Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


R


 

Ramazanova Aliyə Əziz qızı

 

1911-ci ildə Qusar rayonunun Avaran kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızı Gülşən Əbdülrəhman qızı - 1936-cı il, oğlu Ramazan - 1938-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Ramazanov Əbdülrəhman Ramazan oğlu 1941-ci ilin sentyabrında Qusar rayon hərbi komissarlığı tərəfindən Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, düşmən tərəfə keçdiyinə görə 15 fevral 1942-ci il tarixdə 386-cı atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən güllələnməyə məhkum edilmişdir. Ramazanova Aliyə Əziz qızı Azərbaycan SSR XDİK tərəfindən vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək 26 aprel 1942-ci ildə həbs edilmiş SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 24 iyun 1942-ci il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 30 may 1942-ci il qərarına əsasən Ramazanova Aliyə Əziz qızı günahı sübuta yetmədiyi üçün azad edilmişdir.

 

 

 

Ramazanova Xanımbacı Xudabaxış qızı

 

1897-ci ildə Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Ramazanov Musa Ramazan oğlu - 1872-ci il. Oğlu Mikayıl Musa oğlu (1915) 25 fevral 1942-ci ildə düşmən tərəfə keçdiyinə görə məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Ramazanova Xanımbacı Xudabaxış qızı 28 iyun 1941-ci il tarixdə yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə vətən xaininin anası kimi təqsirli bilinərək repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 7 iyul 1942-ci il qərarına əsasən Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi iş dayandırılmışdır. Azərbaycan XDİK Astara Rayon Şöbəsinin 22 iyul 1943-cü il göstərişinə əsasən Ramazanova Xanımbacı Xudabaxış qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimbəyova-Məmmədova Zəhra Məmmədsadıx qızı

  

1921-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: anası Rəhimbəyova Böyükxanım - 63 yaş, atası Məmmədsadıx Məmmədbağır 70 yaş. (Bakı şəhər Tibb İnstitutunda kamendant işləyib), həyat yoldaşı Məmmədov Səbzəli Rza oğlu (1913). Rəhimbəyova-Məmmədova Zəhra Məmmədsadıx qızı 1914-cü ilin sentyabr ayında Bakı şəhər Oktyabr rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Tibb bacısı kimi Qızıl Orduya səfərbər edilmiş, 6 sentyabr 1941-ci ildən 5 iyul 1942-ci ilə kimi Qızıl Orduda Tibb bacısı kimi xidmət etmişdir. Səfərbərlikdən sonra Kutaisi şəhərinə 388-ci atıcı diviziyasının 475-ci sanitar batalyonuna göndərilmiş, döyüş zamanı sol çiynindən yaralanmış və almanlar tərəfindən əsir götürülmüşdür. Əsir düşəndən son­ra başqa əsirlərlə birlikdə Sevostopol həbsxanasında yerləşdirildi və orada ona tibbi yardım göstərilmişdir. Təxminən 3 aydan sonra düşərgə komendant qadınlardan ibarət hərbi əsirləri eşalonla Polşanın Smela şəhərinə göndərir, hərbi əsirlərdən ibarət düşərgədə 4 ay saxlanıldıqdan sonra Vladimir Volinsk şəhərində yerləşən hərbi əsirlər düşərgəsinə göndərilmişdir. Orada 5 ay saxlanıldıqdan sonra Almaniyanın Vustrov şəhərinə aparılmış və 1943-cü ilin axırlarına kimi «Vustrov» düşərgəsində saxlanılarkən başqa əsirlərdən öyrənir ki, burada Azərbaycan legionu fəaliyyət göstərir hansı ki, Azərbaycanlı mayor Fə­təlibəyli rəhbərlik edir və Azərbaycanlı hərbi əsirlər onun sərəncamındadır və onlar heç bir işə göndərilmir. Təxminən 1944-cü ilin yanvarında 26 hərbi əsirlərlə birlikdə Rəhimbəyova-Məmmədova Zəhra Məmmədsadıx qızı düşərgədən azad edilib Berlin şəhərinə gətirilir. (Azərbaycan legionu ştabına). Rəhimbəyova-Məmmədova Zəhra Məmmədsadıx qızı RSFSR CM-nin 58-3 maddələri ilə təqsirləndirilmiş, 1009 №-li cinayət işi baxılmaq üçün SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinə təqdim edilmiş və 14 iyul 1945-ci ildə həbs edilmiş, Cacikan şəhər XDİK-in 1 №-li həbsxanasında saxlanılması haqqında göstəriş verilmişdir. 1003 №-li 17 iyul 1945-ci il tarixli orderlə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş, Rəhimbəyova-Məmmədova Zəhra Məmmədsadıx qızının günahı sübuta yetmədiyi üçün 3 iyul 1946-cı il 26 №-li orderlə azad edilmişdir.

 

 

 

Rəcəbova Mürvət Balabəy qızı

 

1908-ci ildə Zaqatala rayonunun Əliabad kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Rəcəbov Rəcəb İsa oğlu (1906) 11 iyul 1942-ci ildə 456-cı atıcı alayı XDİK Xüsusi Müşavirəsi tərəfmindən Qızıl Orduda xidmətdən yayındığına görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya düşən Rəcəbova Mürvət Balabəy qızının 5 il müddətinə sürgün edilməsi haqqında təklif baxılmaq üçün SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinə təqdim edilmişdir. SSRİ XDİK-nin 10 sentyabr 1943-cü il tarixli qərarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, Rəcəbova Rəcəb İsa oğlunun cinayət işində kifayət qədər əsas olmadığı üçün onun həyat yoldaşı Rəcəbova Mürvət Balabəy qızının sürgün edilməsi qəbul edilməmiş və yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında qeydiyyatı dayandırılmışdır.    

 

                                                     

 

Rəcəbova Nigar Rza qızı

 

1911-ci ildə Astara rayonunun Ərçivan kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Əliyev Mirqələm Fətəli oğlu - 1930-cu il, Əli Fətəli oğlu - 1937-ci il, Ağaməd Fətəli - 1941-ci il, Novruz - 1942-ci il, qızı Nisə - 1939-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rəcəbov Fətəli Əli Məhəmməd oğlu (1903) 1942-ci ilin sentyabrında Qızıl Orduya səfərbər edilmiş, 5 noyabr 1942-ci ildə Hərbi Tribunal tərəfindən mövqeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya düşən Rəcəbova Nigar Rza qızının 5 il müddətinə sürgün edilməsi haqqında təklif baxılmaq üçün SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinə təqdim edilmiş və SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 15 may 1943-cü il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun 8 yanvar 1998-ci il rəyinə əsasən Rəcəbova Nigar Rza qızının əri ilə heç bir qanunsuz cinayət hərəkəti olmadığı üçün, Azərbaycan Respublikası «Siyasi repressiya qurbanlarına bəraət verilməsi haqqında» 16 mart 1996-cı il tarixli qanununun 1 və 5 maddələrini rəhbər tutaraq təmizə çıxarılaraq bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rəhimə Mahmud Zeynal qızı

 

1913-cü ildə Zaqatala Dairəsi Caro Muxax rayonunun, Talı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qayınatası Hafiz Əfəndi 1920-1930-cu illərdə üsyanın iştirakçısı kimi həbs edilmişdir. Rəhimə Mahmud Zeynal qızı Zaqatala Dairə Fövqəladə Üçlüyünün 9 mart 1931-ci il qərarına əsasən vətən xaininin ailə üzvü kimi Qazaxstana sürgün edilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Güldəstə Dadaş qızı

1885-ci ildə Bakı şəhərinin Suraxanı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Rəhimov Mürsəl 23 - yaş, Kazım - 32 yaş, qızı Korsun - 21 yaş, qardaşları Dadaşov Ağami - 75 yaş, bacıları - Balabəyova Gülnarə - 80 yaş, Pərzad Dadaş qızı Salayev, atası Dadaş Kərim oğlu. Rəhimov Mürsəl Barzi oğlu düşmən tərəfə keçdiyinə görə 09.01.1943-cü il tarixdə həbs edilmişdir. Rəhimova Güldəstə Dadaş qızı Azərbaycan SSR CM-nin 74-cü maddəsi ilə repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 7 may 1943-cü il qərarına əsasən Rəhimova Güldəstə Dadaş qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimxanova Məsən Əli qızı

 

1913-cü ildə Qusar rayonunun Urva kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Rəhimxanov Bəkir Mirzəli oğlu 8 sentyabr 1941-ci ildə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, düşmən tərəfə keçdiyinə görə 772-ci atıcı alay komandirinin məlumatına əsasən 25 fevral 1942-ci ildə məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Rəhimxanova Məsən Əli qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-cü maddənin III hissəsi ilə təqsirli bilinərək SSRİ XDİK-nin 28 may 1941-ci il əmrinə əsasən yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 8 iyul 1943-cü il qərarına əsasən Rəhimxanova Məsən Əli qızının yaşadığı yerdən çıxmamağı haqqında iltizam Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi dayandırılmışdır. Azərbaycan SSR XDİK Qusar rayon şöbəsınin 25 iyul 1943-cü il məlumatına əsasən həyat yoldaşının vətən xaini olması barədə Hərbi Tribunaldan sorğu daxil olmadığı üçün Rəhimxanova Məsən Əli qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Xam Ağasi qızı

 

1894-cü ildə Nuxa rayonunda anadan olmuş, Nuxa Qışlaq 29, Noul küçəsi, ev 26 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlanları Ömərov Qurban Əhməd oğlu - 1926-cı il, Məmmədsaleh - 1930-cu il, qızı Minarə - 1926-cı il təvəllüdlü. Ögey oğlu Bəxtiyar (1932) 27.06.1942-ci il tarixdə 211-ci atıcı diviziyanın Hərbi Tribunalı tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rəhimova Xanım Ağasi qızı vətən xaininin analığı kimi 17.05.1944-cü il tarixdə Azərbaycan SSR CM-nin 63-3 maddəsi ilə təqsirli bilinərək yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə rep­ressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 17 may 1944-cü il qərarına əsasən ailəsində Qızıl Orduda xidmət edən olduğu üçün Rəhimova Xanım Ağasi qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Xanımağa Ağama qızı

 

1912-ci ildə Astara rayonunun Dilmədi kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Kazımov Həbibulla Nuru oğlu 1940-cı il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rəhmanov Nurməmməd Kazım oğlu (1907) 12 yanvar 1943-cü ildə düşmən tərəfə keçməyə cəhd göstərdiyinə görə 270-ci atıcı diviziyasının əsgərləri tərəfindən öldürülmüşdür. Azerbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə Rəhmanova Xanımağa Ağamalı qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. 15 iyul 1943-cü il qərarına əsasən Rəhimova Xanımağa Ağamalı qızının qardaşlarının orduda olduğunu nəzərə alaraq işə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Leyla Məhərrəm qızı

 

1917-ci ildə Şuşa rayonunda anadan olmuş, Göyçay şəhəri, Krestyanskaya küçəsi 13 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu Fuad - 1936-cı il, Vaqif- 1940-cı il, qızı Zərifə - 1937-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rəhimzadə Rəsul Abdulla oğlu (1909) 23.11.1942-ci il tarixdə 34-cü xüsusi atıcı briqadanın Hərbi Tri­bunal tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rəhimova Leyla Məhərrəm qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə repressiyaya məruz qalmış Azərbaycan SSR XDİK-nin 29.12.1940-cı il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Şimali Qazaxstan vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19.02.1990-cı il tarixli rəyinə əsasən Rəhimova Leyla Məhərrəm qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Nazlı Hacı Əli qızı

 

1857-ci ildə Naxçıvan ASSR Abrakunis rayonunun Bananyar kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Rəhimov Miri Abbas oğlu - 1910-cu il, gəlini Durna Əlimirzə qızı - 1917-ci il, nəvələri - İsa Abdulla oğlu - 1925-ci il, Qəndab - 1928-ci il, Nəsir Miri oğlu -1941-ci il, Abbas Miri oğlu 1942-ci il təvəllüdlü. Rəhimov Rəhim Abbas oğlu (1915) 1941-ci ilin iyun ayında Oızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 29 mart 1943-cü ildə Bakı Qarnizonu Hərbi Tribunalı tərəfindən vətənini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaini­nin anası kimi repressiyaya düşən Rəhimova Nazlı Hacı Əli qızının 2 oğlu Mirzəməmməd və Mirzəli Abbas oğlanlarının Qızıl Orduda olduğunu və yaşını nəzərə alaraq (yaşadığı yerdən çıxmamaqla) repressiyanın dayandırılması haqqında göstəriş verilmişdir. SSRİ DTK-nın 12 noyabr 1943-cü il tarixli qərarına əsasən Rəhimova Nazlı Hacı Əli qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Pakizə

 

1915-ci ildə Ermənistan SSR Vedinski rayonunda anadan olmuş, Naxçıvan SSSR, Çulfa rayonu, Abrakünis kəndində yaşamışdır. Rəhimova Pakizə Azərbaycan SSR CM-nin 72,130 II hissəsilə 139 və 143 maddələri ilə təqsirli bilinərək 15.08.1940-cı il tarixdə Naxçıvan MSSR Prokurorluğu tərəfindən həbs edilmişdir. 28.01.1955-ci il tarixdə Naxçıvan MSSR Prokurorluğu tərəfindən işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rəhimova  Səfurə  Ağa  Rəhim qızı

 

1912-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olmuş, Bakı şəhəri, Azadlıq küçəsi 94 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: atası Rəhimov Ağa Rəhim Rza Məmməd oğlu 65 yaş, anası Rəhimova Bəyimcan Kazım qızı 50 yaşında. 1924-cü ilə kimi Göyçay rayonunda oxumuş, sonra Bakı Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuşdur. Oranı bitirdikdən sonra Göyçay rayonuna müəllimə vəzifəsinə göndərilir. 1933-cü ildə Tibb İnstitutuna daxil olmuş, 1938-ci ildə institutu bitirdikdən sonra Qazı-Məmməd rayonunun Rəncbər kəndində sahə həkiminin müavini işləmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 8 yanvar 1940-cı il qərarına əsasən Rəhimova Səfurə Ağa Rəhim qızı Bakı İran Konsulluğunun əməkdaşları ilə əlaqəsinə görə Azərbaycan SSR CM-nin 68-ci maddəsilə 27 №-li orderlə məsuliyyətə cəlb edilərək həbs olunmuşdur. Azərbaycan SSR XDİK-nin 8 fevral 1940-cı il qərarına əsasən Rəhimova Səfurə Ağa Rəhim qızının işinin dayandırılması haqqında təklif verilir. Rəhimova Səfurə Ağa Rəhim qızının 9 fevral 1940-cı il tarixdə 46 №-li orderlə yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işinə xitam verilmiş və azad edilmişdir.

 

 

 

Rəhimova Pəri Əlirza qızı

 

1919-cu ildə Karyagin rayonunun Kərimbəyli kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu İsmayıl - 1935-ci il, Heydər - 1939-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rəhimov Muxtar Alanqulu oğlu 20.11.1941-ci il tarixdə Hərbi Tribunal tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rəhimova Pəri Əlirza qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsilə repressiyaya məruz qalmış, SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 17.10.1942-ci il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Sonra isə 30.12.1942-ci il tarixli qərara əsasən Şimali Qazaxstana köçürülmüşdür. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 09.02.1990-cı il tarixli rəyinə əsasən Rəhimova Pəri Əlirza qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rəxşəndə Əzim qızı

 

1881-ci ildə Qaradonlu rayonunun Əlyetməz kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Ələkbər - 12 yaş, qızları Kubra, Səkinə -9 yaş, qaynanası Qönçə - 80 yaşında. Rəxşəndə Əzim qızı sovet hökuməti əleyhinə tədbirlər keçirdiklərinə görə 22 avqust 1937-ci ildə 41 saylı orderlə XDİK Sabirabad Rayon Şöbəsi tərəfindən həbs edilmiş, Kirovabad həbsxanasında saxlanmışdır. Rəxşəndə Əzim qızının işi sübuta yetmədiyi üçün 22 sentyabr 1937-cı il tarixdə azad olunmuşdur.

 

 

 

Rəsulova Leyla xanım Allahverdi qızı

 

1899-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Rəsulov Nəcəf Məmməd oğlu 1882-ci il təvəllüdlü, qızı Rəsulova İfrat Nəcəf qızı (1862) sovet hökuməti əleyhinə təbliğat apardığına görə RSFSR CM-nin 58 - 6-cı maddələri ilə təqsirli bilinərək SSRİ XDİK-nin 25 sentyabr 1943-cü il qərarını əsasən 7 yanvar 1943-cü ildən hesablanmaqla, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Rəsulova Leyla xanım Allahverdi qızı Sovet hökuməti əleyhinə təbliğat apardığına görə Azərbaycan SSR CM-nin 68-ci maddənin I hissəsilə təqsirli bilinərək SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 25 sentyabr 1943-cü il qərarına əsasən 17 noyabr 1942-ci ildən hesablanmaqla cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrurn edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 18 avqust 1956-cı il qərarına əsasən Rəsulova Leyla xanım Allahverdi qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rəsulova Fatma Hüseyn qızı

 

1900-cu ildə Naxçıvan ASSR Noraşen rayonunun Tumaslu kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Məcid - 12 yaşında. Rəsulova Fatma Hüseyn qızı Naxçıvan MSSR DTK-nın 19 iyun 1941-ci il tarixli qərarına əsasən Tumaslı kənd kolxozçu qadınları arasında Sovet hökuməti əleyhinə, kolxoz quruluşuna qarşı əksinqilabi təbliğat apardığına görə Azərbaycan SSR CM-nin 72-ci maddəsinin I hissəsilə təqsirləndirilərək 24 iyun 1941-ci ildə həbs edilmiş və Noraşen rayon KPZ-də saxlanılmışdır. Rəsulova Fatma Hüseyn qızı 1941-ci ilin avqust ayında Naxçıvan MSSR Ali Məhkəməsi tərəfindən 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. 10 avqust 1941-ci ildə Rəsulova Fatma Hüseyn qızı ərizə ilə günahkar olmadığı üçün Ali Məhkəməyə müraciət edir və isə yenidən baxılmasını xahiş edir. Naxçıvan MSSR Ali Məhkəməsinin 18 dekabr 1941-ci il tarixli qərarına əsasən məlumat verilmişdir ki, Rəsulova Fatma Hüseyn qızı düşərgədə vəfat etmişdir.

 

 

 

sulova Kövsər Musa qızı

 

1898-ci ildə Nuxa şəhərində anadan olmuş, Nuxa şəhəri Zaqatala küçəsi ev 31 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızları Məmmədova Suraya Cabbar qızı, Məmmədova Nuriyə Cabbar qızı - 1930-cu il, oğlu Məmmədova Səttar Cabbar oğlu 1935-ci il təvəllüdlü. Oğlu Məmmədov Fərrux Cabbar oğlu (1921) 18 noyabr 1942-ci ildə SSRİ XDİK-nın Xüsusi Müşavirəsi tərəfindən mövqeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininin anası kimi repressiya düşən Rəcəbova Kövsər Musa qızının 5 il müddətinə sürgün edilməsi haqqında təklif baxılmaq üçün SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinə təqdim edilmiş, SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 20 yanvar 1943-cü il qərarına əsasən 5 il müddətinə uşaqları ilə birlikdə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 21 fevral 1990-cı il rəyinə əsasən Rəcəbova Kövsər Musa qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rəsulova Maqi Mirzə qızı

 

1917-ci ildə Siyəzən rayonunun Zərgərli kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızı Ağabacı - 3 aylıq, oğlu Qiyas - 10 yaşında. Həyat yoldaşı Rəsulov Rəsul İlyas oğlu 775-ci atıcı alay komandirinin 02.04.1942-ci il tarixli məlumatına əsasən düşmən tərəfə keçmişdir. Rəsulova Maqi Mirzə qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddənin II hissəsi ilə DİK-in 27.04.1942-ci il tarixli qərarına əsasən repressiyaya məruz qalmışdır. 04.07.1943-cü il tarixdə XDİK-in qərarına əsasən  Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi işə xitam verilmişdır.

 

 

 

Rəsulova Nailə Əmirsultan qızı

 

1914-cü ildə Qusar rayonunun Gündüzqala kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Rəsulov Mirzağa Sultan oğlu 5 sentyabr 1941-ci ildə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş düşmən tərəfə keçdiyinə görə 772-ci atıcı alay komandirinin məlumatına əsasən 2 aprel 1942-ci ildə məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Rəsulova Nailə Əmirsultan qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-cü maddənin III hissəsi ilə təqsirli bilinərək SSRİ XDİK-nin 28 may 1941-ci il əmrinə əsasən yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 8 iyul 1943-cü il qərarına əsasən Rəsulova Nailə Əmirsultan qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında iltizamı Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi dayandırılmışdır. Azərbaycan SSR XDİK Qusar rayon şöbəsinin 25 iyul 1943-cü il məlumatına əsasən həyat yoldaşının vətən xaini olması barədə Hərbi Tribunaldan sorğu daxil olmadığı üçün Rəsulova Nailə Əmirsultan qızının işinə xitam verilmişdir. 

 

                

 

Rəsulova Sayat İsgəndər qızı

 

1877-ci ildə Qusar rayonunun Gunduzqala kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Rəsulov Mirzə Ağa Həsən Ağa oğlu Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, düşmən tərəfə keçdiyinə görə Komandanlığının məlumatına əsasən 25 fevral 1942-ci il tarixli qərarına əsasən güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rəsulova Sayat İsgəndər qızı vətən xaininin anası kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək repressiyaya məruz qalmışdır.

 

 

 

Rəsulova Səkinə Abbas qızı

 

1870-ci ildə Qazax rayonunun Eynallı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Ələkbərov Musa Məmmədəli oğlu. Oğlu Rəsulov İbrahim İbrahim oğlu düşmən tərəfə keçdiyinə görə Komandanlığının məlumatına əsasən həbs edilmişdir. Rəsulova Səkinə Abbas qızı vətən xaininin anası kimi 18.05.1944-cü il tarixdə Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə repressiyaya məruz qalmışdır.

 

 

 

Rəşidova Bilqeyis Rəfi qızı

 

1914-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuş,  Malıqina 15/3, mənzil 11 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qardaşları Məmmədov İsmayıl Rəfi oğlu - 1923-cü il, Məmməd Rəfi oğlu - 1924-cü il, İbrahim Rəfi oğlu - 1931-ci il, anası Səkinə Həbib qızı - 45 yaş. Həyat yoldaşı Xıdırov Atabala İbrahim oğlu - 35 yaşında. Rəşidova Bilqeyis Rəfi qızı Azərbaycan SSR CM-nin 17 və 69-cu maddələri ilə əksinqilabi təbliğatda təqsirli bilinərək 15 yanvar 1942-ci ildə həbs edilmiş SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirənin 26 fevral 1942-ci il qərarına əsasən cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 30 noyabr 1989-cu il tarixli rəyinə əsasən Rəşidova Bilqeyis Rəfi qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rəşidzadə Xavər Əli qızı

 

1880-ci ildə Ordubad rayonunda anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızları Mustafayeva Firuzə - 1897-ci il, Əlizadə Qəmər - 1917-ci il, oğlanları Mustafayev Ələkbər - 1906-cı il, Ələsgər - 1910-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rəşidzadə Faiq əksinqilabi təbliğat apardığına görə həbs edilmişdir. Rəşidzadə Xavər Əli qızı Azərbaycan SSR Ali Məhkəmənin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 14 noyabr 1947-ci il qərarı ilə Azərbaycan SSR CM-nin 130-cu maddəsinin II hissəsi ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. SSRİ Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasıın 7 aprel 1948-ci il qərarına əsasən Rəşidzadə Xavər Əli qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova Məhtəban Əsgər qızı

 

1890-cı ildə Kirovobad şəhərində anadan olmuş, Kirovobad şəhəri, Papanin küçəsi ev 49 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: oğlu Hacıyev Məmməd Ələkbər oğlu (1912) 22 may 1943-cü il SSRİ XDİK Xüsusi İdarəsinin qərarı ilə mövqeyini dəyişdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rüstəmova Məhtəban Əsgər qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin anası kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK-nin 17 may 1944-cü il qərarına əsasən Rüstəmov Məhtəban Əsgər qızının oğlu Məhəmməd Ələkbər oğlu ondan ayrı yaşadığına görə yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işi dayandırılmışdır.

 

 

 

Ruqiyət Hacı Məhəmməd qızı

 

1876-cı ildə Zaqatala Dairə Caro - Muxax rayonunun Talı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızları Fatma - 1918-ci il, Asuray - 1920-ci il, Əminət - 1922-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Molla Məhəmməd Şeyxzadə 1920-30-cu illərdə aprel üsyanının iştirakçısı kimi həbs edilmişdir. Ruqiyət Hacı Məhəmməd qızı aprel üsyanının fəal iştirakçısının həyat yoldaşı kimi 24 mart 1931-ci ildə həbs edilmiş, Zaqafqaziya Dairə Fövqəladə Üçlüyünün 25 mart 1931-ci il qərarı ilə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 20 iyun 1990-cı il rəyinə əsasən Ruqiyət Hacı Məhəmməd qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova Bənövşə Məmmədəli qızı

 

1914-cü ildə Kirovabad şəhərində anadan olmuş, Kirovabad şəhəri, 28 aprel, ev 166 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızları Brilliant- 1934-cü il, Həqiqət - 1938-ci il, Elmira - 1942-ci il, oğlu Telman - 1939-cu il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rüstəmov Tərlan Mehdi oğlu (1905) Qızıl Ordu sıralarında xidmət etmiş, 775-ci atıcı Divizayının Hərbi Tribunalı tərəfindən 25.04.1942-ci il tarixli 00107 №-li əmrinə əsasən düşmən tərəfə keçdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdır. Sonra güllələnmə ləğv edilərək cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Rüstəmova Bənövşə Məmmədəli qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR 63-3-cü maddənin II hissəsilə təqsirli bilinərək yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə Azərbav can SSR XDIK-nin 07.07.1942-ci il qərarına əsasən repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 23.07.1942-ci il tarixli qərarına əsasən Rüstəmova Bənövşə Məmmədəli qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova Fatma Niyaz qızı

 

1922-ci ildə Siyəzən rayonunun Məsrif kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Rüstəmov Şirin Nəzər Əli oğlu (1905) 1941-ci ilin sentyabr ayında Dəvəçi rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən ordu sıralarına səfərbər edilmişdir. 27 may 1942-ci ildə 388-ci atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən əlində silah düşmən tərəfə keçdiyinə görə 775-ci atıcı alayının, 9-cu rotanın 1-ci vzvodunun keçmiş əsgəri Rüstəmova Şirin Niyaz oğlu güllələnməyə məhkum edilmişdir. Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya düşən Rüstəmova Fatma Niyaz qızının 5 il müddətinə sürgün edilməsi haqqında təklif baxılmaq üçün SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəyə təqdim edilmiş və SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 21 noyabr 1942-ci il qərarına əsasən 5 il müddətinə Novosibirsk vilayətinə sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 9 fevral 1990-cı il rəyinə əsasən Rüstəmova Fatma Niyaz qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova  Səlimə xamtn Sobi qızı

 

1893-cü ildə Bakının Əmircan kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: kürəkəni Məmmədov Məmməd İbrahim oğlu, oğlanları Məmmədəli, Rüstəm, qızı Rüstəmova Gülsüm Tahir qızı 1917-ci il təvəllüdlü. Rüstəmova Səlimə xanım Sobi qızı SSRİ XDİK-nin 20 fevral 1939-cu il qərarına əsasən Azərbaycan SSR CM-nin 74 maddəsi ilə təqsirli bilinərək həbs edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəmənin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə kollegiyasının 04 sentyabr 1963-cü il qərarına əsasən SSRİ XDİK Xüsusi İdarəsinin qərarı ləğv edilmiş, Rüstəmova Səlimə xanım Sobi qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova Güllü Niftulla qızı

 

1913-cü ildə Qaradonlu rayonunun Qaradonlu kəndində anadan olmuş, Qaradonlu rayonu Qızıl - kənd kəndində yaşamışdır. Azərbaycan SSR CM-nin 68-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək Azərbaycan SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 10 oktyabr 1937-ci il qərarına əsasən cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 15 avqust 1937-ci ildən hesablanmaqla 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdur. Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Prokurorluğunun 1 noyabr 1989-cu il rəyinə əsasən Rüstəmova Güllü Niftulla qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova Zinyət Şərif qızı

 

1892-ci ildə Xaçmaz rayonunun Qaraçay kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkıbı: oglu Rüstəmov Məhəmməd Mirzə Məmməd oğlu 1941-ci ildə Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, düşmən tərəfə keçdiyinə görə Hərbi Tribunal tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Rüstəmova Zinyət Şərif qızı 1941-ci il tarixdə yaşadığı yerdən çıxmamaq şərti ilə Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsinin 2-ci hissəsi ilə vətən xaininin anası kimi təqsirli bilinərək repressiyaya məruz qalmışdır. Azərbaycan SSR XDİK-nin 7 iyul 1942-ci il qərarına əsasən Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi Rüstəmova Zinyət Şərif qızının işi dayandırılmışdır. Azərbaycan XDİK Xaçmaz Rayon Şöbəsinin 22 iyul 1943-cü il göstərişinə əsasən Rüstəmova Zinyət Şərif qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Balabacı Hüseyn qızı

 

1907-ci ildə Ərdəbil şəhərində anadan olmuş, Q.İsmayılov küçəsi, I kanitapinok № 108/66 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızı Sona 8 yaşında. Həyat yoldaşı Rzayev Cəfər İbad oğlu 1938-ci ildə anadan olmuşdur, əksinqilabi-terrorçuluq fəaliyyətinə görə I kateqoriya ilə həbs edilmişdir. Rzayeva Balabacı Hüseyn qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarı əsas tutularaq Azərbaycan SSR XDİK-nin 9 aprel 1938-ci il qərarına əsasən 10 noyabr 1937-ci ildə həbs edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Cinayət işləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 23 yanvar 1957-ci il qərarına əsasən Rzayeva Balabacı Hüseyn qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rüstəmova Züleyxa İbad qızı

 

1882-ci ildə Şamaxı rayonunun Hacı - Qədirli kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Feyzullayev Əli Heydər Əsəd oğlu -1924-cü il, Çoban - 1929-cu il, qızı Turfa Əsəd qızı 1921-ci il, nəvəsi Məhəmməd Kərim oğlu 1939-cu il təvəllüdlü. Oğlu Kərim (1914) 8 sentyabr 1941-ci ildə Şamaxı Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 6 aprel 1942-ci ildə 386-cı atıcı diviziyasının Hərbi Tribunalı tərəfindən düşmən tərəfə keçdiyinə görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rüstəmova Züleyxa İbad qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininin anası kimi təqsirli bilinərək repressyiaya məruz qalmış, Azərbaycan SSR XDİK tərəfindən 13 iyul 1942-ci il tarixdən yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında göstəriş verilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 29 iyul 1942-ci ildə Rüstəmova Züleyxa İbad qızının yaşadığı yerdən çıxmamaq haqqında işi Hərbi Tribunaldan cavab gələnə kimi dayandırılmışdir. SSRİ XDİK tərəfindən 31 iyul 1942-ci il tarixdə işə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Fatma Vladimirovna

 

1899-cu ildə Vladiqafqazda anadan olmuş, Bakı şəhəri, Qızıl Ordu 46, tin 2 ünvanında yaşamışdır. Katibə makinaçı işləmişdir. Ailə tərkibi: oğlu Cəlil - 14 yaş, qızı Tamilla - 4 yaşında. Həyat yoldaşı Rzayev Əhməd Əsəd oğlu (1893) Türk ordusunda xidmət edib. 2 iyul 1938-ci ildə SSRİ Ali Məhkəmə Hərbi Kollegiyanın Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi təşkilatının üzvü kimi I kateqoriya ilə vətən xaini kimi həbs edilmişdir. Rzayeva Fatma Vladimirovna SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarına əsasən SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 23 avqust 1938-ci il qərarı ilə Azərbaycan SSR CM-nin 72-73-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək, 10 iyul 1938-ci ildən hesablanmaqla cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə (Temnikovsk İslah-Əmək Düşərgəsində) 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Tribunalının 10 iyul 1956-cı il qərarına əsasən Rzayeva Fatma Vladimirovnaya bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Asya İba qızı

 

1906-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Sirik kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Rzayev Yusif Süleyman oğlu vətən xaini kimi Hərbi Tribunal tərəfindən həbs edilmişdir. Rzayeva Asya İba qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi Azərbaycan SSR XDİK-nin 21.08.1944-cü il qərarı ilə Azərbaycan SSR CM-nin 18/63-2 maddə ilə 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 15.09.1944-cü il tarixli qərarına əsasən Rzayeva Asya İba qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Xumarə Əbdul Hüseyn qızı

 

1920-ci ildə Sabirabad rayonunun Qamışçı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: qızı Ofeliya Müseyib qızı - 1938-ci il, Səmayə Müseyib qızı - 1942-ci il, oğlu Etibar Müseyib oğlu -1940-cı il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Rzayev Müseyib Qabil oğlu (1915) 1942-ci ilin sentyabrında Qızıl Ordu sıralarına səfərbər edilmiş, 30 mart 1943-cu ildə Bakı Hava Hucumundan Mudafiə Ordusunun Hərbi Tribunalı tərəfindən Qızıl Ordu sıralarından qaçdığına görə güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rzayeva Xumarə Əbdul Hüseyn qızı Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya məruz qalmışdır. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 2 oktyabr 1943-cü il qərarına əsasən Rzayeva Xumarə Əbdul Hüseyn qızı 5 il müddətinə Şimali Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorunun 19 fevral 1990-cı il rəyinə əsasən Rzayeva Xumarə Əbdul Hüseyn qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Lalə Mahmud qızı

 

1911-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Sirik kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: həyat yoldaşı Qarayev Humay vətən xaini kimi Hərbi Tribunal tərəfindən həbs edilmişdir. Rzayeva Lalə Mahmud qızı vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi Azərbaycan SSR XDİK-nin qərarına əsasən 21.08.1944-cü il Azərbaycan SSR CM-nin 18/63-2 maddə ilə 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 15.09.1944-cü il tarixli qərarına əsasən Rzayeva Lalə Mahmud qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Qızxanım Əsədulla qızı

 

1880-cı ildə Sabirabad rayonunun Qamışçı kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: gəlini Xumarə - 1920-ci il, nəvəsi Ofeliya -1938-ci il, Enqibar -1940-cı il, Soniya - 1942-ci il təvəllüdlü. Oğlu Rzayev Museyib Qabi oğlu 30.03.1943-cü il tarixdə Hərbi Tribunal tərəfindən vətən xaini kimi güllələnməyə məhkum edilmişdir. Rzayeva Qızxanım Əsədulla qızı vətən xaininin anası kimi Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddəsi ilə repressiyaya məruz qalmış, SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 2 oktyabr 1943-cü il tarixli qərarına əsasən 5 il müddətinə Şimali Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 19 fevral 1990-cı il tarix­li rəyinə əsasən Rzayeva Qızxanım Əsədulla qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Lalə Mustafa qızı

 

1873-cü ildə Cəbrayıl rayonu Sirik kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlu Mahmud Zeynal oğlu vətən xaini kimi Hərbi Tribunal tərəfindən həbs edilmişdir. Rzayeva Lalə Mustafa qızı vətən xaininin anası kimi Azərbaycan SSR XDİK-nin qərarına əsasən 21.08.1944-cü ildə Azərbaycan SSR CM-nin 18/63-2 maddə ilə 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 15.09.1944-cü il tarixli qərarına əsasən Rzayeva Lalə Mustafa qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Nabat Musa qızı

 

1878-ci ildə Cəbrayıl rayonu Sirik kəndində anadan olmuşdur. Ailə tərkibi: oğlanları Cəmil və Yusif vətən xaini kimi Hərbi Tribunal tərəfindən həbs edilmişdir. Rzayeva Nabat Musa qızı vətən xaininin anası kimi Azərbaycan SSR XDİK-nin qərarına əsasən 21.08.1944-cü ildə Azərbaycan SSR CM-nin 18/63-2 maddə ilə 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR XDİK-nin 15.09.1944-cü il tarixli rəyinə əsasən Rzayeva Nabat Musa qızının işinə xitam verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva Ruqiyyə Əzim qızı

 

1915-ci ildə Sabirabad rayonunun Qamışçı kəndində anadan olmuş, Sabirabad rayonu Qaracalar kəndində yaşamışdır. Ailə tərkibi: qayınanası Əsədova Ağanisə Əhməd qızı 1880-cı il, qızları Xanbəyi Novruzəli qızı - 1934-cü il, Zivər-1938-ci il, oğlanları Əsəd - 1937-ci il, Əlikram - 1941-ci il təvəllüdlü. Həyat yoldaşı Əsədov Novruzəli Mövsüməli oğlu 30 mart 1943-cü ildə Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Ordusunun Hərbi Tribunalı tərəfindən ordudan qaçdığına görə məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Azərbaycan SSR CM-nin 63-3-cü maddələri ilə vətən xaininin həyat yoldaşı kimi repressiyaya düşən Rzayeva Ruqiyyə Əzim qızının 5 il müddətinə sürgün edilməsi haqqında təklif baxılmaq üçün SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinə təqdim edilmişdir. Rzayeva Ruqiyyə Əzim qızı vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 16 oktyabr 1943-cü il qərarına əsasən 5 il müddətinə Qazaxstana sürgün edilmişdir. Azərbaycan SSR Prokurorluğunun 09 fevral 1990-cı il rəyinə əsasən Rzayeva Ruqiyyə Əzim qızına bəraət verilmişdir.

 

 

 

Rzayeva-Səfərova Firəngiz Mirzə qızı

 

1901-ci ildə İranın Qəzvin kəndində anadan olmuş, Bakı, Azadlıq küçəsi, ev 5, mənzil 13 ünvanında yaşamışdır. Ailə tərkibi: qızları Zara - 17 yaş, Kamilə - 9 yaşında. Həyat yoldaşı Səfərov Həsən Qulam oğlu 28 avqust 1936-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası tərəfindən I kateqoriya üzrə həbs edilmişdir. Rzayeva-Səfərova Firəngiz Mirzə qızı SSRİ MİK-nin 4 iyul 1934-cü il qərarı əsas tutularaq vətən xaininin həyat yoldaşı ki­mi SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 7 iyul 1938-ci il qərarına əsasən 11 may 1938-cü il tarixdən hesablanmaqla, cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Zaqafqaziya Dairə Hərbi Tribunalının 4 sentyabr 1956-cı il qərarına əsasən Rzayeva-Səfərova Firəngiz Mirzə qızına bəraət verilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb