iştirak etməliyik". Bu sözləri isə Kaspian Psixi Sağlamlıq Assosiasiyasının üzvü Scvil Əsədova söyledi. Onun sözlərinə göra, koalisiyanın üzvləri yerlərdə görüşler keçirəcək, əhali arasında maarifləndirme işi aparacaqlar. S.Əsedova həmçinin qaçqın şeherciklərinde qadın və uşaqların sağlamlıqlan ilə bağlı tədqiqatlar aparacaqlarını da dedi.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb