Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


9.1. Əhalinin cins üzrə bölgüsü


 

Min nəfər və cins bölgüsü, faizlə

 

 

İllər

Min

nəfər

Cins bölgüsü

Qadınlar

Kişilər

Qadınlar

Kişilər

Azərbaycan[1]

2007

4 328

4 205

51

49

Avstraliya

2003

10010

9872

50

50

Avstriya

2003

4 179

3 939

51

49

Argentina

2000

18869

18163

51

49

Erməntistan[2]

2005

1665

1 551

51

49

Belçika

2003

5 299

5 077

51

49

Belarus[3]

2005

5 217

4 583

53

47

Bolqarıstan

2003

4 020

3 804

51

49

Braziliya

2003

90938

88048

51

49

Birləşmiş Krallıq

2003

30446

29108

51

49

Macarıstan

2003

5 318

4 811

53

47

Almaniya

2003

42 184

40 350

51

49

Gürcüstan[4]

2004

2 276

2 039

53

47

Danimarka

2003

2 724

2 666

51

49

Hindistan[5]

2001

496454

532157

48

52

İtaliya

2003

29687

27917

52

48

Qazaxıstan[6]

2005

7 818

7 257

52

48

Kanada

2004

16130

15817

50

50

Qırğızıstan[7]

2005

2 575

2 518

51

49

Çin[8]

2000

602336

640276

48

52

Latviya

2002

1 266

1 080

54

46

Litva

2003

1 841

1 613

53

47

Meksika

2003

52369

51845

50

50

Moldova[9]

2005

1 875

1 725

52

48

Niderland

2003

8 195

8 031

51

49

Norveç

2003

2 302

2 263

50

50

Polşa

2003

19 702

1 8493

52

48

Koreya Resp.

2003

23 799

2 4126

50

50

Rusiya[10]

2006

76 590

66 164

46

54

Rumıniya

2003

11 127

10606

51

49

Birləşmiş Ştatlar

2003

147773

143037

51

49

Tacikistan[11]

2005

3 379

3 401

50

50

Türkmenistan[12]

2001

2 436

2 409

50

50

Türkiyə

2003

35025

35688

50

50

Özbəkistan[13]

2005

1 3028

12 993

50

50

Ukrayna[14]

2005

2 5346

2 1754

54

46

Finlandiya

2003

2 664

2 549

51

49

Fransa

2003

30 724

29044

51

49

İsveçrə

2002

3 725

3 560

51

49

İsveç

2002

4 501

4 408

51

49

Estoniya

2002

732

626

54

46

Yaponiya

2003

65315

62 304

51

49[1] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[2] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[3] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[4] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[5] Tam əhatə olunmamışdır

[6] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[7] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[8] Tam əhatə olunmamışdır

[9] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[10] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[11] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[12] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[13] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

[14] Daimi əhalinin sayı, ilin əввəlinə

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb