Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


Xarici fondlar


Keçmiş Sovet İttifaqından olan yeni müstəqil ölkələrin alimləri ilə əməkdaşlığa Beynəlxalq yardım assosiasiyası.

http://www.intas.be


Tədqiqat və işlənib hazırlanmanın ictimai fondu (ABŞ)

http://www.crdf.org


Aleksandr Humbolt fondu

Beynəlxalq elmi əməkdaşlığın inkişafı üçün Almaniya hökuməti tərəfindən əsası qoyulmuş qeyri-kommersiya təşkilatı.

http://www.humboldt-foundation.de


İctimai Tədqiqatlar və İnkişaf fondu (CRDF)

Birləşmiş Ştatlar və keçmiş Sovet İttifaqının respublikaları arasında elmi-tədqiqat əməkdaşlığına kömək edən qeyri-kommersiya xeyriyyə təşkilatı.

http://www.crdf.ru


Ford fondu

Müstəqil, qazıncsız qeyri-hökumət təşkilatı.

http://www.fordfound.org


Fridrix Nauman fondu

Liberal siyasi ideyaları dəstəkləyir, ilk ali təhsil almaq arzusunda olan şəxslərə təqaüd təklif edir.

www.fnst.org


Henrix Bell fondu

Əsas diqqəti demokratik proseslərə, ekologiyaya, beynəlxalq həmrəyliyə yetirir. Fond fəlsəfəsinin mühüm tərkib hissəsi zorakılığa qarşıdurma prinsipidir.

www.boell.de


Qenri M. Cekson fondu

Liderliyin inkişafına, məntiqə uyğun siyasi qərarların qəbul edilməsinə və razılığın əldə edilməsinə yönəldilmiş proqramlar.

http://www.hmjackson.org


Konrad Adenauer adına fond

Demokratik proseslərin inkişafına dəstəyin təqdim olunması

http://www.kas.de


Makarturlar fondu - müstəqil, şəxsi xeyriyyəçilik təşkilatıdır. Keçmiş Sovet İttifaqının müstəqil dövlətləri üçün olan proqram, fond tərəfindən bir sıra sahələrdə həyata keçirilən bir neçə proqramdan ibarətdir. O, cəmiyyətin inkişafına və həyat keyfiyyətinin artırılmasına yönəldilmişdir.

http://www.macfound.org


Coys Merts-Gilmor Fondu Фонд Джойса Мертца-Гилмора Joyce Mertz-Gilmore Foundation

Mərkəzi ofis: Üentralğnıy ofis:
Joyce Mertz-Gilmore Foundation
10003 218 East 18th
Program Officer Street, New York, USA
Tel.:(212)475-1137 Fax:(212)777-5226
Fondun fəaliyyət sahəsi - alternativ müdafiə və ümumi təhlükəsizlik, insan hüquqları, ətraf mühit, demokratik dəyərlər. Maliyyələşdirmə insan hüquqları və demokratiyanın inkişafı sahəsində QHT-lərin dəstəyində cəmləşdirilmişdir.
Maraq regionları: keçmiş SSRİ ölkələri

Prospekt Xill Fondu Фонд Проспекта Хилла Prospect Hill Foundation

Mərkəzi ofis: Üentralğnıy ofis:
Prospect Hill Foundation
Executive Director Lexington Avenue,Suite, New York, USA
Tel.:(212)370-1144 3020

Fondun geniş spektrli xeyriyyəçilik maraqları vardır. Əsas prioritetlər bunlardır: silahlanma üzərində nəzarət, ailənin planlaşdırılması, ətraf mühit, təbiətin mühafizəsi, incəsənət, QİÇS.
Maraq regionları: Rusiya və MDB ölkələri.

Erhard Fondu Фонд Эрхарта Earhart Foundation

Mərkəzi ofis: Üentralğnıy ofis:
Earhart Foundation
48105 2200 Green Rd.Suite.H , Ann Arbor, USA
Tel.: 313-761-592

Təqdim edilən üç proqram çərçivəsində əsas diqqət iqtisadiyyat, fəlsəfə,beynəlxalq münasibətlər və politologiya kimi sosial və humanitar elmlərə ayrılır. İmkan dairəsində ali məktəblərin fərqlənən məzunlarına, alimlərə və aparıcı tədqiqatçılarına yardım göstərilir.
: əvvəlcədən Fonda ingilis dilində sorğu məktubu.
Fəaliyyətin maliyyələşdirmə növləri. Elmi tədqiqatlar (xüsusi layihələr), Stipendiyalar (aspirantura, doktorantura, təcrübələr)
Maliyyələşdirilən fəaliyyət sahələri: təbiət elmləri; digər elmlər.
Maraq regionları: Rusiya, digər regionlar da mümkündür.
980 ABŞ dollarından 24000 dollara qədər qrant təqdim edilir.

Vilyam Flora Xyulet Fondu Фонд Вильяма Флора Хьюлетта William Flora Hewlett Foundation

Mərkəzi ofis: Üentralğnıy ofis:
William Flora Hewlett Foundation, Middlefield Road,Suite 200, Menlo Park, USA
Tel.:(415329-1070

Fond aşağıdakı problemlərə yönəldilmişdir: münaqişələrin həll edilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi, musiqi, teatr və estrada sənəti, təhsil (kollec və universitetlər üstün olmaqla), ailə və cəmiyyətin inkişafı, əhalinin artımı. Təbiətin qorunmasına dair proqramlarda qrantlar, qərarların işlənib-hazırlanması üçün siyasi tədqiqatlara ayrılır. Münaqişələrin həllinə ayrılan qrantlar 5 kateqoriyaya ayrılır: nəzəriyyənin inkişafı; fikirləşmə; treninq; siyasətin yaradılması və münaqişələrin aradan qaldırılması; etnosarası münaqişələrin həlli. Əhalinin artımı probleminə dair qrantlar, tədqiqatları, siyasəti və proqramları, ölkələrin inkişafı ekspertizasını, beynəlxalq əməkdaşlıq və ailənin planlaşdırılmasını inkişaf etdirməlidirlər.
Fəaliyyətin maliyyələşdirilmə sahələri: incəsənət və mədəniyyət; ekologiya və sağlamlıq.
Maraq regionları: xaricdəki proqramları maliyyələşdirir.

Pyu xeyriyyə Fondu Благотворительный фонд Пью Pew Charitable Trusts

Mərkəzi ofis Üentralğnıy ofis:
Pew Charitable Trusts
Street,Suite 1700, 19103-7017 2005 Market, Philadelphia, USA
Tel.:(215)575-4720

Fondun fəaliyyət sahəsi- ətraf mühit və təbiətin mühafizəsi, səhiyyə, mədəniyyət, sosial sityasət və din. Bu sahələrin hər birində fond əməli və məsuliyyətli rəhbərliyin əhəmiyyətini vurğulayır.
Proqramlar: ətraf mühitin müdafiəsi, cəmiyyətin inkişafı, ictimai siyasət, təhsil, elm və sağlamlıq, beynəlxalq sağlamlıq və inkişaf, mədəniyyət, din və s.
İctimai siyasət proqramı
İqtisadi və siyasi aləmin dəstəyi: ümumt təhlükəsizlik
Sifarişlərin verilmə qaydaları: məktub, izahzlı layihə.
Fəaliyyətin maliyyələşdirilmə növləri: məsləhət xidmətləri (texniki kömək); avadanlığın, ləvazimatın əldə edilməsi; ümumi dəstək; həvəsləndirici fondlar (mükafatlar); elmi tədqiqatlar (xüsusi layihələr); başlanğıc vəsaitlər; stipendiyalar (aspirantura, doktorantura, təcrübə dövrü); kapital qoyuluşları, tikinti.
Fəaliyyətin maliyyələşdirilmə sahələri: tullantılar və təkrar resurslar ; vətəndaş cəmiyyəti; demokratik quruluş; ətraf təbiətin mühafizəsi və qorunan təbiət əraziləri; təbii-mədəni irs; monitorinq və çirklənmə nəzarəti; radioaktiv çirklənmə; ekologiya və sağlamlıq.
Maraq regionları: MDB ölkələri

Qaya Trast GAIA Trust a.m.b.a.

Mərkəzi ofis Üentralğnıy ofis
GAIA Trust a.m.b.a.
Denmark Snedsted, 7752 Skyumvej 101,
Tel.:45-97-93-66-55 Fax:45-97-95-66-77 e-mail:gaiatrust@gn.apc.org

Təşkilat böyük olmayan model ekoloji məskunlaşma yerlərini dəstəkləyir, ekoloji hərəkatın gücləndirilməsinə istiqamətləndirilmiş ayrı-ayrı adamların deyil, bir çox adamlara kömək məqsədilə yönəldilmiş müxtəlif layihələri nəzərdən keçirir .
Maraq regionları: MDB ölkələri

Müqəddəs Ölkə şəbəkəsi
Mərkəzi ofis:
Təşkilat böyük olmayan ekoloji model məskun yerləri dəstəkləyir, bir sıra müxtəlif layihələrin köməyinə yönəldilmiş ekoloji hərəkatın gücləndirilməsinə istiqamətləndirilmiş təşkilatlara əl tutur.
Maraq regionları: MDB ölkələri

Müqəddəs Torpaq Şəbəkəsi Сеть Священной Земли Sacred Earth Network

Mərkəzi ofis Üentralğnıy ofis:
Sacred Earth Network
01366 267 East Street, Petersharp, USA
Tel.: (508) 724-3443
Fax: (508) 724-3436
e-mail:sacredearth@igc.apc.org

Rusiyada nümayəndəlik Представительство в России::
Müqəddəs Torpaq Şəbəkəsi
Setğ Svəhennoy Zemli
103011, Moskva Moskva
Boqoyavlen döngəsi Богоявленский пер., 3, строение 3
SEN nümayəndəliyi Представительство SEN
Tel.: (095) 923-37-63,921-71-61 Fa

Asiya Fondu Фонд Азии Asia Foundation

Mərkəzi ofis: Üentralğnıy ofis:
Asia Foundation
Russia & Central Asia program
94104 465 California, San Francisko, USA
Tel.:(415)982-4640 Fax:(415)986-7672
Fond beş sahədə işləyir: əsas demokratiya institutlarının dəstəyi; qanunvericilik orqanları, məhkəmələr, qanunvericilik orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları (o cümlədən, təbiəti mühafizə təşkilatları); bazar iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi şəraitində region ölkələrini dəstəkləyir; region ölkələrinə münasibətdə müxtəlif konfrans və s. tərəfdən ikitərəfli və çoxtərəfli yardım göstərir və s. qadınların siyasətdə iştirakının gücləndirilməsi, lider-qadınların dəstəyi.
Maraq regionları: MDB ölkələri.

Çarlz Stüart Mott Fondu Фонд Чарльза Стюарта Мотта Charles Stewart Mott Foundation

Mərkəzi ofis Üentralğnıy ofis:
Charles Stewart Mott Foundation
Flint 48502-1851 1200 Mott Foundation Building, USA
Tel.: (313) 238-5651
Fax: (313) 238-8482
Fond maliyyələşdirir: Vətəndaş cəmiyyəti; Canlı təbiətin mühafizəsi və təbii ərazilərin mühafizəsi; Monitorinq və çirklənmə üzərində nəzarət; Energetika problemləri; Radioaktiv çirklənmə; sabit inkişaf.
Maraq regionları: Keçmiş SSRİ ölkələri

Con D. və Ketrin T. MakArturov Fondu Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров

Moskva nümayəndəliyi Moskovskoe predstavitelğstvo:
121019, Moskva Moskva
Xlebnı döngəsi Xlebnıy pereulok, 19a, gtaj 2
Tel.: (095) 291-68-03/04
Faks: (095) 956-63-58
e-mail:macarthur@glas.apc.org
www:http://www.macfdn.org
Initiative in the Independent States
of the Former Soviet Union
MacArthur Foundation
140 Chicago,IL 60603
Tel: (312) 726-8000
Fax: (312) 917-0200

Mak Arturov Fondunun proqramı öz diqqətini əsas dörd sahədə cəmləşdirir:
1. Cəmiyyət və hüquq: hüquqi mədəniyyətin inkişafı; vətəndaşlar tərəfindən öz hüquqlarının müdafiəsində hüquqi mexanizm rolunu dərk etməsi; sosial təminat; ictimai maraqlar hüququ; ictimaiyyətin informasiyaya daxil olması
2. İnsan hüquqları: vətəndaş azadlıqlarının müdafiəsi; iqtisadi və sosial hüquqlar; qadınların və azlıqların hüquqları; ictimai həyatda qadınların və azlıqların bərabərhüquqlu iştirakının dəstəyi; qadınların reproduktiv hüquqları; insan hüquqlarının pozulması monitorinqi.
3. Ətraf mühit və cəmiyyət
4. Sülh və təhlükəsizlik: münaqişələrin səbəb və nəticələrini kökündən nəzərdən keçirən təhlükəsizliyin geniş konsepsiyasının inkişafı.
Qrantlar xüsusi şəxslərə, qruplara və təşkilatlara ayrılır. Fond gənc mütəxəssislər və qadınlar tərəfindən verilən sifarişləri daha çox alqışlayır.

Şərqi Avropa üçün iqtisadi tədqiqatlar sahəsində əməkdaşlıq üzrə büro Бюро по сотрудничеству в области экономических исследований для Восточной Европы Cooperation Bureau for Economic Research on Eastern Europe

Mərkəzi ofis Üentralğnıy ofis:
Cooperation Bureau for Economic Research on Eastern Europe
D-14191 Koenigin-Luise Str 5897-890, Berlin, Germany
Tel.:(49-30)897-890

Büro Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri və MDB-də sosial-iqtisadi siyasət sahələrində islahatların keçirilməsində iştirak edən ekspert və tədqiqatçılara informasiya dəstəyi göstərir.

Alman elmi-tədqiqat cəmiyyəti Немецкое научно-исследовательское общество Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.(DFG)

Mərkəzi ofis Üentralğnıy ofis:
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.(DFG), Kennedyallee 40, 5300 Bonn, Germany
Tel.:(49-228)885-23-72
Fax:(49-228)885-22-21

Cəmiyyət alman alimlərinin Şərqi Avropa və keçmiş SSRİ ölkələrinin alimləri ilə əməkdaşlıq proqramını dəstəkləyir. Dəstək haqqında qərar ancaq əməkdaşlığın alman iştirakçılarının sifarişi əsasında qəbul edilir. Dəstəyə bu proqram çərçivəsində iddiaçı olan şəxslər, alman alimləri ilə əlaqə yaratmalıdırlar. Onlar verilmiş proqram çərçivəsində alman alimləri ilə əlaqə yaratmalı, alman alimləri ilə əməkdaşlıq etməli və özlərinə aid lazımi məlumatları verilməlidirlər .
Maraq regionları: Keçmiş SSRİ ölkələri Reqionı interesov: stranı bıvşeqo SSSR.

THE Peace Stone Foundation Fondu, Xirosima Фонд The Peace Stone Foundation, Hiroshima

Ohashi Building 7F, 7-2, Toranomon 3-chome, Minato-Ku, Tokyo, 105-0001 Japan
TEL:81-3-5408-5277 FAX:81-3-5408-5288
E-mail: p-stone@smile.ocn.ne.jp
http://www.peace-stone.org/
Tokio, Yaponiya poniə

Əsas məqsəd: Sülhün bərqərar olması Osnovnaə üelğ: Ustanovlenie mira
Təhsil layihəsinin reallaşmasına , məsələn, iqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsilin inkişafına yönəldilmiş kömək.
Təhsil proqramlarının reallaşmasına yönəldilmiş problemlərlə məşğul olan QHT-lərə və digər təşkilatlara kömək.
Dövri mətbuat nəşrləri;
Digər təhsil tədbirləri.
Qrant proqramları:
Alıcı-təşkilata tələb
Minimum üç il ərzində şəxsi qeyri-kommersiya şəklində üç il müddətində aktiv fəaliyyət.
Yerli və mərkəzi idarəetmə (və ya dövlət müəssisəsində) idarəsində qeydiyyatdan keçirilməlidir.
Büccənin illik dəyəri (layihə üzrə faktiki xərc) 100,000 USD təşkil etməlidir.
Applikasiya formasının axırıncı təqdim etmə müddəti: 30 sentyabr, hər il
Seçilmə prosesi: noyabrdan dekabra qədər
Qrantın verilməsi: Fevral və ya mart

Bredli Fondunun qrant proqramı

Təşkilatçı: Bredli Fondu
Ərizələrin verilmə müddəti: hər il
Maliyyələşdirmə həcmi: 100 dollardan 550000 dollaradək
Coğrafi üstünlüklər: MDB ölkələri, Mərkəzi Avropa

Öncül dəstək sahələri: vətəndaşlıq hissinin inkişafı-layihələr ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə yönəldilə bilər (iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, vətəndaş cəmiyyyəti), lakin onlar vətəndaşlığı seçkilərin və səsvermənin baza ideyasına aparmalıdırlar.
Sifarişlərin verilmə prosedurları: Fondun saytında
Müsabiqənin nəticələrinin elanı:
Elektron ünvanı:
Ümumdünya Qadın Fondunun qrantları
Son yeniliklər:
Təşkilatçı: Ümumdünya Qadın Fondu
Sifarişlərin verilmə müddəti: cari rejimdə
Maliyyələşdirmə həcmi:
500 dollardan
15000 dollara qədər

Müsabiqənin məqsədi: Qlobal Fond ümumi proqramların dəstəyi üçün qrantları təqdim edir, o cümlədən, öz əsas məqsədlərini qadın və qızların insan hüquqlarının inkişafına həsr edən qadın təşkilatların fəaliyyətini dəstəkləyən qrantlar üçün.
Dəstəklənən fəaliyyət sahələri (maliyyələşdirilmənin istiqamətləri): qadın birlikləri, ailə
Müsabiqədə iştirak edə bilərlər: öz fəaliyyətlərini qadın bərabərliyi və qadın hüquqları istiqamətində quran, qadınların cəmiyyətdə hansı rolu oynadıqlarından və qadınlar tərəfindən idarə olunan və birgə işləyən təşkilatlar.
Fond qrant üçün müxtəlif dillərdə, adi poçt, elektron poçtu və ya faksla göndərilən sifarişləri qəbul edir. Sifarişlərin verilmə şərtləri və tələbləri ilə təşkilatın saytında tanış olmaq olar.
SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb