Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Marneuli Mərkəzinin Fəxri Qonaqlari


Təqribən bir ilə yaxındır ki, Marneuli şəhərində qeyri-hökumət bölməsinin inkişaf mərkəzi uğurlu fəaliyyət göstərir. Burada Marneuli şəhərinin və ümumiyyətlə rayonun kəndlərinin sakinlərinə pulsuz olaraq gürcü dilini öyrənmək və bilgisayar kursları keçmək imkanı verilir. Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfirliyinin demokratik inkişaf fondu təsis etmişdir.

Bir neçə gün bundan əvvəl Amerikanın Müstəqillik gününü qeyd etmək üçün ABŞ-ın Azərbaycandakı və Ermənistandakı səfirləri öz xanımları ilə birlikdə Gürcüstana gəlmişdilər. Səfirlərin xanımları Haniş və Evans ABŞ-ın Gürcüstandakı səfirinin xanımı Mayls ilə birlikdə Marneuliyə gəldilər. Onları səfirliyin əməkdaşları müşayiət edirdilər.

Mərkəzin direktoru Leyla Süleymanova onun işi barədə qonaqlara məlumat verdi. O, həyata keçirilən layihənin Marneuli rayonu üçün aktuallığını xüsusi qeyd edərək bildirdi ki, layihə müvəffəqiyyətlə başa çatır.

Mərkəzin əməkdaşı, gürcü dili müəllimi Liya Nəsibova qonaqlara öz iş metodu və onun nəticələri barədə məlumat verdi. O qeyd etdi ki, gürcü dilinin öyrənilməsi Marneuli rayonunun əhalisi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bilgisayar müəllimi Maka Caniaşvili Mərkəzin işi barədə öz fikir və mülahizələrini söylədi. O dedi ki, XXI əsrdə bilgisayarla işləməyi bilməmək yolverilməzdir, ona görə də tələbələrim səylə çalışır və müsbət nəticələr qazanırlar.

Qonaqlar öz heyrət və razılıqlarını gizlədə bilmirdilər. Dinləyici Eyvaz Qəhrəmanovun gürcü dilində əzbərdən dediyi ,,Ön üç yaşındasan,, şeri onlarda xoş təəssürat yaratdı. Qonaqlar və ev sahibləri arasında səmimi münasibət yarandı. Amerikalı qonaqlar tələbələrin müxtəlif suallarına həvəslə cavab verdilər.

Görüşün sonunda Mərkəzin direktoru Leyla Süleymanova fəxri qonaqlara və bu mühüm layihəni maliyyələşdirən ABŞ-ın Gürcüstandakı səfirliyinə öz minnətdarlığını bildirərək səfirlərin xanımlarına xatirə hədiyyələri təqdim etdi.

***

Bu günlərdə Mərkəzin əməkdaşları və tələbələrin Gürcüstan parlamentinin üzvü Allahverdi Hümmətov və Marneuli müdiriyyətinin başçısı Amiran Şubitidze ilə görüşü keçirilmişdir.

Mərkəzin direktoru Leyla Süleymanova mərkəzin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verərək bildirdi ki, burada pulsuz olaraq gürcü dili və bilgisayar kursları fəaliyyət göstərir, mülki təhsil məsələləri üzrə tələbələrə ətraflı məlumat verilir.

Amiran Şubitidze və Allahverdi Hümmətov qeyd etdilər ki, gürcü dilinin və bilgisayarla işləməyin öyrənilməsi gənclər üçün zəruridir.

Onlar tələbələrdən Tanya Paşauri, Eyvaz Qəhrəmanov, Vamiq Rəhimov, Rauf Əliyev və başqalarının suallarını cavablandırdılar.

L NƏSİBQIZI.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb