Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


XALQ SƏRVƏTİ


Kitabda tarixi məzəli hadisələr ayrıca fəslə ayrılmayıb. Çox təəssüf. Onlar hətta ayrıca kitaba layiqdirlər.

Məsələn, Saratov sovnarkomunun gözəl ad altında "Qadınlara sahib olmanın ləğv olunması haqda" Dekretini götürək. Dekretdə təsdiq olunurdu ki, qanuni nikah - sosial bərabərsizliyin məhsuludur, onu kökündən qoparmaq lazımdır. Ona görə də, 1918-ci il yanvarın 1-dən beş və ya daha artıq uşağı olan ərli qadınlardan başqa, 17 yaşdan 30 yaşa qədər qadınlara daimi sahib olma hüququ ləğv olunur. Dekretin keçmiş sahiblərə (ərlərə) öz arvadlarından növbədən kənar istifadə etmək hüququnu saxlamasına baxmayaraq, onlar xalq sərvəti hesab edilərək, müsadirə olunmalı idilər. Özgəninkiləşdirilmiş qadınlardan istifadəyə sərəncam vermək quberniya və yerli fəhlə, əsgər və kəndli deputatları Sovetinə tapşırılırdı. Onlar nəzarət edirdilər ki, vətəndaşlar vətəndaş qadınların görüşünə həftədə dörd dəfədən  və üç saatdan çox gəlməsinlər. Buna görə onlar yaradılan xalq nəsli fonduna qazanclarının 2 faizini keçirməyə borclu idilər, ümumxalq seçilmişləri isə öz ağır əməkləri üçün ayda 280 rubl alırdılar. Xalq seçilmişlərindən doğulmuş körpələr bir aydan sonra "Xalq körpələr evi" yetimxanalarına verilməli idi.

Doğrudur, müəllif bunun o vaxtkı hakimiyyətin əleyhdarlarının saxtakarlığı və fitnəkarlığı olduğunu istisna etmir. Bununla belə dekret bizim xüsusi xidmətlərin arxivində tapılmışdır.

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, "həcviyyəvi və parnoqrafik Dekretin" nəşri Sovet hakimiyyətinin deyil, anarxistlərin vicdanındadır. Bundan başqa, yerlərdə zirək və cahil inqilabçılar saxta dekreti həqiqi kimi qəbul edirdilər. 1919-cu ildə Lenin Çimbelevsk vilayətinin Medyanı kəndinin inqilabi hakimiyyəti barəsində şikayət aldı, orada deyilirdi: yoxsullar komitəsi gənc qadınların taleyi ilə istədikləri kimi rəftar edirlər, nə valideynlərinin razılığı, nə də sağlam düşüncənin tələbləri ilə hesablaşmayaraq, onları öz dostlarına verirlər. İliç Simbirsk qubicrakomuna və quberniya FK-ya "əclafları həbs etmək, tez və ciddi cəzalandırmaq" tələbi ilə teleqram göndərir.

Cavabında FK məlumat verir ki, qadınların milliləşdirilməsi faktı müəyyən edilməmişdir. Buna baxmayaraq, 1918-ci ildə Vladimirdə analoji qanun dərc edilmişdi: "18 yaşından başlayaraq hər bir ərsiz qadın dövlətin sərvəti elan olunur və Azad Məhəbbət Bürosunda qeydiyyatdan keçməyə borcludur".

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb