Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Q


 

QAFAROVA Elmira Mikayıl qızı ( 1934, Bakı - 2.8.1993, Bakı) - Filologiya e.n.. Azərbaycan Dövlət Un-tini bitirmişdir. Komsomol və partiya işində çalışmışdır: 1961 ildən Azərb. KP MK-nın təlimatçısı, Azərb. LKGİ MK katibi, 1966 ildən birinci katibi, 1970 ildən Azərbaycan KP MK mədəniyyət şöbəsi müdirinin müavini, Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin katibi, 1980 ildən Azərb. SSR maarif naziri, 1983 ildən Azərb. SSR Xarici İşlər naziri, 1989 ildən Azərb. SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri, 1990-92 illərdə Azərb. SSR Ali Sovetinin sədri işləmişdir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (7, 10-12-ci çağırış) deputatı olmuşdur.

 

 

 

QAFAROVA Roza Zeynal qizi (d. 29.11.1926, Yerevan-23.6.1996) - biologiya. e.d. (1967), prof. (1968), əməkdar elm xadimi (1970). Azərb. Pedaqoji İn-tunun insan və heyvan fiziologiyasi kafedrasının müəllimi və dosenti (1954-67), 1967 ildən biologiya, 1976 ildən biologiya-coğrafıya fakültəsinin dekanı olmuşdur. Tədqiqatı ekoloji fiziologiya və yaş fiziologiyasi sahəsindədir.

 

 

 

QAİBOVA Mehparə Tələt qızı (d. 9.5.1944, Bakı) - filologiya e. d. (1987), prof. (1990). Azərb. Dövlət Pedaqoji Dillər İn-tunu bitirmişdir (1966). 1975 ildən həmin in-tun ingilis dili leksikası kafedrasında dosent, elmi katib, 1982-84 illərdə baş elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1984 ildən ingilis dilinin üslubiyyatı və leksikası kafedrasının müdiridir. Bir sıra elmi məqalələrin və monoqrafiyaların müəllifidir.

 

 

 

QARAYEVA Ninel İsrafil qızı (d. 25.5.1932, Bakı) - biologiya e. d. (1975), prof. AMEA-nın müxbir üzvü (2001). M.V. Lomonosov ad. Moskva Dövlət Un-tini bitirmişdir (1955). 1960 ildən Azərb. Resp. EA-nın Nəbatat İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, hazırda laboratoriya müdiridir. Xəzər florasını tədqiq etmiş, floranın inkişaf yolu və mənşəyi haqqında hipotez irəli sürmüşdür. Elm üçün 2 yeni cins, 1 fəsilə və 9 növün təsvirini vermişdir. Yosunlar üzrə Beynəlxalq nomenklatura komitəsinin (London) işçi qrupunun tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. İngiltərədə şərəfinə Karayevia Bucht. et Round adlı yeni cins təsvir edilmişdir. 90-dan artıq elmi əsərin, 2 monoqrafiyanın müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq konqres və konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

 

 

 

QASIMOVA Aidə Şahlar qızı (d. 2.6.1957, Ağdam) - filologiya e. d. (2001). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1980). 1981 ildən Azərb. Dövlət Un-tində çalışmış, 1987 ildən ərəb dili kafedrasında baş laborant, 1988 ildən müəllim, 1993 ildən baş müəllim işləmiş, 1996 ildən dosent əvəzi işləyir. 3 monoqrafiyanın, 1 metodiki vəsaitin, 1 müntəxəbat və 35 elmi məqalənin müəllifidir.

 

 

 

QASIMOVA Dilarə Yaqub qızı (d. 1943) - tibb e. d. (1989). Rusiya Təbiiyyat Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü (1999). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1965). Əmək fəaliyyətinə Azərb. Elmi-Tədqiqat Virusologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena İn-tunda başlamışdır. Poliomielit üzrə Resp. Milli sertifikasiya komissiyasının sədridir.

 

 

 

QASIMOVA Həbibə Süleyman qızı (d. 24.8.1922, Bakı) - biologiya e. d. (1963), prof. (1965), əməkdar elm xadimi (1980). Torpaq mikrobiologiyası sahəsində ilk azərbaycanlı qadın alim. Azərb. Dövlət Universitetini bitirmişdir (1944). 1967 ildən Azərb. Dövlət Universitetinin ibtidai bitkilərin sistematikası və mikrobiologiya kafedrasının müdiri, biologiya fakültəsinin dekanı işləmiş, 1988 ildən mikrobiologiya kafedrasının prof.-dur. 150-dən artıq elmi əsərin, 5 tədris kitabının, 2 ixtiranın müəllifidir. İllinoys ştatı (ABŞ) Elmlər Akademiyasının hüqiqi üzvüdür.

 

 

 

QASIMOVA Münəvvər Cavad qızı (3.12.1924, Bakı-10.1.1990, Bakı) - tibb e. d. (1973). 1967 ildən Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İn-tunun qlaukoma şöbəsinin müdiri işləmişdir. Tədqiqatı, əsasən, qlaukoma xəstəliyinin müalicə və diaqnostikasına həsr olunmuşdur. Qlaukomanın zəhərli reagentlərin normadan artıq olması nəticəsində əmələ gələ bilməsini keçmiş SSRİ-də ilk dəfə müəyyən etmişdir.

 

 

 

QASIMOVA Tamilla Qaraş qızı (d. 29.4.1940, Bakı) - texnika e.n. (1967), prof. (1992). Azərb. Dövlət Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir (1962). 1962-64 illərdə həmin in-tda elektrik maşınları və aparatları kafedrasının assistenti, 1968-70 illərdə Energetika fakültəsinin dekan müavini, 1968-80 illərdə elektrik maşınları və aparatları kafedrasının dosenti işləmiş, 1981 ildən kafedranın müdiridir. 87 elmi və elmi-metodiki işin, o cümlədən 3 müəlliflik şəhadətnaməsi və 21 tədris-metodiki vəsaitin müəllifidir. Azərb.-nın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QƏDİROVA Nina Georgiyevna (d. 16.3.1931, Xakasiya MV-nin Qlavstan k.) - tarix e. d. (1984). 1941 ildən Azərb.-da yaşayır. Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1954). Əmək fəaliyyətinə 1954 ildən Azərb. SSR EA Tarix və Fəlsəfə İn-tunda başlamışdır. Hazırda Azərb. MEA Tarix İn-tunda aparıcı elmi işçidir. 40-dan çox elmi və elmi-populyar məqalələrin müəllifi, çoxcildli "Azərbaycan tarixi"nin VII cildinin müəlliflərindən biridir.

 

 

 

QƏDİROVA Törə Qədir qızı (31.12.1927, Bakı - 4.8.1997, Bakı) - tibb e. d. (1959), prof. (1961), əməkdar elm xadimi (1981). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1949). Əmək fəaliyyətinə 1951 ildən həmin in.-tda başlamışdır. 1968-88 illərdə Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyinin baş uşaq nevropatoloqu, 1988-97 illərdə Azərb. Nevropatoloqlar Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Tədqiqatları neyrohematologiya, neyroqrip və s. ilə bağlı xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsinə aiddir. 150-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın, dərsliklərin müəllifidir.

 

 

 

QƏNİYEVA Ziba Paşa qızı (d. 20.8.1923, Özb. SSR-in Gülüstan ş.) - İkinci dünya müharibəsi qəhrəmanı, filologiya e.n. (1965). 1940 ildə Lunaçarski ad. Moskva Dövlət Teatr Sənəti İn-tuna daxil olmuşdur. Müharibənin ilk günlərində könüllü cəbhəyə getmiş, Şimal-Qərb cəbhəsində vuruşan 3-cü Moskva kommunist diviziyasında snayper olmuşdur. 1955-56 illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində dil və ədəbiyyat kafedrasının müdiri, 1956 ildən SSRİ EA Şərqşünaslıq İn-tunda elmi işçi olmuşdur. Qırmızı Bayraq, Qırmızı Ulduz ordenləri ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QULİYEVA Hökümə Fərman qızı (d. 3.9.1950, Bakı) - biologiya e. d. (1999), prof. (2001). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1975). 1974 ildən Azərb. EA Zoologiya İn-tunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 2001 ildən Bakı Dövlət Un-tinin onurğasızlar zoologiyası kafedrasının prof.-dur. Tədqiqatları həşəratların ekoloji fiziologiyası və biokimyası, həmçinin böyümə və inkişafının hormonal tənziminə həsr olunmuşdur. 40-dan artıq elmi işin, 2 monoqrafiyanın, tövsiyələrin müəllifidir.

 

 

 

QULİYEVA Xurşid Cəmil qızı (d.25.12.1919, Ordconikidze ş., Murtazovo st.) - tibb e.d. (1965), prof. (1967), əməkdar həkim (1966). Azərb.-da cərrahlar arasında ilk qadın elmlər doktoru, cərrahiyyə kafedrasının müdiri (1971-80). Tədqiqatı, əsasən, ətrafların, qara ciyər və dalağın patologiyası problemlərinə həsr olunmuşdur. Zond və kontrast maddə vasitəsilə qan damarlarının angioqrafiyası metodunu keçmiş SSRİ-də ilk dəfə Xurşid xanüm işləyib hazırlamış və bu yeniliyə görə A.B. Vişnevski ad. medalla təltif edilmişdir. 104 elmi işin, 11 səmərələşdirici təklifin, monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

 

QULİYEVA Lalə Hüseyn qızı (d.5.4.1942, Bakı) - filologiya e. d. (1992), prof. (1993). Azərb. Pedaqoji Dillər İn-tunu bitirmişdir (1964). 1964-70 illərdə həmin in-tun rus dilçiliyi kafedrasında baş laborant, müəllim, baş müəllim, 1971-82 illərdə Azərb. Dövlət Un-ti rus dilçiliyi kafedrasında dosent, 1982-90 illərdə Azərb. Dövlət Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tunda ümumi və rus dilçiliyi kafedrasının müdiri olmuş, 1990 ildən Bakı Dövlət Un-tinin rus dilçiliyi kafedrasının müdiridir. Tədqiqatları dialektologiya və onomastika sahəsinə aiddir. 3 monoqrafiya, 4 metodiki vəsait və 80-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

 

 

 

QULİYEVA Mahirə Həmid qızı (d. 13.5.1950, Bakı) - f. e. d. (1991). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1972). Əmək fəaliyyətinə 1973 ildən Azərb. EA Resp. Əlyazmaları Fondunda başlamışdır. 1979-80 illərdə İraqda tərcüməçi işləmişdir. 1985 ildən Azərb. EA-nın Ədəbiyyat İn-tunun böyük elmi işçisidir. Tədqiqatı klassik Şərq poetikası və ədəbiyyatşünaslıq nəzəriyyəsinə aiddir. 3 monoqrafiya və 60-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

 

 

 

QULİYEVA Səmayə Əli qızı (d. l.6.1927, Bakı) - tibb e.d. (1966), prof. (1976), əməkdar həkim (1966). Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun patofiziologiya kafedrasının müdiri (1957 ildən), Resp. Patofizioloqlar Cəmiyyətinin sədri (1966 ildən) olmuşdur. Tədqiqatı, əsasən, allergiya, eksperimental onkologiya və Naftalan nefti probleminə həsr olunmuşdur.

 

 

 

QULİYEVA Zəhra Tahir qızı (d. 18.1.1923, Bakı) - Azərb. Resp. Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri (1998 ildən). Tibb e.d. (1967), prof. (1968), əməkdar elm xadimi (1981). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun rektoru (1972-83) işləmişdir. Azərb. Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədridir (1976 ildən). Tədqiqatı, əsasən, traxoma, gözün refraksiyası, rəng duyğusu və ona müxtəlif amillərin təsiri, tor qişa və görmə siniri xəstəliklərində görmə orqanının funksiyasının öyrəniləmsinə həsr olunmuşdur. 150-dən artıq elmi işin, 3 monoqrafiya, dərslik və bir neçə dərs vəsaitinin, ixtira və səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir. Amerika Bioqrafiya İn-tu tərəfindən "2001-ci ilin qadını" seçilmişdir. SSRİ Ali Sovetinin (8 və 9-cu çağırış) deputatı olmuşdur. Qırmızı Əmək Bayrağı, "Şərəf nişanı" ordenləri və Azərb.-ın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

QURBANOVA Gülnarə Şıxəli qızı (d. 10.3.1953, Bakı) - fəlsəfə e.d. (1980). Azərb. Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1976). Bakı Dövlət Un-tinin etika və estetika kafedrasının dosentidir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (12-ci çağırış) deputatı, Azərb. Resp. Milli Məclisinin (1-ci çağırış) deputatı, Milli Məclisin İnsan hüquqları komissiyasının üzvü olmuşdur.

 

 

 

QURBANOVA İnna Musa qızı (d. 26.1.1937, Şamaxı) - biologiya e.d. (1992). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1962). Əmək fəaliyyətinə 1962 ildən Azərb. EA Botanika İn-tunun bitki fiziologiyası laboratioriyasında başlamışdır. 2002 ildən AMEA Botanika İn-tunun biofizika laboratoriyasının baş elmi işçisidir. Tədqiqatı, əsasən, ali bitkilərin xloroplastikalarında fotokimyəvi reaksiyalar zamanı fosfolipidlərin və lipid təbiətli maddələrin rolunun aydınlaşdırılması, xloroplast membranlarında xlorofil-zülal komplekslərinin təşkili və biosintezi prinsiplərinin öyrənilməsi və s. məsələlərə həsr olunmuşdur. 96 elmi işin müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq konqres və simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Kembric Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin buraxdığı "Kim kimdir" kitabında haqqında məlumat verilmişdir.

 

 

 

QURBANOVA Rəfiqə Əhməd qızı (d.1938, Şəki) - kimya e.d. (1992). Azərb. Dövlət Un-tinin kimya fakültəsini bitirmişdir (1961). Əmək fəaliyyətinə 1965 ildən Sumqayıt Sintetik Kauçuk zavodunun mərkəzi laboratoriyasında böyük mühəndis vəzifəsində başlamışdır. 1978-93 illərdə Azərb. EA Polimer Materialları İn-tunda "Polimer örtüklər" laboratoriyasının rəhbəri işləmişdir. Elmi axtarışları, əsasən, polistirolun bəzi fiziki-mexaniki xassələrinin yaxşılaşdırılmasına, həmçinin respublikanın ekoloji problemlərinin həllinə yönəlmişdir. 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 30 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 2 dərsliyin müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq konqres və simpoziumların iştirakçısı olmuşdur. Pedaqoji fəaliyyət göstərir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb