Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Qadınlar və hüquqInternational Center for Research on Women (ICRW)

Qadın problemləri üzrə Beynəlxalq tədqiqat mərkəzi (Vaşinqton, ABŞ) - şəxsi qeyri-hökumət təşkilatıdır. Mərkəzin məqsədi - sosial və iqtisadi sahələrdə qərar qəbul etməyin bütün səviyyələrinə qadınların irəli çəkilməsi, onların hüquq və imkanlarının artırılmasıdır. Dil: ingilis

Sisterhood Is Global Institute (SIGI)

"Bacılıq - Ümumdünya institutu" - qadınların insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə beynəlxalq qadın şəbəkəsi. Bu şəbəkənin dünyanını 70 ölkəsində 1300-dən çox üzvü var. Onların fəaliyyəti hüququ maairləndirməsi vasitəsilə qadınların imkanlarının genişləndirməyə yönəlmişdir. Saytda qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması və insan hüquqları barədə tədris materialları, təşkilatların siyahıları, eləcə də mövzular üzrə biblioqrafiya vardır. Dil:ingilis

StudentWomen

"StudentWomen" saytı tələbələr üçün, eləcə də öz hüquqları uğrunda mübarizə kampaniyasında iştirak etmək istəyən bütün qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Milli Tələbə qadın kampaniyaları İttifaqının rəsmi səhifələri də bu saytda yerləşir. Saytın bölmələri: "Bizim sıralarımıza qoşulun", " Milli Tələbə qadın kampaniyaları İttifaqı", "Danışır Silviya", "Abort hüququ", "İrqçilik əleyhinə", "Uşaqlara qayğı", "Əmək qabiliyyətinin itirilməsi", "Təhsil", "Ətraf mühit", "Feminizm", "Hökumət", "Sağlamlıq", "Beynəlxalq bölmə", "Ordan-burdan", "Seksuallıq", "Tələbə qrupları", "Qadınlara münasibətdə zorakılığ", "Qadınlar veb-səhifələrdə", "Qadınlar işdə". Saytda tələbə qadınlar hərəkatının fəal iştirakçılarının 100-dən çox əsas səhifəsinə istinadlar var. Dil: ingilis

Woman International Center (WIC)

Beynəlxalq qadın mərkəzi (WIC) qeyri-kommersiya təhsil təşkilatıdır. Onun məqsədi -qadın hüquqlarının tanınmasına, bu hüquqlara hörmət bəslənməsinə və onların dəstəklənməsiə nail olmaq, qadını və onun bəşər tarixinə pozitiv töhfələrini tərənnüm etməkdir. Mərkəzin nəzdində bütün dünya qadınları üçün dimi fəaliyyət göstərən informasiya və tədris təşkilatının - beynəlxalq qadın institunun (Women's International Institute) yaradılması da bu məqsədlə xidmət edir. Dil: ingilis

Women's Issues Information Centre (WIIC)

WIIC - qadın araşdırmaları üzrə informsiya mərkəzidir (Litva). Mərkəz ayda bir dəfə litva dilində və rübdə bir dəfə ingilis dilində "Woman's" adlı bülleten nəşr edir. Mərkəzin məqsədləri: qender bərabərliyi uğrunda, həyatda məsuliyyət və imkanlar uğrunda mübarizə aparmaq; sosial-patriarxal qaydaları, qadının cəmiyyətdəki statusunu və rolunu dəyişmək; qadınların özlərinə verdiyi qiyməti artırmaq; yerli və milli siyasət səviyyəsində qadınların daha çox təmsil edilməsinə nail olmaq. Saytın bölmələri: "Nəşrlər" (məqalələr, hesabatlar, məruzələr), "Mərkəz haqqında", "Seminarlar və konfranslar", "Məqsədlər və vəzifələr", "Litvadakı qadın təşkilatları barədə məlumat bazası". Dil: ingilis, litva

Women's Human Rights Net

İnsan hüquqlarına aid Qadın informasiya şəbəkəsinin saytında qadınların insan hüquqları, iqtisadi, sosial, reproduktiv və mədəni hüqular, təhsil, ətraf mühit, ailə, sağlamlıq, qadın al-veri, informasiya texnologiylarından istifadə məsələlərini işıqlandırır. Saytın bölmələri: "tərəfdaşlar", "forumlar", "resurslar", "görüşlər", "maraqların müdafiəsi" və "strategiyalar". Dil:İngilis, Fransız, İspan

Women's Environment and Development Organization (WEDO)

Ətraf mühitin mühafizəsi və inkişafı üzrə qadın təşkilatı (Nyu-York ABŞ) - bütün planetdə sülhə və sağlamlığa nail olmaq üçün cəmiyyətin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar fəal iş aparan beynəlxalq hüquq müdafiə şəbəkəsidir. Bu məqsədlə bütün insalar üçün sosial, iqtisadi və siyasi ədalətə nail olmaqdan ötrü qadınların daha geniş imkanlara malik olmasını və bütün səviyyələrdə qərarlar qəbul edən orqanlarda onların bərabər iştirakı təmin edilməlidir.

iVillage.com: The Women's Network

"iVillage.com" qadın on-layn şəbəkəsi (Nyu-York, ABŞ) 25-54 yaşlı qadınlara həyatın müxtəlif sahələrində öz möbvqelərini möhkəmlətməkdə kömək edir: karyera, pul sferası, cins, ailə münasibətləri, səhiyyə, istirahət, əyləncə və başqa məsələlərlə məşğul olur. "iVillage.com" ictimai diskusiyalar təşkil edir, geniş əhatəli məsələlər üzrə peşəkarların məsləhətlərini və elnlar təklif edir. Dil: İngilis

www.infofemmes.com

Fransada qadın hüquqlarına dair informasiya mərkəzlərinin sayıtı (CİDF). Saytı bölmələri: "özünüməlumatlandırma" (informasiya vərəqləri, gidlər, kitablar, saytlar), "suallar-cavablar", "biz kəşf edirik" (missiyalar, nəşrlər, hadisələr), "form" (evdə zorakılıq əleyhinə), "Avropa kampaniyaları", "kontrasepsiya barədə məlumatlandırma kampaniyaları" və s. Dil: fransız

Qeyri-hökumət qadın birlikləri konsorsiumu

1996-ci ilin aprelində qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət qadın konsorsiumu - qeyri-kommersiya əməkdaşlığıdır. Konsorsium - Rusyanın 37 bölgəsindən 99-dan çox təşkilatın koalisiyasıdır; eyni zamanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərən MDB-ABŞ Qadın Konsorsiumunun beynəlxalq şəbəkəsinin üzvüdür. Şəbəkə 200-dən çox qadın təşkilatlarının birləşdiri - ABŞ-da 30, 100-dən çox Belorusiya, Moldova və Ukraynada, 98 Rusiyada. Konsorsiumun əsas məqsədlər: qadın və kişilərin bərabər hüquq azadlıq və bərəbər imkanlar konstitusiya prinsirini həyata keçirməyə kömək etmək; vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasında qeyri-hökumət qadın təşkilatlarının rolunu artırmaq; yüksək ixtisaslı qadın mütəxəssisləri qərar qəbul etmək səviyyəsinə qaldırmığı müvəffəq olmaq. Konsorsium fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: qadın maraqlarının irəli çəkilməsi və müdafiəsi; qadınların xeyrinə ev zorakılığını aradan qaldırmıq üçün qanunvericiliyi təkmilləşdirmək, RF əhalisinin reproduktiv sağlamlığını qorumaq, qadın sahibkarlığını dəstəkləmək, qadın alveri ilə mübarizə etmək məqsədilə hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq; rusiya qanunvericiliyinin və beynəlxalq hüquq normalarının yerinə yetirilməsinə ictimai nəzarət sisteminin yaradılması; qadın təşkilatlarına liderlik texnologiyasını öyrətmək, koalisiyaların yaradılması və i.a. Serverin bölmələri: "Serverin kartı", "Konsorsium haqda", "Konsorsium üzvləri", "Qender ekspertizası", "KİV icmalı", "Nəşrlər", "Proqramlar", "Yeniliklər", "Komissiyalar", "İstinadlar", "On-layn forumu". Dil: ingilis, rus.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb