Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


A


 

ABASOVA Adilə Ziyat qızı (d.3.8.1942) - fizika-riyaziyyat e.d. (1987). Azərbaycan Dövlət Un-tini bitirmişdir (1964). Əmək fəaliyyətinə Azərb. EA Fizika İn-tunda başlamış, 1974 ildən Moskvanın Elmi-Tədqiqat Tətbiqi Fizika İn-tunda baş elmi işçi, laboratoriya müdiri, 1992 ildən Azərb. Respublikası Ali Soveti Katibliyində bölmə müdiri, şöbə müdiri işləmişdir. 1995 ildən Azərb. Respublikası Milli Məclisi Aparatının sosial qanunvericilik şöbəsinin müdiridir. Bakı Dövlət Un-tinin yarımkeçiricilər fizikası kafedrasında prof, vəzifəsində (1995 ildən) çalışır. Bir sıra beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi və ictimai fəaliyyətindəki uğurlarına görə İngiltərə Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən 1999-cu və 2001-ci ilin qadını elan edilmiş, haqqında həmin Mərkəzin nəşr etdirdiyi "XX əsrin görkəmli adamları" ensiklopedik kitabına məlumat daxil edilmişdir. Monoqrafiyanın, 100-ədək elmi əsərin, 5 ixtiranın müəllifidir.

 

 

 

ABBASZADƏ Məleykə Mehdi qızı (d.1953) - Azərb. Resp. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri (2000 ildən). Texnika e.n. (1988). Moskva Dövlət Un-tinin hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsini bitirmişdir (1975). Azərb. EA-nın Kibernetika İn-tunda (1975 ildən), Azərb. Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tunda şöbə müdiri (1987 ildən), Azərb. Neft və Kimya İn-tunda aparıcı elmi işçi (1989 ildən), "İstedad" Assosiasiyası sədrinin birinci müavini (1990 ildən), Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası sədrinin birinci müavini (1994 ildən) işləmişdir.

 

 

 

ABDULLAYEVA Nabat Cumay qızı (d.20.5.1925, Şəki) - filologiya e.d. (1980), prof. (1982). Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tunu bitirmişdir (1950). Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün bir sıra dərs vəsaitinin ("Sadə cümlə", "Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası", "Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi" və s.), proqram və çalışmaların müəllifidir. Azərb. dilçiliyinin və türkologiyanın müxtəlif problemlərinə dair bir çox konfrans və sessiyalarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

 

 

 

ABBULLAZADƏ Fatma Hüseyn qızı (d.28.5.1948) Azərb. Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri (1993 ildən). Fizika-riyaziyyat e.d. (1988). Azərb. Dövlət Un-tini (1971) və Moskva İctimai Elmlər Akademiyasını (1991) bitirmişdir. 1974 ildən Azərb. EA Riyaziyyat və Mexanika İn-tunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, 1985 ildən Azərb. EA partiya komitəsinin katibi, Azərb. KP MK elm və tədris müəssisələri şöbəsi müdirinin müavini işləmişdir. Azərb. Neft Akademiyasının prof.-dur. (1988). Azərb. Respublikası Milli Məclisinin (1-ci çağırış) deputatı olmuşdur.

 

 

 

ADIGÖZƏLOVA-POLÇAYEVA Qəmər Əbdürrəhim qızı (12.4.1915, Dağ. MSSR-in Axtı k. - 1992) - Azərb. oftalmoloqu, tibb e.d. (1959), prof. (1961). 1960 ildən Azərb. Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İn-tunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 1972 ildən Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədr müavini işləmişdir. Elmi araşdırmaları gözün fiziologiyasına həsr olunmuşdur.

 

 

 

AĞABƏYLİ Rəna Ağaxan qızı (d.3.1.1942, Gəncə) - biologiya e.d. (1991). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1965). 1987 ildən Azərb. Respublikası MEA Botanika İn-nun aparıcı elmi işçisidir. Biologiya, genetika, ekoloji genetika, sitogenetika sahələri üzrə araşdırmalar aparır. 130-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 1 kitabın, 5 ixtiranın müəllifidir. Bir çox beynəlxalq konfransların iştirakçısı olmuşdur. 1997 ildən kseno-biotiklərin tədqiqi üzrə Beynəlxalq elmi cəmiyyətin (ABŞ) üzvüdür.

 

 

 

AĞAHÜSEYNOVA Minirə Məmmədəli qızı (d.1949, Bakı) - kimya e.d. (1989), prof. (1991). Azərb. Dövlət Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir (1971). 1993 ildən Azərb. Dövlət Neft Akademiyasının ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiridir. Elmi araşdırmaları keçid metalların kompleks birləşmələrinin kimyası, alınma üsulları, quruluşları sahəsinə aiddir. 250-dək elmi əsərin, 20 dərslik və dərs vəsaitinin, 6 ixtiranın və 2 ixtira patentinin müəllifidir. Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (1995), Avropa Kimya Cəmiyyətinin üzvü (1997), Beynəlxalq Eko-Energetika Akademiyasının akademiki (1998) seçilmişdir. Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi (Kembric, Böyük Britaniya) tərəfindən 2000 ildə "Minilliyin adamı" fəxri adına layiq görülmüşdür.

 

 

 

AĞALAROVA Dünya Ələkbər qızı (15.12.1906, Şamaxı - 1981) geologiya-mineralogiya e.d., prof. (1964). 1949-57 illərdə Türkmənistan SSR EA Geologiya İn-tunun paleontologiya laboratoriyasının rəhbəri, 1958 ildən Azərb. Dövlət Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat Neft və Layihə İn-tunda stratiqrafiya laboratoriyasının rəhbəri olmuşdur. Tədqiqatları Azərb.-ın Mezozoy və Kaynazoy çöküntülərinin mikrofaunası sahəsindədir. Mikropaleontoloqların Polşada (1968) keçirilən Beynəlxalq konqresində çıxış etmişdir.

 

 

 

AĞAYEVA Aleksandra Ağaverdi qızı (d.1.8.1920, Bakı) - iqtisad e.d. (1974), prof. (1978). M.Əzizbəyov ad. Azərbaycan Neft Sənaye İn-tunu bitirmişdir (1942). Azərb. Elmlər Akademiyasinda kiçik elmi işçi (1951-54), baş elmi işçi (1954-65), şöbə müdiri (1965-1987), aparıcı elmi işçi (1987-95), baş elmi işçi (1995-2000) işləmişdir. 2001 ildən Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının professorudur. Neft iqtisadiyyatına dair elmi əsərlərin, o cümlədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

 

AGAYEVA Emma Müzəffər qızı (d. 14.3.1951, Gəncə) - baytarlıq e.d. (2001). Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir (1974). Həmin institutda pedaqoji fəaliyyət göstərir (1982 ildən). Epizootologiya, mikrobiologiya və virusologiya sahəsində elmi araşdırmalar aparır.

 

 

 

AĞAZADƏ Nəzakət Həsən qızı (13.2.1910, Yelizavetpol, indiki Gəncə - 10.4.79, Bakı) - Azərb. dilçisi, filologiya e.d. (1966), prof. (1966). Moskva Xarici Dillər İn-tunu bitirmişdir (1939). Azərb. Dövlət Xarici Dillər İn-tunun alman dili kafedrasının müdiri (1942-61), M.F.Axundov ad. Azərb. Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İn-tunun prorektoru (1966-68), 1961 ildən Azərb. EA xarici dillər kafedrasının müdiri olmuşdur. Araşdırmaları Azərb. və alman dillərinin müqayisəli öyrənilməsinə aiddir. Azərb. məktəbləri üçün alman dili dərslikləri yaradılmasında xidmətləri var.

 

 

 

AXUNDOVA Asya Mahmud qızı (26.12.1919, Bakı-noyabr, 1983, Bakı) - tibb e.d. (1966), prof. (1969), Azərb. Resp. əməkdar həkimi (1966). 1952 ildən Azərb. Elmi-Tədqiqat Qanköçürmə və Hematologiya İn-tunda işləmiş, 1969 ildən həmin in-tutun elmi işlər üzrə direktor müavini olmuşdur. Azərbaycanda ilk dəfə talassemiya xəstəliyini təsvir etmiş, onun yayılma xəritəsini düzəltmiş, əsas ocaqlarını müəyyənləşdirmiş, talassemiyalı xəstələrin müalicə üsullarını işləyib hazırlamışdır.

 

 

 

AXUNDOVA-BAĞIRBƏYOVA Sona Əbdül qızı (1896, Şamaxı - 1982) - tibb e.d., prof. (1952), əməkdar elm xadimi (1964) və əməkdar həkim (1960). 1923 ildə II Moskva Dövlət Un-tinin tibb fakültəsini bitirmiş, Bakı və Gəncənin göz xəstəxanalarında işləmiş, 1938-46 illərdə Azərb. Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İn-tunda şöbə müdiri olmuşdur. 1940 ildə Odessada V.P.Filatovun rəhbərliyi altında işləmiş, sonra Azərb.-da Filatov üsulu ilə toxuma terapiyası və keratoplastika əməliyyatları aparmışdır. SSRİ Ali Sovetinin (2-ci çağırış) deputatı olmuşdur. Lenin ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

ARASLI Dürdanə Həmid qızı (d.9.6.1939, Bakı) - fizika-riyaziyyat e.d. (1988). Azərbaycan Dövlət Un-tinin fizika fakültəsini bitirmişdir (1961). Həmin ildən Azərb. EA-nın Fizika İn-tunda fəaliyyətə başlamışdır. 1988 ildən "Yarımkeçiricilərdə köçürmə hadisələri" laboratoriyasının aparıcı elmi işçisidir. Elmi araşdırmaları yarımkeçirici maddələrdə elektron və fononların səpilmə mexanizminin, elektron-elektron, elektron-fonon, fonon-fonon qarşılıqlı təsirinin xarakterinin, bu maddələrin istilik çeviriçilərində tətbiqi imkanlarının öyrənilməsinə və s. həsr edilmişdir.

 

 

 

ARASLI Nüşabə Həmid qızı (d.25.3.1941, Bakı) - filologiya e.d. (1988). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1962). Həmin ildən Azərb. EA-nın Əlyazmalar fondunda kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamış, 1965 ildə Əfqanıstana ezam olunmuş, orada fars-rus dilləri üzrə tərcüməçi işləmişdir. 1966 ildən fəaliyyəti Azərb. EA-nın Nizami ad. Dil və Ədəbiyyat İn-tu ilə bağlıdır. Hazırda MEA Ədəbiyyat İn-tunun "Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı" şöbəsinin baş elmi işçisidir. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatını, klassik ədəbiyyatın poetik-nəzəri məsələlərini, "Kitabi-Dədə Qorqud" abidəsini, Xaqani, Nizami, Arif Ərdəbili, Xətai, Füzuli irsini tədqiq etmiş, Nizami ədəbi məktəbinin Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatına təsirini, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının türk, fars, özbək ədəbiyyatları ilə qarşılıqlı əlaqələrini öyrənmişdir. 100-dən artıq elmi məqalənin və monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

 

AŞURBƏYLİ Sara Balabəy qızı (27.01.1906, Bakı - 17.7.2001, Bakı) - tarix e.d. (1966), Azərb. Rəssamlar İttifaqının üzvü (1946). Azərb. Dövlət Rəssamlıq Məktəbini (1941), İstanbulda Janna d'Ark ad. fransız kollejini (1925), ADU-nun şərq fakültəsini (1930), Azərbaycan Pedaqoji İn-tunun xarici dillər fakültəsini (1941) bitirmişdir. 1937-58-ci illərdə resp.-nın ali məktəblərində fransız və ingilis dillərindən dərs demişdir. Azərb. SSR EA-nın Tarix Muzeyində orta əsrlər şöbəsinin müdiri (1954-58), Şərqşünaslıq İn-tunda elmi katib və baş elmi işçi (1958-61), Tarix İn-tunda baş elmi işçisi (1961 ildən) işləmişdir. Əsasən, orta əsr Azərb. şəhərlərinin, o cümlədən Bakının tarixini öyrənmişdir. Bir sıra boyakarlıq əsərlərinin də müəllifidir. 1941-58-ci illərdə Bakıda, Moskvada və s. şəhərlərdə keçirilmiş şərgilərin iştirakçısı olmuşdur. Azərb.-nın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir

 

 

 

AZADƏ [Azadə Cəfər qızı Rüstəmovanın ədəbi adı) (d. 18.7.1932, Bakı)] - Azərb. ədəbiyyatşünası. Filologiya e.d. (1971), prof. (1990), əməkdar elm xadimi (1982). ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1953). Azərb. EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu orta əsrlər Azərb. əd-tı şöbəsinin böyük elmi işçisi (1961-1978), orta əsrlər ədəbiyyatı və nizamişünaslıq şöbələrinin müdiri (1978-1991) olmuşdur. 1991 ildən orta əsrlər əd-tı şöbəsinin baş elmi işçisidir. Qədim və orta əsrlər Azərb. əd-tının tarixi-nəzəri problemlərinə və təkamülünə dair araşdırmaların müəllifidir. Fələki Şirvani, Əvhədi Marağai, Yunus İmrə, Əssar Təbrizi, Nəsimi, M.Füzuli, M.Əmani, Fədai, Məsihi və b. klassiklərin, xüsusilə Niza­mi Gəncəvi irsinin tədqiqatçılarındandır. 200-ə yaxın elmi məqalənin, 18 adda kitab və monoqrafiyanın müəllifidir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb