Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


SƏN Kİ, İFRİTƏSƏN!


Hər yerdə və hər zaman qadın həyatının acınacaqlı olması faktında yeni heç bir şey yoxdur. Lakin onların kişilərdən nə çəkdiklərinin siyahısı toplandıqda və sistemləşdiriləndə, bu artıq əsəbi zəif olanlar üçün deyil.

Məsələn, götürək inkvizisiya dövrünü. Fətihova görə bu, o qədər də konfessional faciə deyil, nə qədər ki, bəşəriyyət tarixində qadın üstünlüyünün boğulmasının çox amansız institutudur. Müəllif təsdiq edir ki, ifritəliklə mübarizə adı ilə bir neçə əsr ərzində 9 milyona yaxın qeyri-ordinar qadın yandırılmışdır.

Fətihov yazır: "İnkvizisiyanın zərbəsi altına düşən bir çox qadınlar görünməmiş mərdlik, dəyanət göstərir və şəxsi ölümləri bahasına məhkəmənin qarşısını alırdılar. Çox gözəl təhsilli, inkvizitorların özünü çıxılmaz vəziyyətə salan 21yaşlı Mariya Boorkesi hakimlər hətta dar ağacı altında etiraf etmək üçün yola gətirməyə cəhd edirdilər, lakin qız ölümü üstün tutdu".

Bununla belə, orta əsrlər inkvizisiyasına qədər də qadınların vəziyyəti ağır idi. Qədim zamanlardan bir çox xalqlarda allahlara qurban kəsmə adəti mövcud idi, kahin və qəbilə başçıları "üstünlüyü" xanımlara verirdilər.

Ən müxtəlif formal səbəblər tapılırdı. Məsələn, qədim misirlilər, su allahlarına xoş gəlmək üçün ən qəşəng qızı gəlin paltarında Nilin sularına atırdılar. Qədim çinlilər daşqın göndərən çay ruhu Xe-Boya "ərə getmək üçün" hər il bir qız verirdilər.

Məhsul qıtlığından yaxa qurtarmaq üçün də analoji qurbanlar gətirilirdi. Qədim yunanlar bu məqsəd üçün hamilə qadınları, slavyanlar isə cadugərlikdə şübhəli bilinən qadınları öldürürdülər. Yaponiyada tarla allahının "könlünü alma" mərasimində qızları su basmış çəltik tarlasına atır və diri-diri basdırırdılar.

Həssas oxucuların aşağıdakı bir neçə abzası buraxması yaxşıdır. Orta əsrlər astekləri torpağa bir qayda olaraq 12 yaşlı qızları qurban gətirirdilər. Şahidlərin şəhadətinə görə bu belə baş verirdi: "Kahinlər qurbanı təntənəli surətdə ətirli maddələrlə tüstüyə verir, sonra arxası üstə yıxıb başını kəsirdilər".

Orta əsrlərdə Peru dövlətində kahin qızı lüt soyundurub boğur, sonra isə sinəsindən ürəyini qopardıb bütün üzünə atırdı.

Sudan bariləri Torpaq ilahəsinin şərəfinə ağlasığmaz səxavət nümayiş etdirirdilər. Onlar qəbilələrinin ən yaxşı qızını diri-iri tarlada basdırırdılar, Yukotanda məskunlaşmış qəbilələr isə ən qəşəng bakirə qızları "Ölüm quyusuna" atırdılar.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb