Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


KİŞİ QURBAN OLANDA


Sevimli xanımlarımız kişi cəhaləti və şovinizmindən nə qədər əziyyət çəksələr də, qadını ancaq qurban kimi təqdim etmək tarixən düzgün deyil. Kitabda az məlum olan əhvalatlar da vardır. Belə ki, qida tədarükündə cinsi qadağalar dövründə müasir mənəviyyatın nümunələri yaranmağa başladı. "Cinsi qadağalar" kitabından sitat: "Qaydaya salınmamış cinsi münasibətlər (o cümlədən qrup şəkilli ekzoqam nikah şəraitində də) zəminində qida əldə etməkdə birgə səyləri pozan çoxsaylı münaqişələr yarandığı üçün, ov dövründə seksual münasibətlərin məhdudlaşdırılması tələb olunurdu".

Əgər ekzoqamlığın təfsilatına varmasaq, belə mənzərə əmələ gəlmişdir. Ova çıxmaq lazımdır, qəbilənin kişiləri isə müxtəlif səfeh işlərlə məşğul olur, partnyorlarını qaydasız şəkildə dəyişir, güclərini itirir, tez-tez bir-birinəə zədə yetirərək vuruşurlar. Burada ovdan söhbət gedə bilər? Ona görə də, qışda aclıq çəkməmək üçün, qəbilədə qadağa yeridilirdi: ovçuların (yəni qəbilənin bütün işləməyə qabil kişiləri) iki ay qızlara hətta baxmağa belə ixtiyarı yox idi.

Müəllif yazır: "Pəhriz dözülməz olanda, kor-təbii cinsi iddialar qonşu qəbilədən olan  partnyorlara təqdim edilirdi".

Bu, adətən, belə baş verirdi: kişilər təklikdə qonşu icmanın qadınlarına hücum edir, onları oğurlayırdılar. Qadınlar isə daha mütəşəkkil hərəkət edirdilər. Onlar yad kişiləri cinsi əlaqələrə vadar edirdilər - yalnız artıq kollektiv surətdə! Müəllif Melaneziya adalarından birində sakinlərdə məzəli "yaus" adı altında adəti misal gətirir. Burada qadınlara bostanların alaq edilməsi mövsümündə öz kişilərində gözü qalmaq qəti qadağan edilirdi. Lakin yuxarıda deyildiyi kimi, qadağa yad kişilərə şamil edilmirdi. "Yaxınlıqda belə bir bədbəxt görünən kimi, qadınlar paltarlarını soyunur, onun üzərinə atılır, zorakılıq və bir çox nalayiq hərəkətlər törədirdilər". Bu, Şimali İraqın bəzi rayonlarındakı XX əsr ayinlərinə müvafiqdir. Burada tarlada işləyən qadınlar heç bir yad kişinin yan keçməsinə imkan vermirdilər. Onlar dərhal ona hücum çəkir, soyundurur və doyunca ondan istifadə edirdilər. Əgər buraxırdılarsa, yalnız müəyyən azadlıq pulu aldıqdan sonra.

Amma İraq uzaqdır, Melaneziya (Avstraliyadan şimali-şərqdə adalardır) isə daha uzaqdır. Bizə nə var? Təsəvvür edin ki, bu cür hallar bizdə də müşahidə olunaydı. Müəllifin şəhadətinə görə bu yaxınlara kimi Daşkənddə "çiltanların rəqsi" mərasimi var idi. Qızlar kişilərdən gizlin xəlvət yerdə toplaşar və lesbi gözübağlıcaları təşkil edərdilər. Düzdür, kişiləri burada iştirak etməyə məcbur etməzdilər.

Ryazan quberniyasında "ququ quşlarının xaç suyuna salınması" bayramı mövcud idi. Kişi köynəkləri geymiş açıq saçlı qızlar çölə qaçır, mahnı oxuyur, rəqs edirdilər. Qayıtdıqda isə qarşılarına çıxan kişiləri qamçı ilə döyəcləyirdilər. Əlbəttə ağrıdır və ağır gəlirdi, lakin guya səfehlik baş vermirdi.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb