Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


K


 

KAŞIYEVA Qeysər Seyfulla qızı (7.6.1893, Tiflis - 17.4.1972, Bakı) - rəssamlıq təhsili almış ilk azərb. qadın. Qafqaz İncəsənətini Təşviq Cəmiyyətinin nəzdindəki rəssamlıq siniflərində oxumuşdur (1907-08). Yaradıcılığının ilk dövründə Tiflisdə qadın xeyriyyə cəmiyyətlərinin keçirdiyi mədəni tədbirlər üçün afişa və məramnamələr tərtib etmişdir. 1907-15 illərdə akvarel, qara tuş, karandaş və kömürlə çoxlu rəsm, portret və mənzərə çəkmişdir ("İ.Qonçarovun portreti", 1909, "Azərbaycan ziyalısı", 1912, "Göl sahili", 1914, "Küpəgirən qarı", 1915). Sovet hakimiyyəti illərində Əli Bayramov ad. qadınlar klubunda çalışmış, "Şərq qadını" jurnalına illüstrasiyalar çəkmişdir. Rəsm albomları Azərb. Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır.

 

 

 

KƏLƏNTƏRLİ Münəvvər Səməd qızı (1912, Lənkəran - 5.2.1963, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. əməkdar artisti (1959). 1933 ildən səhnə fəaliyyətinə başlamış, əvvəllər milli opera tamaşalarında, sonralar, əsasən, musiqili komediyalarda çıxış etmişdir. Rolları: Sənəm ("O olmasın, bu olsun", Ü.Hacıbəyli), Gövhər ("Gözün aydın", F.Əmirov), Tamam ("Ulduz", S.Ələsgərov), Xədicə ("Qızılaxtaranlar", T.Quliyev), Nisə ("Durna", S.Rüstəmov), Kəblə Fatma ("Hacı Kərmin aya səyahəti", A.Rzayev) və b. Kinoda cəkilmişdir ("Sevimli mahnı", "Qızmar günəş altında", "Görüş", "O olmasın, bu olsun"). "Arşın mal alan" (1945) filmində yaratdığı Cahan xala obrazına görə 1946 ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür.

 

 

 

KƏMİNƏ Fatma xanım (1841, Şuşa - sentyabr, 1898, Şuşa) - Azərb. şairi. Mirzə Fatma xanım adı ilə də tanınmışdır. Azərb. və fars dillərində yazmışdır. X.B.Natəvanın yaxın rəfiqəsi olmuş, "Məclisi-fəramuşan" və "Məclisi-üns" ədəbi məclislərində fəal iştirak etmişdir. Ədəbi irsi dövrümüzə tam gəlib çatmamışdır. S.Ə. Şirvani, F.B.Köçərli və b. Onun yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişlər.

 

 

 

KƏRİMOVA Flora Ələkbər qızı (d.23.7.1941, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. xalq artisti (1992). A.Zeynallı ad. Bakı Musiqi Texnikumunu (1964), Azərb. Dövlət Tibb Un-tini (1971) və Azərb. Dövlət Konservatoriyasını (1977) bitirmişdir. 14 yaşından bədii özfəaliyyət kollektivlərində, Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun "Çinar" ansamblında, 1960-ci illərdə Azərb. Dövlət Filormoniyasında çıxış etmişdir. 1983 ildən Azərb. Teleradio Verilişləri Şirkətinin solistidir. Repertuarında Azərb. bestəkarlarının (T.Quliyev, E.Sabitoğlu, E.İbrahimova, O.Rəcəbov, R.Mirişli və b.) mahnıları başlıca yer tutur. Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrında Leyli ("Leyli və Məcnun", Ü.Hacıbəyli) partiyasında çıxış etmiş (1966), "Qanun naminə" (1969) bədii filmində çəkilmişdir.

 

 

 

KƏRİMOVA Qərinə Rəhim qızı (d. 16.6.1964, Bakı) - Azərb. Resp. xalq artisti (1998). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1986). Azərb. Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir (1986 ildən). Musiqi ifaçılarının VII Zaqafqaziya müsabiqəsinin (1985) laureatı, vokalçıların M.Qlinka ad. XII Ümumittifaq müsabiqəsinin (1987) III mükafatçısı olmuşdur. Vokalçıların Bülbül ad. I Beynəlxalq müsabiqəsində (1997) 3-cü mükafata layiq görülmüşdür. Opera teatrının səhnəsində Nigar ("Koroğlu", Ü.Hacıbəyli), Sevil ("Sevil", F.Əmirov), Aida ("Aida", C.Verdi), Toska ("Toska", C.Puççini), Mikaela ("Karmen", J.Bize) və s. aparıcı partiyaları ifa etmişdir. Xarici ölkələrdə qastrollarda olmuşdur.

 

 

 

KOLTUNOVA Qalina Borisovna (5.10.1918, Bakı-1994, Bakı) - Azərb. SSR xalq artisti (1981). Bakı Teatr Texnikumunu bitirmişdir (1944). 1941 ildən Azərb. Dövlət Rus Dram Teatrında (1949-52 illərdə fasilələrlə) çıxış etmişdir. Rolları: Qlafira ("Qurdlar və qoyunlar", A.Ostrovski), Nataşa ("Üç bacı", A.Çexov), Liza ("Canlı meyit", L.Tolstoy), Nazlı ("Şərqin səhəri", Ə.Məmmədxanlı), Bənövşə ("Kəndçi qızı", M.İbrahimov), Nadejda ("Mənim ümidlərim", M.Şatrov) və b. Azərb. SSR Ali Sovetinin (10 və 11-ci çağırış) deputatı, Ali Sovetin Mədəniyyət komissiyasının üzvü olmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb