Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Gürcüstanın Kutaisi şəhərində keçirilən Konfransdan məlumat


1059gtzsekiller_003_120Qadınlar Bələdiyyələrin Inkişafi Uğrunda Assosiasiyanın sədri Lyudmila Xəlilova Yerli Demokratiya Agentliklərin Assosiasiyası /ALDA tərəfindən 30 noyabr - 01 dekabr 2010-cu ildə Avropa Şurasının Yerli və Regional İdarəetmə Kongresinin və GTZ təşkilatının dəstəyi ilə Gürcüstanın Kutaisi şəhərində keçirilən Konfransda iştirak üçün dəvət almışdır.

Tədbirin əsas məqsədi Cənubi Qafqazda yerli idarəetmə və yerli demokratiyanın inkişafı sahəsində əməkdaşlığın yaradılması. İkinci dəfə təşkil olunan bu Konfrans 2008-ci ildə Kongres  tərəfindən qəbul olunan 272 saylı Rezalyusiyanın tələblərindən irəli gələnprinsiplərə uyğun keçirilir.

Konfransa Yerli və Regional İdarəetmə Kongresin, ALDA, NALAS və GTZ təşkilatlarlarının, Kosovo və Bolqarıstan nümayəndələri ilə yanaşı  Kutaisi səhərinin Meri,  Gürcüstan və Ermənistan Bələdiyyə Assosiasiyaları və digər dövlət və qeyri-dövlət rəsmiləri qatılmışdır.

1059gtzsekiller_004_120Qadınlar Bələdiyyələrin Inkişafi Uğrunda Assosiasiyası ilə yanaşı Azərbaycandan Konfransa Xarici İşlər Nazirliyinin, Milli Bələdiyyələr Assosiasiyalarının, Bələdiyyələrin İnkişafı  Naminə QHT Alyansın, EKO-RENESANS və ARAN regional təşkilatlarının nümayəndələri qatılmışdır.

Qadınlar Bələdiyyələrin İnkişafi Uğrunda Assosiasiyanın sədri xanım Lyudmila Xəlilova çıxış edərək ölkədə gedən demokratik islahatlar və bunun fonunda Bələdiyyə institutunun və yerli idarəetmənin inkişafına yönələn dövlətin iradəsi və siyasəti haqqında geniş məruzə etdi. O bildirdi ki, ölkədə yerli idarəetmənin inkişafını təmin edən geniş qanunvericiliyin mövcuddur. Son iller Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi və Milli Bələdiyyələr Assosiasiyaları yerli idarəetmənin inkişafına yönəlmiş böyük proqramlar həyata keçirdirlər. Bundan başqa Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası və Ədliyyə Akademiyası tərəfindən bələdiyyə sistemində keyfiyyətli kadr potensialının inkişafı məqsədilə ixtisasartırma proqramları davam edir. Azərbaycan Bələdiyyə İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı sosial yönümlü layihələr həyata keçirdir. O, 2009-cu il Bələdiyyə seçkilərində əldə olunan həm gender hüququna əsaslanmış, həm də gənclər siyasətini inkişaf etdirən nailiyyətlər haqqında danışdı. Eyni zamanda Konfrans iştirakçılarını Qadınlar Bələdiyyələrin Inkişafi Uğrunda Assosiasiyanın fəaliyyəti ilə yaxından tanış etdi. 

1059gtzsekiller_013_120Konfransın əsas mövzusu kimi qoyulan Azərbaycanda və Ermənistanda Yerli Demokratiya Agentliyinin yaradılmasına və Qafqaz üzrə transsərhədsiz əməkdaşlığa gəldikdə, Lyudmila xanım Xəlilova hər kəsin diqqətini ölkə vətəndaşlarının müharibə şəraitində yaşadığına, torpaqlarımızın 20% işxal altında qaldığına və burada öz hüquqlarından məhrum olan milyondan çox qaçkın və məcburi köçkünlərin olduğuna cəlb etdi.

O bildirdi ki, bu şəraitdə hər-hansı sahədə, o cümlədən Bələdiyyə sahəsində Ermənistanla heç bir əməkdaşlıq haqqında nəinki danışmaq, hətda düşünmək belə olmaz. Qeyd edək ki, bu mövge bütün Azərbaycan nümayəndələrinin iradəsi kimi səsləndi.

 

   

Bakı 05 dekabr 2010-cu il
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb