Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR









İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.




TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.




QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.




SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Tək əldən səs çixmaz


L.Süleymanova - Gürcüstan Azərbaycanlı Qadınlar İttifaqının sədri

Hər hansı üçün toplaşan azərbaycanlı qadınlar, başqa qadınlar kimi tez-tez öz problemlərini müzakirə edirlər. Çox təbii ki, günün ən vacib-gündəlik problemləri və onların aradan qaldırılması yolları haqqında söhbət gedir.

Belə görüşlərin birində Gürcüstanda azərbaycanlı qadınları birləşdirən təşkilatın yaradılması ideyası ortaya çıxdı. Belə olduğu təqdirdə, öz hüquqlarını asan müdafiə etmək, özü haqqında səslə bəyan etmək və əmin olmaq olardı ki, onu şübhəsiz eşidərlər. Necə deyərlər, deyildiyi kimi də edildi. Beləliklə, 2000-ci ilin noyabr ayında Gürcüstanda Azərbaycanlı Qadınlar İttifaqı yarandı ki, onun sədri Leyla Süleymanova oldu.

Leyla - ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin və Tunis Canlı Dillər İnstitutunun məzunudur. O, şərqşünasdır. 1996-cı ildən Gürcüstan Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin elmi işçisidir.

Təşkilatın əsas məqsədləri bunlardır: azərbaycanlı qadınların Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiyası, onları dövlətin ictimai-siyasi həyatında rolunu, qərarların qəbuledilməsi və vətəndaş cəmiyyətin quruculuğunda iştirakı prosesinə yönəltmək.

Azərbaycanlı Qadınlar İttifaqı bütün qadın təşkilatları, Gürcüstanda olduğu kimi, onun xaricində də digər QHT-ı ilə əməkdaşlığını möhkəmlətmək, azərbaycan və gürcü xalqları arasında humanist və harmonik münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə yardım göstərmək, cinsi əlamətlərinə görə qadınların diskriminasiyasına maneçilik törətmək kimi hallara öz münasibətini bildirir.

Bunlara üstünlük verilməsi təsadüfi deyildir. Təşkilatın azərbaycanlı qadınların yığcam yaşadığı yerlərdə keçirilmiş bir sıra monitorinq və problemlərin tədqiqatları aydın göstərmişdir ki, qadınlar sosial planda daha fəaldırlar, onlar daha savadlı olsalar da, lakin bununla bərabər, ictimai fəaliyyətlə məşğul ola bilmirlər. Səbəbləri müxtəlifdir: ailənin buna mənfi münasibəti və ya qadının vaxtının böyük hissəsini alan məişət çətinlikləridir.

Lakin vəziyyət o qədər də çıxılmaz deyildir. Tbilisidə də, rayonlarda da fəal qadınların böyük potensialı mövcuddur. Onlar üçün ictimai-siyasi və mədəni həyatda iştirak etmək üçün platforma vacibdir.

L.Süleymanova bildirdi: - Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, "tək əldən səs çıxmaz". Sıx birləşən qadınlar öz hüquqları üçün müvəffəqiyyətlə mübarizə apara bilərlər. Bizim bilavasitə iştirakımız olmamış heç kəs bizim yerimizə problemlərimizi həll edə bilməz. Təşkilatımız yaşadığımız cəmiyyət üçün əlverişli olan fəaliyyət və əməkdaşlıq proqramı işləyib hazırlayır. Heç kəsdən gizli deyildir ki, mentalitet və cəmiyyətmizdəki mövcud olan stereotipləri nəzərə alsaq qadın təşkilatlarına münasibət, sadəcə desək, skeptikdir.

İttifaq öz fəaliyyətinə mədəni-xeyriyyə tədbirləri ilə başlamışdır. Təşkilatın köməyi ilə ehtiyacı olan azərbaycanlı ailələrin uşaqlarına humanitar yardım göstərilmiş, tənha və yaşlı adamlara dərmanlar verilmişdir. Təşkilatın nəzdində Gürcüstanda yeganə olan azərbaycan "Ulduz" folklor rəqs ansamblı yaradılmışdır ki, qısa müddət ərzində Gürcüstanda və onun xaricində ən müxtəlif festivallarda, müsabiqə və konsertlərdə iştirak etmişdir. Türkiyənin Erbaa şəhərində keçən folklor festivalı buna misal ola bilər. Bu festivalda Gürcüstan azərbaycanlılarının mədəniyyəti ilk dəfə nümayiş etdirilmişdir.

Bundan başqa, İttifaq hər il Novruz bahar bayramını geniş miqyasda qeyd edir. Bu bayram mart ayı ərzində çərşənbə axşamları qeyd edilir. Hər bir çərşənbə axşamına həyatın 4 ünsüründən biri - su, od, torpaq və hava təsadüf edir.

L.Süleymanova deyir: - Bu bayramın kökləri Zərdüştə, "Avestaya" gedib çıxır. Elə buna görə də yeni ilin daxil olmasını (fars dilindən tərcüməsi "Novruz" - "yeni gün" deməkdir) yalnız azərbaycanlılar deyil, gürcülər, asuriyalılar, farslar, türklər, Orta Asiya xalqları, yəni zərdüştlük yayılmış bölgələr qeyd edirlər. Ənənəyə görə belə hesab edilir ki, Novruz Xeyirlə Şərin mübarizəsini göstərir. Bu ad altında Baharla Qış nəzərdə tutulur ki,

Xeyrin Şər üzərində qələbəsi zəruridir. Xalqda belə bir inam var ki, Novruzla başlanan hər bir yeni iş uğurlu olur.

Bundan başqa, təşkilatın üzvləri müxtəlif konfrans və seminarlarda iştirak edir. İttifaq tərəfindən azərbaycanlıların yığcam yaşadığı bölgələrdə çoxlu tədbirlər hazırlanır və xüsusi layihələr həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən biri, məsələn Marneuli r-da "Qadınlara informasiya yardımı Mərkəzini" göstərmək olar. Layihənin komponentlərindən biri qadınların və uşaqların zorakılığdan müdafiə komitəsidir ki, onun xidmətlərindən qadınlar kimi, kişilər də istifadə edə bilərlər. Layihə 10 aylığa nəzərdə tutulmuş və mərkəzin nəzdində "hüquq məsləhətxanası" fəaliyyət göstərəcəkdir.

L.Süleymanova aydınlaşdırır: - Mərkəzin yaradılması bölgə ilə paytaxt arasında əlaqələndirmə körpüsünə çevriləcəkdir. Mərkəzin informasiya bazasında Gürcüstanda qadın hərəkatı haqqında istənilən informasiya olacaqdır. Beləliklə biz rayonun qadınlarına layihə və proqramlarda, ölkədə baş verən proseslərdə iştirak etmək imkanı veririk.

Elə buradaca biz digər layihə - "Marneuli r-da QHT-nın inkişaf Mərkəzi" haqqında danışmaq istərdik. Gürcü dilini öyrənmək,bilgisayarda işləmək və mülki təhsil əsaslarına yiyələnmək istəyənlərə də imkan yaradılır. Mərkəzin müdavimləri üçün hüquqi kitabxananın yaradılması da nəzərdə tutulur.

L.Süleymanova qeyd edir: - "Heç kəsə gizli deyil ki, bu gün yığcam halda etnik azlıqlar yaşayan yerlərdə ölkənin dövlət dilinin öyrənilməsi məsələsi daha ciddi tutur. Mərkəzin periferiyaları praktiki olaraq təcrid olunması informasiya qıtlığı, ixtisaslı gürcü dili müəllimlərinin azlığı və bir çox amillər bu problemin həllinə əngəl yaradır. Rayonda orta təhsil məktəblərinin şagirdləri üçün dövlət dilinin öyrənilməsi üzrə Dövlət Proqramı həyata keçirilməsinə baxmayaraq, daha yaşlı vətəndaşlar üçün bu məsələ həll edilməmiş qalır. Bizim layihəmiz məhz həmin yaşlı əhali üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, buraya 18 yaşdan yuxarı adamlar daxildir. Göründüyü kimi, bu yaş kateqoriyası təsadüfi deyildir. Leyla xanım daha sonra yığcam halda etnik azərbaycanlılar yaşayan r-da fəal işləməyi və habelə paytaxtda yaşayan azərbaycanlı qadınlar üçün müxtəlif tədbirlər keçirməyi də nəzərdə tutur.

Gənclik Kavkaz Ekspresi, iyun-iyul 2003
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı




VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.




AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.




GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.




AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.




QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.




QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.




QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.




GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.






Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
















Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation




     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb