Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


P


 

Paşayeya Minayə Məmməd qızı

 

1915-ci ildə Quba rayonunun Şudux kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Acaza, qızı Köksəma - 2 yaşında. Həyat yoldaşı Paşayev İskəndər Hacı Bala oğlu (1903) 09.09.1941-ci il tarixdə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 12 aprel 1942-ci il tarixdə 386-cı atıcı diviziyanın Hərbi Tribu­nal tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Paşayeva Minayə Məmməd qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə repres­siyaya məruz qalmış, SSRİ XDİK-nin 22.06.1942-ci il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK tərəfindən 24.07.1945-ci il tarixdə Paşayeva Minayə Məmməd qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Paşayeva Sahibə Soltan qızı

 

1911-ci ildə İsmayıllı rayonunun Sulut kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızları Roza - 8 yaş, Elmira - 6 yaş, Rəfiqə - 1 yaş, qaynatası Səfurə - 80 yaş, qardaşı Mahmud Səfizadə - 32 yaş, Ənvər Sultan oğlu 22 yaş, Bəhrəm - 27 yaşında. Həyat yoldaşı Paşayev Sultan Həmid oğlu 3 yanvar 1938 ci il SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi-millətçılik fəaliyyətinə görə I kateqoriyası ilə həbs edilmişdir. Paşayeva Sahibə Soltan qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarı əsas rutularaq Azərbaycan SSR CM-nin 72/73-cü maddələrı ilə təqsirli bilinərək 9 aprel 1938-ci ildə XDİK tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilərək 2 №-li həbsxanada saxlanılmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 8 mart 1939-cu il qərarına əsasən yaşadığı yerdən çıxmamaqla işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Paşayeva Şövkət İbrahim qızı

 

1916-cı ildə Kirovabad şəhərində anadan olmuş, Salyan şəhəri, Beriya küçəsi ev 68 ünvanında yaşamışdır. Əksinqilabi trotskiçilik fikirlərinə görə 23 oktyabr 1937-ci il tarixdə Gürcüstan XDİK Üçlüyünün qərarı ilə Paşayeva Şövkət İbrahim qızı 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Azərbaycan SSR DTN-nin 10 avqust 1951-ci il qərarına əsasən Paşayeva Şövkət İbrahim qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Pənahova Xatın Hüseyn qızı

 

1914-cü ildə Tovuz rayonunun Qaraxanlı kəndində anadan olmuşdur. «Kirov» adına kolxozda işləmişdir. Ailə tərkibi: qızı Sona - 1938-ci il, oğlu İsa - 1942-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Abdullayev İlyas Qəmbər oğlu (1904) 1942-ci ilin mart ayında Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 12.04.1943-cü il tarixdə Kirovabad qarnizonu Hərbi Tribunalı tərəfindən ordudan qaçdığına görə vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Pənahova Xatın Hüseyn qızı vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 12 fevral 1944-cü il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Şimali Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 02.02.1990-cı il tarixli rəyinə əsasən Pənahova Xatın Hüseyn qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Pəri Bağır qızı

 

1881-cü ildə Gəncə dairəsi Hacıalı rayonunun Ağasıbəyli kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Cahangir Cəfər oğlu kolxoz quruculuğu əleyhinə çıxdığına görə həbs edilmişdir. Azərbaycan SSR Gəncə Dairəsi Fövqəladə Üçlüyünün 19 mart 1931-ci il qərarına əsasən Pəri Bağır qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 18/79 maddələri ilə təqsirli bilinərək 6 mart 1931-ci ildən hesablanmaqla cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 3 il müddətinə Gəncədən Şamaxıya sürgün edilmişdir. 13 iyul 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin rəisi Safronov Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin Şamaxı Rayon Şöbəsinin rəisinə yazılmış sorğuda Pəri Bağır qızının sürgünün qalan hissəsindən azad edilməsi haqqında qərarın təcili yerinə yetirilməsini tələb etmişdir.

 

 

 

Pirəliyeva Veysəl Ağabala qızı

 

1877-ci ildə Qonaqkənd rayonunun Oyumur kəndində anadan olmuş, Dəvəçi rayonunun Noxudar kəndində yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu Şamil - 11 yaş, nəvəsi Abdulxaliq Yusif oğlu 2 yaşında. Oğlu Soyuqov Yusif Ələddin oğlu (1914) 27 may 1942-ci ildə 388-ci atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən düşmən tərəfə keçməyə cəhd göstərdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Pirəliyeva Veysəl Ağabala qızı vətən xaininin anası kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin müstəntiqi Dövlət Təhlükəsizlik leytenantı Pyaseçkaya vətən xaininin anası Pirəliyeva Veysəl Ağabala qızının 66 №-li işinə baxaraq qərara almısdır ki, Pirəliyeva Veysəl Ağabala qızının ögey oğlu Qızıl Orduda xidmət etdiyinə görə sürgün edilməsi ləğv edilsin.

 

 

 

Pirəliyeva Zuriyət Atakişi qızı

 

1918-ci ildə Qusar rayonunun Laza kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Pirəliyeva Şıxqaib İslam oğlu - 1938-ci il, qızı Pirəliyeva Pakizə - 1940-cı il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Pirəliyev İslam Aslan oğlu (1910) 30 may 1942-ci ildə 25-ci atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən mövqeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Pirəliyeva Zuriyət Atakişi qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK-nin 31 mart 1943-cü il qərarına əsasən Pirəliyeva Zuriyət Atakişi qızı vətən xaininin ailə üzvü kimi 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir.

Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 29 yanvar 1990-cı il rəyinə əsasən Pirəliyeva Zuriyət Atakişi qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Pirməmmədova Qızxanım Abdulla qızı

 

1875-ci ildə Naxçıvanın Arovsa kəndində anadan olmuş, Qubadlı rayonunun Feyyal kəndində yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızı Pirməmmədova Pərizad Soltan qızı - 1928-ci il, gəlinləri - Pirməmmədova Bədircahan Abış qızı -1910-cu il, Pirməmmədova Şahsənəm Təhməz qızı - 1912-ci il, nəvələri Pirməmmədova Meyxanım Osman qızı - 1938-ci il, Pirməmmədova Nurxanım Osman qızı - 1941-ci il, Fərman Emin oğlu- 1939-cu il, oğlanları Pirməmmədov Emin Salman oğlu- 1912-ci il, Pirməmmədov Pirməmməd - 1918-ci il təvəllüdlü. Oğlu Osman Salman oğlu (1907) 27 dekabr 1941-ci ildə Qubadlı rayon Hərbi Komissarlığından Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 3 iyun 1942-ci ildə Primorsk Ordusu 345-ci atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən mövqeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininin anası kimi repressiyaya məruz qalan Pirməmmədov Qızxanım Abdulla qızının 5 il müddətinə sürgün edilməsi haqqında təklif baxılmaq üçün SSRİ XDİK-nə təqdim edilmiş və oğlanları Emin və Pirməmməd xidmət etdiyinə görə onun haqqında repressiya dayandırılmışdır.

 

 

 

Pirməmmədova Bədircahan Abış qızı

 

1910-cu ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızları Meyxanım - 1938-ci il, Nurxanım -1941-ci il, qaynanası Qızxanım - 1875-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Pirməmmədov Osman Salman oğlu (1907) vətən xaini kimi həbs edilmişdir. Pirməmmədova Bədircahan Abış qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsilə rep­ressiyaya məruz qalmış SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 30.01.1943-cü il tarixli qərarına əsasən Novosibirsk vilayətinə 5 il müddətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19.02.1990-cı il tarixli rəyinə əsasən Pirməmmədova Bədircahan Abış qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Pirməmmədova Şahsənəm Təhməz qızı

 

1912-ci ildə Qubadlı rayonunun Tustkain kəndində anadan olmuş, Qubadlı rayonunun Taqdi kəndində yaşamışdır. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Pirməmmədov Əmin Salman oğlu 1912-ci il təvəllüdlü. Qaynı Pirməmmədov Osman Salman oğlu (1907) 27 dekabr 1941-ci ildə düşmən tərəfə keçdiyinə görə 03 iyun 1942-ci il tarixdə Primorski Ordusunun 345-cı atıcı diviziyanın Hərbi Tribunal tərəfindən güllələnməyə məhkum edilmişdir. Pirməmmədova Şahsənəm Təhməz qızı Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininın ailə üzvü kimi repressiyaya məruz qalmışdır.

 

 

 

Poladova Beyçinin Cəfər qızı

 

1864-cü ildə Balakən rayonunun Talalar kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: bacısı Poladova Sənəm Cəfər qızı - 1920-ci il, qardaşları Qarayev Lətif Cəfər oğlu, Şəmsəddin, Abuzər. Kürəkəni Poladov Zahid Ramazan oğlu (1906) 3 fevral 1942-ci ildə 224-cü atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Poladova Beyçinin Cəfər qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin qaynanası kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK-nin 4 aprel 1944-cü il qərarına əsasən Poladova Beyçinin Cəfər qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Poladova Sənəm Cəfər qızı

 

1920-ci ildə Balakən rayonunun Talalar kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Poladov Zahid Ramazan oğlu (1906) 3 fevral 1942-ci ildə 224-cü atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Poladova Sənəm Cəfər qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cu maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK-nin 18 yanvar 1944-cü il qərarına əsasən Pola­dova Sənəm Cəfər qızının 3 qardaşı Qızıl Orduda xidmət etdiyinə görə ona qarşı repressiya dayandırılmışdır. SSRİ XDİK-nin 4 aprel 1944-cü il qərarına əsasən Poladova Sənəm Cəfər qızının yaşadığı yerdən çıxmamağı haqqında işinə xitam verilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb