Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


GENDER PROBLEMATİKASI ÜZRƏ EKSPERTLƏR


 

Abasov Əli

 

Ünvan:         Q. Abasov küç. 10, m. 4

                   Bakı

                   AZ1024

Tel:              (99412) 4910098, 4381577             Faks:            (99412) 5105441

E-mail:         kila50@mail.ru                           

 

                         Fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun "Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları" şöbəsinin müdiri.

 

 

Abbasov Mətləb

 

Tel:              (99412) 4656889                         

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, «Odlar Yurdu» Universitetinin hüquq kafedrasının müəllimi.

 

Abbasova Qızıl Gül

 

Tel:              (99412) 4349320                         

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universitetinin sosiologiya kafedrasının dosenti.

 

Abdiyeva Ədalət

 

Tel:              (99412) 4321508, 4412297            

                           Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent, Azərbaycan Dillər Universitetinin fəlsəfə    kafedrasının müdiri.

Adıgözəlova Svetlana

 

Ünvan:         Q. Abasov küç. 10, m. 4

                   Bakı

                   AZ1024

Tel:              (99412) 4910098                          E-mail:   kila50@mail.ru

                        Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fəlsəfə kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi. 

Ağayeva Kifayət

 

Tel:              (99412) 5615550, (99450) 4091313    E-mail:            kaghayeva@yahoo.com

                         Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili kafedrasının müəllimi.

Axundov Akif

 

Tel:              (99412) 4386134                         

 

                         Qərb Universitetinin humanitar fənlər kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Axundova Nigar

 

Ünvan:         Parlament 4, 500-ci məhəllə, m. 45

                   Bakı

                   AZ1006

Tel:              (99412) 5102546, 4388792             E-mail:   mam-namiq@yandex.ru          

 

                         Bakı Biznes Universitetinin humanitar fənlər kafedrasının dosenti, tarix elmləri namizədi.

 

Aslanova Afət

 

Tel:              (99412) 4664209                         

 

                         Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının sənətşünaslıq kafedrasının dekanı, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Bayramova Lalə

 

Tel:              (99412) 4399121, 4387056             E-mail:   lalebayramova@mail.ru          

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi kafedrasının baş müəllimi.

 

Bədəlov Rəhman

 

Tel:              (99412) 4677514                         

 

                         Professor, fəlsəfə elmləri doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun aparıcı elmi əməkdaşı. 

 

Cəlilova Nailə

 

Tel:              (99412) 4381761                         

 

                         Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin politologiya və sosiologiya kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi.

 

Cəlilova Sitarə

 

Ünvan:         B. Nuriyev küç.  49, m. 23

                   Bakı

                   AZ1119

Tel:              (99412) 4751682, 4927418            

 

                         Qərb Universitetinin iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının müəllimi.

 

Əhmədov Yaşar

 

Tel:              (99412) 4614559                         

 

                         Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının fəlsəfə və politologiya kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Əliyeva İfrat

 

Ünvan:         Nizami küç. 39, m. 6

                   Bakı

                   AZ0001

Tel:              (99412) 4921728                         

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru, filologiya elmləri namizədi.

 

Əliyeva Mahibə

 

Ünvan:         S. Rüstəm küç. 35, m. 67

                   Bakı

                   AZ1022

Tel:              (99412) 4400049, 4928302             E-mail:   mahiba.a@mail.ru       

 

                         Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının politologiya və siyasi idarəetmə kafedrasının dosenti, tarix elmləri namizədi. 

 

Əliyeva Yuliya

Ünvan:         Ü. Hacıbəyov küç. 18, apart. 86/93

                   Bakı

Tel:              (99412) 4981528                          Faks:            (99412) 5983273

E-mail:         yulia_gureyeva@hotmail.com      Web:            http://www.stopvaw.gender/-az.org

 

                         "Stop against violence" Azərbaycan Gender İnformasiya Mərkəzinin resurs üzrə məsləhətçisi.

 

Əlizadə Fikrət

 

Ünvan:         Saray küç. 53, ev. 5

                   Bakı

                   AZ1001

Tel:              (99412) 4978816, 4927593             E-mail:   fikretalizade@hotmail.com      

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin müasir azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, filologiya elmləri namizədi.

 

Əsgərova Nigar

 

Ünvan:         Z. Xəlilov küç. 43, m. 64

                   Bakı

                   AZ0141

Tel:              (99412) 4327819, 4929487             Faks:            (99412) 4966169

                        

                         Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının humanitar fənlər kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Əzimov Anar

 

Tel:              (99412) 4318264                          E-mail:   anar@bakupages.com  

 

                         AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu, Şərq-Qərb şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri namizədi, doktorant.

 

Əzimova Rəfiqə

 

Tel:              (99412) 4394580                          E-mail:   azimovarafiga@rambler.ru      

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun «Sosiologiya və sosial psixologiya» şöbəsinin müdiri.

 

Fərəcova Fidan

 

Ünvan:         Şaxbazi küç. 241, m. 22

                   Bakı

                   AZ1065

Tel:              (99412) 4986924                           E-mail:   fidanff@rambler.ru      

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Hacıyeva Elmira

 

Ünvan:         Ü. Hacıbəyov küç. 26, m. 32/33

                   Bakı

                   AZ1000

Tel:              (99412) 4989435, 4932606             E-mail:   administration@wu.edu.az      

 

                         Qərb Universitetinin hüquq kafedrasının dosenti, hüquq elmləri namizədi.

 

Həsənova Afaq

 

Tel:              (99412) 4681567                         

 

                         Qərb Universitetinin iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının dosenti, iqtisadi elmləri namizədi.

 


Həsənova Nailə

 

Tel:              (99412) 4408620                         

 

                         Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi.

 

Hüseynova Elmira

 

Tel:              (99412) 4403898, 4619245            

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent, Dövlət Qəbul Komissiyasının baş mütəxəssisi.

 

Hüseynova Tamara

 

Tel:              (99412) 4406758                         

 

                         Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin stomatologiya kafedrasının müdiri, tibb elmləri namizədi. 

 

İbrahimbəyova Rəna

 

Ünvan:         Lermontov küç. 68

                   Bakı

                   AZ1066

Tel:              (99412) 4927771                          Faks:            (99412) 4927771

E-mail:         nk@cabmin.gov.az                     

 

                         Psixologiya elmlər namizədi, dosent, Bakı Dövlət Universitetinin gender kafedrasının müdiri.

 

İbrahimova Eleonora

 

Ünvan:         Niyazi küç. 5, m.14

                   Bakı

                   AZ1000

Tel:              (99412) 4921101                         

 

                         Qərb Universitetinin iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının müdiri, dosent, iqtisad elmləri namizədi.

 


İsgəndərova Solmaz

 

Ünvan:         Zərdabi küç. 65, m. 6

                   Bakı

                   AZ1010

Tel:              (99412) 4326031                          Faks:            (99412) 5105441

E-mail:         solmazi@mail.ru                         Web:            www.gender-az.org

 

                         Azərbaycan İqtisad Universitetinin İKT laboratoriyasının rəhbəri.

 

Qafarova Sahibə

 

Ünvan:         Vəzirov küç. 125, m. 24

                   Bakı

                   AZ1052

Tel:              (99412) 4415874, 4656332             E-mail:   sahiba_gafarova@mail.az        

 

                         Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru, filologiya elmləri namizədi.

 

Qasımova Gülnar

 

Tel:              (99412) 4938882                          E-mail:   ergo1@hotmail.com     

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Qasımova İradə

 

Ünvan:         Ü. Hacıbəyov küç. 37/43, apart. 49

                   Bakı

                   AZ1010

Tel:              (99412) 4936645                          E-mail:   gasunirada@mail.ru    

 

                         Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix kafedrasının baş müəllimi, tarix elmləri namizədi.

 

Qasımova Yelena

 

Ünvan:         Bala-Baba Məcidov 16/11

                   Bakı

                   AZ1010

Tel:              (99412) 4381577                          Faks:            (99412) 5105441

E-mail:         areat@azeronline.com                 Web:            www.gender-az.org

 

                         Tarix elmləri namizədi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının politologiya və siyasi idarəetmə kafedrasının dosenti.

 

Quliyeva Aidə

 

Ünvan:         Əhmədli, Xocalı küç. 16, m. 50

                   Bakı

                   AZ1025

Tel:              (99412) 4702703                          E-mail:   aidaguliyeva@hotmail.com      

 

                         Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dünya iqtisadiyyatı kafedrasının baş müəllimi, iqtisad elmləri namizədi.

 

Quliyeva Leyli

 

Tel:              (99412) 4927626                         

 

                         Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fəlsəfə kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 

Quluzadə Zümrüd

 

Tel:              (99412) 4393747                         

 

                         Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun «Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

 

Qurbanov Pərviz

 

Ünvan:         İ. Gutkaşenlı küç. 57, m. 4

                   Bakı

                   AZ0073

Tel:              (99412) 4927418, 4264059            

 

                         Qərb Universitetinin iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi.

 

Qurbanova Saidə

 

Tel:              (99412) 4921475, 4920106            

 

                         Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının menecment kafedrasının dosenti,  iqtisad elmləri namizədi.

 

Maniyeva Raziyə

 

Ünvan:         Xiyabanı küç. 4,  m. 2

                   Bakı

                   AZ1012

Tel:              (99412) 4337656, 4630793            

 

                         Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının əmək iqtisadiyyatı kafedrasının müəllimi, iqtisad elmləri namizədi.

 

Miri Elşad

 

Tel:              (99450) 2115011                          E-mail:   elshadmiri@yahoo.com

 

                         Qərb Universitetinin humanitar fənlər kafedrasının müəllimi.

 

Məmmədova Dürdanə

 

Tel:              (99412) 4972013, 4926286, 4929849           

E-mail:         mdurdana@box.az                     

 

                         Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin konstitusiya-hüquq məsələləri şöbəsinin müdiri, hüquq elmləri namizədi.

 

Məmmədova Fəridə

 

Tel:              (99412) 4985147                         

 

                         Tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, «Qafqaz Albaniyası» Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan Aviasiya Akademiyasının tarix kafedrasının müdiri. 

 

Məmmədova Kəminə

 

Ünvan:         Lermontov küç. 3, m. 21

                   Bakı

                   AZ0006

Tel:              (99412) 4928056                          E-mail:   Kmamedova1962@mail.ru       

 

                         Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının fəlsəfə və politologiya kafedrasının dosenti, fəlsəfə elmləri namizədi.

 


Məmmədova Sevər

 

Tel:              (99412) 4665760                         

 

                         Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əlahiddə istedadlı tələbələr üçün fakültənin dekan müavini, iqtisad elmləri namizədi.

 

Mirzəzadə Rəna

 

Ünvan:         H. Cavid küç. 15, 518-ci məhəllə, apart. 10

                   Bakı

                   AZ1073

Tel:              (99412) 4393747, 4393728                 E-mail:   mirrena54@yahoo.com            

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun «Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Bakı Dövlət Universitetinin «Gender psixologiyası» kafedrasının professor əvəzi.

 

Mövsumova Lalə

 

Tel:              (99412) 4679592                          

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun «Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

 

Naxçıvanlı Aqiyə

 

Tel:              (99412) 4666599                          E-mail:   info@gender-az.org      

 

                         Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, siyasi elmləri doktoru. 

 

Paşayeva Sədaqət

 

Ünvan:         İçəri-şəhər,  M. Mansur 2, küç. 4/6

                   Bakı

                   AZ1004

Tel:              (99412) 4929166, 4941142             Faks:            (99412) 4929166, 4941142

E-mail:         sedaget_777@rambler.ru            

 

                         Qadın hüquqları üzrə təlimatçı.

 


Reyxrudel Larisa

 

Ünvan:         Azadlıq prospekti 70, apart. 5

                   Bakı

                   AZ1007

Tel:              (99412) 5962705                          Faks:            (99412) 4403627

E-mail:         jwoar@azeurotel.com                 

 

                         Həkim-pediatr 5-nömrəli uşaq poliklinikasında.

 

Rüstəmova Natəvan

 

Ünvan:         Nizami küç. 86, m. 22

                   Bakı

                   AZ1095

Tel:              (99412) 4945009, 4945576             E-mail:   nata_rustamova@yahoo.com   

 

                         Hüquqi məsləhətləri üzrə expert.

 

Rzayev Məmməd

 

Tel:              (99450) 3107323                         

 

                         Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru, dosent, fəlsəfə elmləri namizədi. 

 

Süleymanova Gülarə

 

Ünvan:         İ. Gutkaşenlı, küç. 9, m. 51

                   Bakı

                   AZ0073

Tel:              (99412) 4394217                          E-mail:   gulyara_s@yahoo.com 

 

                         Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi.

 

Şəfiyev Üzəyir

 

Ünvan:         Abşeron dairəsi, Xırdalan şossesi, məhəllə 28, ev 31, m. 41

                   Bakı

                   AZ1077

Tel:              (99412) 4381447, 4390241            

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə və sosiologiya kafedrasının müəllimi, sosiologiya elmləri namizədi, doktorant. 

 

Vəzirova Aysel

 

Ünvan:         Ş. Qurbanov küç. 1, apart. 42/43

                   Bakı

Tel:              (99412) 4944018                          E-mail:   AyselVazir@yahoo.com           

 

                         Fəlsəfə elmləri namizədi, UNDP-nin məsləhətçisi.

 

Yuzbaşeva Elmira

 

Ünvan:         M. Maqomayev küç. 31, m. 4

                   Bakı

                   AZ1000

Tel:              (99412) 4921506                         

 

                         Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya kafedrasının baş müəllimi.

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb