Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


QADIN PROBLEMLƏRİNİN TƏDQİQATI BİRLİYİ


Səcidə Əbdülvahabova. 2 iyun 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1964-1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil alıb. 1969-1974-cü illərdə Moskvadakı Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun aspirantı olub. 70-dən artıq elmi məqalənin, "Nüvə fizikası" kitabının müəllifidir. Bir çox beynəlxalq konfrans və kursların, o cümlədən Şərqi və Mərkəzi Avropada silahlı münaqişəyə vətəndaşlıq cavabdehliyi (sentyabr 1995, Almaniya), İnsan haqları üzrə vəkillik kursu (avquşt 1996, ABŞ), ABŞ Beynəlxalq İnkişaf təşkilatının təşkil etdiyi "İnsan haqları" seminarının (dekabr, 1996, Bakı) və "Cənubi Qafqaz qadınlarının liderliyi" (oktyabr 1998, Gürcüstan, may 2000, Ermənistan və iyun 2000, Azərbaycan) konfranslarının, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 50 illiyinə həsr edilmiş (dekabr 1998, Bakı), Qadınlar keçid dövründə (fevral 1999, Özbəkistan), Haaqa Sülh Çağırışının 100 illiyinə həsr olunmuş (may 1999, Hollandiya) konfranslarının, ATƏT-in təşkil etdiyi "Qadınlar və seçkilər" seminarının iştirakçısı olmuş, çıxış etmişdir.

1974-cü ildən bu günə kimi Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. Universitet nəzdində Müdafiə Şurasının elmi katibi, Sülh Mərkəzinin üzvüdür.

"Qadın problemlərinin Tədqiqat Birliyi" (Qadın institutu) 1997-ci ildə təsis edilmiş, 2000-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. İnstitutun Gəncə filialı da fəaliyyət göstərir.

Birliyin (institutun) əsas məqsədi qadın hüqüqlarının müdafiəsi və onlar üçün müxtəlif sahələrə aid kursların təşkilidir. Təşkilat aşağıdakı sahələrdə fəaliyyət göstərir:

Siyasi və ictimai həyatda qadınların rolunu və siyasi biliklərini artırmaq məqsədilə "Qadın liderliyi və siyasi biliklər" layihəsi üzrə kurslar. Bakı və Gəncədə son üç ildə 18 sayda üç aylıq kurslar təşkil edilmişdir. Hər kursda 25 qadın iştirak etməklə 450 nəfərdən artıq qadın əhatə olunmuşdur. Kurslarda iştirak etmək istəyənlərin sayı artdığından donorlara müraciət olunmuşdur.

Qadınların biznes fəaliyyətində iştirakını fəallaşdırmaq üçün "Qadınlar biznes fəaliyyətində" layihəsi üzrə Bakı və Gəncədə üç aylıq kurslar təşkil olunmuşdur. Kurslarda 100 nəfərdən artıq qadın iştirak etmişdir.

Qadın İnstitutu həmçinin Sülh mədəniyyəti sahəsində, münaqişələrin həllində də fəallıq göstərir. Bu layihə ilə əlaqədar "Gender problemləri", "Sosial münaqişələrin həlli", "insan haqlarının müdafiəsi", "Gender problemi sülh mədəniyyəti konsepsiyasında", "Sülh mədəniyyətinin təbliğində qadınların rolu", "Fndrayzinq və marketinqlə tanışlıq" adlı kitabçalar hazırlanıb yayılmışdır.

Bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində "Qadınlar ədalətli seçkilər uğrunda" layihəsi üzərində işlənmişdir. Aylıq "Seçki qutusu" qəzeti dərc edilmişdir. Qəzetdə AR «Bələdiyyələr haqqında» qanuna şərhlər verilmiş, digər ölkələrin özünüidarə formaları ilə müqayisə edilmişdir.

"Qadınlar ədalətli seçkilər uğrunda" proyektində əldə edilən təcrübəyə əsasən "Hüquqi Ekspertiza Mərkəzi" layihəsi hazırlanmışdır. Bu layihə MM tərəfindən artıq qəbul edilmiş qanunlara münasibət bildirmək, MM-də müzakirə olunan qanunlara rəylərini bildirmək məqsədi güdür. Bu proyektin həyata keçirilməsi qərarların qəbulunda ictimaiyyətin iştirakını təmin edir. Nəticədə, bir tərəfdən MM tərəfindən qəbul edilən qanunlara ictimaiyyətin rəyinin rəsmi olaraq öyrənilməsinə təkan verir, digər tərəfdən qanunlar barədə əhalinin məlumatı olmasına, bu isə hüquq və qanun pozuntularının qarşısının alınmasına səbəb olur.

Qadın İnstitutu Cənubi Qafqaz ölkələrinin QHT ilə əməkdaşlıq edir və regional proyektlər üzərində çalışır.

İnstitut bir sıra bölgələrdə seminarlar təşkil edir. Gələcəkdə İnstitutun həmin bölgələrdə filiallarının açılması nəzərdə tutulur.

Ünvan: İstiqlaliyyət prospekti, mənzil l6. Bakı, AZ1001, Azərbaycan. Tel./faks: (99412) 4977842; 4970757. Fax: (99412)936626. E-mail: women.institute@azeurotel.com

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb