Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


2007


 • 1.1. 1926-2007-ci illərdə əhalinin sayı və təbii hərəkəti
 • 1.2. Qadın və kişilərin sayı
 • 1.3. 2007-ci il yanvarının 1-nə əhalinin cins və yaş tərkibi
 • 1.4. 2007-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə əhalinin cins və yaş üzrə bölgüsü
 • 1.5. 2007-ci illin əvvəlinə yaş qrupları üzrə şəhər və kənd əhalləsi
 • 1.6. 2007-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə qadın və kişilərin əsas yaş qruplarına görə bölgüsü
 • 1.7. 1958-2006-cı illərdə şəhər və kənd əhalisi üzrə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu
 • 1.8. 1970-2006-cı illərdə şəhər və kənd əhalisi üzrə ümumi nəsilvermə əmsalı
 • 1.9. 2006-cı ildə yaş qrupları üzrə ölüm əmsalları
 • 1.10. 2006-cı ildə əhali arasında ölümün əsas səbəbləri
 • 1.11. 2006-cı ildə əhalinin yaş qrupları üzrə ölümün əsas səbəbləri
 • 1.12. 1980-2006-cı illərdə şəhər və kənd yerlərində ana ölümü
 • 1.13.1960-2006-cı illərdə şəhər və kənd yerlərində körpə ölümü
 • 1.13.1960-2006-cı illərdə şəhər və kənd yerlərində körpə ölümü
 • 1.14. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə doğulanların və ölənlərin sayı
 • 1.15. Nikah və boşanmalar
 • 1.16. Nikaha daxil olanların orta yaşı
 • 1.17. Qadınların nikah vəziyyəti və doğduğu uşaqların sayına görə bölgüsü
 • 1.18. 1999-cu ildə yaş qrupları üzrə əhalinin nikah vəziyyəti
 • 1.19. Ailələrin uşaqların sayına görə bölgüsü
 • 1.20. 2006-cı ildə beynəlxalq miqrasiya
 • 1.21. 2006-cı ildə 15 və yuxarı yaşda olan miqrantların ailə vəziyyətinə görə bölgüsü
 • 1.22. 2006-cı ildə 15 və daha yuxarı yaşda olan miqrantların təhsili və cinsinə görə bölgüsü
 • 2.1. Siqaret çəkənlərin yaş qrupları üzrə bölgüsü
 • 2.2. 1996-2001-ci illərdə əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi
 • 2.3. 2006-cı ildə əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi
 • 2.4. 2006-cı ildə əhalinin ayrı-ayrı lokalizasiyalar üzrə bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi
 • 2.16. 2006-cı ildə yaş qrupları üzrə abortların sayı
 • 2.5. 1991-2006-cı ildə əhalinin aktiv vərəmlə xəstələnməsi
 • 2.6. 2006-cı ildə əhalinin aktiv vərəmlə xəstələnməsi
 • 2.7. 2006-cı ildə əhalinin sifilislə xəstələnməsi
 • 2.8. 2006-cı ildə əhalinin sifilislə xəstələnməsi
 • 2.9. 2006-cı ildə əhalinin süzənəklə xəstələnməsi
 • 2.10. 2006-cı ildə əhalinin süzənəklə xəstələnməsi
 • 2.11. 2006-cı ildə narkoloji və psixi pozğunluqlarla xəstələnmələr
 • 2.12. 1996-2001-ci illərdə psixi pozğunluqlarla xəstələnmələr
 • 2.13. 1996-2001-ci illərdə alkoqolizm və alkoqol psixozu ilə xəstələnmələr
 • 2.14. Hamilə qadınların xəstələnməsı
 • 2.15 1996-2001-ci illərdə abortlar
 • 2.17. 1996-2001-ci illərdə kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edən qadınlar
 • 2.18. 2006-cı ildə kateqoriyalar üzrə həkimlər
 • 2.19. 2006-cı ildə əlilliyi ilk dəfə müəyyənləşdirilmiş uşaqların sayı
 • 3.1. 15 və yuxarı yaşda olan əhalinin savadlılıq səviyyəsi
 • 3.2. Əlalinin təhsil səviyəsi
 • 3.3. 1991-2007-ci illərdə məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə alan qızlarln və oğlanların sayı
 • 3.4. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə təhsil növləri üzrə şagird və tələbələrin sayı
 • 3.5. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət orta ixtisas məktəbləri tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü
 • 3.6. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət orta ixtisas məktəbləri tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü
 • 3.7. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali məktəb tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü
 • 3.8. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali məktəb tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü
 • 3.9. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə gündüz ümumtəhsil müəssisələrində rəhbər işçilərin sayı
 • 3.10. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət tədris müəssisələrinin növləri üzrə müəllimlərin sayı (əvəzçilərsiz)
 • 3.11. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali məktəblərində professor-müəllim heyətinin sayı
 • 3.12. 2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali məktəblərində professor-müəllim heyətinin sayı
 • 3.13. 2007-cı ilin əvvəlinə elm sahələri üzrə aspirantların sayı
 • 3.14. 2007-cı ilin əvvəlinə aspirantların yaş qruplarına görə sayı
 • 3.15. 2007-cı ilin əvvəlinə elmin sahələri üzrə doktorantların sayı
 • 3.16. 2007-cı ilin əvvəlinə doktorantların yaş qruplarına görə sayı
 • 3.17. Aspirant hazırlayan elmi rəhbərlərin alimlik dərəcəsi (ilin əvvəlinə)
 • 3.18. 2007-cı ilin əvvəlinə elmin sahələri üzrə tədqiqatçıların sayı
 • 3.19. 2007-ci ilin əvvəlinə akademik və müxbir üzvlərin sayı
 • 3.20. Elmlər namizədlərinin sayı
 • 3.21. Elmlər doktorlarının sayı
 • 4.1. 2006-cı ildə məşğulluq və işsizlik
 • 4.2. 2006-cı ildə fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin sayı
 • 4.3. 2006-ci ildə fəalliyyət növləri üzrə muzdla işləyənləyi sayı
 • 4.4. 2006-cı ildə məşğulluq xidmətləri orqanlarında işsiz statusu alan şəxslərin tərkibi
 • 4.5. 2006-cı ildə məşğulluq xidmətləri orqanlarında işsiz statusu alan şəxslərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü
 • 4.6. 2006-cı ildə məşğulluq xidmətləri orqanlarında işsiz statusu alan şəxslərin yaş tərkibinə görə bölgüsü
 • 4.7. 2006-cı ilin oktyabr ayında qadın və kişilərin orta aylıq əmək haqqı (oktyabr ayını tam işləmiş işçilərin birdəfəlik müayinəsinin yekunlarına əsasən)
 • 4.8. 2006-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehsalatda zərərçəkənlərin sayı
 • 4.9. 2006-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehsalatda ölənlərin sayı
 • 4.10.2006-cı ildə sənayedə əlverişsiz əmək şəraitində çalışan qadın və kişilər
 • 4.11. 2006-cı ildə tikintidə əlverişsiz əmək şəraitində çalışan qadın və kişilər
 • 4.12. Dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş işçilərin cins və yaş qruplarına görə bölgüsü (2007-ci ilin 1yanvar vəziyyətinə)
 • 4.13. Döviət qulluğunun 5-9-cu təsnifatları üzrə inzibati vəzifələrini tutmuş qadınların yaş qruplarına görə bölgüsü (2007-ci ilin 1 yanvar vəziyyətinə)
 • 4.14. Dövlət qulluğunun 5-9-cu təsnifatları üzrə inzibati vəzifələrini tutmuş kişilərin yaş qruplarına görə bölgüsü (2007-ci ilin 1 yanvar vəziyyətinə)
 • 4.15. Dövlət qulluğunun yardımçı vəzifələrini tutmuş işçilərin cins və yaş qruplarına görə bölgüsü (2007-ci ilin 1 yanvar vəziyyətinə)
 • 4.16. 2007-ci ilin 1 yanvar vəziyyətinə dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əmək haqqı
 • 5.1. 15 və yuxarı yaşda olan iqtisadi fəal əhali
 • 5.2. Əmək qabiliyyətli yaşda olan iqtisadi fəal əhali
 • 5.3. İqtisadi fəal əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü
 • 5.4. Məşğul əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü
 • 5.5. Məşğul əhalinin əsas işdə iqtisadi fəaliyyət növləri və cins üzrə bölgüsü
 • 5.6. Məşğul əhalinin əsas iş yeri və cins üzrə bölgüsü
 • 5.7. Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi və cins üzrə bölgüsü5.7. Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi və cins üzrə bölgüsü
 • 5.8. Məşğul əhalinin nikah vəziyyəti və cins üzrə bölgüsü
 • 5.9. İşsizlik səviyyəsinin yaşayış yeri və yaş qrupları üzrə bölgüsü
 • 5.10. İşsiz əhalinin yaş qrupları və cins üzrə bölgüsü
 • 5.11. İşsiz əhalinin təhsil səviyyəsi və cins üzrə bölgüsü
 • 5.12. İqtisadi qeyri-fəal əhalinin kateqoriyalar və cins üzrə bölgüsü
 • 6.1. 2006-cı ildə ev təsərrüfatları başçılarının cinsinə görə gəlirlərinin quruluşu
 • 6.2. 2006-cı ildə ev təsərrüfatları başçılarının cinsinə görə və yaş qrupları üzrə adambaşına gəlirlərinin səviyyəsi
 • 6.3. 2006-cı ildə ev təsərrüfatları başçılarının cinsinə görə istehlak xərclərinin quruluşu
 • 6.4. 2006-cı ildə ev təsərrüfatları başçılarının cinsinə görə ərzaq məhsullarının adambaşına istehlakı
 • 6.5. Gender faktoru nəzərə alınmaqla İnsan İnkişafı indeksi
 • 6.7. 2000-2007-ci illərdə pensiya təyin olunmuş pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə)
 • 6.8. Pensiyaçıların sayı və təyin olunmuş pensiyaların orta aylıq məbləği (ilin əvvəlinə)
 • 7.1. Parlamentə seçilənlər
 • 7.2. Parlamentin tərkibi
 • 8.1. Cinayət törətmiş şəxslər
 • 8.2. Cinayət törətmiş şəxslər
 • 8.3. 2006-cı ildə cinayət növləri üzrə cinayət törətmiş şəxslərin sayı
 • 8.4. Törətdiyi cinayətlərə görə məhkum olunanlar
 • 8.5. Törətdiyi cinayətlərə görə məhkum olunanlar
 • 9.1. Əhalinin cins üzrə bölgüsü
 • 9.2. Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu
 • 9.3. Ana olumu
 • 9.4. Körpə ölümünün əmsalı
 • 9.5. Qadın və kişilər arasında ölümün əsas səbəbləri
 • 9.6. Müxtəlif təhsil pillələrinin tələbə və şagirdlərinin cins üzrə bölgüsü
 • 9.7. Bəzi ölkələr üzrə əhalinin savadsızlıq səviyyəsi
 • 9.8. İqtisadi fəal əhalinin sayı
 • 9.9. Qadın və kişilərin iqtisadi fəallıq səviyyəsi
 • 9.10. 2002-ci və 2004-cü illərdə qadın və kişilərin işsizlik səviyyəsi
 • SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

  "Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
  - İslam dini zorakılığı qadağan edir
  - İslamda qadın-kişi bərabərliyi
  - İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
  - İslamda ailə həyatı
  VİRTUAL MUZEY

  XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
  AVROPA QADIN TEZAURUSU

  Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
  GENDER DİREKTORİYASI

  Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
  AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

  Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

  Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
  QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
  GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

  Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


  Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
  Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
       Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb