Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Z


 

ZEYNALOVA Nəsibə Cahangir qızı (d. 20.4. 1916, Bakı) - Azərb. aktrisası. Azərb. Resp. xalq artisti (1967). Azərb. Dövlət mükafatı laureatı (1974). Bakı Teatr Texnikumunu (1941) və Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1973). Səhnə fəaliyyətinə 1937 ildə Bakıda başlamışdır. 1941 ildən Azərb. Musiqili Komediya Teatrının (1948-56 illərdə fasilələrlə) aktrisasıdır. Əsas rolları: Gülnaz ("Beş manatlıq gəlin", S.Rüstəmov), Məsmə ("Toy kimindir?", A.Məşədibəyov), Nargilə ("Gözün aydın", F.Əmirov), Züleyxa ("Ulduz", S.Ələsgərov), Kabato ("Keto və Kote", V.Dolidze), Rəxşəndə ("Qızılaxtaranlar", T.Quliyev), Afərin ("Rəisin arvadı", S.Rüstəmov), Gesiya ("Tbilisi nəğməsi", Ş.Milorava), Kəblə Fatma ("Hacı Kərimin Aya səyahəti", A.Rzayev), Həmşəxanım, Xeyransa ("Həmşəxanım", "Sevindik qız axtarır", S.Ələsgərov), Cəhrə ("Altı qızın biri Peri", T.Bakıxanov və N.Məmmədov), Qızbacı ("Hicran", E.Sabitoğlu), Cənnət ("Qayınana", Z.Bağırov) və s. "Ögey ana" (1959), "Böyük dayaq" (1963), "Ulduz" (1964), "Qanun naminə" (1969), "Bizim Cəbiş müəllim" (1970), "Qayınana" (1979), "Bağlı qapı" (1981) və s. filmlərdə çəkilmişdir. Oktyabr İnqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı və "Şərəf nişanı" ordenləri, Azərb.-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuşdur.

 

 

 


ZEYNALOVA Şəfiqə Mikayıl qızı (26.6. 1922, Bakı - 11.5.1979, Bakı) - Azərb. əməkdar memarı (1976). M.Əzizbəyov ad. Azərb. Sənaye İn-tunu bitirmişdir (1949). Əsas işləri Daşkəsənin Mədənçilər qəs.-ndə kotteclər (1948), Bilgəh qəs.-ndə yaylaq evləri (1955), Bakıda Xalq Təsərrüfatı Şurasının binası (1953, Möhsün Rəfili ilə birgə) metropolitenin "Bakı Soveti" stansiyası (1967, T.Xanlarov və b. ilə birgə), d.y. vağzalının (1977, Y.Kozlov ilə birgə), Azərb. Sənaye Tikintisi Nazirliyinin (1977), Azərb. KP. MK yanında Partiya Tarixi İn-tunun (1978, Y.Qədimov ilə birgə) yeni binası və s.-dən ibarətdir. Bir sıra xatirə abidələrinin (Bakıda S.Qazıyevanın, Gəncədə Q.Hüseynlinin) layihə müəllifidir.

 

 

 

ZÜLFÜQAROVA Xumar Rza qızı (d. 15.11.1927, Bakı) - Azərb. rəqqasəsi, baletmeyster. Azərb. Resp. xalq artisti (1979). Baki Xoreoqrafiya Məktəbini bitirmişdir (1945). Azərb. Opera və Balet Teatrının solisti (1945-66), Azərb. Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, Azərb. Dövlət Filarmoniyasının (1966-71), Azərb. Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin (1978-88) baş baletmeysteri olmuşdur. Azərb. Dövlət Rəqs Ansamblının yaradıcılarındandır (1971-78 illərdə baş baletmeyster). Bu ansambl üçün "Koroğlu" operasından rəqs, "Görüş", "Arzu" və s. rəqsləri hazırlamışdır. Opera və baletlərdə ("Koroğlu", Ü.Hacıbəyli, "Yeddi gözəl", Q.Qarayev və s.) çıxış etmiş, bir sıra filmlərdə ["Məmlük", ("Gürcüstanfilm"in istehsalı) və s.] rəqs səhnələrinə çəkilmişdir. Azərb. Gənc Tamaşaçılar Teatrında və Azərb. Milli Dram Teatrında bir sıra tamaşalarda rəqslərin quruluşunu vermişdir. 1950 ildən Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində dərs deyir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb