Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Marneulilərdə Inkisaf Mərkəzi


Gürcüstan öz sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında Avropaya üz tutmuşdur. Ölkənin həyatında tədriclə, mərhələvi surətdə əsaslı dəyişikliklər baş verir. Bu yenidənqurmada hökumətlə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları da mühüm rol oynayırlar. Onlar bir çox zəruri məsələlər qaldırmış və həll etmişlər.

,,Gürcüstan Azərbaycanlı qadınlar ittifaqı,, bu cür təşkilatlardan biridir. Bu təşkilat 2000-ci ilin sentyabrında yaradılmışdır, həmin vaxtdan etibarən fəal və müsbət işlər görür. Təşkilatın rəhbəri Leyla Süleymanovanın təşəbbüsü və yardımı ilə bir çox mühüm sosial-mədəni, maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. GAQİ Gürcüstanda yaşayan və qadınlar hərəkatının müxtəlif sahələrində çalışan, mərkəzlə (Tbilisi) azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları bölgələr arasında körpü rolunu oynayan azərbaycanlı qadınları birləşdirir.

İttifaq digər qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Onun məqsədi aşağıdakılardır: xalqlar arasında humanist, harmonik münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, azərbaycanlı qadınların gürcü ictimaiyyəti ilə inteqrasiyasına imkan yaratmaq, azərbaycanlı qadınların qərarlar qəbul edilməsi prosesinə cəlb olunması, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında dostlugun möhkəmləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda fəal iştirak etmək, qadınların bilavasitə iştirakı ilə mədəni-maarif işlərini genişləndirmək. İttifaqın üzvləri Gürcüstanda və onun hüdudlarından kənarda müxtəlif konfrans və seminarlarda iştirak edirlər. Məsələn, 2000-ci ildə Avropa Şurasının keçirdiyi ikimərhələli ,,İttifaq və vətəndaşlıq,, (Budapeşt-Strasburq), ,,Ehtiyatlılıq və münaqişələrin həlli,, treninq-kurslarda, 2001-ci ildə Bakıda keçirilən ,,Qafqazlı gənclər dünya mədəniyyəti, tolerantlıq və etnik əlaqələr ugrunda,,, 2002-ci ildə Batumi və Bakıda keçirilmiş ,,Qadın hüquqlarının müdafiə mexanizmləri,, treninq-kursda və s. iştirak etmişlər.

GAQİ öz fəaliyyətinə mədəni-xeyriyyə tədbirlərindən başlamışdır. Bu təşkilatın vasitəsilə Gürcüstandakı azərbaycanlı uşaqlara və imkansız ailələrə yardım göstərilmiş, qocalara isə pulsuz dərmanlar verilmişdir. Bu, təşkilatın və bilavasitə onun rəhbəri Leyla Süleymanovanın təşəbbüsü ilə ,,Ulduz,, rəqs ansamblının yaradılmasını GAQl-in ən böyük xidmətlərindən biri saymaq olar. Ansambl Türkiyədə keçirilən folklor festivalında ilk müvəffəqiyyət qazandı.

GAQİ-in təşəbbüsü ilə hər ilin baharında Tbilisidə gürcüstanlı azərbaycanlılar üçün Novruz bayramına həsr edilmiş bayram konsertləri təşkil edilir. Təşkilat bir çox layihələr həyata keçirmişdir. Onlardan ,,Qadın hüquqlarının müdafiəsində beynəlxalq standartlar və yerli qanunvericilik,, (,,Beynəlxalq informasiya-maarif mərkəzinin,, partnyorluğu ilə), ,,Demokratiya minus qadın - demokratiya deyildir,, seminarı (,,Çoxmillətli Gürcüstan,, ümumvətəndaş hərəkatının dəstəyi ilə), Marneuli və Qardabani rayonlarında lokal münaqişə potensialının tədqiqi və təhlili, ,,Açıq cəmiyyət-Gürcüstan fondu,,nun yardımı ilə Marneuli rayonunda yaradılmış ,,Qadınları dəstəkləyən informasiya mərkəzi,, və s. göstərmək olar. Marneuli şəhərində GAQİ-in təşkilatçılıgı və təşəbbüsü ilə ,,Qeyri-hökumət təşkilatının inkişaf mərkəzi,,nin təntənəli açılış mərasimi oldu. Mərkəzin açılışını ABS-ın Gürcüstandakı səfirliyinin demokratik inkişaf fondu maliyyələşdirdi. Bundan əsas məqsəd rayonda vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasında xüsusi treninqlər və seminar kursları keçirmək yolu ilə dövlət dilinin öyrədilməsi və kompüter kursları keçirmək, yerli gəncləri və qadınları ictimai işlərə cəlb etməkdir. Mərkəzin əməkdaşları və tələbələr iş prosesi dəqiq əks etdirilən bülletenlərin buraxılması üzərində birgə iş aparırlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əhali mərkəzin işinə böyük maraq göstərir. Təhsil iki növbədə aparılır. Burada yüksək ixtisaslı müəllimlər işləyir.

Marneuli şəhərində mərkəzin nəzdində ilk hüquq kitabxanası açılmışdır. Əhali onun vasitəsilə öz hüquq biliklərini artırır.

Mərkəzin rəhbəri Leyla Süleymanovanın dediyinə görə bu, onun təşkilatının geniş fəaliyyətinin başlanğıcıdır. Marneuli əhalisi, xüsusilə gənclər üçün bir çox tədbirlər planlaşdırılmışdır. Yerli idarə və təşkilatların bu işi dəstəklədikləri təqdirdə hər şey qaydaşınca gedəcəkdir.

Kvemo Kartli qubernatorunun sabiq müavini Əli Yüzbaşov mərkəzin təqdimatı zamanı qeyd etdi ki, GAQİ Kvemo Kartlinin kəndlərində çox səmərəli işlər görür. Təşkilatın üzvləri müxtəlif məsələlərlə əlaqədar olaraq treninq və seminarlar keçirirlər. Prezident seçkilərinə hazırlıq ərəfəsində məhz bu təşkilatın üzvləri kəndbəkənd gəzərək əhali arasında mülki təhsilin yüksəldilməsi üçün seminarlar keçirmişlər.

ABŞ səfirliyinin nümayəndələri təqdimatda öz məmnunluqlarını və sevinclərini gizlədə bilmirdilər, ABS səfirliyinin mədəniyyət attaşesi Rovena Kross-Nəcəfin fikrincə, bu mərkəz Marneuli rayonu üçün ilk qaranquşdur, onun fəaliyyətini dəstəkləmək, ona kömək etmək və genişləndirmək lazımdir, çünki o xeyli vaxtdır ki, Marneuli əhalisi qarşısında duran böyük problemlərin həllinə xidmət edir.

Gürcü dilini və kompüterlə işləməyi öyrənən tələbələrdən Oksana Qusak, Elvin Mursaqulov, Ramil Bayramov layihənin müəlliflərinə və onu maliyyələşdirənlərə dərin minnətdarlıqlarını bildirərək dedilər ki, cəmi bir aydır ki, kurslara gəlirik, artıq kompüterlə işləməyi öyrənmişik, gürcü dili də bizim üçün anlaşıqlı olmuşdur. İndi gürcü dilində informasiya vasitələri verilişlərinə baxır və onları başa düşürük.

Sübhəsiz, GAQİ bu mərkəzin simasında Marneuli əhalisinə dəyərli hədiyyə vermişdir. Layihə bir illikdir, lakin ümid etmək olar ki, bu xeyirxah iş hökmən davam etdiriləcəkdir.

Liya NƏSİBOVA.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb