Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


“AZƏRBAYCANDA UŞAQLARIN MÜDAFİƏSİ İSLAHATI” ÜZRƏ MİLLİ KONFRANS BƏYANNAMƏNİN QƏBULU İLƏ BAŞA ÇATMIŞDIR


Oktyabrın 23-də Bakıda keçirilən Azərbaycanda Uşaq ilinə və BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiyasının 20 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda uşaqların müdafiəsi islahatı" üzrə milli konfrans başa çatmışdır.

Azərbaycan hökuməti, Heydər Əliyev Fondu, BMT-nin Uşaq Fondunun (YUNİSEF) və "Azercell Telekom" birgə müəssisəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransın ikinci günündə dövlət qurumlarının nümayəndələri və beynəlxalq ekspertlər müzakirələri işçi qruplarında davam etdirmişlər.

"Yerli uşaqların müdafiəsi mexanizminin strukturu və səlahiyyətləri" məsələsi diqqət mərkəzində olan işçi qrupunda konfransda müzakirə olunan məsələlərə bir daha nəzər salınmış, uşaqların müdafiəsi mexanizmi ilə bağlı təkliflər səslənmiş, ailələrə müxtəlif xidmətlərin göstərilməsinin, uşaqların dövlət müəssisəsinə təyin edilməzdən əvvəl ailənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin zəruriliyi vurğulanmışdır. Qeyd edilmişdir ki, sağlamlığı məhdud uşaqların internat məktəblərinə və uşaq evlərinə verilməsi proseduru daha təkmilləşmiş metodologiya əsasında aparılmalıdır.

"Dövlət uşaq müəssisələrinin transformasiyası" mövzusuna həsr olunmuş işçi qrupunun iclasında isə diqqət bu məsələ ilə məşğul olan qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məsələsinə yönəldilmişdir. Burada, həmçinin Azərbaycanda uşaqların müdafiəsi islahatı üzrə milli konfransın bəyannaməsi müzakirə olunmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, uşaqların müdafiə olunmasına yönələn səylər beynəlxalq normalara və prinsiplərə, habelə milli prioritetlərə uyğun olmalıdır.

Digər işçi qruplarında "Qanunvericilikdə uşaqların müdafiəsi və sosial iş" və "Ən aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün icma əsaslı xidmətlər" mövzuları müzakirə olunmuşdur. Bildirilmişdir ki, Azərbaycanda uşaqların müdafiəsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülür, müəyyən olunmuş 34 müavinət növündən 6-sı uşaqlara yönəlmişdir. İndi əsas məsələ uşaqların müdafiə sisteminin yaradılmasıdır. İşçi qruplarında səslənən təkliflərin ümumiləşdirilərək Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan hökumətinə təqdim olunacağı qeyd edilmişdir.

Sonra Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində işçi qruplarında aparılan müzakirələrə yekun vurulmuşdur. Komitə sədri Hicran Hüseynovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda işçi qruplarının rəhbərləri müzakirəyə çıxarılan 4 mövzu ətrafında irəli sürülmüş rəy və təkliflər barədə məlumat vermişlər. Bildirmişlər ki, işçi qruplarında aparılan müzakirələr zamanı mövzu ilə bağlı qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, sosial xidmət sahəsi üzrə kadrların hazırlanması məqsədi ilə xüsusi kursların təşkili, dövlət müəssisələrindən başqa icma daxilində uşaqlara qayğı mərkəzlərinin yaradılması, onların işinin əlaqələndirilməsi və digər məsələlər barədə təkliflər səslənmişdir.

Qeyd olnmuşdur ki, işçi qruplarda konfransın müzakirəsinə təqdim olunan bəyannamə layihəsinin də müzakirəsi aparılmış, ona əlavə və dəyişikliklər təklif olunmuşdur. Bu əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla bəyannamənin qəbul edilməsi barədə qərar qəbul olunmuşdur.

Bununla da konfrans işini yekunlaşdırmışdır.

 

www.azertag.com

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb