Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


AZƏRBAYCAN QADINLARlNIN RESPUBLİKA CƏMİYYƏTİ


 

Verdiyeva Zemfira Nadir qızı. 1937-ci ildə Tbilisidə anadan olub. Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. 1966-cı ildə namizədlik, 1971-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 1972-ci ildən professor, 1989-cu ildən Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür, 30 xarici ölkədə mühazirə oxuyub. 190-a yaxın lüğət, kitab, monoqrafiya, dərslik müəllifidir. 1972-1995-ci illərdə Xarici Dillər İnstitutunun rektoru olub. Azərbaycan, rus, ingilis, fransız, türk diliərini bilir.

1970-ci ildən Azərbaycan Qadınlar Şurasının üzvü, 1989-cu ildən sədri seçilib. Hazırda Azərbaycan Qadınlarının Respublika Cəmiyyəti adlanan bu təşkilatın sədridir. Kembric Universitetinin (İngiltərə) təqdimatı ilə Zemfira Verdiyeva "İlin qadını" (1999-2000), "Əsrin qadını" (2000) elan edilmiş, adı Beynəlxalq bioqrafik məlumat kitabına daxil edilmişdir. Azərbaycanda xarici dillər üzrə ilk elmlər doktoru kimi ensiklopediyaya daxil olub.

Cəmiyyət 1920-ci ildən fəaliyyət göstərən Qadınlar Şurasının əsasında yaranmışdır. "Azərbaycan Qadınlarının Respublika Cəmiyyəti" adı ilə 1991-ci ilin noyabr ayında qeydiyyatdan keçmişdir. Qeyri-hökumət qadın təşkilatı kimi fəaliyyətə başlayan AQRC Qadınlar Şurasına xas binanın, vəsaitin, nəqliyyat vasitələrinin, həmçinin sənəd və məktublaşmanın varisidir. Cəmiyyət öz fəaliyyətini respublikanın Konstitusiyası və qanunları əsasında qurub. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində Cəmiyyətin təşkilatları, bölmələri fəaliyyət göstərir.

AQRC-nin məqsədi Azərbaycan qadınlarının siyasi, sosial və ictimai fəallığını artırmaq, müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli dirçəlişi və dünya xalqları arasında layiqli yer tutmasına yardım etməkdir. Azərbaycan qadınlarının vətəndaşlıq, siyasi, iqtisadi, milli-mədəni hüquqlarının qorunması və həyata keçirilməsi, onların dövlət, habelə ictimai işlərə cəlb olunması, dövlət idarə orqanlarında təmsil olunması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Qadınların sosial müdafiəsini, məişətini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər və proqramlar hazırlayıb həyata keçirir.

Cəmiyyət respublikamızda mövcud olan bütün qadın təşkilatlarının işini əlaqələndirməyə çalışır. Tariximizin, dilimizin, dinimizin, incəsənətimizin təbliği, geniş ümumrespublika xeyriyyəçilik proqramı tərtib edib həyata keçirmək QC-nin işində prioritet təşkil edir. Bu gün Azərbaycandakı mürəkkəb şərait, erməni təcavüzü qadınların müxtəlif problemlərlə üzləşməsinə, ağır iqtisadi böhran şəraitində yaşamasına səbəb olur. Odur ki, xeyriyyəçilik tədbirləri, qaçqın və köçkünlərə, valideynsiz qalmış uşaqlara, əlillərə, əhalinin yoxsul təbəqəsinə yardım göstərmək AQRC-nin işinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Cəmiyyət qadınların işlə təmin edilməsi, elm, texnika, mədəniyyət və incəsənət sahələrində onların öz qabiliyyət və istedadlarını nümayiş etdirməsinə kömək edir. Bu gün Azərbaycan Qadınları Cəmiyyəti dünyanın bir çox ölkələrə ilə əlaqəsi olan nüfuzlu bir təşkilata çevrilmişdir. Cəmiyyətin ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya, Hindistan, Çin, İran, Türkiyə, Rusiya, Belorus, Ukrayna, Litva, Latviya, Estoniya, Gürcüstan və Dağıstanın bir sıra qadın təşkilatları ilə əlaqəsi var. 63 ölkənin qadın təşkilatı ilə dostluq və əməkdaşlıq edən Azərbaycan Qadınları Cəmiyyəti həmçinin Ümumdünya Demokratik Qadınlar Cəmiyyətinin (Paris) üzvüdür. Cəmiyyətin tərkibində Əsgər anaları komitəsi və dini yönümlü qadınlar qrupu fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin 70 min nəfərə qədər üzvü var.

SSRİ-nin süqutu nəticəsində Azərbaycan bir sıra problemlərlə üzləşməli oldu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü bu problemləri daha da dərinləşdirib kəskinləşdirdi. Müharibə nəticəsində Azərbaycan əhalisinin 1 milyon 200 min nəfəri ev-eşiyini itirib, qaçqın, köçkün vəziyyətində yaşamağa başladı. 60 min nəfər əlil oldu.

Bu gün Azərbaycanda 20 min şəhid ailəsi var. AQRC əhalinin bu təbəqəsilə daimi əlaqə saxlayır, onlara yardım göstərir.

Azərbaycan ərazisində ağır müharibə getdiyi günlərdə AQRC üzvləri hospitallara gedir, yaralı əsgərlərə qulluq edir, qan verməkdən belə çəkinmirdilər, Cəmiyyət üzvləri dəfələrlə Murovdağa, Füzuli, Ağdam, Tərtər bölgələrinə getmiş, əsgərlərə sovqat paylamış, səyyar briqadaların vasitəsilə onlara konsert vermişlər.

Cəmiyyət Bakı kəndlərini də diqqət mərkəzində saxlayır. Buzovna, Mərdəkan, Ramana, Bilgəh, Zuğulba qəsəbələrində yaşayan tənha və xəstə qocalar, əlillər QC-nin köməyini hiss edir, bunu minnətdarlıqla qarşılayırlar. Bayram günlərində onlara isti ev xörəyindən tutmuş, pal-paltara, dava-dərmana qədər paylanılır. 1999-cu il "Ahıllar ili" elan edildiyindən, AQRC qocalar və əlillər evlərinə mütəmadi baş çəkmiş, mümkün olan köməkliyi etmişdir.

Bakı şəhərində yerləşən 18 internat məktəbi, uşaq evləri və uşaq bağçaları da AQRC-nin diqqət mərkəzindədir. Onlardan bəzisi ilə Cəmiyyət daimi əlaqə saxlayır, problemlərin həllində qarşıya çıxan çətinliklərin dəf olunmasında onlara yardım edir.

AQRC xarici ölkələrin qadın cəmiyyətləri ilə işgüzar əlaqə qurmağa böyük əhəmiyyət verir. Cəmiyyətin 66 xarici ölkə ilə əlaqəsi var. Bu ölkələrin qadın qurumlarının keçirdiyi qurultay və konfranslarda iştirak edir, Azərbaycan qadınlarının problemlərindən, ölkəmizin üzləşdiyi ədalətsizlikdən söhbət açır. AQRC Ümumdünya Demokratik Qadınlar Cəmiyyətinin üzvüdür.

AQRC-nin xarici əlaqələri iki kitabda öz əksini tapmışdır: 1992-ci ildə "Şərq-Qərb" nəşriyyatı tərəfindən çapdan buraxılmış "Bir ömrə sığmayan arzular" kitabı Türkiyə, İran, İraq, İngiltərə səfərlərindən bəhs edir. Kitab səfər təəssüratından çox, bu ölkələrdə qadınlarımızın keçirdiyi görüşlərdən, diskussiya və mübahisələrdən, əldə edilən razılaşmalardan, birgə tədbirlərdən bəhs edir. AQRC-nin sədri, Milli Akademiyanın müxbir üzvü, professor Zemfira Verdiyevanın 1999-cu ildə "Gənclik" nəşriyyatında çapdan çıxmış "Bağlı qapılar açılanda" kitabı da ABŞ, İran, Türkiyə, Meksika, İtaliya, İngiltərə, Çin səfərlərindən bəhs edir. Kitab "yol qeydləri, təəssüratları" kimi nəzərdə tutulsa da, AQRC-nin beynəlxalq miqyasda gördüyü işlər barədə təsəvvür yaradır. Zemfira xanımın bu ölkələrin qadın ictimaiyyəti ilə görüş zamanı söylədiyi sözlər, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ədalətsizliklər barədə informasiya maraqla oxunur.

Azərbaycan Qadınlar Şurasının varisi olan AQRC öz zəngin tarixi ilə fəxr edir. Cəmiyyət özünün 80 illiyini qeyd etmişdir. Bu gün müxtəlif qadın təşkilatlarına rəhbərlik edən qadın liderlərin bir çoxu QŞ-nın yetirməsidir. Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri professor Zəhra Quliyeva, "Qadın və İnkişaf Mərkəzi"nin prezidenti Elmira Süleymanova, Bakı şəhər Qadınlar Assosiasiyasının sədri Zərifə Salahova, İşgüzar Qadınlar Assosiasiyasının sədri Svetlana Qasımova, Azəri-türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlı və b. bu cəmiyyətin yetirmələridirlər.

1995-ci ilin iyunundan Azərbaycan BMT-nin "Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında" Konvensiyasına qoşulmuşdur. AQRC bu sahədə öz işini müntəzəm olaraq davam etdirir. Qadın hüquqlarının qorunması Cəmiyyətin hər ay, hər həftə, hər gün gördüyü gündəlik işlər siyahısındadır.

"Beynəlxalq sülh mədəniyyəti" elan olunmuş 2000-ci ildə QC xüsusi tədbirlər planı həyata keçirmişdir. Cəmiyyətin rayon bölmələrində mövzu dairəsində konfranslar keçirilmiş, müasir dövrdə dinc yanaşı yaşamağın, bəşəriyyətin ümumi evi olan Yer kürəsində sülhün bərqərar olunmasının vacibliyindən danışılmışdır.

AQRC xarici öikələrin məmləkətimizdəki səfirliklərilə də əlaqəni genişləndirir. Bu, həm maddi, həm də mənəvi xarakter daşıyır.

25 dekabr 1997-ci ildə Məsqət (Oman) şəhərində keçirilən Ümumdünya Təhsil Assambleyasının növbəti konfransında MDB ölkələrindən yalnız Azərbaycan təmsil olunmuşdu. Nümayəndə heyətinə AQRC-nin sədri professor Zemfira Verdiyeva başçılıq edirdi. Ali təhsil problemlərinə və elmi mübadiləyə həsr olunmuş konfransda Z.Verdiyeva müasir Azərbaycanda ali təhsil sisteminin vəziyyəti barədə məruzə etdi.

Məsqətdə Azərbaycan nümayəndə heyəti müxtəlif ölkələrin qadın təşkitatları ilə görüşdü. Amerika Qadınları Təşkilatının dəvəti ilə 1997-ci ilin mayında ABŞ-da olmuş Azərbaycan Qadınları Cəmiyyətinin sədri Z.Verdiyeva amerikalı həmkarları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə sənəd imzalamışdır. Z.Verdiyeva sentyabrda Vaşinqtonun Corctaun Universitetində Azərbaycanda ingilis dilinin tədrisinin vəziyyəti barədə mühazirə oxumağa dəvət almışdır.

Azərbaycan Qadınları RC-nin sədri Zemfira Verdiyeva 1997-ci ilin iyununda İsraildə keçirilən "Qadın liderlər qeyri-hökumət orqanlarında" mövzusuna həsr olunmuş kurslarda iştirak etmişdir. Kurslara həmyerlimiz ölkənin Beynəlxalq institutu tərəfindən dəvət olunmuşdur. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin və Ümumdünya Koordinasiya Mərkəzinin maliyyələşdirdiyi kurslarda 17 ölkədən 25 qadın lider iştirak edirdi.

"Əlillərə yardım" çərçivəsində Azərbaycan Qadınları Cəmiyyətinin üzvləri 1998-ci ilin yanvarında Bakının Qaradağ rayonunda yaşayan əlillərlə görüşmüş, onlara ərzaq payı çatdırmışlar. Bu, cəmiyyətin son bir ay ərzində yardım göstərdiyi səkkizinci rayondur. Yardım proqramı davam edir.

AQRC-nin bir qrup fəalı Livanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər müvəkkili doktor Ə. H. Məhəmməd Cabirlə birlikdə (yanvar 1998) Bakıxanov qəsəbəsindəki körpələr evinə uşaq yeməkləri gətirmişlər. Onlar həmçinin Mərdəkandakı ahıllar və əlillər evinə ərzaq və yataq dəstləri bağışlamışlar.

1998-ci il aprelin 9-da Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Q.E.Tezcan və gənclərə yardım Respublika fondunun prezidenti N.Qaya Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşmüşlər. Görüş zamanı hər iki ölkənin qadınlarının cəmiyyətin həyatındakı rolundan söhbət getmişdir. N.Qaya rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyəti barədə məlumat verərək göstərdi ki, Fond bir qrup azərbaycanlı tələbənin Türkiyədə təhsil almasına yardım göstərir, həmçinin qaçqın ailəsindən olan 118 tələbəyə təqaüd verir.

1998-ci il iyulun 19-dan 21-dək Macarıstanda əhali inkişafının problemlərinə dair beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Təşkilatçısı SOROS fondu olan konfransda respublikamızı Azərbaycan Qadınları Cəmiyyətinin nümayəndələri təmsil etmişlər.

Q.Meyr adına İsrail Qadın Təşkilatının 1998-ci ilin noyabrında Təl-Əvivdə keçirdiyi yoxsulluqla mübarizə problemlərinə aid seminarda iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatları arasında AQRC də var idi.

1998-ci ilin noyabrında Parisdə 60-dan çox qadın təşkilatının iştirakı ilə Ümumdünya Demokratik Qadınlar Təşkilatının forumu keçirildi. 1994-cü ildən bu təşkilatın üzvü olan Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyəti də forumun işində iştirak edirdi. Forumda qadın təşkilatlarının rastlaşdığı problemlər, o cümlədən hərbi konfliktlərin aradan qaldırılmasında qadınların rolu məsələsi müzakirə olundu.

1999-cu ilin fevralında Bakıda YUNESKO xətti ilə ahıl qaçqınların problemlərinə həsr olunmuş konfrans keçirildi. Bu konfransın təşkilində YUNESKO ilə Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyəti, "Buta" və "NRC" Norveç cəmiyyəti də iştirak edirdi. Bir il qabaq, dekabrda bu mövzuda başqa bir konfrans İstanbul şəhərində keçirilmişdi.

Azərbaycan Qadınları Cəmiyyəti 1999-cu ilin martında Brüsseldə keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. Konfrans qadınların sağlamlıqlarının qorunması məsələlərinə həsr olunmuşdu. Tədbirin təşkilatçısı Belçikanın Qadınlar Təşkilatı idi. Konfransın işində dünya qadın təşkilatlarının nümäyəndələri iştirak etmişlər. Nümayəndələr qadın sağlamlığının qorunmasına dair statistik məlumatlarla tanış olmuş, bu mövzuda məruzə və məlumatları dinləmişlər.

 

Ünvan: Böyük Qala küç. ev 6. AZ1004, Bakı, Azərbaycan. Tel: (99412) 4927487, (99412) 4936500, E-mail: firangizmursalova@azeurotel.com

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb