Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


B-F


Təşkilatın adı:      Bakı Beynəlxalq Qadın Klubu

İl:                              1995

Ünvan:                     C.Məmmədqulızadə küç.18/20

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 4958140,                           Faks:  (99412) 4958140

                                   (99450) 2200072

E-mail:                     venera_askerova@yahoo.com          

Əlaqə:                     Əsgərova Venera

 

Əsas istiqamət:    Uşaqlara və qaçqınlara humanitar yardım, xeyriyyəçilikaksiyaların keçirilməsi.

Açar sözlər:           Humanitaryardım.

 


Təşkilatın adı:      Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan MilliQrupu

İl:                              1993

Ünvan:                     H.Cavid prospekti 29

                                   Bakı

                                   AZ1073

Tel.:                           (99412) 4325984, 4393861,         Faks:  (99412) 4326088

                                   (99450) 3156265

E-mail:                     ishr_az@yahoo.com                             

Əlaqə:                     Bənənyarlı Səadət

 

Əsas istiqamət:    Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək. İnsanhüquqlarının müdafiəsi. Qadın hüquqlarının müdafiəsi. Vətəndaş cəmiyyətindəqadınların rolunun genişləndirilməsi.

QHT-nın fəal:      Lider - qadınlar. 2003. Açıq cəmiyyət institutu - yardımfondu. Qadınların seçkilərdə iştiraki. 2003. Avrasiya Fondu.

Açar sözlər:           Seçkilər.Liderlik. Qadınların irəliləyişi,qərarların qəbul edilməsi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm,gender bərabərliyi, bərabər hüquqlar. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya. Zorakılığın qarşısının alınması,erkən nikahlar.

 


Təşkilatın adı:      «Bikə» Azərbaycan Qayd Qızlar Assosiasiyası

İl:                              2001

Ünvan:                     Ü.Hacıbəyov küç. 40, Hökumət evi, 5-ci mərt.

                                   Bakı

                                   AZ1006

Tel.:                           (99412) 4935401, 4939731          Faks:  (99412) 4935401

E-mail:                     bikaguide@hotmail.com, iradagul@mail.ru

Əlaqə:                     Həmidova Firənqiz, Quliyeva İradə

 

Əsas istiqamət:    Qızların və yeniyetmələrin inkişafına yardım; mülki təhsil,qızların hüquqlarının qorunması. Vətəndaş təhsili vasitəsilə gənc qızlarıninkişafına dəstək.

QHT-nın fəal:      Respublika Uşaq Təşkilatı ilə birgə keçirilən uşaq sərgisi("Qurman" və "Ramstor") mağazaları. ŞHK "YeddiGözəl". Minarət Qrup. "7 Gözəl" müsabiqəsi. Parfume de Franse.Uşaq sərgisi. Respublika Uşaq Təşkilatının dəstəyi.

Açar sözlər:           Uşaqların inkişafı. Qızlar. Qızlarınhüquqları.

 


Təєkilatın adı:     Demokrat Qadınların İctimai Birliyi

İl:                              2002

Ünvan:                     N.Nərimanov pr. 64

                                   Bakı

                                   AZ1141

Tel.:                           (99412) 4970327, (99455) 7755355

E-mail:                     tagizadeN@mail.ru                               

Əlaqə:                     Tağızadə Nurina

 

Əsas istiqamət:    Təşkilat qadınların elektoral fəallığını artırmaq üçünSoros Fondunun dəstəyi ilə Bakı Universitetinin qadın müəllimləri tərəfindənyaradılmışdır.

Açar sözlər:           İqtisadihüquqlar, iqtisadi təhlükəsizlik, qadın sahibkarlığı, marketinq. Sülhməramlılıq,münaqişələrin həlli, sülh quruculuğu, münaqişələrdən sonrakı inkişaf, hərbiəsirlər. Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu.  Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya. 

 


Təşkilatın adı:      «Demokratik İslahatçı Gənclər» İctimai Birliyi

Ünvan:                     Köroğlu küç., ev 37

                                   Bakı

Tel.:                           (99455) 7383936                                     

E-mail:                     digb-dht@mail.ru                                  

Əlaqə:                     Hüseynova Vüsalə

 

Əsas istiqamət:    Demokratik islahatlar və müstəqilliyin müdafiəsindəgənclərin rolunun artırılması.

 


Təşkilatın adı:      Demokratiya və Qadın Hüquqlarının Himayə Mərkəzi

Ünvan:                     Nobel prospekti 84

                                   Bakı

                                   AZ1026

Tel.:                           (99412) 4245412, 4247001                   

E-mail:                     heqiqetmemmedli@gmail.com

Əlaqə:                     Məmmədli Həqiqət

 

Əsas istiqamət:    Qadın və qızlara texniki və konsultativ dəstək,xeyriyyəçilik, zorakılıq qurbanı olan qadın və uşaqlara yardım, sülhquruculuğunun inkişafı.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi, diskriminasiya, dövlətsiyasəti, milli mexanizm, gender bərabərliyi, bərabər hüquqlar. Tolerantlıq,dünya mədəniyyəti, qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:      «Demokratiya və Qadın» İctimai Birliyi

Ünvan:                     İzmir küç. 5A, apart.13

                                   Bakı

                                   AZ1065

Tel.:                           (99412) 4397513, (99450) 3827105

E-mail:                     amehriban@mail.ru                             

Əlaqə:                     Abdullayeva Mehriban

 

Əsas istiqamət:    Demokratik hüquqların dəstəklənməsi. Cəmiyyətdə qadınlarınbərabərlik və öz mövqelərinin müdafiəsi üzrə hüquqlarının təsdiqi və həyatakeçirilməsinə dair strategiyanın keçirilməsi.

Açar sözlər:           Demokratiya.

 


Təşkilatın adı:      Demokratiya və Qadın Təşəbbüsləri

Ünvan:                     Naxçıvan küç. 27, apart. 47

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 5611216, (99450) 6122550

E-mail:                     huseyn_gunay@yahoo.com

Əlaqə:                     Hüseyn Günay

 

Əsas istiqamət:    Qadın hüquqları və cinslərin bərabərliyi sahəsində millistrukturların məsuliyyətini - resurslardan istifadənin bərabər imkanlarınıtəmin etmək.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi, qərarların qəbul edilməsi,diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, gender bərabərliyi, bərabərhüquqlar. Resurs mərkəzi. Traffik. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti, qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:      Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyəti

İl:                              1993

Ünvan:                     2-ci Mirzə Mənsur küç. 4/6

                                   Bakı

                                   AZ1004

Tel.:                           (99412) 4972108,                           Faks:  (99412) 4972108

                                   (99450) 3346150

E-mail:                     n_jafarova@azeri.com                         

Əlaqə:                     Cəfərova Novella

 

Əsas istiqamət:    Azərbaycan qadınlarının sosial və mülki hüquqlarınınmüdafiəsi, təhsil və humanitar proqramlarla bağlı onların sosial həyatda fəaliştirak etmələri üçün şəraitin yaradılması. Qadın inkişafına dəstək. Qadınsahibkarlığına dəstək. Qadınlara qarşı zorakılığdan qorunma tədbirləri. Sosialcəhətdən zəif olan qadınların müdafiəsi. Qadın problemlərin tədqiqi. Dulqadınların müdafiəsi.

QHT-nın fəal:      İctimai insan hüquqları kitabxanasının yaradılması. İSAR.Rayonlarda qadın hüquqlarına aid mühazirələrin keçirilməsi. İSAR. Qaçqınlar vəməcburi köçkünlər üçün seçkilər üzrə seminarlar. OXFAM. Gəncədə "Qadın vəSeçki" mövzusunda treninq. OSİ-AF. Qadınlar arasında seçki üzrəmaarifləndirmə. 1998. Açıq cəmiyyət fondu. Azərbaycanda qadın alveri. 1999. ABŞsəfirliyi. İmkansız qadınlara hüquqi yardımlar. 1999. Şərqi Avropa Demokratiyaİnstitutu. QİCS profilaktikası. 2000. BMT. Parlament seçkilərində qadınların iştirakı.

Açar sözlər:           Siyasifəaliyyət. Seçkilər. Zorakılıq. Hüquqlar.

 


Təşkilatın adı:      "Dünya" Azərbaycan Qadınlar Birliyi

Ünvan:                     Z.Xəlilov küç. 59, apart. 77

                                   Bakı

                                   AZ1141

Tel.:                           (99412) 4322929, 4390856                   

Əlaqə:                     Muhtarova Əsmət

 

Əsas istiqamət:    İşgüzar əlaqələrə dəstək və beynəlxalq qadın təşkilatlarıilə əməkdaşlığın inkişafı.

Açar sözlər:           Diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, genderbərabərliyi, bərabər hüquqlar. Qadınlarınirəliləyişi üçün milli mexanizmin quruluşu. 

 


Təşkilatın adı:      Dünya Azərbaycan-Türk Qadınlarının Müdafiə Mərkəzi

İl:                              2001

Ünvan:                     Səbail r-nu, Muradov küç., ev 27, apart. 6

                                   Bakı

Tel.:                           (99412) 4915364                                     

Əlaqə:                     Qəhrəmani Xavər, Yusubova Cəmilət

 

Əsas istiqamət:    Qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi. Sosial və ekolojiproblemlərinin həlli.

QHT-nın fəal:      Əlil uşaqlara yardım etmək üçün onların vəziyyətlərininyerində öyrədilməsi. Şikayətçi qadınların ərizələrinə əsasən onlarınvəziyyətlərinin öyrənilməsi.

Açar sözlər:           Qadınların irəliləyişi üçün milli mexanizminquruluşu.  Qərarların qəbul edilməsi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm.

 


Təşkilatın adı:      "Ekosfera" sosial-ekoloji mərkəz

İl:                              1999

Ünvan:                     Lermontov küç., ev 3, apart. 61

                                   Bakı

                                   AZ1006

Tel.:                           (99412) 4924348, (99450)            Faks:  (99412) 4925125

                                   3320034

E-mail:                     ecosphera@azeurotel.com                  

Əlaqə:                     Sultanzadə Firuzə

 

Əsas istiqamət:    Qadınların fiziki və ruhi sağlamlığına dəstək. Qadınları vəuşaqların ekoloji təhsili. Qadınlarda bioetikanın inkişafı.

QHT-nın fəal:      Ailəvi mərkəz. 1999-2000. Cavan anaları əhatə edən daxilivə xarici mühit. 1999-2000. Planet üzrə qonşular. 2002. İSAR. QİCS-də 5dəqiqəyə. 2003. Açıq cəmiyyət institutu - yardım fondu.

Açar sözlər:           Еkologiya. Zöhrəvi xəstəliklər. Cavan analar.

 


Təşkilatın adı:      "El" İnkişaf Proqramı Mərkəzi

İl:                              1998

Ünvan:                     H.Hacıyev küç. 7, apart.13

                                   Bakı

                                   AZ1005

Tel.:                           (99412) 4925808                            Faks:  (99412) 4925808

E-mail:                     az.centerel@gmail.com                        

Əlaqə:                     Ələkbərova Elmira

 

Əsas istiqamət:    Təhsildə islahatların aparılmasına yerli ziyalıların(yazıçılar, rəssamlar və s.) cəlb edilməsi. Uşaqlar, o cümlədən əlil uşaqlarüçün dərs materiallarının istehsalı.

QHT-nın fəal:      Məktəblilər üçün demokratiyanın inkişafı haqqında 45dəqiqəlik 2 video filmin hazırlanması. 100 məktəbdə filmlərin yayımı. İSAR.Məhbusların sağlamlıq hüquqlarına nəzarət. Nou-Xau Xeyriyyə Fondu. Qaçqınlarınvəziyyəti haqqında videofilm "Ümid" (Qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsi).Məktəbdə TV studiyası. USİS.

Açar sözlər:           Qadınlarınirəliləyişi, diskriminasiya, dövlət siyasəti, milli mexanizm, genderbərabərliyi, bərabər hüquqlar. Tolerantlıq, dünya mədəniyyəti,qeyri-diskriminasiya.

 


Təşkilatın adı:      Əlil Qadınlar Assosiasiyası

Ünvan:                     Qayıbov küç. 41, apart .2

                                   Gəncə

                                   AZ4710

Tel.:                           (99422) 568055                               Faks:  (99422) 399139

Əlaqə:                     Qəmzəyəva Arzu

 

Əsas istiqamət:    Əlil qadınların inkişafına dəstək və Azərbaycancəmiyyətinin bütün həyati sahələrində onların hüquqlarının müdafiəsi.

Açar sözlər:           Qadınların hüquqları. Terapiya. Uşaqlar. Əlil.

 


Təşkilatın adı:      Əlil Qadınlar Cəmiyyəti

İl:                              2001

Ünvan:                     Salaqxana küç. 7a

                                   Bakı

                                   AZ1338

Tel.:                           (99412) 4349988, 4693849          Faks:  (99412) 4344836,4730988

E-mail:                     mahluga@yahoo.com, ficdp@azintex.com

Əlaqə:                     Rəhimova Məhlüqə, Babayeva Firuzə

 

Əsas istiqamət:    Əlil qadınların şəraiti barədə ictimaiyyətinməlumatlandırılması, onların hüquqlarının müdafiəsi. Onlara psixoloji yardım.Əlil qadınların işsizlik problemlərinin həll edilməsi. Sosial həyatda qadınrolunun genişlənməsi. Tənha əlil qadınlara dəstək. Əlil qadınlarınsahibkarlığına dəstək.

QHT-nın fəal:      7 filialın yaradılması. Gəncə, Şəmkir, Şəki, Bərdə və Balakəndəəlil qadın qruplarının regional kompüter şəbəkəsinin qurulması və təminatı.İSAR. 1-ci qrup əlil qadınlar arasında ictimai rəy. 1998. OXFAM. Sumqayıtdaəlil qadınlar arasında sorğunun keçirilməsi, məlumat bazasının yaradılması.1999. İSAR. 1-ci qrup əlil qadınların ictimai hüquqları. 1999-2000. OXFAM. Əlilqadınların ictimai hüquqları. OXFAM. Ürəyə gedən yol. 2001-2002. İSAR. Əlilqadınların əmək məşğulluğu. Bakıda konserv sexinin açılması.

Açar sözlər:           Əlillər. Biznes. Məşğulluq.

 


Təşkilatın adı:      "Fatimeyi-Zöhrə" (Müsəlman QadınlarınınCəmiyyəti)

İl:                              1998

Ünvan:                     Bala Baqbanlar küç., Ozan, "Mirzə Kərim" məsçidi

                                   Gəncə

                                   AZ4700

Tel.:                           (94422) 443055                                        

Əlaqə:                     İsayeva Zemfira

 

Əsas istiqamət:    Cəmiyyət "İrşad" cəmiyyətinin fəallarıtərəfindən, islama etiqad edən qadınların hüquqlarının müdafiəsi üçünyaradılmışdır.

Açar sözlər:           Qadınlarındini hüquqlarının qorunması. Qadınlar və islam. Qadınlara hüquqi yardım. İslamxeyriyyəçiliyi («Qürub»).

 


Təşkilatın adı:      "Fidan" İctimai Birlik

İl:                              2002

Ünvan:                     M.Subxi küç. 158

                                   Bakı

                                   AZ1065

Tel.:                           (99412) 4997294, (99450) 3937006 

E-mail:                     gabdullayeva@mail.ru                        

Əlaqə:                     Abdullayeva Gülnarə

 

Əsas istiqamət:    Uşaq inkişafının dəstəklənməsi. Əlil uşaqlara yardımgöstərilməsi.

QHT-nın fəal:      Əlil-uşaqlara yardım məqsədilə uşaq volonter hərəkatınıninkişafı. 2005-2006. Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu.

Açar sözlər:           Reproduktiv sağlamlıq. Zorakılığın qarşısının alınması,erkən nikahlar, ailə zorakılığı.

  

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb