Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


V


 

VERDİYEVA Zemfira Nadir qızı (d.19.11.1935, Tbilisi) - filologiya e.d.(1971), prof. (1972), Azərb. EA-nın müxbir üzvü (1989). Azərb. Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İn-tunu bitirmişdir (1957). Əmək fəaliyyətinə 1957 ildə in-tun ingilis dili kafedrasında başlamışdır. 1971-73 illərdə ingilis dili kafedrasının professoru, 1973-93 illərdə in-tun rektoru olmuşdur. Azərb. və ingilis dillərində sifətlərin semantik əlaqələnmələrinin müqayisəli - tipoloji tədqiqinə dair əsərlərin müəllifidir. 350-dən çox məqaləsi, monoqrafiyaları, dərs vəsaitləri, 4 cildlik ingilis dili lüğəti və s. vardır. Beynəlxalq simpozium və konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 1989 ildən Azərb. Qadınlar Cəmiyyətinin sədridir. Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi (İngiltərə, Kembric) tərəfindən "İlin qadını" (1998-99) və "Əsrin qadını" (2000) fəxri adlara layiq görülmüş, Ümumdünya Bioqrafik Ensiklopediyasında haqqında məlumat verilmişdir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (12-ci çağırış) deputatı olmuşdur. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

 

 

 

VERDİZADƏ Nailə Allahverdi qizi (d. 10.5.1945, Bakı) - kimya e.d. (1991), prof. (1986). Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tunun kimya-biologiya fakültəsini bitirmişdir (1967). Həmin İn-tun ümumi kimya kafedrasında assistent (1967 ildən), Azərb. Neft və Kimya İn-tunda baş müəllim (1972-73), Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tunda analitik və fiziki kimya kafedrasında baş müəllim (1973-76) işləmişdir. 1976 ildən kafedra müdiridir. Kafedra nəzdindəki "Koordinasion birləşmələr" elmi-tədqiqat laboratoriyasına da rəhbərlik (1989 ildən) edir. Tədqiqatı analitik kimya sahəsinə aiddir. Bir çox konfrans, konqres və simpoziumlarda məruzələr etmişdir. 220-ə qədər elmi əsərin, o cümlədən 30 dərslik, dərs vəsaiti və metodiki göstərişin müəllifidir.

 

 

 

VƏLİXAN Sona İbrahim qızı (19.6.1883, Xarkov - 4.4.1982, Bakı) -Azərb. oftalmoloqu, tibb e.d. (1928), prof. (1933). Əməkdar elm xadimi (1942). Elm sahəsində Nobel mükafatına namizədliyi irəli sürülmüş ilk azərb. alim (1941). Peterburq Qadın Tibb İn-tunu bitirmişdir (1908). Xarkov Un-tinin tibb fakültəsində (1915-1923), Azerb. Tibb İn-tunda (1923-1939) assistent, dosent, professor, Azərb. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunda (1939-1971) göz xəstəlikləri kafedrasının müdiri olmuşdur. Eyni zamanda 1938-46 illərdə kliniki in-tda göz xəstəlikləri və onun nəzdində yaradılmış traxoma şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Azərb. Elmi-tədqiqat Oftalmologiya İn-tunun elmi işlər üzrə direktor müavini (1946-60), Resp. Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədri (1945-50) olmuşdur. Tədqiqatı, oftalmologiyanın müxtəlif sahələrinə (gözün patoloji anatomiyasına, göz travmalarına, traxoma və onunla mübarizəyə) həsr edilmişdir. Bir çox elmi əsərin müəllifidir.

 

 

 

VƏLİXANLI Nailə Məmmədəli qızı (d. 25.12.1940, Bakı) - tarix e.d. (1994), prof. (1996). Azərb. MEA müxbir üzvü (2001). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsini bitirmişdir (1963). Azərb. MEA Şərqşünaslıq (1963-1992) və Tarix (1992-1998) in-tlarında baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi olmuşdur. 1998 ildən AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktorudur. 1994 ildən "Azərbaycan" Un-tinin professorudur. Tədqiqatı, əsasən, ərəbdilli yazılı mənbələr əsasında orta əsrlər Azərb. tarixinin araşdırılmasına həsr edilmişdir. 160-dan çox elmi əsər, kitab, toplu və kitab-albomların müəllifi və redaktorudur.

 

 

 

VƏLİXANOVA Fəridə Ağəli qızı (d.21.10.1935, Bakı) - Azərb. ədəbiyyatşünası, tənqidçi, filol. e.d. (1977), prof. (1984). M.V.Lomonosov ad. Moskva Dövlət Un-tinin filol. fakultəsini (1958) bitirmişdir. Azərb. EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tunda baş elmi işci, tərcümə nəzəriyyəsi, tarixi və təcrübəsi şöbəsinin müdiri (1982-86), ədəbi əlaqələr şöbəsi yanında tərcümənin tarixi və nəzəriyyəsi bölməsinin müdiri (1989-93), ən yeni əd-t şöbəsinin aparıcı elmi işçisi (1986-89) olmuşdur; 1993 ildən həmin şöbənin aparıcı elmi işçisidir. Ədəbi əlaqələrə, çağdaş Azərb. poeziyasının rus dilinə tərcüməsinə, tərcümə tarixi və bədii tərcümənin nəzəri məsələlərinə dair tədqiqatların müəllifidir. Bir sıra elmi əsərin, 10 monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

 

VƏLİYEVA Elmira Bağır qızı   (28.7.1936,   Bakı)   -   geologiya-mineralogiya e.d. (1993). Azərb. Dövlət Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir (1959). Əmək fəaliyyətinə 1959 ildən "Orconikidzeneft" Neft-Mədən İdarəsində başlamışdır. Qum adası Neft-Mədən İdarəsində (1962 ildən), "Xəzərdənizneftqaz" İstehsal Birliyində (1967 ildən), EA Dərinneftqaz Problemləri İn-tunda operator, böyük qeoloq, qeoloq, böyük elmi işçi işləmişdir. 1991 ildən Azərb. Dövlət Neft Şirkətində baş mütəxəssis, şöbə rəisinin müavini olmuş, 1995 ildən isə şöbənin rəisidir. Avropa Geoloqları Assosiasiyasının üzvü, Ekoenergetika Beynəlxalq Akademiyasının professorudur. Bir sıra elmi işlərin, monoqrafiya və s. müəllifidir.

 

 

 

VƏLİYEVA Kamilə Abdulla qızı (d.9.1.1940, Bakı) - filologiya e.d. (1997). Azərb. Dövlət Un-tinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir (1963). 1971-81 illərdə kiçik elmi işçi, 1981-91 illlərdə böyük elmi işçi olmuş, 1991 ildən tədqiqatı mətnlərin avtomatik işlənməsi problemlərinə həsr edilmişdir. AMEA-nın Nəsimi ad. Dilçilik İn-tunda qrup rəhbəridir. Qədim yazılı abidələrin kompüterin köməyi ilə linqivistik təhlilinə və s. dair bir sıra əsərlərin müəllifidir.

 

 

 

VƏLİYEVA Məhbubə Nəbi qızı (d. 10.4.1949, Erm. SSR, Kalinino r.-nu) - əczaçılıq e.d. (1998), prof., əməkdar müəllim (2000). Azərb. Tibb İn-tunun əczaçılıq fakultəsini bitirmişdir (1971). 1971 ildən İn-tun farmakologiya və toksikoloji kimya kafedrasında baş laborant, assistent, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri (1977 ildən), dekan müavini (1993 ildən), dekan əvəzi (1995 ildən), Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyinin "Azərfarm-sənaye" Elm-İstehsalat Birliyində baş direktor (1996 ildən) vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda ATU-nun əczaçılıq texnologiyası, təşkili və iqtisadiyyatı kafedrasının müdiridir. Tibb Un-ti üzrə Səmərələşdiricilər və İxtiraçılar cəmiyyətinin sədri, Beynəlxalq Əczaçılar Federasiyasının üzvüdür. Elmi fəaliyyəti Azərbaycanın dərman bitkilərinin kimyəvi-farmokoloji tədqiqinə həsr olunmuşdur. 270-dən artıq elmi işin, o cümlədən 2 monoqrafiya, 10 tədris vəsaiti, 3 metodiki göstəriş və s. müəllifidir.

 

 

 

VƏZİROVA Validə Rəşidbəy qızı (d. 3.12.1921, Bakı) - texnika e.n. (1963), prof. (2000), SSRİ əməkdar ixtiraçısı (1981). Azərb. Sənaye İn-tunu bitirmişdir (1940). Azərb. EA Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İn-tunda baş elmi işçi (1964 ildən), laboratoriya müdiri (1965 ildən), Ümumittifaq Qaz in-tunda laboratoriya müdiri (1975 ildən) işləmişdir. Tədqiqatı, əsasən, məsaməli cisimlərdə absorbsiya hadisələrinə, metalların korroziyadan qorunması məsələlərinə aiddir. "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilmişdir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb