Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


A


 

Təşkilatın adı:      "Ailə və Cəmiyyət" Assosiasiyası

İl:                              1999

Ünvan:                     Puşkin küçəsi 12/14

                                   Bakı

                                   AZ1010

Tel.:                           (99412) 4938373, 4986258          Faks:  (99412) 4980573

E-mail:                     ivf@azdata.net                                        

Əlaqə:                     Əliyeva Faizə

 

Əsas istiqamət:    Ailəyə dəstək. Ailənin inkişafı üzrə treninqlərinkeçirilməsi. Zorakılığın qurbanlarına dəstək. Tənha qadınlara dəstək. Ailəhüquqlarının müdafiəsi.

QHT-nın fəal:      Ana südü ilə qidalandırma haqqında seminarlar. 2001.UNICEF.

                                   Mamalar üçün klinik seminarlar. 2001. IMC.

Açar sözlər:           Ailə.Zorakılıq. Ev zorakılığı. Ailə hüquqları.

 


Təşkilatın adı:      "Ailənin sağlamlığı" İnformasiya və ReabilitasiyaMərkəzi

Ünvan:                     M. Naxçıvani küç. 21/1

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 4364891                            Faks:  (99412) 4361610

E-mail:                     kgajar@azdata.net, kamalya_gajar@yahoo.com

Əlaqə:                     Həcər Kəmalə, Həsənova Şəfa

 

Əsas istiqamət:    Qadın və kişilərin reproduktiv sağlamlığına dəstək, konsultativ tibbi və psixoloji yardım.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizminquruluşu.  Qadınlar üçün siyasi sahədəbərabər imkanların irəliləyişi. Hüquqi yardım, siyasi liderlik,qadın hüquqları. Reproduktivsağlamlıq  Zorakılığın qarşısının alınması, erkənnikahlar, ailə zorakılığı. Siyasət, qərarların qəbul edilməsi, insan hüquqları.Traffik. İqtisadi hüquqlar, iqtisadi təhlükəsizlik, qadın sahibkarlığı,marketinq.

 


Təşkilatın adı:      "Ana əsgərləri" assosiasiyası

İl:                              1999

Ünvan:                     Diaqonal küç. 11, apart. 8

                                   Bakı

                                   AZ1000

Tel.:                           (99412) 4921973                                     

Əlaqə:                     Bunyatzadə Elmira

 

Əsas istiqamət:    Sponsorluq və xeyriyyəçilik vasitəsilə əsgər analarınadəstək, onların ailələrinin sosial cəhətdən zəif üzvlərinə köməklik göstərmək.

Açar sözlər:           Zorakılığın qarşısının alınması, erkən nikahlar, ana əsgərləri.

 


Təşkilatın adı:      "Ana qayğısı" Cəmiyyəti

İl:                              1999

Ünvan:                     Ə. Ələkbərov küç. 565

                                   Bakı

                                   AZ1011

Tel.:                           (99412) 4385152                                     

E-mail:                     dilaraordjeva@mail.ru                        

Əlaqə:                     Orucova Dilarə

 

Əsas istiqamət:    QHT tənha analara, şəhid ailələrinin uşaqlarına və Qarabağmüharibəsi iştirakçılarına kömək məqsədi ilə həkim qadınlar tərəfindənyaradılmışdır.

 


Təşkilatın adı:      "Ana və Uşaq SağlamlıqMərkəzi" İctimai Birliyi

İl:                              2000

Ünvan:                     S.Vurqun küç. 26, apart. 1

                                   Sumqayıt

                                   AZ5000

Tel.:                           (99412) 4924295                                                    

E-mail:                  feride_mammadova@yahoo.com

Əlaqə:                     Məmmədova Fəridə

 

Əsas istiqamət:    Qadınların və uşaqların maddi və mənəvi dəstəklənməsi.

QHT-nın fəal:      Qadınlara və uşaqlara tibbi yardım göstərilməsi, qadınlarınvə uşaqların arasında profilaktik işlərin aparılması.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu.  Qadınlar üçün siyasi sahədə bərabər imkanların irəliləyişi. Hüquqi yardım, siyasi liderlik, qadın hüquqları. Reproduktiv sağlamlıq Zorakılığın qarşısının alınması, erkən nikahlar, ailə zorakılığı.Siyasət, qərarların qəbul edilməsi, insan hüquqları. Traffik.

 


Təşkilatın adı:      «Azad Qadını» təşkilatı

İl:                              2002

Ünvan:                     Axundov küç. 48

                                   İmişli

Tel.:                           (99450) 6324885                                     

Əlaqə:                     Süleymanova Yaqut

 

Əsas istiqamət:    Qadın sahibkarlığın inkişafı.

QHT-nın fəal:      Qadın sahibkarlığına dəstək, heyvandarlığın inkişafı.2003-2004. Böyük Britaniya səfirliyi. Seks-biznes işçiləri arasında HİV/AİDS-əqarşı qabaqlayıcı tədbirlərin aparılması. İmişli, Biləsuvar, Beyləqan.

Açar sözlər:           Biznes. Kənd təsərrüfatı. Fermerlər. AİDS.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Feminist Qrupu

İl:                           2001

Ünvan:                  İçəri-şəhər, A. Zeynallı 16, apart. 11

                                Bakı

Tel.:                        (99412) 4972129                               Faks:  (99412) 4972129

E-mail:                  pervanam@azeurotel.com, azfeministgroup@yahoo.com

Əlaqə:                  Məmmədova Pərvanə, Tahirova Rəna

 

Əsas istiqamət: Qadın hüquqlarına dəstək. Qadın sağlamlığı üzrətreninqlərin keçirilməsi. Tənha qadınlara dəstək. Zorakılığın qurbanlarına dəstək.Traffik qurbanlarına dəstək.

QHT-nın fəal:   Qadın kitabxanası. Mərkəzi Avropa Universiteti, Macarıstan.Feminist bülleteni. Mamakeş Fondu. Feminist daycest. Mərkəzi AvropaUniversiteti, Macarıstan.

Açar sözlər:       Kitabxana.Bülleten. Traffik. Tənha qadın.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Gender Assosiasiyası "Simmetriya"

İl:                           1999

Ünvan:                  Bül-Bül prospekti 29, apart. 54

                                Bakı

                                AZ1011

Tel.:                        (99412) 4934056                               Faks:  (99412) 4932849

E-mail:                  kdsgender@yahoo.com, gidunit@un.azeri.com

Əlaqə:                  Dadaşova Kamilla

 

Əsas istiqamət: Cəmiyyətdə cinsi bərabərliyin inkişafı. Qadın və uşaqhüquqlarının müdafiəsi. Reproduktiv sağlamlığın qorunması. Ekologiyada vəsəhiyyə sahəsində tədqiqat. Gender bərabərliyi əsasında demokratik cəmiyyətinininkişafına yardım. Ailədə və cəmiyyətdə gender zorakılığın qarşısının alınması.Kişi statusunun genişləndirilməsi üzrəproqramların keçirilməsi. Təlim mərkəzinin yaradılması. Gender treninqlərinkeçirilməsi.

QHT-nın fəal:   Qadınlara qarşı zorakılıq faktlarının aşkarlanması. 1997.UNDP. Qadın və zorakılıq. 1998. UNDP. Əhali arasında QİCS üzrə sosiolojisorğunun aparılması. 1998. UNDP. Qadınlara qarşı zorakılığının qarşısınınalınması. 1999. OXFAM. Ailədə olan zorakılığın dayandırılması. Dünya Bankı."Zorakılığa yox deyək" konfrans.

Açar sözlər:        Biznes. Feminizm. Siyasət. İncəsənət.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Gender İnformasiya Mərkəzi

İl:                           2002

Ünvan:                  Ə.Ələkbərov küç. 565, ev 5, apart. 76

                                Bakı

                                AZ1065

Tel.:                        (99412) 4381577, 5105441             Faks:  (99412) 5105441

E-mail:                  agic@azeronline.com,                     Web:  www.gender-az.org

                                info@gender-az.org

Əlaqə:                  Qasımova Yelena, Vəliyeva Olga

 

Əsas istiqamət: AGİC missiyası - İKT vasitəsilə gender bərabərliyi vəvətəndaş cəmiyyətinin təsdiqi proseslərinə dəstək, təhsil və tədqiqatproqramları. Gender problemləri haqda inteqrasiya olunmuş informasiyanıntoplanması və yayılması. Azərbaycanın milli gender portalının yaradılması vəona dəstək.

QHT-nın fəal:   "İşğüzar qadın" gender araşdırması və sahibkar qadınlarüçün treninq. 2000. ISAR. USAID. "Qadınlar sosial münaqişələrdə" genderaraşdırması. 2000. World Bank. "Qadınlar və yerli özünüidarənin inkişafı"(Gürcüstanın strateji tədqiqatlar mərkəzi ilə birgə) gender araşdırması. ISARFund. USAID. Azərbaycan Gender İnformasiya Mərkəzinin yaradılması. 2002-ciildən bu günə kimi. OSI-Azerbaijan. "Sülhə qadın çağırışı" jurnalının nəşri.2003-2006. YUNİFEM. "Qadınlara qarşı zorakılığı dayandırmaq" genderaraşdırması. 2006. OSI-Azerbaijan.

Açar sözlər:        İnformasiya. İKT. Şərq Avropada qadın şəbəkəsi. Gendertədqiqatları. Gender təhsili. Sülhməramlılıq, münaqişələrin həlli, sülhquruculuğu, münaqişələrdən sonrakı inkişaf, tolerantlıq, dünya mədəniyyəti.Resurs mərkəzi. Qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması. İqtisadihüquqlar, iqtisadi təhlükəsizlik, tolerantlıq, gender siyasəti, qeyri-diskriminasiya.Bərabər hüquqları üzrə forum.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Qadın Hüquqlarına dair Monitorinq Qrupu

İl:                              1996

Ünvan:                     Abonent Qutusu 31, AİHMM

                                   Bakı

                                   AZ1000

Tel.:                           (99412) 4977026                            Faks:  (99412) 4977026

E-mail:                     zaliha@mail.ru                              Web:  www.demaz.org

Əlaqə:                     Tahirova Zəlihə, Zeynalov Eldar

 

Əsas istiqamət:    Qadın hüquqlarına dair monitorinq qrupu qadın hüquqları iləvəziyyəti təhlil etmək üçün insan hüquqlarının müdafiəsi mərkəzi tərəfindənyaradılmışdır.

QHT-nın fəal:      "Qadınhüquqları" kitabının nəşri. 1997. "Azərbaycanda qadın hüquqları" bülletenininyayılması. 1997-2002. Həbsxanada olan qadın və uşaqların saxlanma şəraitinədair monitorinq. 1998. Qadın hüquqları və demokratik institutlara dairkitabxananın yaradılması, CEDAW üzrə ilk alternativ məruzənin hazırlanması.1998. Fahişəlik və traffikin qabağının alınmasına dair xüsusi bülletenin nəşri.2002. Uşaqların seksual istismarı və onlar üzərində zorakılığın qabağınınalınmasına dair xüsusi bülletenin nəşri. 2002. Elektron göndəriş (2004-cü ildənbu günə kimi), CEDAW üzrə ikinci alternativ məruzənin hazırlanması. 2006.

Açar sözlər:           Qadın hüquqları. Monitorinq. Azadlıq.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Qadın Jurnalistlər Assosiasiyası

İl:                              1998

Ünvan:                     Puşkin küç. 5, apart. 35

                                   Bakı

                                   AZ1010

Tel.:                           (99412) 4981235,                           Faks:  (99412) 4981235

                                   (99450) 3388316

E-mail:                     iskenderlyss@artel.net.com               

Əlaqə:                     İsgəndərli Səbinə, Hüseynova Səbinə

 

Əsas istiqamət:    Cəmiyyətdə qadın rolunun gücləndirilməsi. Jurnalistqadınların peşəkar səviyyəsinin yüksəldilməsi. Seminar, treninq vəkonfransların keçirilməsi. Jurnalist qadınların hüquqlarının qorunması,jurnalistlər arasında təcrübənin mübadiləsi.

QHT-nın fəal:      Təşkilat strukturunun yaradılması, jurnalist qadınlararasında ictimai sorğunun aparılması, proqram sənədlərinin hazırlanması,Azərbaycan KİV-də işləyən qadın jurnalistləri. 1998. Avrasiya Fondu. Evdarqadınların və büdcə sahəsində işləyən qadınlar arasında təcrübə mübadiləsi.1998-1999. OSİ-AF. İqtisadi radiverilişin hazırlanması. 1999-2000. Beynəlxalqxəbərlər. Dünya Bankı. Uşaqlar üçün xeyriyyəçilik konsertləri. 2000.Azəbaycanda azad söz. 2000. OSCE.

Açar sözlər:           Radioveriliş.Jurnalist. Yoxsulluq. Qadınların hüquqları.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzi

İl:                           1995

Ünvan:                  S.Rüstəmov küç., 3/6, apart. 31

                                Bakı

                                AZ1001

Tel.:                        (99412) 4927920; 4929902             Faks:  (99412) 4972073

E-mail:                  pervanam@azeurotel.com, elmira@awdc.baku.az

Əlaqə:                  Məmmədova Pərvin, Məmmədova Şövkət

 

Əsas istiqamət: Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması üzrə təhsil,araşdırma və nəzarət. Zəif qruplar üçün psixo-sosial bərpa, humanitar yardım vəgəlirli inkişaf proqramları, sülh mədəniyyəti və sülh yaratma fəaliyyəti. Qadıninkişafına dəstək. Sosial və siyasi sahələrdə azərbaycan qadının rolunungenişləndirilməsi. Evsiz uşaqlara dəstək. Ev zorakılığın qurbanlarına dəstək.

QHT-nın fəal:   Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşdırılması. UNFPA,Pathfinder İnt. Şəkidə yerli əhalinin miqrasiyası. Beynəlxalq MiqrasiyaTəşkilatı. Ailə zorakılığı. UNİFEM. Düşərgələrdəki qaçqın uşaqlar üçünmərkəzlər. UNİSEF, Təhsil Nazirliyi. Ana südü ilə qidalanma. UNİSEF. Qadınlarınreproduktiv sağlamlığı. 1999-2002. USID, IRCL. Evsiz uşaqlar. 2002-2003.UNİSEF.

Açar sözlər:        Reproduktivlik. Sağlamlıq. Narkotiklər. Qadın.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzi, (Filial)

İl:                           1997

Ünvan:                  45-ci kvartal, Mərkəzi Doğum evi

                                Sumqayıt

Tel.:                        (018) 652298                                      Faks:  (018) 4972073

Əlaqə:                  Sadıxova Mahirə

 

Əsas istiqamət: Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması üzrə təhsil,araşdırma və nəzarət.

QHT-nın fəal:   Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşdırılması. UNFPA,Pathfinder İnt.

Açar sözlər:        Reproduktivlik. Sağlamlıq. Narkotiklər. Qadın.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzi, (Filial)

İl:                           1996

Ünvan:                  26-cı rayon, Ə.Qarayev küç., apart.11

                                Şəki

Tel.:                        (177) 45809, 51487                                    

Əlaqə:                  Lətifova Dilşad

 

Əsas istiqamət: Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması üzrə təhsil,araşdırma və nəzarət.

QHT-nın fəal:   Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşdırılması. UNFPA,Pathfinder İnt. Yerli əhalinin miqrasiyası. İOM. Qadın əməyinin mühazirəsi.İSAR.

Açar sözlər:        Reproduktivlik. Sağlamlıq. Narkotiklər. Qadın.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Qadın və İnkişaf Mərkəzi, (Filial)

İl:                           1997

Ünvan:                  DOS, 6, ev 36

                                Gəncə

                                AZ4710

Tel.:                        (99422) 550762                                           

Əlaqə:                  Nağıyeva Xalidə

 

Əsas istiqamət: Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması üzrə təhsil,araşdırma və nəzarət.

QHT-nın fəal:   "Qaçqınlar. Yoxsulluq. Məşğulluq". İSAR. 2001.

Açar sözlər:        Reproduktivlik. Sağlamlıq. Narkotiklər. Qadın.

 


Təşkilatın adı:      "Azərbaycan qadını"

İl:                              1922

Ünvan:                     Mətbuat prospekti, 529-məhəllə, 3-cü mərtəbə

                                   Bakı

                                   AZ1073

Tel.:                           (99412) 4390290, 4395194,         Faks:  (99412) 4399139

                                   (99450) 3487661

E-mail:                     s.zeynalova@hotmail.com, aydanlale@online.az

Əlaqə:                     Zeynalova Sevil, Tağızadə Lətafət

 

Əsas istiqamət:    Azərbaycanda qadın azadlığına səbəb olmuş, Şərq aləmindəilk qadın jurnalı. 16 ölkədə yayımlanır.

QHT-nın fəal:      «Koalisiya 1325» jurnalının nəşri. 2002-2006, YUNİFEM.YUNİFEM-in sülhməramlılığına dair treninqlər. 2002, 2004.

Açar sözlər:        Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu.


 

Təşkilatın adı:   Azərbaycan Qadınları Cəmiyyəti

İl:                           1991

Ünvan:                  İçəri-şəhər, Böyük Qala küç. 6

                                Bakı

                                AZ1004

Tel.:                        (99412) 4927487                               Faks:  (99412) 4927487

E-mail:                  firangizmursalova@azeurotel.com

Əlaqə:                  Verdiyeva Zemfira, Mursalova Firəngiz

 

Əsas istiqamət: Qadınlar hüquqlarının qorunması. Müharibə qurbanları,yetimlər, ahıllar və əlillər üçün humanitar yardım. Reproduktiv hüquqlarınmüdafiəsi. Qadın sağlamlığına dəstək.

QHT-nın fəal:   Ailə planlaşdırılması. Gender məsələləri ilə məşğul olanQHT-lər tərəfindən yaradılmış komissiya.

Açar sözlər:        Ailə planlaşdırılması. Qadın sağlamlığı. Reproduktivliyindəstəklənməsi.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Qadınların Milli Konfederasiyası

İl:                              2005

Ünvan:                     Mirqasımov küç. 1

                                   Bakı

                                   AZ1022

Tel.:                           (99412) 5961456                            Faks:  (99412) 5964979

E-mail:                     mibrahimli@yahoo.com                     

Əlaqə:                     Əliyeva Mehriban, Həsənova Məlahət

 

Əsas istiqamət:    Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi inkişafında qadıniştirakının fəallaşdırılması, qadın hüquqlarının müdafiəsi vəlobbiləşdirilməsi, qeyri-diskriminasiya siyasətinin yeridilməsi.

Açar sözlər:         Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu. Qadınlar üçünsiyasi   və ictimai sahədə bərabərimkanların irəliləyişi. Hüquqi yardım, siyasi liderlik,qadın hüquqları. Reproduktivsağlamlıq. Zorakılığınqarşısının alınması, erkən nikahlar, ailə zorakılığı. Siyasət, qərarların qəbuledilməsi, insan hüquqları. Traffik. İqtisadi hüquqlar, iqtisadi təhlükəsizlik,qadın sahibkarlığı, marketinq. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:   Azərbaycan Qadınlarının Bakı Assosiasiyası

İl:                           1995

Ünvan:                  Bül-Bül pr.18

                                Bakı

                                AZ1000

Tel.:                        (99412) 4929464, 4931902             Faks:  (99412) 5961712(13/14)

E-mail:                  zarifasalaxova@hotmail.ru, zarifa_salaxova@yandex.ru

Əlaqə:                  Salahova Zərifə

 

Əsas istiqamət: Qadınların siyasi, iqtisadi və sosial hüquqlarınınmüdafiəsi. Qadınlar və ailə. Uşaqların sağlamlığı. Sahibkarlığının inkişafınadəstək. Çoxuşaqlı və kasıb ailələrin sosial-iqtisadi müdafiəsi. Qadınlara qarşızorakılığdan qorunma tədbirləri. Sosial cəhətdən zəif olan qadınlarınmüdafiəsi. Qadın problemlərin tədqiqi. Qarabağ müharibəsi nəticəsində dul qalanqadınların mühafizəsi. Qoca qadınların mühafizəsi. Milli azlıqların inkişafı.

QHT-nın fəal:   Qadın nəşriyyat işinin dəstəklənməsi. 1999. BP, AMOCO."Qadın və Cəmiyyət" qəzeti. BMT.

Açar sözlər:        Nəşr. Qadınların hüquqları.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi

Ünvan:                     Z.Xəlilov küç.15, apart.19

                                   Bakı

                                   AZ1073

Tel.:                           (99412) 5103698,                           Faks:  (99412) 5101331

                                   (99450) 3192079

E-mail:                     azeri_women@yahoo.com, mehribanvezir@gmail.com,mehribanvezir@yahoo.com

Əlaqə:                     Vezir Mehriban

 

Əsas istiqamət:    Qadınların siyasi iştirak mədəniyyətinin inkişafı,qadınların elektoral fəallığının artırılması, icmalarda qadın iştirakınıngücləndirilməsi.

QHT-nın fəal:      "Azərbaycanda demokratiyanın gedişi". Seminar.AÇI-YF, (Estoniya nümayəndəliyi). 01/12/2006-10/12/2006.

Açar sözlər:           Tolerantlıq,dünya mədəniyyəti, qeyri-diskriminasiya. Qadınlar üçün siyasi sahədə bərabərimkanların irəliləyişi.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Maarifçi Xeyirxah Xanımlar

İl:                              2001

Ünvan:                     Sabunçu r-nu, Bakixanov qəs., Mehmandarov k.34, apart. 21

                                   Bakı

                                   AZ1040

Tel.:                           (99412) 4252411                            Faks:  (99412) 4413957

E-mail:                     kubra@azeronline.com                        

Əlaqə:                     Babayeva Kübra

 

Əsas istiqamət:    Şəhid ailələri, qaçqın və köçkün, əlillərə, kimsəsizuşaqlara maddi və mənəvi yardım göstərilməsi. Reproduktiv hüquq və sağlamlığadəstək. Qəyyumluğun gücləndirilməsi.

QHT-nın fəal:      Qaçqın və köçkünlərə pulsuz tibbi müayinənin təşkili.Kimsəsizlərə və kimsəsiz uşaqlara maddi və mənəvi yardım göstərilməsi. Kübraananın evi. 2003. Norvec səfirliyi.

Açar sözlər:           Reproduktivlik.Аnanın evi.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Neftçi Qadınlar Cəmiyyəti

İl:                              1995

Ünvan:                     A. İsgəndərov küç.1, apart. 1

                                   Bakı

                                   AZ1004

Tel.:                           (99412) 4925534, (99450)            Faks:  (99412) 5678248

                                   3576158

E-mail:                     chigadin@mail.ru                                  

Əlaqə:                     Hacıyeva Solmaz

 

Əsas istiqamət:    Neftçi qadınlarının və onların ailələrinin hüquqlarınınmüdafiəsi. Onların sosial-iqtisadi problemlərinin həlli. Reproduktiv qadınsağlamlığı. Neft sənayesində işləyən qadınlara dəstək. Qadın biznesinə dəstək.Yetim uşaqlara qayğı. Sülhməramlığın inkişafı.

QHT-nın fəal:      Qadın və neft. Qadınların Ümumdünya Fondu. Qaçqınuşaqlarına yardım. 1998-2000. ANQK. Gürcü qadınları ilə dialoq. 2003. ANQK.

Açar sözlər:           Sülhməramlılıq.Biznes. Neft. Qaçqınlar.

 

 


Təşkilatın adı:      «AzərbaycanRespublikası Qadın Təşəbbüsü və Sosial Problemlərin Həllinə Yardım» İctimaiBirlik

İl:                              2005

Ünvan:                     Mkr.1., k.12, ev  4

                                   Sumqayıt

Tel.:                           (164) 25464, 59542 (99412) 4924295, (99450) 5163663

E-mail:                     az_women@mail.ru

Əlaqə:                     Əhmədli Samirə

 

Əsas istiqamət:    Ünvanlı humanitar yardıma və qadın və uşaqların sosialdəstəyinin inkişafına kömək.

Açar sözlər:           Qadınlarüçün siyasi və ictimai sahədə bərabər imkanların irəliləyişi.

 


Təşkilatın adı:      AzərbaycanYəhudi Qadınlarının Humanitar Cəmiyyəti

İl:                              1992

Ünvan:                     Azadlıq pr .70,apart. 50

                                   Bakı

                                  AZ1007

Tel.:                          (99412) 5962705,4952544           Faks:  (99412) 4403627

E-mail:                    jwoar@azeurotel.com                           

Əlaqə:                   Reyxrudel Larisa

 

Əsas istiqamət: Xeyriyyəişi. Yoxsul və ahıl şəxslərə humanitar və psixoloji yardım. Dərmanlarınpaylanması və tibbi avadanlığın icarəyə verilməsi. Uşaq bağçalarında humanitariş. Evdə himayəçilik işləri. Yoxsulluğun aradan qaldırılmasına yardım. Yəhudimənsəli qadınların hüquqlarının müdafiəsi. Cəmiyyətin sosial cəhətdən zəif olan üzvlərinə yardım.

QHT-nın fəal:      Sosial işçilər üçün treninq. OXFAM. Ağır xəstələr üçünmobil hospis xidmətinin yaradılması. OSİ. Qadın baxışları. OSİ. Müasir dünyadainsan. Qadın baxışları. OSİ. Mühacirət meyli. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı,Hayyat İnt-l. Kitab: "İnsan müasir dünyada -gender aspekti".1999-2000. OSİ. Yəhudi icmasının misalında Azərbaycanın müxtəlif regionlarındamiqrasiya meylinin öyrənilməsi. 2000. Miqrasiya üzrə beynəlxalq təşkilat.Kitabca: "QİCS və narkotik", "QİCS - XXI əsrdən nəzər".BMT. "Evdarlıq" metodoloji dərsliyin nəşri. OXFAM. Poliativterapiya kitabının azərbaycan dilinə tərcuməsi. OSİ.

Açar sözlər:         Miqrasiya. Yəhudi. Narkotiklər. AİDS.

               


Təşkilatın adı:      Azərbaycan Ziyalı Qadınlar İttifaqı

İl:                              1998

Ünvan:                     Şıxlinski küç. 59, apart.191

                                   Bakı

                                   AZ1000

Tel.:                           (99412) 4668806, (99450)            Faks:  (99412) 4668806

                                   3190889

E-mail:                     sevdamemmedli@mail.ru                  

Əlaqə:                     Məmmədli Sevda

 

Əsas istiqamət:    QHT alim qadınların intellektual və insan haqlarınınmüdafiəsi məqsədilə elmi işcilər tərəfindən yaradılmışdır.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizminquruluşu.  Qadınlar üçün siyasi və ictimaisahədə bərabər imkanların irəliləyişi.  

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycanın İqtisadçı-Qadınlar İttifaqı

İl:                              2001

Ünvan:                     İstiqlaliyyət küç. 44, apart. 25

                                   Bakı

                                   AZ1001

Tel.:                           (99412) 4541196                            Faks:  (99412) 4922962

E-mail:                     nadjiba@hotmail.com                          

Əlaqə:                     Qəhrəmanova Nəcibə

 

Əsas istiqamət:    Biznesdə fərdi qadın təşəbbüslərinin inkişafı, qadınsahibkarlığına dəstək.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu.  Qadınlar üçün siyasi və ictimai sahədə bərabərimkanların irəliləyişi. İqtisadi hüquqlar, iqtisaditəhlükəsizlik, qadın sahibkarlığı, marketinq.

 


Təşkilatın adı:      Azərbaycanın Qadın-Vəkillərin Forumu

Ünvan:                     R.Rza küç. 87, apart. 9

                                   Bakı

                                   AZ1014

Tel.:                           (99412) 5963458                            Faks:  (99412) 5963458

E-mail:                     Irada_javadova@yahoo.com, ehr@bakinter.net

Əlaqə:                     Cavadova İradə

 

Əsas istiqamət:    Qadın hüquqları probleminə və ölkədə qadınların vəziyyətinədiqqəti cəlb etmək və daha artıq başa düşülməsinə kömək etmək və qadınproblemlərinə dair ictimai dialoqu gücləndirmək.

Açar sözlər:           Hüquqiyardım, siyasi liderlik, qadın hüquqları. Zorakılığın qarşısının alınması,erkən nikahlar, ailə zorakılığı. Siyasət, qərarların qəbul edilməsi, insanhüquqları. Sülhməramlılıq, münaqişələrin həlli, sülh quruculuğu, münaqişələrdənsonrakı inkişaf, hərbi əsirlər, tolerantlıq, dünya mədəniyyəti. İqtisadihüquqlar, iqtisadi təhlükəsizlik, qadın sahibkarlığı, marketinq. Qadınlarınirəliləyişi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, genderbərabərliyi, bərabər hüquqlar. Traffik. Reproduktiv sağlamlıq, döş xərçəngi,qadın sağlamlığı.


 

Təşkilatın adı:      «Azəri-Türk» qadın cəmiyyəti

İl:                              1994

Ünvan:                     Səməd Vurğun küç. 68

                                   Bakı

                                   AZ1022

Tel.:                           (99412) 4991335, (99450)            Faks:  (99412) 4988331

                                   2183515                                                     

E-mail:                     azeriturk@planet-az.com, azeriturk@mail.ru                                 

Web:                         http://www.tanzilarustamhanli.com                

Əlaqə:                     Rüstəmxanlı Tənzilə

 

Əsas istiqamət:    Türk qadınları ilə əlaqələrin saxlanması.

QHT-nın fəal:      Narkomaniyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədiləSumqayıt şəhərində gənc oğlan və qızlar arasında maariflənmənin aparılması.2001. İSAR. 

Açar sözlər:           Qadınlaramünasibətdə zorakılıq. Qadın və iqtisadiyyat. Etnik azlıqlar. Sülhməramlılıq.Qadın qərar qəbul etmədə. Qadın və ətraf mühit. Trefikinq. Qadın idarə etmədəvə özünüidarədə.

 


Təşkilatın adı:      Bakı Beynəlxalq Qadın Klubu

İl:                              1995

Ünvan:                     C.Məmmədqulızadə küç.18/20

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 4958140,                           Faks:  (99412) 4958140

                                   (99450) 2200072

E-mail:                     venera_askerova@yahoo.com          

Əlaqə:                     Əsgərova Venera

 

Əsas istiqamət:    Uşaqlara və qaçqınlara humanitar yardım, xeyriyyəçilikaksiyaların keçirilməsi.

Açar sözlər:           Humanitaryardım.

 


Təşkilatın adı:      Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan MilliQrupu

İl:                              1993

Ünvan:                     H.Cavid prospekti 29

                                   Bakı

                                   AZ1073

Tel.:                           (99412) 4325984, 4393861,         Faks:  (99412) 4326088

                                   (99450) 3156265

E-mail:                     ishr_az@yahoo.com                             

Əlaqə:                     Bənənyarlı Səadət

 

Əsas istiqamət:    Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək. İnsanhüquqlarının müdafiəsi. Qadın hüquqlarının müdafiəsi. Vətəndaş cəmiyyətindəqadınların rolunun genişləndirilməsi.

QHT-nın fəal:      Lider - qadınlar. 2003. Açıq cəmiyyət institutu - yardımfondu. Qadınların seçkilərdə iştiraki. 2003. Avrasiya Fondu.

Açar sözlər:           Seçkilər.Liderlik. Qadınların irəliləyişi,qərarların qəbul edilməsi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm,gender bərabərliyi, bərabər hüquqlar. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya. Zorakılığın qarşısının alınması,erkən nikahlar.

 


Təşkilatın adı:      «Bikə» Azərbaycan Qayd Qızlar Assosiasiyası

İl:                              2001

Ünvan:                     Ü.Hacıbəyov küç. 40, Hökumət evi, 5-ci mərt.

                                   Bakı

                                   AZ1006

Tel.:                           (99412) 4935401, 4939731          Faks:  (99412) 4935401

E-mail:                     bikaguide@hotmail.com, iradagul@mail.ru

Əlaqə:                     Həmidova Firənqiz, Quliyeva İradə

 

Əsas istiqamət:    Qızların və yeniyetmələrin inkişafına yardım; mülki təhsil,qızların hüquqlarının qorunması. Vətəndaş təhsili vasitəsilə gənc qızlarıninkişafına dəstək.

QHT-nın fəal:      Respublika Uşaq Təşkilatı ilə birgə keçirilən uşaq sərgisi("Qurman" və "Ramstor") mağazaları. ŞHK "YeddiGözəl". Minarət Qrup. "7 Gözəl" müsabiqəsi. Parfume de Franse.Uşaq sərgisi. Respublika Uşaq Təşkilatının dəstəyi.

Açar sözlər:           Uşaqların inkişafı. Qızlar. Qızlarınhüquqları.

 


Təєkilatın adı:     Demokrat Qadınların İctimai Birliyi

İl:                              2002

Ünvan:                     N.Nərimanov pr. 64

                                   Bakı

                                   AZ1141

Tel.:                           (99412) 4970327, (99455) 7755355

E-mail:                     tagizadeN@mail.ru                               

Əlaqə:                     Tağızadə Nurina

 

Əsas istiqamət:    Təşkilat qadınların elektoral fəallığını artırmaq üçünSoros Fondunun dəstəyi ilə Bakı Universitetinin qadın müəllimləri tərəfindənyaradılmışdır.

Açar sözlər:           İqtisadihüquqlar, iqtisadi təhlükəsizlik, qadın sahibkarlığı, marketinq. Sülhməramlılıq,münaqişələrin həlli, sülh quruculuğu, münaqişələrdən sonrakı inkişaf, hərbiəsirlər. Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu.  Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya. 

 


Təşkilatın adı:      «Demokratik İslahatçı Gənclər» İctimai Birliyi

Ünvan:                     Köroğlu küç., ev 37

                                   Bakı

Tel.:                           (99455) 7383936                                     

E-mail:                     digb-dht@mail.ru                                  

Əlaqə:                     Hüseynova Vüsalə

 

Əsas istiqamət:    Demokratik islahatlar və müstəqilliyin müdafiəsindəgənclərin rolunun artırılması.

 


Təşkilatın adı:      Demokratiya və Qadın Hüquqlarının Himayə Mərkəzi

Ünvan:                     Nobel prospekti 84

                                   Bakı

                                   AZ1026

Tel.:                           (99412) 4245412, 4247001                   

E-mail:                     heqiqetmemmedli@gmail.com

Əlaqə:                     Məmmədli Həqiqət

 

Əsas istiqamət:    Qadın və qızlara texniki və konsultativ dəstək,xeyriyyəçilik, zorakılıq qurbanı olan qadın və uşaqlara yardım, sülhquruculuğunun inkişafı.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi, diskriminasiya, dövlətsiyasəti, milli mexanizm, gender bərabərliyi, bərabər hüquqlar. Tolerantlıq,dünya mədəniyyəti, qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:      «Demokratiya və Qadın» İctimai Birliyi

Ünvan:                     İzmir küç. 5A, apart.13

                                   Bakı

                                   AZ1065

Tel.:                           (99412) 4397513, (99450) 3827105

E-mail:                     amehriban@mail.ru                             

Əlaqə:                     Abdullayeva Mehriban

 

Əsas istiqamət:    Demokratik hüquqların dəstəklənməsi. Cəmiyyətdə qadınlarınbərabərlik və öz mövqelərinin müdafiəsi üzrə hüquqlarının təsdiqi və həyatakeçirilməsinə dair strategiyanın keçirilməsi.

Açar sözlər:           Demokratiya.

 


Təşkilatın adı:      Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri

Ünvan:                     Naxçıvan küç. 27, apart. 47

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 5611216, (99450) 6122550

E-mail:                     huseyn_gunay@yahoo.com

Əlaqə:                     Hüseyn Günay

 

Əsas istiqamət:    Qadın hüquqları və cinslərin bərabərliyi sahəsində millistrukturların məsuliyyətini - resurslardan istifadənin bərabər imkanlarınıtəmin etmək.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi, qərarların qəbul edilməsi,diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, gender bərabərliyi, bərabərhüquqlar. Resurs mərkəzi. Traffik. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti, qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:      Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyəti

İl:                              1993

Ünvan:                     2-ci Mirzə Mənsur küç. 4/6

                                   Bakı

                                   AZ1004

Tel.:                           (99412) 4972108,                           Faks:  (99412) 4972108

                                   (99450) 3346150

E-mail:                     n_jafarova@azeri.com                         

Əlaqə:                     Cəfərova Novella

 

Əsas istiqamət:    Azərbaycan qadınlarının sosial və mülki hüquqlarınınmüdafiəsi, təhsil və humanitar proqramlarla bağlı onların sosial həyatda fəaliştirak etmələri üçün şəraitin yaradılması. Qadın inkişafına dəstək. Qadınsahibkarlığına dəstək. Qadınlara qarşı zorakılığdan qorunma tədbirləri. Sosialcəhətdən zəif olan qadınların müdafiəsi. Qadın problemlərin tədqiqi. Dulqadınların müdafiəsi.

QHT-nın fəal:      İctimai insan hüquqları kitabxanasının yaradılması. İSAR.Rayonlarda qadın hüquqlarına aid mühazirələrin keçirilməsi. İSAR. Qaçqınlar vəməcburi köçkünlər üçün seçkilər üzrə seminarlar. OXFAM. Gəncədə "Qadın vəSeçki" mövzusunda treninq. OSİ-AF. Qadınlar arasında seçki üzrəmaarifləndirmə. 1998. Açıq cəmiyyət fondu. Azərbaycanda qadın alveri. 1999. ABŞsəfirliyi. İmkansız qadınlara hüquqi yardımlar. 1999. Şərqi Avropa Demokratiyaİnstitutu. QİCS profilaktikası. 2000. BMT. Parlament seçkilərində qadınların iştirakı.

Açar sözlər:           Siyasifəaliyyət. Seçkilər. Zorakılıq. Hüquqlar.

 


Təşkilatın adı:      "Dünya" Azərbaycan Qadınlar Birliyi

Ünvan:                     Z.Xəlilov küç. 59, apart. 77

                                   Bakı

                                   AZ1141

Tel.:                           (99412) 4322929, 4390856                   

Əlaqə:                     Muhtarova Əsmət

 

Əsas istiqamət:    İşgüzar əlaqələrə dəstək və beynəlxalq qadın təşkilatlarıilə əməkdaşlığın inkişafı.

Açar sözlər:           Diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, genderbərabərliyi, bərabər hüquqlar. Qadınlarınirəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu. 

 


Təşkilatın adı:      Dünya Azərbaycan-Türk Qadınlarının Müdafiə Mərkəzi

İl:                              2001

Ünvan:                     Səbail r-nu, Muradov küç., ev 27, apart. 6

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 4915364                                     

Əlaqə:                     Qəhrəmani Xavər, Yusubova Cəmilət

 

Əsas istiqamət:    Qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi. Sosial və ekolojiproblemlərinin həlli.

QHT-nın fəal:      Əlil uşaqlara yardım etmək üçün onların vəziyyətlərininyerində öyrədilməsi. Şikayətçi qadınların ərizələrinə əsasən onlarınvəziyyətlərinin öyrənilməsi.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizminquruluşu.  Qərarların qəbul edilməsi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm.

 


Təşkilatın adı:      "Ekosfera" sosial-ekoloji mərkəz

İl:                              1999

Ünvan:                     Lermontov küç., ev 3, apart. 61

                                   Bakı

                                   AZ1006

Tel.:                           (99412) 4924348, (99450)            Faks:  (99412) 4925125

                                   3320034

E-mail:                     ecosphera@azeurotel.com                  

Əlaqə:                     Sultanzadə Firuzə

 

Əsas istiqamət:    Qadınların fiziki və ruhi sağlamlığına dəstək. Qadınları vəuşaqların ekoloji təhsili. Qadınlarda bioetikanın inkişafı.

QHT-nın fəal:      Ailəvi mərkəz. 1999-2000. Cavan anaları əhatə edən daxilivə xarici mühit. 1999-2000. Planet üzrə qonşular. 2002. İSAR. QİCS-də 5dəqiqəyə. 2003. Açıq cəmiyyət institutu - yardım fondu.

Açar sözlər:           Еkologiya. Zöhrəvi xəstəliklər. Cavan analar.

 


Təşkilatın adı:      "El" İnkişaf Proqramı Mərkəzi

İl:                              1998

Ünvan:                     H.Hacıyev küç. 7, apart.13

                                   Bakı

                                   AZ1005

Tel.:                           (99412) 4925808                            Faks:  (99412) 4925808

E-mail:                     az.centerel@gmail.com                        

Əlaqə:                     Ələkbərova Elmira

 

Əsas istiqamət:    Təhsildə islahatların aparılmasına yerli ziyalıların(yazıçılar, rəssamlar və s.) cəlb edilməsi. Uşaqlar, o cümlədən əlil uşaqlarüçün dərs materiallarının istehsalı.

QHT-nın fəal:      Məktəblilər üçün demokratiyanın inkişafı haqqında 45dəqiqəlik 2 video filmin hazırlanması. 100 məktəbdə filmlərin yayımı. İSAR.Məhbusların sağlamlıq hüquqlarına nəzarət. Nou-Xau Xeyriyyə Fondu. Qaçqınlarınvəziyyəti haqqında videofilm "Ümid" (Qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsi).Məktəbdə TV studiyası. USİS.

Açar sözlər:           Qadınlarınirəliləyişi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, genderbərabərliyi, bərabər hüquqlar. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:      Əlil Qadınlar Assosiasiyası

Ünvan:                     Qayıbov küç. 41, apart .2

                                   Gəncə

                                   AZ4710

Tel.:                           (99422) 568055                               Faks:  (99422) 399139

Əlaqə:                     Qəmzəyəva Arzu

 

Əsas istiqamət:    Əlil qadınların inkişafına dəstək və Azərbaycancəmiyyətinin bütün həyati sahələrində onların hüquqlarının müdafiəsi.

Açar sözlər:           Qadınların hüquqları. Terapiya. Uşaqlar. Əlil.

 


Təşkilatın adı:      Əlil Qadınlar Cəmiyyəti

İl:                              2001

Ünvan:                     Salaqxana küç. 7a

                                   Bakı

                                   AZ1338

Tel.:                           (99412) 4349988, 4693849          Faks:  (99412) 4344836,4730988

E-mail:                     mahluga@yahoo.com, ficdp@azintex.com

Əlaqə:                     Rəhimova Məhlüqə, Babayeva Firuzə

 

Əsas istiqamət:    Əlil qadınların şəraiti barədə ictimaiyyətinməlumatlandırılması, onların hüquqlarının müdafiəsi. Onlara psixoloji yardım.Əlil qadınların işsizlik problemlərinin həll edilməsi. Sosial həyatda qadınrolunun genişlənməsi. Tənha əlil qadınlara dəstək. Əlil qadınlarınsahibkarlığına dəstək.

QHT-nın fəal:      7 filialın yaradılması. Gəncə, Şəmkir, Şəki, Bərdə və Balakəndəəlil qadın qruplarının regional kompüter şəbəkəsinin qurulması və təminatı.İSAR. 1-ci qrup əlil qadınlar arasında ictimai rəy. 1998. OXFAM. Sumqayıtdaəlil qadınlar arasında sorğunun keçirilməsi, məlumat bazasının yaradılması.1999. İSAR. 1-ci qrup əlil qadınların ictimai hüquqları. 1999-2000. OXFAM. Əlilqadınların ictimai hüquqları. OXFAM. Ürəyə gedən yol. 2001-2002. İSAR. Əlilqadınların əmək məşğulluğu. Bakıda konserv sexinin açılması.

Açar sözlər:           Əlillər. Biznes. Məşğulluq.

 


Təşkilatın adı:      "Fatimeyi-Zöhrə" (Müsəlman QadınlarınınCəmiyyəti)

İl:                              1998

Ünvan:                     Bala Baqbanlar küç., Ozan, "Mirzə Kərim" məsçidi

                                   Gəncə

                                   AZ4700

Tel.:                           (94422) 443055                                        

Əlaqə:                     İsayeva Zemfira

 

Əsas istiqamət:    Cəmiyyət "İrşad" cəmiyyətinin fəallarıtərəfindən, islama etiqad edən qadınların hüquqlarının müdafiəsi üçünyaradılmışdır.

Açar sözlər:           Qadınlarındini hüquqlarının qorunması. Qadınlar və islam. Qadınlara hüquqi yardım. İslamxeyriyyəçiliyi («Qürub»).

 


Təşkilatın adı:      "Fidan" İctimai Birlik

İl:                              2002

Ünvan:                     M.Subxi küç. 158

                                   Bakı

                                   AZ1065

Tel.:                           (99412) 4997294, (99450) 3937006 

E-mail:                     gabdullayeva@mail.ru                        

Əlaqə:                     Abdullayeva Gülnarə

 

Əsas istiqamət:    Uşaq inkişafının dəstəklənməsi. Əlil uşaqlara yardımgöstərilməsi.

QHT-nın fəal:      Əlil-uşaqlara yardım məqsədilə u

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb