Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


O


 

Orucova Güllər Nurəli qızı

 

1896-cı ildə Nuxa şəhərinin Dağ - Qaraqoyunlu kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Kərəm - 10 yaş, Şərif - 5 yaş, Veysəl - 8 yaş, qızları Fatma - 1 yaş, Hənifə - 15 yaşında. Həyat yoldaşı Əşrəf Səfər oğlu (43 yaş) Sovet hökuməti əleyhinə çıxdığına görə həbs edilmişdir. Orucova Güllər Nurəli qızı 26 avqust 1937-ci ildə 70 №-li orderə əsasən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi həbs edilmişdir.

 

 

 

Orucova Xatun Rza qızı

 

1892-ci il tarixdə Astara rayonunun Qum kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızı Orucova Bisxanım Nufat qızı. Həyat yoldaşı Orucov Sultan Oruc oğlu (1876) vətən xaini kimi həbs edilmişdir. Orucova Xatun Rza qızı 3 iyun 1943-cü il tarixdə Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi təqsirli bilinərək repressiyaya məruz qalmışdır.

 

 

 

Orucova Nəcibə Hüseyn qızı

 

1916-cı ildə Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Orucov Şəfəqət Nüsrət oğlu (1915) 27 dekabr 1941-ci ildə Astara rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Ordu sıralarına səfərbər edilmişdir. 25 fevral 1942-ci ildə Primorski XDİK tərəfindən vətən xaini kimi məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Orucova Nəcibə Hüseyn qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələrinin II hissəsi ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 7 iyul 1943-cü il qərarına əsasən Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi Orucova Nəcibə Hüseyn qızının yaşadığı yerdən çıxmamağı haqqında işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Osmanova Gülzar Rəsul qızı

 

1914-cü ildə Qutqaşen (Qəbələ) rayonunun Uludaş kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızı Vəsiqə - 5 yaş, oğlu Cavan - 3 yaşında. Həyat yoldaşı Osmanov İbad Süleyman oğlu düşmən tərəfə keçdiyinə görə Komandanlığı tərəfindən həbs edilmişdir. Osmanova Gülzar Rəsul qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 19.04.1944 - cü il tarixdə Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə repres­siyaya məruz qalmışdır.

 

 

 

Osmanova Gülzar Rəsul qızı

 

1914-cü il Qutkaşen rayonunun Uludaş kəndində anadan olmuşdur.

Ailə tərkibi: qızı Osmanova Vəssiqə İbad qızı - 1936-cı il, oğlu Cavan İbad - 1941-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Osmanov İbad Süleyman oğlu (1903) 10 av­qust 1943-cü ildə vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Osmanova Gülzar Rəsul qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK-nin 15 aprel 1944-cü il qərarına əsasən Osma­nova Gülzar Rəsul qızının 4 qardaşı Qızıl Orduda olduğuna go­rə yaşadığı yerdən çıxmamağı haqqında işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Osmanova Qızbacı Əbdülhəsən qızı

 

1908-ci ildə Qusar rayonunun Avaron kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızları Ədilə - 1929-cu il, Gülsahib - 1934-cü il, Ramizə - 1940-cı il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Osmanov Cəmil Mahmud oğlu (1903) 8 sentyabr 1941-ci ildə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 772-ci atıcı alay komandirinin məlumatına əsasən 25 fevral 1942-ci ildə düşmən tərəfə keçdiyinə görə məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Osmanova Qızbacı Əbdülhəsən qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63 -cü maddənin III hissəsi ilə təqsirli bilinərək SSRİ XDİK-nin 28 may 1941-ci il əmrinə əsasən yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 8 iyul 1943-cü il qərarına əsasən Osmanova Qızbacı Əbdülhəsən qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında iltizamı Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi dayandırılmışdır. Azərbaycan SSR XDİK Qusar rayon şöbəsinin 25 iyul 1943-cü il məlumatına əsasən həyat yoldaşının vətən xaini olması barədə Hərbi Tribunaldan sorğu daxil olmadığı üçün Osmanova Qızbacı Əbdülhəsən qızının işinə xitam verilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb