Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


T 

TAĞIYEVA Nataliya Valeh qızı (d.24.12.1954, Gəncə) - Azərb. Resp. xalq artisti (2000). Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunun aktyorluq fakültəsini bitirmişdir (1978). 1978 ildən S.Vurğun ad. Azərb. Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının aktrisasıdır. İlk dəfə səhnədə R.İbrahimbəyovun "Ultimatum" pyesində gəlin rolunda çıxış etmişdir. Rolları: Xumar ("Şeyx Sənan", H.Cavid), Ziba xanım ("Lənkəran xanının vəziri", M.F.Axundov), Nastasya Filippovna ("İdiot", F.Dostoyevski), Dvoyra ("Qürub", İ.Babel), Azaliya ("Azaliya", İ.Jamiak), Marianna ("İdeal cütlük", A.Popov) və s. "Azərbaycanfilm"in istehsalı olan "Yarımçıq qalmış serenada", "Onun dəlisov məhəbbəti", "Cin mikrorayonda", "Ailə" və b. filmlərdə çəkilmişdir.

 

 

 

TAĞIYEVA Sona Hənifə qızı (d.3.1.1916, Bakı) - Azərb. Resp. əməkdar müəllimi (1960). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1940). Əmək fəaliyyətinə 1940 ildən başlamış, 73 №-li məktəbdə müəllim, dərs hissə müdiri, 1942-45 illərdə rayon xalq maarif şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1945 ildən Bakıdakı 190 №-li məktəbin direktoru olmuşdur. Lenin ordeni, oktyabr İnqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri, Azərb.-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

TAĞIZADƏ Aida Zeynal qızı (d.5.2.1934, Bakı) - musiqişünas, əməkdar incəsənət xadimi (1987), prof. Ü.Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1958). 1959-69 illərdə konservatoriyada müəllim, baş müəllim, 1970-79 illərdə musiqi tarixi kafedrasının dosenti, 1989 ildən professoru, 1979-96 illərdə müdiri olmuşdur. Azərb. musiqi tarixinə və bir sıra bəstəkarlara aid elmi məqalə və kitabların müəllifidir.

 

 

 

TALIŞİNSKAYA Cahan Rza qızı (1909, Lənkəran - 1.3.1967, Bakı) - Azərb. müğənnisi. Azərb. Resp. əməkdar artisti (1940). İfaçılıq fəaliyyətinə 1927 ildən başlamışdır. Estrada artistlərinin 1-ci Ümumittifaq müsabiqəsinin laureatı (1939 Moskva), Azərb. (1934, 42) və Özbəkistan (1942-44) Dövlət filarmoniyalarının solisti olmuşdur. Tiflis Azərb. Teatrında (1944-46), Azərb. Musiqili Komediya Teatrında (1947-49) Telli, Sənəm ("Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun", Ü.Hacıbəyli), Nargilə ("Gözün aydın", F.Əmirov), Lalə ("Durna", S.Rüstəmov) və s. rollarda çıxış etmişdir. Azərb. xalq mahnılarının və muğamların (xüsusilə Qatar, Segah, Bayatı-Şiraz) mahir ifaçısı kimi tanınmışdır.

 

 

 


TARYEVA Yelena Vladimirovna (1906 - 27.7.1962, Bakı) - Azərb. Resp. xalq artisti (1956). Moskva, Arxangelsk, Tbilisi, Odessa və s. şəhərlərin teatrlarında işləmiş, 1938-62 illərdə Azərb. Rus Dram Teatrının aktrisası olmuşdur. Rolları: Anfisa Tixonovna, Domna Pantelevna, Qlafira Firsovna ("Qurdlar və qoyunlar", "İstedadlar və pərəstişkarlar", "Son qurban", A. Ostrovski), Severova ("Moskva xarakteri", A. Sofronov), Motya ("Maşenka", A.Afinogenov), Vera nənə ("Yeganə", A.Alyoşin) və s.

 

 

 


TEREQULOVA Aliyə Ramazan qızı (14.6.1913, Tiflis - 23.3.1968, Mos­kva) - Azərb. Resp. əməkdar artisti (1938). Azərb. Dövlət Türk Musiqi Texnikumunu bitirmişdir (1930). 1932-42 illərdə Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuş, Gülzar, Nərgiz ("Şah İsmayıl", "Nərgiz", M.Maqomayev), Ağca qız ("Şahsənəm", R.Qlier) partiyalarında çıxış etmişdir. 1942-50 illərdə Azərb. Dövlət Musiqili Komediya Teatrında fəaliyyət göstərmiş, ("Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun", Ü.Hacıbəyli; "Durna", S.Rüstəmov; "Gözün aydın", F.Əmirov) və s. tamaşalarda baş rollarda çıxış etmişdir. 1950-55 illərdə Azərb. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır. 1955 ildə bir müddət Moskvada Vaxtanqov ad. teatrda işləmişdir.

 

 

 


TOPÇUBAŞOVA Reyhan İbrahim qızı (15.12.1905, Quba - 5.3.1970, Bakı) - Azərb. rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi (1943). Azərb. Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda oxumuşdur (1931-35). Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədr müavini olmuşdur (1941-45). Boyakarlığın portret ("M.Ə.Sabir", "Q.Almaszadə" və s.), məişət ("Köhnə bazar", "Toy", "Küçə" və s.) və mənzərə ("Qız qalası", "Dəniz", "Mərdəkanın görünüşü", "Gecə vaxtı dənizin mənzərəsi" və s.) janrlarında fəaliyyət göstərmiş, eləcə də süjetli kompozisiyalar və natürmortlar çəkmişdir. Mahnı və rəqs ansamblları üçün geyim eskizləri də işləmişdir. Əsərləri 1936 ildən resp. sərgilərində nümayiş etdirilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb