Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


9.5. Qadın və kişilər arasında ölümün əsas səbəbləri


 

Əhalinin hər 100 000 nəfərinə

 

 

 

 

 

 

 

İllər

Qan dövranı sisteminin xəstəliklərı

Bədbəxt hadisə, zəhərlənmə

və zədələn

mələr

Yeni törəmələr (xərçəng)

Tənəssüf orqanlarının xəstəlikləri

Həzm sisteminin xəstə likləri

Yoluxucu və parazitar xəstəliklər

Cins

 

 

Azərbaycan

2006

 

 

qadınlar

349

15

68

33

37

5

 

kişilər

362

50

89

36

43

17

Avstraliya

1995

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

157

20

111

26

12

3

 

kişilər

247

52

178

51

19

6

Avstriya

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

231

25

137

29

21

4

 

kişilər

321

66

228

60

48

7

Argentina

1996

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

221

24

112

45

21

22

 

kişilər

377

83

180

89

45

34

Belçika

1997

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

196

33

149

42

27

8

 

kişilər

309

78

288

113

39

12

Bolqarıstan

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

587

21

113

25

15

5

 

kişilər

868

74

202

51

43

10

Braziliya

1995

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

236

31

88

73

25

23

 

kişilər

324

148

132

122

52

37

Birləşmiş Krallıq

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

194

16

159

22

43

3

 

kişilər

565

123

309

52

116

9

Macarıstan

1998

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

349

41

158

22

43

3

 

kişilər

565

123

309

52

116

9

Almaniya

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

230

19

133

30

25

7

 

kişilər

333

48

217

61

43

11

Danimarka

1996

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

162

29

155

48

21

4

 

kişilər

278

64

204

67

33

10

İtaliya

2001

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

184

20

132

20

20

4

 

kişilər

280

50

247

52

36

8

Kanada

1997

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

131

21

118

32

14

4

 

kişilər

221

55

176

58

21

5

Qırğızıstan

1998

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

392

43

75

104

38

25

 

kişilər

583

145

117

187

73

59

Latviya

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

465

63

140

15

27

9

 

kişilər

796

226

291

54

54

20

Meksika

1995

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

160

26

79

56

42

24

 

kişilər

192

115

85

82

88

32

Niderland

1997

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

141

17

124

32

17

5

 

kişilər

247

36

207

73

22

8

Norveç

1995

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

159

21

117

40

12

5

 

kişilər

296

55

172

67

19

6

Polşa

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

330

26

158

27

25

4

 

kişilər

534

102

301

67

50

9

Rusiya

2005

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

386

71

93

20

32

10

 

kişilər

745

301

189

85

66

38

Rumıniya

1998

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

468

31

100

44

37

6

 

kişilər

644

104

169

85

79

20

Birləşmiş Ştatlar

1997

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

172

27

121

42

16

8

 

kişilər

271

76

176

66

25

11

Finlandiya

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

198

34

119

31

20

4

 

kişilər

352

106

190

73

40

6

Fransa

2001

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

198

34

119

31

20

4

 

kişilər

352

106

190

73

40

60

İsveçrə

1996

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

159

20

108

27

12

3

 

kişilər

280

48

145

47

20

5

Estoniya

2003

 

 

 

 

 

 

 

qadınlar

427

50

138

18

29

5

 

kişilər

754

229

297

70

57

18

                     

 

 

1)       Əhalinin yaş strukturunun təsiri kənar edilməklə standartlaşdırılmış göstəricilər. Standart keyfiyyətə görə əksər ölkələr üçün beynəlxalq yaş standartından istifadə olunmuşdur. Azərbaycan və Rusiyadan başqa, digər ölkələr üzrə məlumatlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Avrostatın göstəriciləridir.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb