Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


9.6. Müxtəlif təhsil pillələrinin tələbə və şagirdlərinin cins üzrə bölgüsü


 

 

 

İllər

TBST 1997-nin 1-ci pilləsi (ibtidai təhsil)

TBST 1997-nin 2-ci və 3-cü pillələri (orta təhsil)[1]

TBST 1997-nin 5-ci və 6-cı pillələri (ali təhsil)

 

 

Cəmi şagirdlər, min nəfər

Cins bölgüsü,

faizlə

Cəmi şagirdlər, min nəfər

Cins bölgüsü,

faizlə

Cəmi tələbələr, min nəfər

Cins bölgüsü,

faizlə

 

 

 

qadın

lar

kişilər

 

qadınlar

kişilər

 

qadınlar

kişilər

Azərbaycan

2005/2006

513,0

47

53

1104,0

49

51

130,9

47

53

Avstraliya

2002/2003

1931,8

49

51

2568,6

48

52

1003,0[2]

54[3]

46

Avstriya

2002/2003

379,9

49

51

764,4

47

53

229,8

53

47

Argentina

2001/2002

4914,4

49

51

3976,2

51

49

2026,7

59

41

Erməntistan

2003/2004

144,7

48

52

392,6

50

50

79,3

55

45

Belçika

2002/2003

761,7

49

51

1181,3

51

49

386,1[4]

54[5]

46[6]

Belarus

2003/2004

403,8

48

52

969,8

49

51

507,4

57

43

Bolqarıstan

2002/2003

333,0

48

52

707,3

48

52

230,5

53

47

Birləşmiş Krallıq

 

2002/2003

 

4488,2

 

49

 

51

 

9219,1

 

54

 

46

 

2247,4[7]

 

57[8]

 

43[9]

Macarıstan

2002/2003

464,0

48

52

1030,0

49

51

390,5

57

43

Almaniya

2002/2003

3303,7

49

51

8446,6

48

52

-

-

-

Gürcüstan

2003/2004

362,6

48

52

319,8

49

51

155,1

51

49

Danimarka

2002/2003

419,8

49

51

446,9

50

50

201,7

58

42

Hindistan

2002/2003

125569

47

53

81050,1

43

57

11295,0

38

62

İtaliya

2002/2003

2778,9

48

52

4528,3

48

52

1986,5[10]

56[11]

44[12]

Qazaxıstan

2003/2004

1079,6

49

51

2090,2

49

51

664,4

57

43

Kanada

2001/2002

2482,3

49

51

2622,5

49

51

1192,6

56

44

Qırğızıstan

2003/2004

444,4

49

51

732,6

50

50

205,2

54

46

Çin

2003/2004

120999

47

53

98762,8

47

53

19417,0

44

56

Latviya

2002/2003

103,4

48

52

276,1

49

51

118,9

62

38

Litva

2002/2003

183,5

49

51

448,0

49

51

167,6

60

40

Meksika

2002/2003

14857,2

49

51

10188,2

51

49

2236,8

50

50

Moldova

2003/2004

201,7

49

51

399,8

50

50

126,9

57

43

Niderland

2002/2003

1290,6

48

52

1415,2

49

51

212,4

60

40

Norveç

2002/2003

432,6

49

51

385,0

49

51

212,4

60

40

Polşa

2002/2003

2983,1

49

51

3895,2

48

52

1983,4

58

42

Koreya Resp.

2002/2003

4185,3

47

53

3645,6

47

53

3223,4

37

63

Rusiya

2005/2006

5164,7

49

51

11225,2

49

51

9802,5

56

44

Rumıniya

2002/2003

990,8

48

52

2218,1

49

51

16900,5[13]

57[14]

43[15]

Birləşmiş Ştatlar

 

2002/2003

 

24848,5

 

49

 

51

 

23854,5

 

49

 

51

 

16900,5

 

57

 

43

Tacikistan

2003/2004

690,3

48

52

973,7

45

55

108,5

25

75

Türkiyə

2002/2003

7904,4

47

52

5742,1

42

58

1918,5

42

58

Özbəkistan

2003/2004

2440,6

49

51

4234,9

49

51

407,6

44

56

Ukrayna

2003/2004

1850,7

49

51

4446,0

48

52

2465,1

54

46

Finlandiya

2002/2003

392,7

49

51

496,8

51

49

2891,7

53

47

Fransa

2002/2003

3791,6

49

51

5859,1

49

51

2160,3

55

45

İsveçrə

2002/2003

535,6

49

51

555,5

47

53

195,9

45

55

İsveç

2002/2003

774,9

49

51

918,0

53

47

414,7

60

40

Estoniya

2002/2003

100,2

48

52

123,1

50

50

63,6

62

38

Yaponiya

2002/2003

7268,9

49

51

8131,2

49

51

4031,6

46

54

 [1] 4-cü pillə daxil edilməklə

[2] 2003/2004-cü illər üzrə

[3] 2003/2004-cü illər üzrə

[4] 2003/2004-cü illər üzrə

[5] 2003/2004-cü illər üzrə

[6] 2003/2004-cü illər üzrə

[7] 2003/2004-cü illər üzrə

[8] 2003/2004-cü illər üzrə

[9] 2003/2004-cü illər üzrə

[10] 2003/2004-cü illər üzrə

[11] 2003/2004-cü illər üzrə

[12] 2003/2004-cü illər üzrə

[13] 2003/2004-cü illər üzrə

[14] 2003/2004-cü illər üzrə

[15] 2003/2004-cü illər üzrə

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb