Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Qadınlar və sağlamlıqFeminist.com

Kataloq qadın mövzusunda saytlara, səhifələrə, resurslara və materiallara istinad edir. Kataloqun əsas bölmələri - "Fəaliyyət", "Yeniliklər", "Resurslar və istinadlar", "Qadın biznesmenlər", "Qadın sağlamlığı məsələləri", "Məqalələr və nitqlər" - aşağıdakı tematik materiallar əhatə edir: "Ümumdünya qadın resursları", "Reproduktiv hüquqlar və seksuallıq", "Qadın karyerası və peşəkar təşkilatlar", "Ledini xatırlayın: qadın tarixi bölməsi", "Qadın problemləri üzrə əsas resurslar", "Qadınlar və incəsənət", "Qızlar vəziyyətinə görə resurslar" və s. Dil: ingilis

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Beynəlxalq ailənin planlaşdırılması federasiyası (IPPF) - 150-dən çox ölkədə ailənin planlaşdırılması assosiasiyalarını birləşdirir. Federasiya Böyük Britaniyada xeyriyyə müəssisəsi kimi qeydiyyata alınmış, onun fəaliyyəti ailənin planlaşdırılmasına, seksual və reproduktiv sağlamlığa həsr olunmuşdur. Saytın bölmələri: "IPPF haqqında", "Yeniliklər", "Resurslar" (bölmələr: "Sənədlər və hesabatlar", "Ölkələr üzrə səhifələr", "IMAP Beynəlxalq məsləhətçi tibb qrupu", "Seksual və reproduktiv hüquqlara dair IPPF fəsli", "On-layn bülletenləri və jurnalları", "Treninqlər" və digər resurslar), "İstinadlar" (İstinadların bölmələri: "Ailənin planlaşdırılması, əhali, reproduktiv sağlamlıq üzrə tədqiqatlara dair təşkilatlar", "Beynəlxalq təşkilatlar", "Donor-təşkilatlar"). İnformasiyanın avropa dillərində axtarılmasına imkan nəzərdə tutulmuşdur. Dil: ingilis

Qadınların sağlamlığı üçün liderlik təşəbbüsləri

Yaşı 45-i keçmiş qadınlara ünvanlanmış bu saytda orta yaşlı qadının emosional, fiziki, zehni və mənəvi sağlamlığı barədə informasiya toplanmışdır. Saytın səhifələri sağlam həyat tərzinə, uzunömürlülük məsələlərinə və tibbə aid saytlara, faydalı istinadlara həsr edilmişdir.

Keywords: mental, physical, emotional, spirituality, middle-aged, older women, lifestyle, women, health, elderly, older people, gender

Açar sözləri: yaşlı qadınlar, həyat tərzi, orta yaş, qender, sağlamlığ, ahıllar, qocalıq.

Qadın fəallığı

Qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası tərəfindən yaradılmış bu sayt "Pekin+5" platforması çərçivəsində qadın sağlamlığı problemlərini işıqlandırır. Saytda Asiya, Afrika və Avropa ölkələrinin, Çilinin və Ekvadorun qeyri-hökumət təşkilatlarının materialları göstərilir.

Keywords: Beijing, media, networks, women, feminism, human rights, NGO, poverty, education, training, health, violence

Açar sözləri: Pekin, KİV, şəbəkə, qadınlar, feminizm, insan hüquqları, QHT, yoxsulluq, təhsil, təlim, sağlamlıq, zorakılıq.

"Qadınların sağlamlığına aid araşdırmalar cəmiyyəti"

1980-ci ildə yaradılmış "Qadınların sağlamlığına aid araşdırmalar cəmiyyəti"nin saytında bu qeyri-hökumət təşkilatının tarixi və fəaliyyəti əks etdirilir. Təşkilatın məqsədi - tibbi araşdırmalar aparılması və qadınlara tibbi xidmətin maliyyələşdirilməsini artırmaq üçün tövsiyyələr verilməsi yolu ilə qadınların səhhətinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönəldilmişdir. Saytda bioloji resursların elmi ekspertizası və hökumətəlrin fəaliyyətinə həsr edilmiş bölmələr vardır. Saytda qadın xəstəlikləri ilə bağlı araşdırmalar da təsvir edilir.

Keywords: sex-based biology, health, research

Açar sözləri: qadın biologiyası, biologiya, qender, sağlamlığ, tədqiqat

Qadınlardan qadınlara

"Qadınlardan qadınlara" QHT-nin saytı 1987-ci ildə yaradılmışdır. Bu sayt zehni pozuntulardan əziyyət çəkən qadınları dəstəkləyir. Saytda konfransların materialları, öyrədici proqramlar və QHT-nin nəşrləri təsvir edilmişdir. Saytda psixoterapeftik problemlərə dair tibbi məsləhətlər də vardır. Burada həmçinin qadınların ruhi sarsıntılarının mənbələri səbəbləri ilə bağlı çoxlu material toplanmışdır

Keywords: self harm, eating disorders, sexuality, mental health, counselling, women, rape

Açar sözləri: mazoxizm, qidalanma ilə bağlı iifrata varma, seksuallıq, psixi sağlamlıq, məsləhətlər, qadınlar, zorakılıq

Beynəlxalq Qadın Sağlamlığı Koalisiyası

IWHC saytında bütün dünyadakı qadınların və qızların sağlamlıq hüququnun müdafiəsinə aid materiallar toplanmışdır. Afrika, Asiya, Latın Amerikası ölkələrinə və Kostsosialist ölkələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Saytda qadın ağlamlığının qorunmasına aid sosial siyasətə həsr edilmiş konfrans keçirilir. Saytın səhifələri: "seksuallıq hüququ", "təhlükəsiz abort", "yetkinlik yaşına çatmayanların sağlamlığı".

Keywords: reproductive rights, health, abortion, womens rights

Açar sözləri: reproduktiv hüquqlar, sağlamlığ, abort, qadın hüquqları.

Menstruasiya və qadın sağlamlığı muzeyiAlternativ adı: MUM

Bu sayt Menstruasiya və qadın sağlamlığı muzeyinin banisi və direktoru H.Finli tərəfindən yaradılmışdır. Saytdakı materiallar ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində yol verilən mədəni fərqləri əks etdirir, qadınların reproduktiv sağlamlığı üçün nəzərdə tutulan tibbi preparatlar və onların nəticələri barədə informasiyanı əks etdirir. Saytda qadın sağlamlığının dini aspektlərinə həsr edilmiş ayrıca bir bölmə var.

Keywords: women, health, medicine, menstruation

Açar sözləri: menstruasiya, sağlamlıq, təbabət

Həbsxanada qadınların inkişafı

Bu sayt İngiltərə və Uels həbsxanalarının baş inspektoru tərəfindən hazırlanmış və 2001-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Saytda həbsxanada həyat şəraiti və qadınların tibbi xidmətdən istifadə imkanları barədə materiallar göstərilir. Saytda həbsxanada olan qadınların sağlamlığına aid geniş statistik məlumatlar və tibbi göstəricilər təqdim edilir.

Keywords: female offenders, prisons, prisoners

Açar sözləri: həbsxana, məhbuslar, qadınları incidənlər
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb