Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


2003Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun
İyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr


YANVAR 2003


AYIN MÖVZUSU "Qenderin müasir cəmiyyətə inteqrasiyası"

2003-cü ilin əvvəlində "Açıq Cəmiyyət-Azərbaycan" Fondunun "Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzi" layihəsi üzrə illik yekun monitorinq keçirildi. Birinci il layihə, şəbəkəyə daxil olma, paytaxtda və bölgələrdə qadın QHT-ləri ilə münasibətlərin yaradılması, virtual və ənənəvi kitabxanaların yaradılması, QHT-lər üzrə verilənlər bazasının yaradılması, bütün toplanan materialın sayta yerləşdirmək xarakteri daşıyırdı.

Şərqi Avropa koordinatorunun tələbinə görə fəaliyyətin əsas istiqaməti biblioqrafik iş idi. Buraya qender problemi üzrə Azərbaycan dövri mətbuatının retrospektiv və prezentativ təsviri və sayta yerləşdirilməsi daxildir. 2003-cü ilin yanvarına qədər ancaq dövri mətbuat üzrə qender probleminə dair 4000-ə qədər biblioqrafik nüsxə toplanmış və təsvir edilmişdir. Təsdiq olunmamış proqram daxilində "Subscribe. ru" göndəriş serveri vasitəsilə mərkəzin analitik və məsləhətçilərinin qender probleminə dair hazırladıqları məqalələrin göndərişini həyata keçirlirdi.

Keçən bir il ərzində sayta daxil olan abunəçilərin sayı təxminən 2000 olmüşdur, daimi elektron abunəçilərinin sayı isə 250-yə yaxınlaşır. Beləliklə, Mərkəzdə maddi-texniki və biblioqrafik baza yaradılmış, respublika və onun sərhədlərindən xaricdə işgüzar əlaqələr formalaşmışdır.

Bölgələrlə əlaqə saxlayan könüllülər sifətində 2003-cü ildən aşağıdakı təşəbbüs qrupları çıxış edirlər: Mingəçevirin Qadın gənclik Mərkəzi "Şəms", Xudatın gənclik proqramlarının inkişaf Mərkəzi "ORIENT", Lənkəranın "Subtropik qadınlar Məclisi", Masallının qadınlar Məclisi, Zaqatalanın "Qadınlar bərabər iqtisadi hüquqlar uğrunda" QHT-si,Qəbələnin "Çuxur Qəbələ" QHT-si, Ağdamın "Sərhədcili" QHT-si.

Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzi AQİM -Cənubi Qafqaz ərazisində qadın hərəkatının ilk informasiya-analitik, kitabxana və sənəd mərkəzidir-müsbət qiymət və layihənin davam etdirilməsi üçün tövsiyyələr almışdır. Bu təkcə AQİM əməkdaşlarının deyil, həmçinin, işimizin birinci ili müddətində qazandığımız dostlarımızın da qələbəsidir. Xoşbəxtlikdən onların sayı artır. Bunlar: Azərbaycanın 12 bölgəsində bizim könüllü köməkçilərimiz, fəal qadınlar, paytaxtda bizim daimi 115 müştəri və elektron abunəçiləri, AQİM-i ölkəmizin gəncləri ilə əlaqələndirən 45 sülhməramlı tələbələrdir.

Layihə-2003 fəaliyyətdə olan qadın şəbəkəsi Şərqi Avropa "İnformasiya-sənəd qender mərkəzi" proqramının davamı və inkişafıdır.

Layihə-2003 Mərkəzi daha yüksək inkişaf səviyyəsinə çıxarır və Mərkəzin strategiyasının dəyişdirilməsini, yeni taktiki texnologiyaların həyata keçirilməsini təqdim edir.

Layihə-2003-ün məqsədi:


 • REWIND NET (Qadın informasiya və dokumentalistika resurslarının elektron şəbəkəsi) yeni Avropa layihəsinə uyğun Mərkəzin modelini qurmaq
 • qender və informasiya-kommunikativ texnologiyalar sahəsində Azərbaycan milli strategiyasının inkişafına kömək etmək

 • Layihənin milli səviyyədə vəzifələri:


 • Qadınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə işgüzar əlaqələri genişləndirmək
 • Yeni kitab daxil olmaları, pressklipinq, həmçinin, internetdən götürülmüş, Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və uyğunlaşdırılmış materiallar əsasında klassik qender kitabxanasının inkişaf etdirilməsi
 • Respublikada ilk dəfə olaraq virtual qadın koalisiyasının yaradılmasına cəhd edilir
 • Qender prolematikasına dair BMT və qlobal beynəlxalq təşkilatların materiallarının sayta yerləşdirilməsi vasitəsilə virtual qender kitabxanasını genişləndirmək
 • Məqsədli qadın qruplarını virtual kitabxana materiallarından istifadə etməyi öyrətmək. Məqsədli qruplar informasiya texnologiyalarını mənimsəmə prinsipinə görə bölünürlər: orta, zəif mənimsəyənlər, başlayanlar, irəli gedənlər üçün isə, bu materialların elektron göndərişi nəzərdə tutulur
 • Qender problematikası üzrə filmoteka, fonoteka və SD-tekaların formalaşdırılması

 • Beynəlxalq səviyyədə vəzifələr

 • Xorvat "İnfoteka" QHT-sinin layihəsinə qoşulmaq, aşağıdakı problemlər üzrə resbublika KİV-nin monitorinqini keçirmək:
 • qadınlar üzərində zorakılıq və qadınların müdafiəsi üzrə dövlət aksiyaları
 • dil seksizmi və qender bərabərliyi
 • qadınların siyasi iştirakı və qərar qəbul etmə hüququ
 • iqtisadi islafatlar və qadın sahibkarlığının inkişafı
 • Avropa verilənlər bazasına azərbaycan materiallarının daxil edilməsi üçün işlənilən verilənlər bazası monitorinqə daxil edilir


 • FEVRAL 2003


  AYIN MÖVZUSU "Təhsil və qadınların peşəkar hazırlığı"


  Gənc jurnalistlər üçün "İnternyus" agentliyinin "Qender və KİV" treninqi
  Qadın savadsızlığının aradan qaldırılmasına, qızlar üçün təhsilin bütün növ və səviyyələrinə buraxılmasının genişləndirilməsinə yönəldilmiş səylər, infrastrukturun yaxşılaşdırılması və təhsil sahəsində islahatların keçirilməsi; cinsi əlamətlərə görə diskriminasiyaya və qadınlara münasibətdə mənfi rəyə qarşı mübarizə; məktəb və icmalarda hökm sürən qadın və qeyri-qadın məşğulluğu haqda ənənəvi steriotiplə.

  Könüllülər və məktəb müəllimlərinin İnternet şəbəkəsində yeni axtarış strategiyalarının mənimsəməsinin öyrədilməsi. "Qender və təhsil" problemi üzrə verilənlər bankının yaradılması - 45 yeni saxlama nüsxəsi.

  Könüllülər və tələbələr üçün AQİM-in "İnformasiya resursu" mövzusunda treninqlər. Treninqin kollektiv nəticəsi: informasiya resursu sahibkarlığın inkişafına, investor və donorların axtarışına, korrupsiya ilə mübarizəyə imkan yaradır, yalnız dövlət qərarlarını "açıq" etmir, həm də əsasən- onların həyata keçirilməsi mexanizmini mümkün edir.


  Saracalı (Ağdam) məktəbinin müəllimləri AQİM-in təşkil etdiyi treninqdə
  "Uşaq hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyəti", "Qadınlar institutu" və "Reliability Future" vətəndaş təhsili departamenti QHT-ləri ilə görüşlər. Postsovet məkanında yeganə olan "Valideynlərin və pedaqoqların assosiasiyası" və onun rəhbəri Təranə Şərifova ilə tanışlıq. Uşaqların və valideynlərin kütləvi təhsili sayəsində qadınların informasiyaya yol açmasının birgə problemlərinin işlənib-hazırlanması.

  AQİM əməkdaşlarının UNIFEM-in "Münaqişələrin həllində qadınların rolu" treninqində iştirakı.

  AQİM-in direktoru Yelena Qasımova "İnternyus" agentliyinin treninqində "Azərbaycan dövri mətbuatında qadınların obrazı" mövzusunda məşğələ keçirdi. Azərbaycanın bölgələrində işləyən qadın jurnalistlər üçün verilənlər bazası yaratmaq "Avropa Qadın Tezaurusu" kitabının hazırlanması üçün redaksiya kollegiyasının təsdiqi

  Konsultasiyalar:  Respublika televiziyasında qender məsləhətçisi Nora Fayenberqlə görüş
  Diplom işləri: "Radikal feminizmin fəlsəfi problemləri" (ADU), "Qender psixologiyası" (BDU), "Sosializm quruculuğu dövründə Azərbaycanda qadın məsələsi" (APU).

  Magistr dissertasiyaları:

  "Qender və münaqişə" (ADU), "Müstəqillik uğrunda mübarizə dövründə Azərbaycanda qender inkişafı".

  Fevralın nəşrləri:

  "Qenderin aktual informasiya resursları" (azərbaycan və rus dillərində). Müəlliflər: Qasımova Y., İskəndərova S., Kondratyev S. - 20 ç.v. "Təhsil prosesində qender stereotipləri" elektron göndərişi


  MART 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qadınlar və səhiyyə"


  Cənubi Qafqaz qadın şəbəkəsi və "Qadınlar sülh uğrunda" Koalisiyasının yaradılması üzrə partnyor olan Gürcüstan qadın İnformasiya Mərkəzinin direktoru
  Bütün həyat dövründə qadın və qızların sağlamlığına tam yanaşma, müasir kontraseptivlərdən istifadə; kişilər üçün hamiləliyin qarşısını alan vasitələrin işlənib-hazırlanması və sınaqdan keçirilməsi; qadınlar arasında QİÇS probleminə yüksək diqqət; sağlam həyat tərzinin təhsil komponentinə cinsi məsələlərin daxil edilməsi, o cümlədən, yaşlı qadınların sağlamlığının cinsi spesifikası ilə şərtləndirilən; zöhrəvi xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi

  AQİM-də "Neftçi-qadınlar", "Çuxur-Qəbələ", LTD "Law and Order" QHT-ləri və Gürcüstanın "Qadınlar və inkişaf" QHT-si ilə 4 görüş keçirildi. Qadınların reproduktiv hüquqları probleminə dair resurs axtarışı məsələləri, reproduktiv hüquqların müdafiəsi imkanları müzakirə edilmişdir.

  Mərkəzin əməkdaşları "Qadın informasiya-kitabxanalar mərkəzlərinin yaradılması" Holland metodoloji dərsliyi uyğunlaşdırmışlar. AQİM-in kitabxanaçıları Nelli Qasımova və Raisa Melnikova QHT və təşəbbüs qruplarının nümayəndələri üçün kitab, qəzet və kserokopiyaların təsviri, ədəbiyyatın indeksləşdirilməsinə dair treninq keçirmişlər.

  Mərkəzin direktoru Y.Qasımova Tbilisidə "Qadınlar sülh uğrunda və silahlı münaqişələr əleyhinə" beynəlxalq konfransında iştirak etmişdir. AQİM "Cənubi Qafqaz qadınları sülh uğrunda" koalisiyasına daxil olmuş və Azərbaycan üzrə koalisiyanın informasiya provayderi olmuşdur. "Sülhə qadın çağırışı" koalisiyasının jurnalının birinci nömrəsinin hazırlığına başlanmışdır


  "Neftçi-qadınlar" QHT-sində görüş
  "KİV -də zorakılığın işıqlandırılması" Şərqi Avropa media-monitorinqi start götürmüşdür. Tədqiqatın çıxış nöqtəsi kimi, zorakılıq problemi və zorakılıqla bağlı dövri mətbuatda vəziyyətə nəzarət üçün qanunvericilik tədbirlərinə həsr olunmuş Azərbaycan dövri mətbuatının materiallarının təhlili oldu. Monitorinqin gedişatında təkcə problemin mühüm olduğunu deyil, həm də yeni yanaşmaların mühümlüyünü açıqlayan məsələlər ortaya çıxdı.

  Beynəlxalq İnformasiya Qadın Mərkəzinin (IIAV) metodikası ilə uyğunluqda Azərbaycan QHT-ləri, həmçinin qadın problemləri ilə məşğul olan təşkilatların verilənlər bazasının illik təzələnməsi keçirildi.

  Konsultasiyalar:

 • "Lider" telekanalı- "Qender stereotipləri və zorakılıq"
 • Doktorluq dissertasiya "Dövlət hakimiyyətinin siyasi-dəyər əsasları"
 • Namizədlik dissertasiyası "Tranzit cəmiyyətin siyasi mədəniyyəti"
 • Diplom işləri: "Qender və dilçilik" (AXDİ), "Slavyan mədəniyyətində qender problemləri" (SU), "Siyasi qender"(ADU)

 • Martın nəşrləri:

 • Posttotalitar məkanda ilk 2002-2003-cü illər üzrə dövri mətbuatın Qender Biblioqrafik Göstəricisi çap edilmişdir. Göstərici AQİM-in saytında yalnız özünün virtual analoquna deyil, həm də göstəricidə təsvir edilmiş məqalələrin virtual press-klipinqinə malikdir.
 • Y.Qasımovanın "Qərar qəbul etmə səviyyəsində təmsil olunma".
 • İnformasiya buraxılışı "Qender və yoxsulluq"


 • APREL 2003


  AYIN MÖVZUSU "Hakimiyyət və qadın"


  Elektoral fəallıq üzrə treninq
  Mühüm dövlət qərarlarının qəbul edilməsində qadınların tamhüquqlu iştirakı; həqiqi və mötəbər demokratiya, qadınların siyasi iştirakının və onların hakimiyyət orqanlarında təmsil olunmasının miqdar və kəmiyyət göstəriciləri, dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli idarəetmə orqanlarına seçmə və seçilməsi üçün konstitusiya hüquqları, referendumda iştirak etmək, institusional və fərdi xarakterli maneələr.

  "Azərbaycan Qender İnformasiya Mərkəzi" layihəsinin təqdimetmə mərasimi Göyçay, Yevlax və Bərdə şəhərlərində keçirildi. Qəbələdə 20 fəal qadınlar üçün iki günlük treninq keçirildi. Qender informasiyasının toplanması və onun AQİM-ə verilməsi üçün Oğuza işgüzar səfər təşkil edildi. "AQİM-in filiallarının yaradılması" layihəsi işlənib-hazırlandı.


  Oğuzda qadın hərəkatının fəalları
  AQİM CC-Production firmasında işləyən qadınlar üçün informasiya texnologiyaları üzrə pullu xidmətlər göstərməyə ilk cəhd etmişdir.

  Mərkəzi Asiya QHT-lərinin tələbatı ilə sənədlərin elektron göndərişləri başlanmışdır. AQİM-in fəal virtual müştəriləri "Qadınlar inkişafda" (Qazaxstan), "Qazaxstanın qadınlar birliyi", "Qadınların inkişaf mərkəzi"(Qırğıstan), "Dərbəndin qadınlar birliyi" QHT-ləri oldu.

  AQİM-in saytı əsasında milli qadın portalının işlənib-hazırlanması başlandı. Parlamentlər arası ittifaq (ayrı-ayrılıqda - aşağa və yuxarı palatalar üzrə məlumatlar; seçkilərin vaxtı, parlamentdə qadınlara ayrılan yerlərin miqdarı, onların faiz məzmunu ) tərəfindən təqdim olunmuş 177 parlament haqda statistik informasiyaya (2003-cü il aprelin 15-nə olan vəziyyət) malik "Qadınlar milli parlamentdə" materialı hazırlandı.

  Konsultasiyalar:

 • "İnternyus" agentliyi - "Seçkilər və qadınlar"
 • Doktorluq dissertasiyası "Qadın inkişafı və milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizə"
 • Namizədlik dissertasiyası "Qloballaşma dövründə siyasi sistemlər"
 • Diplom işləri: "Qadınlar Azərbaycanın orta əsrlər tarixində" (APU), "Azərbaycanın mədəni-estetik ənənələri" (BDU), "Siyasi qender" (ADU)

 • Aprelin nəşrləri:

  İnformasiya bülleteni: "Valeynsologiya"


  MAY 2003  "Şərq Ulduzları" ansamblının kiçik qrupu
  AYIN MÖVZUSU "Qadınlar silahlı münaqişələr dövründə"

  Sülhün bərqərar və mühafizə olunması, tərəflərin münaqişədən sonra və dağıntıların bərpa edilməsi dövründə,qərar qəbul edilən yerdə qadınların bütün səviyyələrdə rolu. Qadın və qızlar üçün silahlı münaqişələrin ağır nəticəsi. Silahlı münaqişələr dövründə qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin təqib edilməsinə dair hüquq maddələri. Qaçqın qadınların müdafiəsinə dair, qender əlamətlərinə görə, qaçqınların cinsi əlamətinə əsasən qaçqın statusunun təyin edilməsi üçün göstərişlər.

  AQİM xalqlar arasında dostluğun inkişafına, müxtəlif ölkələrin qadınları arasında görüşlər təşkilinə kömək edən beynəlxalq qadın təşkilatları haqda materiallar topladı. Qadınların münaqişələrin həllində rolunun artırılması probleminə marağın cəlb edilməsi kampaniyası "Uşaqlar sülh uğrunda!" devizi altında "Şərq Ulduzları" uşaq ansamblının konserti ilə başa çatdı. "Şərq Ulduzları" ("Zvezdı Vostoka") uşaq teatrı 6-17 yaş həddində

  "Şərq Ulduzları" ansamblının rəhbəri Ellada Məmmədova
  müğənni və rəqqasları birləşdirir. Teatr beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmiş və bir çox ölkələrdə olmuşdur (İtaliya, Qazaxstan, İsveçrə, Ukrayna, Türkiyə, ABŞ, Rusiya). Bu isə ansamblın direktoru Məmmədova Elladanın prodüsserlik fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. AQİM və Koalisiya-1325 tərəfindən Dövlət opera və balet teatrında təşkil edilmiş konsert, paytaxtın ictimai həyatında mühüm hadisə oldu. Materialların hızırlanması və Qender Tədqiqatları Mərkəzinin treninqlərində "Qender və İKT"problemi üzrə məşğələlərin keçirilməsi.

  "Terrorçuluqla mübarizəyə dair gənclər mərkəzi" QHT-si ilə birgə "Terrorçuluq, qloballaşma və qadın" mövzusunda tələbə konfransı keçirilmişdir. Ən yaxşı tələbə işləri AQİM-in saytında təqdim ediləcək.

  Qalib tələbələr "Sülhməramlı tələbələr" klubunun iclasında çıxış etdilər və Gürcüstanın tələbə gəncliyi ilə əlaqə yaratdılar. Redaksiya kollegiyası "Avropa Qadın Tezaurusu"nun əsas hissəsinin rus dilinə tərcüməsini bəyəndi


  "Şərq Ulduzları" ansamblının solisti Leyla Qafarzadə

  Mayın nəşrləri:

  İnformasiya bülleteni: "Elektoral fəallıq"


  İYUN 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qadınlar və iqtisadiyyat"

  Qadınların iqtisadi hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq konvensiyalar, iqtisadi resurslara bərabər yanaşma və işə düzəlmədə bərabərlik . İş yerində diskriminasiya və sui-istifadə və qadın əməyinin sağlamlığa təhlükəli sahələrdə

  AQİM-in könüllü-tələbələri- "Sülhməramlı tələbələr" klubunun məşğələləri
  istifadəsi. İqtisadi uyğunsuzluq, iqtisadiyatın və kənd təsərrüfatının qeyri-rəsmi sektorunda cinslərin daimi bərabərsizliyi. Qadınların gəlir əldə etməsində və irəli çəkilməsində gerililiyi. Məhsuldar və reproduktiv funksiyaların nisbəti, məsuliyyət, vəzifə, lakin qadın əməyinin ödənilməməsi deyil.

  AQİM statistikanın təkmilləşdirilməsi, tədqiqatların keçirilməsi və müəyyən siyasətin həyata keçirilməsi vasitəsilə iqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda fəaliyyəti qadın statusunun artırılmasına yönəldilmiş fərdi şəxslərin və Beynəlxalq koalisiya təşkilatlarının kolleksiyasını toplamışdır.

  Təşkilati inkişaf Assosiasiyası və mühasiblərin Beynəlxalq Assosiasiyası ilə birgə AQİM "Qadın sahibkarlığı üçün konsultasiya-informasiya bazasının yaradılması" proqramını işləyib-hazırladı. Proqram 2 il üçün hesablanmış və Azərbaycanın paytaxtı və bütün bölgələrdə qadın sahibkarlığına dair verilənlər bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. "İşgüzar qadının tezaurusu"nun nəşri. Proqram "Açıq Cəmiyyət" Fondu, VAS YEBRD, İnkişafa dair Kanada Agentliyi və "Avroasiya" Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Sahibkar qadınların

  Qərb Universiteti nəzdində qender tədqiqatları Mərkəzinin (Qender və İTK) məşğələlərində

  tələbatlarının pilot tədqiqatı AQİM əməkdaşları tərəfindən may-iyun aylarında Azərbaycanın 6 cənub bölgəsində keçirilmişdir.

  Qender Tədqiqatları Mərkəzi treninqlərində "Qender və İKT"problemi üzrə məşğələlərin keçirilməsi və materialların toplanması. "Sülhməramlılıq və qender" mövzusu üzrə respublikanın 7 ali məktəb tələbələri üçün treninqlər

  İyunun nəşrləri:

  "Qender müxtəlif siyasi sistemlərdə"


  İYUL 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qadınların direktiv orqanların işində və qərar qəbul etmə prosesində iştirakı"
  Şəkidə yay qender məktəbi
  Pozitiv hərəkətlər siyasəti, kvota sisteminin həyata keçirilməsi və nəzarət rəqəmləri, lider-qadınların təlim proqramları, qadın və kişilərin peşəkar və ailəvi vəzifələrini yüngülləşdirən tədbirlərin görülməsi. De -yure və de-fakto bərabərliyi arasında uyğunsuzluq. Cinslər arasında bərabərliyin və qadınların ictimai həyatda iştirakına kömək üçün seçkili vəzifəli şəxslər tərəfindən məsuliyyət.

  Şəkidə yay məktəbinin "Səlahiyyətli təhsil" proqramında iştirak etmək üçün treninq-materialların hazırlanması. AQİM-in nümayəndələri (Yelena Qasımova, Gülgəz Zöhrabova, İradə Qasımova) "Qender strategiyaları və kommunikasiyaları", "Qender münaqişəsi", "Qadınlar Azərbaycan tarixində" mövzularında treninqlər keçirdilər.

  "Uşaq hüquqlarının müdafiə liqası", "Qadın institutu" və "Reliability Future" vətəndaş təhsili departamenti QHT-ləri ilə görüşlər. Postsovet məkanında yeganə olan "Valideyn və müəllimlərin Assosiasiyası" QHT-si və onun rəhbəri Təranə Şərifova ilə tanışlıq. Uşaqlar və valideynlərin kütləvi təhsili vasitəsilə qadınların informasiyaya geniş müdaxiləsi üçün birgə hərəkət planının işlənib-hazırlanması.


  Şəkidə yay qender məktəbi
  Avropa Tezaurusuna daxil edilmək üçün Azərbaycan qender terminologiyasının işlənib-hazırlanmasına başlanmışdır. Azərbaycan terminologiyasının ingilis dilinə tərcüməsi və uyğunlaşdırılması işində məsləhətçi kimi Tərəqqiyə Yardım Amerika Fondunun qender məsləhətçiləri çıxış edirlər.

  Qadın faizinin dünya təcrübəsi haqda material toplanmış və göndərilmişdir. AQİM-də qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda CEDAW implementasiyasına dair görüş keçirildi. Azərbaycanda CEDAW-ın hüquq çərçivəsində tətbiqi üçün müstəqil monitorinqin imkanları müəyyən edildi. AQİM yay məktəbi iştirakçılarına paylanacaq kitabların çeşidini hazırladı.

  Yarım illiyin nəticələri

  Kitabxana fondunun formalaşdırılması:

 • Üç dildə kitab, monoqrafiya, kserokopiya olunmuş nəşrlər - 1230
 • Azərbaycan və rus dillərində dövri mətbuatın annotasiyası - 4000
 • Elektron sənədlər - 900
 • İnternet şəbəkəsinin saytlarına faydalı istinadlar - 700

 • İyulun nəşrləri:

  "Azərbaycan qender terminologiyası"


  AVQUST 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qadınlar və insan hüquqları"


  AQİM Gürcü kəndlərində treninq keçirdi
  Ailə və nigahda münasibətləri, qadınların sahiblik və mülkiyyət hüquqları, onların siyasi hüquqları və əmək və işlə təmin olunma hüquqlarını tənzimləyən hüquq islahatları və mülki kodekslərin diskriminasiyalı vəziyyəti, penitensiar idarələr və şəxsi status haqda qanunlar. Qadınların torpaq və digər mülkiyyət hüquqlarının qanunvericiliklə möhkəmləndirilməsi.

  AQİM-də "Sertifikasiyalı mühasiblər Assosiasiyası", "Zəhmətkeşlərin hüquqlarının müdafiə liqası" QHT-ləri ilə görüşlərdə "Qadınlar qeyri-formal məşğulluq sahəsində: qloballaşma və təşkilat prosesləri" materialları müzakirə edilmişdir. AQİM-in nümayəndələri Ağdaşda aktual informasiya texnologiyaları və qadın QHT-lərinin irəli çəkilməsinə dair monitorinq keçirmişlər.

  AQİM-də "Qadın sindrom kimi" tezaurusunun əsas problemi üzrə silsilə treninqlər keçirildi. AQİM-in nümayəndəsi Moskvada "Açıq Cəmiyyət - Rusiya" fondunun qender kolleksiyasının toplanması və göndərilməsi üzərində işləyir. UNIFEM-in dəstəyi ilə "Konfliktologiyaya giriş" kursunu öyrənmiş tələbələr üçün treninqlərin əsasında AQİM-də "Peacemakers" tələbə klubu fəaliyyətə başlamışdır. Tələbələr sülh mədəniyyəti və münaqişələrin aradan qaldırılmasında qadınların rolu haqda bir sıra məqalələr yazmışlar.

  Avqustun nəşrləri:

  Şəkidə "Səlahiyyətli təhsil" yay məktəbi proqramına həsr olunmuş informasiya buraxılışı.  "Səlahiyyətli təhsil" proqramının iştirakçıları informasiya texnologiyalarını öyrənirlər AQİM-in Xaçmaz könüllüləri  SENTYABR 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qadın sahibkarlığı"


  AQİM Sabirabadda Fizulidən olan qaçqınlar düşərgəsində informasiya toplayır 1N-li məktəbin müəllimləri və uşaqları
  Bazar islahatları prosesində qadınların rolu, müəssisələrin özəlləşdirilməsi və səhmləşdirilməsi prosesində qadınların hüquq problemləri, qadın sahibkarlığının müdafiəsinin hüqüqi və sosial təminatı, qadın sahibkarlar üçün konsaltinq, Cənubi Qafqaz qadınlarının iqtisadi əməkdaşlığı, qadın sahibkarlığının dünya təcrübəsi.

  Sabirabaddakı qaçqın düşərgələrində AQİM-in işinin təqdimatı keçirildi və Füzuli və Qubadlı işğal olunmuş bölgələrindən məcburi köçkün qadınların vəziyyəti haqda informasiya toplandı. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə görüşlərdə qadınların şəbəkənin işinə cəlb olunması üzrə AQİM-in strategiyası işlənib-hazırlandı.

  Yevlax şəhərində "Ulduz" QHT-si ilə görüş keçirildi, bölgələrdə qadın mikrobiznesinin problemləri müzakirə olundu. Regional qadın QHT-ləri üzrə informasiya toplanması davam etdi.

  Ağdam rayonunun işğal olunmamış Saracalı kəndində qadınlarla görüş və qender treninqləri keçirildi.

  AQİM-də qadın sahibkarlığına yardım məqsədilə birgə fondreyzenq üçün qadın QHT-lərinin koalisiyası yaradılmışdır. Koalisiyaya daxil oldular: "Fındıq tədarükçülərinin assosiasiyası" (Qax), "Zolotoy uley", "Təşkilati və texniki inkişaf assosiasiyası". "Low and Order" QHT-si koalisiyaya hüquqi dəstək verir.

  AQİM UNIFEM tərəfindən Azərbaycanda nəşr edilən "Qadınların sülhə çağırışı" Cənubi Qafqaz jurnalının hazırlanmasında iştirak edirdi. Tezaurusa daxil edilmək üçün Azərbaycan terminologiyasının redaktəsi başa çatdı.

  Sentyabrın nəşrləri:

  Azərbaycanın iqtisadi inkişafının qender problemlərinə həsr olunmuş informasiya buraxılışı N7  AQİM-in Gəncə könüllüləri AQİM qaçqın düşərgələrində informasiya toplayır  OKTYABR 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qərar qəbul etmə səviyyəsində hüquqların və imkanların bərabərliyi"


  Sahibkarlıq üzrə treninqlər
  Qadınların cəmiyyətdə və ailədə statusu, yerli idarəetmə səviyyəsində bərabər hüquq və azadlıqların problemlərinin realizə edilməsi, hüquq və azadlıqların dövlət təminatı.

  AQİM qadınların seçkilərdə elektoral fəallığının yüksəldilməsi üzrə bir sıra treninq keçirdi. Treninqlər üçün AQİM-in seçicilərinin hüquqları üzrə materiallar hazır olundu. AQİM Qəbələ, Lerik, Ağdaş, Kürdəmirdə Prezident sekçkiləri vaxtı seçici kodeksi normalarının riayət olunmasına dair ATƏT-in monitorinqində iştirak etmişdir. Elektron göndərişi vasitəsilə "Şəms"QHT-si (Mingəçevir) və "Subtropik qadınlarının məclisi" QHT-sinin (Lənkəran) müxbirlərindən bölgələrdə seçki kompaniyasında qadınların rolu haqda alınmış materiallar yayılırdı.

  AQİM "Qadınlar və qərar qəbul etmə hüququ" 1325 konfransında iştirak etmişdir. AQİM "Azərbaycanın qender inkişafı" tədqiqatının keçirilməsi üçün Amerikanın "RAST" fondunun yerli partnyoru olmuş və komandanın rəhbəri Syuzen Stomaç üçün ölkənin 8 bölgəsində görüşlər hazırlamışdır.

  Oktyabrın nəşrləri:

 • "Avropa qadın tezaurusu"nun 34 ç.v həcmində birinci cildi nəşr edilmişdir.
 • "Qender və Azərbaycanda əmək bazarı" informasiya bülleteni. • AQİM-in biznes treninqləri Ağdam rayonunun işğal olunmamış hissəsində yerləşən Saracalı kəndinin qadın aktivi  NOYABR 2003


  AYIN MÖVZUSU "Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının institusional mexanizmləri"


  USAID-in qender konsultantı Syuzen Stomaç və yerli məsləhətçilərin komandası
  Qadın inkişafının milli mexanizmləri və institusional bazası, cinslərin bərabərliyi uğrunda mübarizə. Milli strukturların fəaliyyətinin şəffaflığı, statusu, mümkünlüyü və koordinasiyası. Milli qender statistikasının toplaşması və təkmilləşdirilməsi. Qenderin inkişafında dünyagörüşlü stereotiplər və dövlətin birinciliyi.

  AQİM YUNİFEM-in "Qadınlar zorakılığa qarşı" virtual aksiyasında iştirak etmiş və "Qadınlar üzərində zorakılığa qarşı mübarizənin kommunikativ texnologiyaları" kitabının virtual variantını yaymışdır. Mərkəz Mingəçevir, Qəbələ, Ağdaş şəhərlərində qadınlar üzərində zorakılığa qarşı aksiyalarda iştirak etmişdir. Sərhədyanı ərazilər olan Ağdam, Beyləqan və həmçinin Sabirabad və İmişlidəki qaçqın düşərgələrində qadınlar haqda informasiya toplanması öncül oldu. İnformasiya Amerika Fondunun saytı tərəfindən də yayılırdı.

  1325 Azərbaycan Koalisiyasının provayderi kimi, AQİM qadınların sülhməramlılıq işində rolunun artırılmasında koalisiyanın milli strategiyasının işlənib-hazırlanmasına həsr olunmuş yekun konfransında iştirak etmişdir.

  İnkişafa dair Kanada Agentliyində AQİM layihəsinin təqdimetmə mərasimi olmuşdur. Bunun nəticəsində qadın sahibkarlığının inkişafına dair metodiki materialların hazırlanması üçün konsultativ kömək haqda Kanada mütəxəssisi Kris Transfillə razılıq əldə edilmişdir.

  AQİM-in rəhbəri "RAST" fondunun nümayəndəsi kimi qender treninqlərində və "İnkişaf üzrə Agentlik" (ABŞ) məsləhətçisi Syuzen Stomaç tərəfindən keçirilmiş "Azərbaycanın qender inkişafının qiymətləndirilməsi" tədqiqatında iştirak etmişdir.


  Koalisiya 1325 və respublika yekun konfransında "Xalq diplomatiyası"qrupunda işi
  Azərbaycanda 1997-2004-cü illər dövründə həyata keçirilmiş qender layihələri üzrə yeni verilənlər bazası yaradılmışdır. Miqdar və keyfiyyət xarakteristikalı ən mühüm 262 layihə təsvir edilmişdir.

  Qadın Şəbəkə Proqramı (OSI-NWP) çərçivəsində AQİM Xorvatiyanın Zaqreb şəhərində "Regional Women,s INDOC,s Network" seminarında iştirak etmişdir. Seminarda həmçinin Albaniya, Bosniya və Hersoqovina, Çexiya, Niderland, Xorvatiya, Makedoniya, Moldova, Polşa, Rumıniya, Slovakiya, Ukrayna, Yuqoslaviya və digər ölkələrin nümayəndələri iştirak edirdilər. Xorvatiyanın "Qadın infotekası" QHT-sində iştirakçıların işgüzar görüşləri keçirildi. AQİM-in 2003-cü ildə fəaliyyəti haqda nəşrlər və hesabat və 2004-cü il üçün inkişaf proqramı təqdim edildi. Seminarın iştirakçıları Qadın İnformasiya Resursları Şəbəkəsi portalının və İnformasiya Dokumentikalistikasının (REWINDNET) yaradılması haqda qərar qəbul etdilər. AQİM REWIND NET-in portalın proqram layihələşdirilməsində iştirak edir.

  Noyabrın nəşrləri:

  "Avropa qadın tezaurusu"nun Azərbaycan dilində 37 ç.v. həcmində ikinci cildi çap edilmişdir İnformasiya bülleteni: "Qender və təhsil"


  DEKABR 2003


  AYIN MÖVZUSÜ "Qadınlar və kütləvi informasiya vasitələri"


  Zaqrebdə İnformasiya -Sənəd Mərkəzləri koordinatorlarının illik görüş iştirakçıları
  Yerli, milli və beynəlxalq qadın informasiya şəbəkələrinin yaradılması. Kütləvi informasiya vasitələrində işləyən qadınlara dəstək. İnformasiya və kommunikativ texnologiyalarının inkişafı. Qadın və kişilərin qərəzsiz və vicdanlı təsvirini təmin edən davranışın peşəkar norma və kodeksləri. KİV-də qadınların neqativ və stereotip təsviri.

  AQİM ölkənin ictimaiyyətinə Azərbaycan dövri mətbuatının illik monitorinqinin nətəcələrinin virtual təqdimat mərasimini və KİV-lərdə cəmiyyətin qender inkişafının izahının təsvirini təqdim etmişdir. AQİM -də jurnalistlər N.Axundova, N.Cəfərova və A.Xanbəyova ilə görüşlərdə kommunikativ texnologiyaların imkanları və cəmiyyətdə qender stereotiplərinin aradan qaldırılması məsələləri müzakirə edilmişdir.

  Professor R.Bədəlov AQİM-in Mingəçevir, Lənkəran, Xaçmaz müxbir məntəqələrindən olan rəhbərləri

  Women against violence saytının təqdimatı
  üçün treninq keçirmişdir. Humanitar ali məktəb tələbələri üçün "İnternetdə qender resurslarının axtarışı" treninqi keçirilmişdir.

  Qadın təşəbbüs qrupları, qadın QHT-ləri (57 vahid) və təşkilatları üzrə, kolleksiyanın (64 vahid) təsviri ilə qender kitabxanasına malik verilənlər bazasının təzələnməsi işi aparılmışdır.

  AQİM-in əməkdaşları milli dinamik qender portalının işlənib-hazırlanmasına başlamışdır. Portal üçün materiallar təkcə QHT-lərdə deyil, həm də dövlət strukturlarında seçilir.

  Qafqazda virtual qadın hərəkatının hazırlanması üçün qadın QHT-ləri koalisiyaları yaradılmışdır. Azərbaycanın tarixi arxivlərindəki həyata keçirilən pilot işləri göstərdi ki, qadınların ictimai aktivliyi ilə bağlı çoxlu maraqlı materiallar mövcuddur: qadın təşkilatları, dərnəklər, cəmiyyətlər, qarşılıqlı yardım kassası, onların iş hesabatları, sənədləşdirmə. Saytda biblioqrafik arxiv materiallarının , sənədlərin və foto-materialların yerləşdirilməsi başlandı.  Avropa Qadın Tezaurusu terminologiyasının istifadəsi üzrə treninq
  Tbilisidə "Səlahiyyətli təhsil" proqramının qadın informasiya mərkəzləri və koordinatorları rəhbərlərinin işgüzar görüşləri keçirildi. XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində qadınların ictimai fəaliyyətinin tarixini öyrənmək üçün virtual muzeyin yaradılmasında əməkdaşlığa razılıq əldə edilmişdir. Cənubi Qafqaz ölkələrində XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində qadınların ictimai fəaliyyətinə dair gözəl nümunələr var, lakin ictimaiyyət bu tarixi motivlərlə tanış deyil, belə ki, qadın tarixi hələ inkişaf etməmişdir. Əməkdaşlıq həmçinin, nəşrlərin tədqiqatı gedişində, əldə edilmiş materialların populyarlaşdırılması yolu ilə qender bərabərliyi və qadın problemləri haqda ictimai diskussiyaların genişləndirilməsini də nəzərdə tutur.

  Dekabrın nəşrlər:

  İnformasiya bülleteni: Azərbaycan cəmiyyətinin qender statistikası.
  SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

  "Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
  - İslam dini zorakılığı qadağan edir
  - İslamda qadın-kişi bərabərliyi
  - İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
  - İslamda ailə həyatı
  VİRTUAL MUZEY

  XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
  AVROPA QADIN TEZAURUSU

  Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
  GENDER DİREKTORİYASI

  Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
  AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

  Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
  GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


  Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
  Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
       Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb