Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


İ


 

İbadullayeva Gülgəz Həsənxan qızı

 

1905-ci ildə Qaryagin rayonunun Xatunbulaq kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Mehdi İsmayıl oğlu (1925) 22.07.1931-ci il tarixdə əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə go­rə vətən xaini kimi həbs edilmişdir. İbadullayeva Gülgəz Həsənxan qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi Kollegiyasının 23.10.1931-ci il tarixli qərarına əsasən 0l.11.1931-ci il tarixdən hesablanmaqla 3 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Dövlət Siyasi İdarəsi Kollegiyasının Məhkəmə İclasının 29.05.1932-ci il tarixli qərarına əsasən İbadullayeva Gülgəz Həsənxan qızı azad edilmişdir.

 

 

 

İbrahimova Ağca Cəbrayıl qızı

 

1906-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Pir Əhmədli kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Qulyas - 3 yaşında. Həyat yoldaşı Xudakərim Əli oğlu 22.07.1931-ci il tarixdə əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə görə vətən xaini kimi həbs edilmişdir. İbrahimova Ağca Cəbrayıl qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi Kollegiyasının 23.10.1931 -ci il tarixli qərarına əsasən 01.11.1931 -ci il tarixdən hesablanmaqla 3 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublika Dövlət Siyasi İdarənin Kollegiyasının Məhkəmə İclasının 29.05.1932-ci il tarixli qərarına əsasən İbrahimova Ağca Cəbrayıl qızı azad edilmişdir.

 

 

 

İbrahimova Bəyim Ələkbər qızı

 

1879-cu ildə Kirovobad şəhərində anadan olmuş, Kirovabad şəhəri, Kooperativ küç, ev 26 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu Məmmədov Məmməd İbrahim oğlu. Həyat yoldaşı Vəliyev Cəmil Musa oğlu SSRİ XDİK-nin 21 iyun 1939-cu il tarixli qərarına əsasən əksinqilabi fəaliyyətinə görə Azərbaycan SSR CM-nin 74 maddəsilə vətən xaini kimi təqsirli bilinərək həbs edilmişdir. İbrahimova Bəyim Ələkbər qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Qazaxstana sürgün edilmişdir.

 

 

 

İbrahimova Güllər Novruz qızı

 

1906-cı ildə Astraxan-Bazar rayonunun Usublu kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı İbrahimov Mircamal Abutalıb oğlu (1915) 30 aprel 1942-ci ildə Hərbi Tribunal tərəfindən vətən xaini kimi həbs olunmuşdur. İbrahimova Güllər Novruz qızı SSRİ XDİK tərəfindən 20 noyabr 1942-ci il tarixdən yaşadığı yerdən çıxmamaqda məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 24 iyul 1945-ci il qərarına əsasən İbrahimova Güllər Novruz qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işi dayandırılmışdır.

 

 

 

İbrahimova Bikə Qarun qızı

 

1910-cu ildə İranda anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Qorxmaz - 6 yaş, qızı 1 aylıq. Həyat yoldaşı İbrahimov Mürsəl Məmməd oğlu əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə görə SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən 13 oktyabr 1937-ci il tarixdə I kateqoriya ilə güllələnməyə məhkum olunmuşdur. İbrahimova Bikə Qarun qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il tarixli qərarına əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi saxlanmışdır. 13 oktyabr 1937-ci il tarixdə Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyanın qərarına əsasən CM 63-3 maddəsi ilə təqsirli bilinərək həbs olunmuşdur.

 

 

 

İbrahimova Fərizə Lətif qızı

 

1913-cü ildə Türkiyədə anadan olmuş, Qızıl Ordu №° 7, Kiro­vabad şəhəri, Trudovoy küçəsi, ev 20 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: atası Lətif, qardaşı Kamil, bacısı Rufa. İbrahimova Fərizə Lətif qızı Azərbaycan SSR CM-nin 18-68 maddənin I hissəsilə və CM 72 maddənin I hissəsilə 08.02.1938-ci il tarixdə xarici dövlət idarələri əməkdaşları ilə əlaqəsi olduğunu və vətəndaşlar arasında əksinqilabi təbliğat apardığına görə təqsirli bilinərək Zaqafqaziya Hərbi Tribunalının 17.04.1938-ci il tarixli qərarına əsasən cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyanın 11.08.1956-cı il tarixli rəyinə əsasən İbrahimova Fərizə Lətif qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İbrahimova Sultan İman qızı

 

1893-cü ildə Xanlar rayonunun Tuqan kəndində anadan olmus Kirovobad şəhəri, Montin küçəsi, ev 9 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlanları İbrahimov Eyub Əsgər oğlu - 1927-ci il, Heydər Əsgər oğlu, İbrahimov Əli Abbas Əli oğlu - 1929-cu il, (qardaşı oğlu). Oğlu İbrahimov Kərəm Əsgər oğlu (1920) vətən xaini kimi SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin qərarı ilə 21 oktyabr 1942-ci il tarixdə güllələnməyə məhkum edilmişdir. İbrahimova Sultan İman qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə vətən xaininin anası kimi repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR 20 yanvar 1943-cü il qərarına əsasən İbra­himova Sultan İman qızının oğlu Heydər Əsgər oğlu Qızıl Orduda xidmət etdiyinə görə işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

İbrahimova Gülcamal Fərəc qızı

 

1902-ci ildə Tbilisi şəhərində anadan olmuş, Bakı şəhəri, Qubanova 31 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızı Vəzifə -1921-ci il, oğlanları Oqtay -1927-ci il, Aydın - 1923-cü il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı İbrahimov Na­dir Bağır oğlu SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyasının 03.07.1938-ci il tarixli qərarı ilə əksinqilabi-millətçilik terrorçuluq fəaliyyətinə görə I kateqoriya ilə güllələnməyə məhkum edilmişdir. İbrahimova Gülcamal Fərəc qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi SSRİ MİK-nin 04.07.1934-cü il tarixli qərarına əsasən SSRİ XDİK-nin 23.08.1938-ci il tarixli qərarı ilə cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Zaqafqaziya Hərbi Tribunalının 30.03.1956-cı il tarixli rəyinə əsasən İbrahimova Gülcamal Fərəc qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İbrahimova Tovuz Əli qızı

 

1913-cü ildə Qubadlı rayonunun Qal kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: bacıları - İbrahimova Hafizə - 12 yaş, Səmayə - 5 yaş, Solmaz - 2 yaş, Kamil - 3 yaşında. Həyat yoldaşı İbrahimov Muxtar Şamil oğlu Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 25 fevral 1942-ci il 2223 №-li Primorsk XDİK Xüsusi şöbəsi Komandanlığının məlumatına əsasən düşmən tərəfə keçdiyinə görə həbs edilmişdir. İbrahimova Tovuz Əli qızı SSRİ XDİK-nin 28 iyun 1941-ci il tarixli 00247/00884 №-li əmri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63 maddəsi ilə yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə 28 aprel 1942-cü ildən repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 7 iyul 1943-cü il qərarına əsasən Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi İbrahimova Tovuz Əli qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işi dayandırıl mışdır.

 

 

 

İbrahimova Vəsilə Məhərrəm qızı

 

1896-cı ildə Nuxa (Şəki) şəhərində anadan olmuş, Nuxa (Şəki) şəhəri Borçixana küçəsi № 7 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızları Yusifova Məhruzə Heydər qızı - 1926-cı il (tikiş fabrikində fəhlə), oğlanları Yusifov Sabir Heydər oğlu - 1930-cu il, Fikrət-1936-cı il təvəllüdlü. Oğlu Yusifov Zahid Heydər oğlu (1920) 14 noyabr 1942-ci ildə 48-ci ordunun 211 atıcı diviziyasının 896-cı atıcı alayının keçmiş əsgəri güllələnməyə məhkum edildiyinə görə anası İb­rahimova Vəsilə Məhərrəm qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə repressiyaya məruz qalmışdır. İbrahimova Vəsilə Məhərrəm qızının qardaşlarının Qızıl Orduda olduqlarını nəzərə alaraq SSRİ XDİK-nin 10 may 1943-cü il qərarı ilə işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

İdrisova Fatma Cərula qızı

 

1908-ci ildə Kazan şəhəri, Baxtiyeva kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Rəhimcan - 4 yaş, Marat - 3 aylıq, qızı Rəşidə - 9 yaşında. Həyat yoldaşı İdrisov Mövlud Mubin oğlu SSRİ Ali Məhkəmə Kollegiyasının 02.01.1938-ci il tarixli qərarına əsasən əksinqilabi-millətçi təşkilatın üzvü kimi I kateqoriya il həbs edilmişdir. İdrisova Fatma Cərulla qızı vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi 04.07.1934-cü il tarixli qərara əsasən XDİK 15.08.1937-ci il tarixdə yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə Azərbaycan SSR CM-nin 72,73 maddələri ilə təqsirli bilinərək repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 20.03.1939-cu il tarixli rəyinə əsasən İdrisova Fatma Cərulla qızının körpə uşağı olduğunu nəzərə alaraq işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

İmranova Əfruz Muxtar qızı

 

1917-ci ildə Noraşen rayonunun Şaxtaxtı kəndində anadan olmuş, Naxçıvan rayonunun Böyük - Duz kəndində yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızı İmranova Firəngiz Əsgər qızı 3 aylıq, anası Leylan Kazım qızı - 70 yaş, qardaşları Quliyev İbrahim Mux­tar oğlu, Quliyev Rəhim Muxtar oğlu (onların hər ikisi Qızıl Orduda xidmət etmişlər). Həyat yoldaşı İmranov Əsgər İmran oğlu (1901) 29 iyun 1942-ci ildə 283-cü atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. İmranova Əfruz Muxtar qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 18 noyabr 1942-ci il qərarına əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 28 dekabr 1942-cı ildən hesablanmaqla 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19 fevral 1990-cı il rəyinə əsasən İmranova Əfruz Muxtar qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İnci Cəfər qızı

 

1873-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, Dağlıq Qarabağ küçəsi, 5-ci Parallel ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu Əli - 2 yaş, qızı Aliyə - 4 yaşında. Həyat yoldaşı Rəşidov Rəşid əksinqilabi fəaliyyətinə görə Fövqəladə Komissiya tərəfindən 119 №-li orderlə həbs edilmişdir. İnci Cəfər qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi təqsirləndirilmişdir. Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının 14 aprel 1923-cü il qərarına əsasən İnci Cəfər qızının Bakıdan çıxmamaq haqqında qeydiyyatı ləğv edilmiş və azadlığa buraxılmışdır. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 7 sentyabr 1959-cu il qərarına əsasən İnci Cəfər qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsayeva Mədinə Qara İsmayıl qızı

 

1902-ci Nuxa (Şəki) rayonunun Dağ - Qara qoyunlu kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Mustafa Abdulla oğlu 7 yaşında. Həyat yoldaşı Abdulla Molla Məhəmməd oğlu 1930-cu illərdə üsyanın iştirakçısı kimi təqsirləndirilərək həbs olunmuşdur. İsayeva Mədinə Qara İsmayıl qızı vətən xainin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 18/79 maddələri ilə təqsirli bilinərək Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin Nuxa (Şəki) Rayon Şöbəsi tərəfindən 27 avqust 1937-ci il tarixdə 69 saylı orderə əsasən həbs olunmuşdur.

 

 

 

İsayeva Valeyla Piri qızı

 

1908-ci ildə Şamxor rayonunun Qaracamırlı kəndində ana­dan olmuşdur. Ailə tərkibi: anası Qasımova Narxanım Məhərrəm qızı 1863-cü il, qızı İsayeva Məleykə Əmirxan qızı - 1935-ci il, oğlanları Qurban Əmirxan oğlu - 1934-cü il, Müseyib - 1938-ci il, Zirəddin - 1939-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Əmirxan Qurban oğlu (1898) 26 dekabr 1942-ci ildə 416-cı atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən mövqeyini dəyişdiyinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. İsayeva Valeyla Piri qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 4 sentyabr 1943-cü il qərarına əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 5 il müddətinə Şimali Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 07 mart 1990-cı il rəyinə əsasən İsayeva Valeyla Piri qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsazadə Suqra Rəhim qızı

 

1903-cü ildə Ərdəbil şəhərində anadan olmuş, Bakı şəhəri, Kommunist 5, ev 9 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlanları Qulam - 1922-ci il, Ağabala- 1924-cü il, Cahangir- 1928-ci il, qızı Oktyabrina - 1926-cı il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı İsazadə Həsən İsa oğlu SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən 04.07.1937-ci il tarixdə əksinqilabi terrorçuluq fəaliyyətinə görə I kateqoriya güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsazadə Suğra Rəhim qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi SSR MİK-nin 04.07.1934-cü il tarixli qərarına əsasən SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 09.12.1937-ci il tarixli qərarı ilə cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 28.06.1957-ci il tarixli rəyinə əsasən İsazadə Suğra Rəhim qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsazadə Surə Ələsgər qızı

 

1907-ci ildə Şuşa rayonunda anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Sənəm - 3 yaş, Tahir - 1 yaş. Həyat yoldaşı İsazadə Məmməd İsmayıl oğlu vətən xaini kimi 3 yanvar 1938-ci ildə həbs edilmişdir. İsazadə Surə Ələsgər qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il tarixli qərarına əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 72/73 maddələri ilə təqsirli bilinərək Bakı şəhərindən çıxmamaq şərti ilə repressiyaya məruz qalmışdır.

 

 

 

İsgəndərova Həcər Astan qızı                                     

 

1919-cu ildə Şuşa rayonunun Şirlan kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu İsgəndərov Rasim Mürşüd oğlu - 1939-cu il, qızı Ofelya - 1941-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı İsgəndərov Mürşüd Mütəllim oğlu (1914) 1942-ci ilin sentyabr ayında Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 12.03.1942-ci il tarixdə 386-cı atıcı diviziyanın Hərbi Tribunalı tərəfindən mövgeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsgəndərova Həcər Astan qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 23.09.1942-ci il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Novosi­birsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19.02.1990-cı il tarixli rəyinə əsasən İsgəndərova Həcər Astan qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İslamova Gülbacı Əlimərdan qızı

 

1901-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları İslamov Azər - 12 yaş, Nəriman - 9 yaş, qızı Nabat- 10 yaşında. Həyat yoldaşı İslamov Ağa Əli Həmid oğlu (1902) 4 iyul 1938-ci ildə SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi - millətçilik fəaliyyətinə görə I kateqoriya ilə həbs edilmişdir. İslamova Gülbacı Əlimərdan qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarını əsas tutularaq vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 10 iyul 1938-ci ildə SSRİ  XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 23 avqust 1938-ci il qərarına     əsasən cəzasını İslah-Əmək  Düşərgəsində Çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Tribunalının 14 fevral 1956-cı il qərarına əsasən İslamova Gülbacı Əlimərdan qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsgəndərova Qaratel Səfər qızı

 

1913-cü ildə Qubadlı rayonunun Tarovnu kəndində anadar olmuşdur. Ailə tərkibi: qaynı İsgəndərov Fəttah Ocaqqulu oğlu - 1934-cü il, qızı Kaşan Guqoy Setan qızı 1939-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı İsgəndərov İman Ocaqqulu oğlu 1906. 03.06.1942-ci il tarixdə 345-ci atıcı diviziyanın Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsgəndərova Qaratel Səfər qızı vətən xaininin həyat yoldaş kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddəsilə repressiyaya məruz qalmış SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 13.01.1943-cı il tarixli qərarına əsasən Novosibirsk vilayətinə 5 il müddətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19.02.1990-cı il tarixli rəyinə əsasən İsgəndərova Qaratel Səfər qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsgəndərova Şəkər Musa qızı

 

1922-ci ildə Ağdaş rayonunun Rəhmətli kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Cavadov Nizam Novruzəli oğlu 1939-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Cavadov Mirzəli Novruzəli oğlu (1914) 26 may 1942-ci ildə Bakı şəhər qarnizonu Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsgəndərova Şəkər Musa qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsi 21 oktyabr 1942-ci il tarixli qərarına əsasən İsgəndərova Şəkər Musa qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 23 oktyabr 1942-ci ildən hesablanmaqla 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 7 mart 1990-cı il rəyinə əsasən İsgəndərova Şəkər Musa qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İslamzadə Dostuxanım Məmmədrza qızı

 

1914-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, Bakı şəhəri, Keşlə qəsəbəsi, Şaumyan küçəsi, 5 ünvanında yaşamışdır. Ali təhsilli həkim bakterioloq (hərbi həkim) kimi çalışmışdır. Azərbaycan SSR CM-nin 63-4 maddəsilə təqsirli bilinərək Bakı qarnizonu Hərbi Tribunalının 4 aprel 1945-ci il tarixli qərarına əsasən 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. 1965-ci il iyunun 17 - də Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Tribunalında İslamzadə Dostuxanım Məmmədrza qızının işinə yenidən baxılmışdır. İslamzadə Dostuxanım Məmmədrza qızı 26 iyun 1941-ci ildə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər olunmuş, 2 iyul 1941-ci ildə yoluxucu qospitalın labaratoriya rəisi kimi almanlar tərəfindən əsir götürülmüşdür. Əvvəlcə hərbi əsir kimi lagerdə saxlanılmış, sonra isə almanların Simferopol hərbi xəstəxanasında tibb bacısı işləmişdir. 1943-cü ildə İslamzadə Dostuxanım Məmmədrza qızı burada vətən xaini A.S.Məmmədxanovla və Q.B.Məlikzadə ilə tanış olmuşdur. Materiallardan məlum olur ki, İslamzadə Dostuxanım Məmmədrza qızı könüllü deyil, hərbi əməliyyatlar zamanı əsir düşmüş, 1942-ci ilin iyul ayından 1943-cü ilin fevralına kimi hərbi əsirlər düşərgəsində saxlanılmış, sonra isə almanların hərbi qospitalında tibb bacısı işləməyə məcbur olmuşdur. 1943-cü ilin noyabrında Dostuxanım almanlarla getmək istəməmiş və 5 ay müddətinə onlardan gizlənməli olmuşdur. 1944-cü ilin ap­rel ayında sovet qoşunlarının gəlişindən sonra Dostuxanım dərhal Simferopol Şəhər Hərbi Komissarlağına müraciət etmiş və özü haqqında məlumat vermişdir. Lakin ona qarşı haqsızlıq göstərilmiş və o, 10 il müddətinə məhkum edilmişdir. Bunu nəzərə alaraq Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Tribunalının 17 iyun 1965-ci il qərarına əsasən İslamzadə Dostuxanım Məmmədrza qızı haqqında Bakı Qarnizonu hərbi Tribunalının 4 aprel 1945-ci il tarixli qərarı ləğv edilmiş və ona bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmayılova Güləbətin Lətif qızı

 

1902-ci ildə Nuxa (Şəki) rayonunun Baş-Zeqzit kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Zahid - 22 yaş, İsmayıl - 10 yaş, Məmməd - 6 yaş, qızları Salatın - 12 yaş, Gülzar - 8 yaş, Hürü - 2 yaşında. Həyat yoldaşı Xudu İbrahim Abdulla oğlu (50 yaşında) 1930-cu ildə əksinqilabi üsyançı hərəkatının iştirakçısı kimi həbs edilmişdir. İsmayılova Güləbətin Lətif qızı 1930-cu il əksinqilabi üsyançı hərəkatının fəal iştirakçısının həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR XDİK-nin 27 avqust 1937-ci il tarixli qərarına əsasən 64 saylı orderlə həbs edilmişdir.

 

 

 

İsmayılova Xədicə Məhərrəm qızı

 

1905-ci ildə Bakı şəhərinin Biləcəri kəndində anadan olmuş, Bakı şəhəri, Georqiyevski küçəsi, ev 5, mən. 6 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu Akif - 3 yaşında. Həyat yoldaşı İsmayılov Əbülfəz Abbas Əli oğlu 13 oktyabr 1937-ci ildə SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə görə I kateqoriya ilə həbs olunmuşdur. İsmayılova Xədicə Məhərrəm qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarına əsaslanaraq vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi Azərbaycan SSR CM-nin 72, 73 maddələri ilə təqsirli bilinərək 14 oktyabr 1937-ci ildə 186 saylı orderlə həbs olunmuşdur. İsmayılova Xədicə Məhərrəm qızı SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 9 dekabr 1937-ci il qərarına əsasən cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdur. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 2 sentyabr 1957-ci il qərarına əsasən işə yenidən baxılmış  SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 9 dekabr 1937-ci il tarixli qərara əsasən İsmayılova Xədicə Məhərrəm qızı bəraət qazanmışdır.

 

 

 

İsmayılova Hökumə Cəbrayıl qızı

 

1921-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, Georgiyevskiy küçəsi №38 ünvanında yaşamışdır. Evdar qadın idi. Ailə tərkibi: qızı Tahirə - 3 aylıq. Həyat yoldaşı İsmaylov Teymur Teyyub oğlu, 1 oktyabr 1937-ci ildə Azərbaycan XDİK tərəfindən əksinqilabi musavat üsyançı təşkilatın üzvü kimi həbs edilib. 5 yanvar 1938-ci ildə SSRİ Ali Məhkəmənin Səyyar Sessiyası tərəfindən I kateqoriya ilə güllələnməyə məhkum olunmuşdur. SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarına əsasən İsmayılova Hökumə Cəbrayıl qızı 24 mart 1938-ci ildə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi yaşadığı yerdən çıxmamaqla məsuliyyətə cəlb edilmişdir. SSRİ MİK-nin 17 mart 1939-cu il qərarına əsasən İsmayılova Hökumə Cəbrayıl qızının işinə xitam verilib.

 

 

 

İsmayılova Lətifə Rəhim qızı

 

1914-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş, Bakı şəhəri Məmmədyarov küçəsi ev 3 ünvanında yaşamışdır. Ailə  tərkibi: anası Məşədi Münəvvər Məhəmməd qızı, qardaşı Əhməd Rasim oğlu əksinqilabi fəaliyyətinə görə 29 yanvar 1935-ci ildə həbs edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 26 noyabr 1990-cı il qərarına əsasən Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Xüsusi Kollegiyasının 13 iyun 1935-ci il qərarı ləğv edilmişdir, onun əməlində cinayət tərkibi olmadığı üçün işin icraatma xitam verilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 25 iyun 1991-ci il rəyinə əsasən İsmayılova Lətifə Rəhim qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmayılova Nərgiz Həsən qızı

 

1910-cu ildə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı İsmayılov Oruc Cəfər oğlu (1907) 25-ci atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalının 26 fevral 1942-ci il məlumatına əsasən düşmən tərəfə keçdiyinə görə həbs edilib güllələnməyə məhkum olunmuşdur. İsmayılova Nərgiz Həsən qızı SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirənin 23 sentyabr 1942-ci il tarixli qərarına əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddə ilə təqsirli bilinərək 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 8 dekabr 1966-cı il qərarına əsasən İsmayılova Nərgiz Həsən qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmayılova Sara İbrahimxəlil qızı

 

1919-cu ildə Quba şəhərində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Akif - 1 yaşında. Həyat yoldaşı İsmayılov Əli Ağa Cəfərqulu oğlu (1908) 9 yanvar 1938-ci ildə SSRİ Ali Məhkəmənin Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sesiyasının qərarı ilə əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə görə II kateqoriya ilə həbs edilmişdir. İsmayılova Sara İbrahimxəlil qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarına əsasən vətən xaininnin həyat yoldaşı kimi körpə uşağı olduğuna görə SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 9 aprel 1938-ci il qərarına əsasən Azərbaycan SSR CM-nin 72 -73 maddələri ilə təqsirli bilinərək sosial təhlükəli ünsür kimi 2 il müddətinə səsi alınaraq repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19 fevral 1990-cı il rəyinə əsasən İsmayılova Sara İbrahimxəlil qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmayılova Zeynəb İsgəndər qızı

 

1910-cu ildə Qazax rayonunun Kosalar kəndində anadan olmuş, Qazax rayonun, Məzən kəndində yaşamışdır. «Kommunizm» adına kolxozun üzvü olmuşdur. Ailə tərkibi: qayınanası İsmayılova Söylü Aslan qızı - 1850-ci il, qızı İsmayılova Tamaşa Hüseyn qızı - 1936-cı il, oğlu İsmayılova Rəşid Novruz qızı - 1941-ci il, İsmayılova Novruz -1938-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı İsmayılov Hüseyn Süleyman oğlu (1912) 29 dekabr 1942-ci ildə 31-ci atıcı Diviziyanın Hərbi Tribunalı tərəfindən güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsmayılova Zeynəb İsgəndər qızı Azerbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi yaşadığı yerdən çıxmamaqla repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 30 avqust 1944-cü il qərarına əsasən İsmayılova Zeynəb İsgəndər qızının öhdəsində azyaşlı uşaqlar olduğundan yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işi dayandırılmışdır.

 

 

 

İsmayılova Nabat Əsəd qızı

 

1912-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızı Şəfiqə - 2 yaşında. Həyat yoldaşı İsmayılov İsmayıl Hüseyn oğlu (1902) 9 yan­var 1938-ci ildə SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə görə II kateqoriya ilə güllələnməyə məhkum edilmişdir. SSRİ MİK-nın 4 iyul 1934-cü il qərarına əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi İsmayılova Nabat Əsəd qızı 4 yanvar 1938-ci ildə SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 9 aprel 1938-ci il qərarına əsasən sosial- təhlükəli ünsür kimi 2 il  müddətinə  məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 27 avqust 1990-cı il rəyinə əsasən İsmayılova Nabat Əsəd qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmayılova Səriyyə Qulu qızı

 

1927-ci ildə Şamxor rayonunun Morul kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: atası Quliyev Qulu İsmayıl oğlu - 1890-cı il, anası Quliyeva Xatın Abbas qızı - 1895-ci il, qardaşı Mikayıl -1937-ci il, bacıları - Firuzə - 1931-ci il, Tamam - 1935-ci il, Sənubər - 1933-cü il, Fatma - 1943-cü il təvəllüdlü, qardaşı İsmayılov İsmayıl Qulu oğlu (1923) 29.05.1942-ci il tarixdə Hərbi Tribunal tərəfindən mövgeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsmayılova Səriyyə Qulu qızı vətən xaininin bacısı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddəsilə repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 22.10.1943-cü il tarixli qərarına əsasən İsmayılova Səriyyə Qulu qızının işinə xitam verilmışdır.

 

 

 

İsmayılova Söylü Əsəd qızı

 

1850-ci ildə Qazax rayonunun Quşçu - Ayrım kəndində anadan olmuş, Qazax rayonunun, Mazan kəndində yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu İsmayılov Hüseyn Süleyman oğlu (1912) 29.12.1942-ci il tarixdə 31-ci atıcı Diviziyanın Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsmayılova Söylü Əsəd qızı vətən xaininin anası kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddəsilə təqsirli bilinərək yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 30 avqust 1944-cü il qərarına əsasən yaşını nəzərə alaraq İsmayılova Söylü Əsəd qızının işi dayandırılmışdır.

 

 

 

İsmayılova Zeynəb Rza qızı

 

1903-cü il Yevlax rayonunun Aşağı Korxun kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızları İsmayılova Minayə İlyas qızı - 1937-ci il, Maril - 1941-ci il, oğulluğu Məmmədov Əfəndi Veys oğlu- 1928-ci il, Fərzi - 1932-ci il, ögey qızı Emirxan xanım - 1930-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı İsmayılov İlyas Əmrah oğlu (1902) 2 mart 1942-ci ildə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 2 aprel 1943-cü ildə 18-ci Ordunun Hərbi Tribunalı tərəfindən güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsmayılova Zeynəb Rza qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK-nin 29 dekabr 1943-cü il qərarına əsasən İsmayılova Zeynəb Rza qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 5 il müddətinə Şimali Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 14 mart 1990-cı il rəyinə əsasən İsmayılova Zeynəb Rza qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmayılzadə - Şükürlü - Balacaxanım Əbdülqədir qızı

 

1906-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1916-cı ildə orta məktəbin 5-ci sinfini bitirən Balacaxanım 1920-ci ildə seminariyaya daxil olmuşdur. 1924-37-ci illərdə Bakı şəhərində müəllim işləmişdir. 9 sentyabr 1937-ci ildə İsmayılzadə Balacaxanım həbs edilib. Həbs olunmasına əsas səbəb həyat yoldaşı və qardaşı Müşfiqin vətən xaini kimi güllələnməsi olmuşdur. İsmayılzadə Balacaxanım Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Xüsusi Müşavirəsinin 31 dekabr 1937-ci il tarixli qərarına əsasən həbs edilərək Azərbaycan SSR CM-nin 72-ci və 203-cü maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan cinayətlərdə təqsirli bilinərək 6 il müddətinə azadlıqdan mərhum edilmiş və Bayıl həbsxanasına salınmışdır. Sürgün illərini Arxangelşk vilayətinin Plisetskaya stansiyasında yerləşən düşərgələrdə və Özbəkistan SSR Koqand şəhərində keçirmiş və 1943-cü ilə kimi  azad edilənə kimi tibb bacısı işləmişdir, sonra isə Bakıya köçmüşdür. İsmayılzadə Balacaxanım Əbdülqədir qızına 20 dekabr 1957-ci ildə bəraət verilmişdir.

 

 

 

İsmixanzadə Münəvvər Məmməd qızı

 

1888-ci ildə Tehran şəhərində anadan olmuş, Məmmədyarov küçəsi, ev 3 döngəl ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızı Lətifə, oğlu Əhməd. Azərbaycan SSR Ali Məhkəmənin Xüsusi Kollegiyasının 13 iyun 1935 -ci il qərarı ilə Məşədi Münəvvər Məhəmməd qızı Azərbaycan SSR CM-nin 18, 72, 73 maddələri ilə əksinqilabi təbliğatda təqsirli bilinərək 2 il azadlıqdan məhrum edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 26 noyabr 1990-cı il qərarına əsasən Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Xüsusi Kollegiyasının 13 iyun 1935-ci il qərarı ləğv edilmiş və əməlində cinayət tərkibi olmadığı üçün işin icraatına xitam verilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 25 iyun 1991-ci il rəyinə əsasən İsmayılzadə Münəvvər Məhəmməd qızına bəraət verilir.

 

 

 

İsrafilbəyova Humay xanım Abbas qızı

 

Şamaxı rayonunun Muğanlı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: anası Gilə - 60 yaşında. Həyat yoldaşı Camal Əfəndi (24 yaşında) 1930-cu il aprel üsyanının iştirakçısı kimi həbs edilmişdir. İsrafilbəyova Humay xanım Abbas qızı 1930-cu il aprel üsyanının fəal iştirakçısının həyat yoldaşı kimi 19 may 1923-cü ildə Şamaxı Rayon Siyasi Bürosu tərəfindən təqsirli bilinərək həbs olunmuşdur. Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının 21 avqust 1923-cü il qərarına və 435 saylı orderə əsasən İsrafilbəyova Humay xanım Abbas qızı azad olunmuşdur.

 

 

 

İsmayılzadə-Axundzadə Dilbər

 

1914-cü ildə Kirovabad şəhərində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq. 03.07.1937-ci il tarixdə əksinqilabi-millətçilik fəaliyyətinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. İsmayılzadə Axundzadə Dilbər vətən xaininin həyat yoldaşı təqsirli bilinərək Azərbaycan SSR CM-nin 72, 73 maddələri ilə 01.01.1938-ci il tarixdən hesablanmaqla 02.11.1937-ci il tarixdə XDİK-in 00486 №-li əmrinə əsasən həbs edilmişdir. İsmayılzadə-Axundzadə Dilbər XDİK-nin 11.03.1939-cu il tarixli qərarına əsasən xəstəliyinə görə azad edilmişdir.  

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb