Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


"SEVİL" AZƏRBAYCAN QADINLARI MƏCLİSİ


Əliyeva Sevil Heydər qızı. Məclis 1995-ci ildə yaranıb, həmin ildən də Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınıb. Məclis Azərbaycan qadınlarının müstəqil, qeyri-hökumət ictimai təşkilatıdır. O öz işini demokratik prinsiplər, üzvlərinin hüquq bərabərliyi və könüllülüyü əsasında qurur. Məclisin Bakıda 15 və rayonlarda 70 bölməsi var. Üzvlərinin sayı 7 min nəfərə çatır.

Məclis fəaliyyətini "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası", "Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı", "İctimai birliklər haqqında" və başqa müvafiq Azərbaycan Respublikası qanunları, həmçinin, BMT-nin "Qadınlar barəsində diskriminasiyanın bütün formalarının ləğv edilməsi" konsepsiyası, İnsan hüquqlarının ümumi Deklarasiyasına müvafiq qurur. Öz nəzdində elm, tədris, istehsalat, ticarət üzrə məsləhətçi və başqa idarələri yaratmağa səy göstərir.

Məclis həm respublika, həm də beynəlxalq ictimai birliklərlə, o cümlədən regional və ümumdünya ictimai təşkilat və birliklərlə ünsiyyət bağlamağa çalışır. Həmçinin dövlət strukturları, ictimai birliklər, siyasi təşkilatlarla əlaqə yaradır.

Məclis qadın və uşaqların sosial müdafiəsinin, onların həll edilməsində əmələ gələn iqtisadi problemlərin aradan qaldırılmasında lazımi proqramlar hazırlayır və onların həyata keçirilməsini təmin edir. Azərbaycan qadınlarının ölkənin ictimai həyatında yaxından iştirak etməsinə, qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsinə yardım göstərir. Bərabərlik, tərəqqi və sülh kimi nəcib amallar uğrunda səylərin birləşdirilməsinə çalışan "Sevil" Qadınlar Məclisi Pekin fəaliyyət proqramı üzrə konkret iş görməyə çalışır.

- qadınların üzərinə düşən və daim artan yoxsulluq yükü;

- peşələrə yiyələnməyə qeyri-bərabər imkanlar verilməsi, bu sahədəki qeyri-bərabərlik və uyğunsuzluq;

- tibb və ona xidmət sahələrindən istifadəyə qeyri-bərabər imkan verilməsi, bu sahədəki qeyri-bərabərlik və uyğunsuzluq;

- qadınlara qarşı zorakılıq;

- silahlı, yaxud digər münaqişələrin qadınların vəziyyətinə təsiri, o cümlədən xarici işğal altında yaşayan qadınların vəziyyətinə bu münaqişələrin təsiri;

- iqtisadi qurum və siyasətlərdə, bütün məhsuldar fəaliyyət formalarından və resurslardan istifadə olunmasında qeyri-bərabərlik;

- bütün səviyyələrdə qadınların tərəqqisinin təmin olunmasında lazımi mexanizmlərin olmaması;

- qadınların insan hüquqlarının qeyri-adekvat şəkildə qorunması və təmin olunması, onlara hörmətsizlik;

- təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi və ətraf mühitin qorunmasında cinsi fərq baxımından qeyri-bərabərlik;

- qız uşaqlarına qarşı ayrı-seçkilik və onların hüquqlarının pozulması.

Bu problemlərin hər birinin həlli bu və ya digər ölkə üçün müxtəlif dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Lakin onların həlli zərurəti barəsində fikir ayrılığı ola bilməz. "Sevil" Qadınlar Məclisi qadın azadlığını məhdudlaşdırmanın bütün formalarına qarşı mübarizə aparmağı öz borcu hesab edir.

Öz qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrdən çıxış edərək Məclis hazırda bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərir:

Mütəmadi olaraq müxtəlif təbəqələr arasında xeyriyyəçilik fəaliyyəti həyata keçirir. Tənha qocalar evi, əlil və anadangəlmə şikəst uşaqların xüsusi internatları, cəbhə bölgələri Məclisin daimi diqqət mərkəzindədir.

Maariflənmə istiqamətinə böyük önəm verilir. Təhsil ocaqlarında, Məclisin rayon bölmə təşkilatlarında tematik mövzulara həsr olunmuş görüşlər, məruzələr və yubileylər keçirilir. Qadınların və yeniyetmə qızların hüquqlarını qoruyan müasir proqramlar haqqında informasiya verilir, qadınların iqtisadi müstəqilliyi haqqında məruzələr oxunur və konfranslar keçirilir. Məclis maariflənmə işinin həyata keçirilməsində beynəlxalq ictimai təşkilatlarla da əməkdaşlıq edir.

Respublikada qadın və uşaqların aktual problemlərini araşdırmaq məqsədilə Məclisdə Elmi Mərkəz yaradılmışdır. Elmi Mərkəzin əsas araşdırmaları keçid mərhələsində və müharibə şəraitində yaşayan uşaq və qadınların vəziyyəti ilə bağlıdır. Buna uyğun olaraq Elmi Mərkəz öz işini bir neçə əsas mövzu ətrafında qurur:

1. Məcburi köçkünlərin qadın və uşaq problemləri;

2. Qeyri-fıravan ailələrdə qadın və uşaq problemləri;

3. Tənha analar problemi;

4. Boşanmaların obyektiv və subyektiv səbəbləri. Müşahidələr və sosioloji sorğular əsasında əldə edilən nəticələr Məclisin "Qadın və cəmiyyət" bülletenində işıqlandırılır.

Məclis həmçinin bir neçə layihə üzərində çalışır. Belə ki, "Şəhər mühitində qaçqın qocaların psixoloji reabilitasiyası" və "Ekstremal şəraitdə insanlara ilkin psixoloji və tibbi yardımın göstərilməsi" layihələri işlənmişdir.

"Sevil" Qadınlar Məclisi bir sıra özünəməxsus problemlərini şəhər və rayon yerli dövlət strukturları ilə birllkdə həll etməyə çalışır. Burada uşaq və yeniyetmələrin fiziki və mənəvi sağlamlığı; küçə uşaqlarının problemləri; gənc ailə və boşanma problemi; erkən nikahlar və onların neqativ nəticələri; qadınların işsizlik problemləri və s. nəzərdə tutulur.

Məclisin heyət üzvləri regional, beynəlxalq konfrans və yığıncaqlarda iştirak edir. Məclisin rayon böimələrindəki fəal üzvləri Azərbaycan qadınının hüquqlarını yerlərdə qorumağa, onun sosial müdafiəsinə imkan yaratmağa çalışırlar.

Məclis Azərbaycan Qadın Hüquqları Komitəsi və başqa qeyri-hökumət qadın məclislərilə daim əlaqələr saxlayır və birgə kon­frans, treninq və tədbirlərdə iştirak edir.

Məclis dövlət quruculuğu dövründə respublikamızda qadınların qarşısında duran siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi problemlərin öyrənilməsi və hər sahə üçün müvafiq elmi əsaslandırılmış proqramları hazırlayıb səlahiyyətli təşkilatlarla onları müzakirə etməyi gələcəkdə də öz fəaliyyəti üçün əsas götürür.

Qadın problemləri, həmçinin hüquqları üzrə qanunvericiliyin öyrənilməsi, onların tənzimi və təminatı üzrə təkliflərin hazırlanması, müzakirəsi və təsdiq edilməsi də Məclisin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir.

 

Ünvan: Bakı şəhəri, İnqlab küç. 24, 3-cü mərtəbə, Tel: (99412) 4978866, 4091445, faks: (99412) 4971005. E-mail: sevil@bgt-az.com

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb